Sinteză curs audit financiar

Curs
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 26 în total
Cuvinte : 11931
Mărime: 229.10KB (arhivat)
Cost: Gratis

Cuprins

Evaluarea riscului de audit 1

Probele de audit 5

Proceduri de fond si proceduri analitice 8

Opinia de audit 17

Caracteristicile raportului de audit 19

Responsabilitatile managementului 24

Responsabilitatile auditorului 25

Extras din document

Evaluarea riscului de audit

Aceasta activitate va fi efectuata în primele faze ale procesului de planificare a auditului, dupa

colectarea tuturor informatiilor relevante, referitoare la activitatile entitatii si sistemul de control intern

ale acesteia.

Scopul auditului financiar consta în exprimarea de catre auditor a unei opinii de audit, daca

situatiile financiare contin sau nu erori materiale si daca sunt întocmite în conformitate cu prevederile

legale privind raportarea financiara.

Riscul de audit

Riscul de audit (RA) reprezinta riscul pe care auditorul îl atribuie unei opinii de audit neadecvate,

atunci când situatiile financiare contin informatii eronate material.

Nivelul de siguranta constituie încrederea obtinuta prin aplicarea procedurilor de audit, în

sensul ca erorile cumulate din situatiile financiare nu vor fi mai mari decât nivelul materialitatii.

Este necesar ca un auditor sa fie încrezator ca rezultatele si concluziile formulate la finalul

auditului sunt corecte. În general este agreat un nivel acceptabil al riscului de audit existent în timpul

efectuarii auditului, care se refera la masura în care auditorul este dispus sa accepte ca situatiile

financiare sunt eronate, dupa efectuarea auditului.

Nivelul riscului de audit si al asigurarii auditului, reprezinta elemente ale politicii Institutiilor

Supreme de Audit, respectiv ale politicii Curtii de Conturi a României.

Multe Institutii Supreme de Audit aplica o asigurare de audit în procent de 95% la nivelul cel mai

scazut.

În aceste conditii nivelul cel mai ridicat al riscului de audit este mai mic de 5%.

Daca auditorul doreste un nivel al riscului de audit scazut, aceasta înseamna ca doreste sa fie

cât mai sigur ca situatiile financiare nu contin erori materiale.

Astfel, daca presupunem ca riscul este 0 (nu exista risc), asigurarea auditului va fi 100

(situatiile financiare sunt 100% corecte).

Deci, riscul de audit + nivelul de siguranta = 100%.

Riscul de audit are trei componente principale: riscul inerent, riscul de control si riscul de nedetectare.

2

Modelul riscului de audit

Reprezinta o forma cantitativa a relatiilor dintre riscul de audit (RA), riscul inerent (RI), riscul de

control (RC) si riscul de nedetectare (RN).

Riscul de audit = riscul inerent x riscul de control x riscul de nedetectare

RA = RI x RC x RN

Auditorul trebuie sa stabileasca riscul de audit pe baza cunoasterii modelului pentru risc,care

are la baza conceptia potrivit careia factorii de risc, (componentele riscului), afecteaza sansele

ramânerii erorilor materiale în conturi dupa ce auditul a fost încheiat.

Riscul inerent

Riscul inerent (RI) reprezinta susceptibilitatea unui sold al unui cont sau al unei categorii de

tranzactii, la informatii eronate care ar putea fi materiale individual, sau atunci când sunt cumulate

cu informatii eronate din alte solduri sau tranzactii, presupunând ca nu au existat controale interne

corespunzatoare.

În dezvoltarea generala a unui plan de audit, auditorul trebuie sa evalueze riscul inerