Riscurile Bancare și Gestionarea Acestora

Curs
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 8 în total
Cuvinte : 3119
Mărime: 19.26KB (arhivat)
Cost: Gratis
Facultatea Finante si Banci

Extras din document

Riscurile bancare şi gestionarea acestora

Aspecte teoretice privind noţiunea de risc

Evoluţia economiei mondiale în perioada contemporană a condus la o creştere tot mai accentuată a numărului şi complexităţii factorilor ce influenţează evoluţia oricărei activităţi economice. În acest context se poate observa faptul că riscul devine o componentă fundamentală asociată activităţii oricărui agent economic.

Prin expunerea la risc se înţelege valoarea actuală a tuturor pierderilor sau cheltuielilor suplimentare pe care le suportă sau pe care le-ar putea suporta banca în cauză. Astfel, rezultă că expunerea la risc poate fi efectivă sau potenţială.

Riscurile bancare sunt acele riscuri cu care se confruntă băncile în operaţiunile lor curente şi nu doar riscurile specifice activităţii bancare clasice.

În general, riscul bancar reprezintă gradul de pierdere suferit de o bancă în cazul în care cealaltă parte contractantă (clientul acesteia) falimentează fără să poată achita obligaţiile faţă de bancă.

Riscul poate fi definit ca probabilitatea de apariţie a unui eveniment neprevăzut ce are ca efect modificarea rezultatelor obţinute. Conform acestei definiţii, efectele produse de apariţia riscului pot fi atât pozitive, cât şi negative.

În activitatea practică, se pune accent pe descoperirea efectelor negative, întrucât în cazul producerii unui eveniment care are ca urmare efecte pozitive pentru entitate, aceste efecte vor fi cuantificate şi atât, în timp ce efectele negative trebuie prevăzute şi preîntâmpinate.

Riscul descrie situaţiile în care factorii interni şi externi ai băncii acţionează de o manieră imprevizibilă asupra valorii de piaţă a acesteia.

Riscul are două componente şi anume: incertitudinea şi posibilitatea de apariţie a pierderilor; fără existenţa acestor componente, nu se poate vorbi despre risc.

Obiectivul oricărei bănci este acela de a-şi maximiza valoarea de piaţă în condiţiile menţinerii riscurilor la un nivel acceptabil. Valoarea de piaţă este determinată în funcţie de valoarea comercială a contractelor deţinute, de reputaţia băncii şi de rating-ul acesteia.

Tipologia riscurilor

Activitatea bancară este supusă unei game largi de riscuri. Clasificarea acestora impune determinarea diferenţei existente dintre riscurile generale şi riscurile specifice băncii.

În categoria riscurilor generale se includ:

- riscurile comerciale (riscul clent/produs, riscul de piaţă, riscul de imagine comercială);

- riscurile aferente bunurilor şi persoanelor (riscul accidentelor, riscul de delict);

- riscuri operaţionale şi tehnice (riscul asupra tratamentului operaţiunilor, riscul asupra

sistemului legat de telecomunicaţii);

- riscuri de gestiune internă (riscul reglementărilor, riscul deontologic, riscul strategic, riscul de insuficienţă funcţională, riscul asupra gestiunii personalului, riscul de dependenţă tehnologică, riscul de comunicaţii).

Riscurile specifice băncilor cuprind:

- riscurile financiare (riscul de rată a dobânzii, riscul de lichiditate, riscul asupra titlurilor cu venit variabil);

- riscuri de semnătură sau de contrapartidă (riscul clientelei, riscul interbancar, riscul de ţară).

1. Riscul de lichiditate corespunde riscului de încetare a plăţilor datorită imposibilităţii băncilor de se refinanţa, sau pierderilor legate de dificultatea băncii de a-şi procura fondurile în condiţii normale de pe piaţa monetară.

Principala cauză a acestui risc este structura dezechilibrată a bilanţului, respectiv credite acordate pe termen mediu, lung şi finanţate prin depozite la vedere, precum şi cotarea bursieră tot mai degradată. Principalul efect antrenat de acest risc îl constituie majorarea costului împrumutului pe care banca trebuie să îl suporte pentru a-şi onora angajamentele sale la scadenţă.

Dintre măsurile speciale care pot fi utilizate pentru coordonarea riscului, poate fi precizată o bună măsurare a nevoilor de finanţare şi a costului acestora.

2. Riscul de faliment (risc al clientelei, risc de credit sau risc contencios) corespunde riscului asumat de bancă în cazul falimentului unuia dintre clienţii băncii. Factorii care antrenează un asemenea risc sunt: conjunctura economică dificilă, starea de sănătate financiară necorespunzătoare a clienţilor şi absenţa supravegherii clienţilor. Pentru bancă efectele antrenate se materializează în pierderi totale sau parţiale ale capitalului împrumutat şi pierderi ale dobânzilor, în funcţie de natura garanţiilor şi de posibilităţile de valorificare ale acestora. Pentru o bună gestionare a riscului se recomandă o serie de măsuri dintre care:

- constituirea sistematică de garanţii;

- punerea în aplicare a unui serviciu de centralizare a riscurilor;

- supravegherea riguroasă a limitelor autorizate la acordarea creditelor.

Preview document

Riscurile Bancare și Gestionarea Acestora - Pagina 1
Riscurile Bancare și Gestionarea Acestora - Pagina 2
Riscurile Bancare și Gestionarea Acestora - Pagina 3
Riscurile Bancare și Gestionarea Acestora - Pagina 4
Riscurile Bancare și Gestionarea Acestora - Pagina 5
Riscurile Bancare și Gestionarea Acestora - Pagina 6
Riscurile Bancare și Gestionarea Acestora - Pagina 7
Riscurile Bancare și Gestionarea Acestora - Pagina 8

Conținut arhivă zip

  • Riscurile Bancare si Gestionarea Acestora.doc

Alții au mai descărcat și

Creditare Bancara

CURS NR. 1 CREDITUL BANCAR 1. Creditul – acceptiuni generale 1.1. Definire Creditul1 reprezinta o valoare actuala care se transmite de la un...

Sistemele Fiscale - Concept, Evolutii, Clasificari

1. Sistemele fiscale: concept, evoluţii, clasificări 1.1. Noţiunea de fiscalitate şi de sistem fiscal Evoluţia societăţii umane a determinat în...

Riscul Comercial

Cursul 4 F.C. Riscul comercial Pe parcursul derulării contractului comercial pot apărea atat pentru vanzator cat si pentru cumparator o serie de...

Riscuri

1. Aspecte teoretice 1.1. Divizarea si limitarea riscurilor 1.2. Aprecierea capacitătii de rambursare 1.3. Constituirea garantiilor 2....

Conventiile de Evitare a Dublei Impuneri

Conventiile de evitare a dublei impuneri Sunt acorduri bilaterale incheiate de Romania cu alte state numai in ceea ce priveste impozitele...

Fiscalitate

1. Contribuabili Sunt obligate la plata impozitului pe profit, conform prezentului titlu, următoarele persoane, denumite în continuare...

Abordări Comparative privind Tehnicile de Impozitare a Consumului

impozitare a consumului Impozitarea consumului este una din cele mai vechi forme de impozitare, fiind practicată încă din antichitate. Uşurinţa în...

Riscuri Bancare

Riscul poate fi definit ca probabilitatea de apariţie a unui eveniment neprevăzut ce are ca efect modificarea rezultatelor obţinute. Conform...

Te-ar putea interesa și

Constituirea, Utilizare, Regularizarea și Contabilizarea Provizioanelor Specifice de Risc de Credit

INTRODUCERE Domeniul financiar bancar reprezintă unul din cele mai importante domenii ale activităţii economice. Activitatea de creditare bancară...

Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare

domenii ale activitatii economice. Activitatea de creditare bancara prezinta importanta atqt in tarile dezvoltate, cqt si in tarile aflate in...

Riscurile Bancare și Modalități de Gestionare

Introducere În ultimele două decenii ale secolului XX, studiul băncilor şi activităţii bancare a constituit, pentru cercetători, unul dintre cele...

Noi Abordări ale Riscului Bancar - Cerințele Acordului Basel II

Introducere Scopul managementului bancar este acela de a urmări obţinerea de profit, adică o performanţă bancară superioară. Instrumentele de...

Sisteme de Plăți

1.1.SISTEMUL DE PLĂŢI Sistemul de plăţi reprezintă o componentă importantă a sistemului monetar şi, prin acesta, a infrastructurii financiare a...

Gestiunea Riscurilor Bancare

INTRODUCERE În ultimele două decenii ale secolului XX, studiul băncilor şi activităţii bancare a constituit, pentru cercetători, unul dintre cele...

Managemntul riscurilor în activitatea bancară - Banca Comercială Carpatica

Capitolul 1. Noțiuni generale privind riscurile interne și gestiunea acestora în activitatea bancară În ultimii ani noțiunea de risc a devenit tot...

Organizarea Gestiunii Riscului Financiar în Cadrul Instituțiilor Bancare

Capitolul 1: Definirea noţiunii de risc bancar Băncile comerciale nu sunt cu nimic diferite faţă de oricare instituţie cu o activitate economică...

Ai nevoie de altceva?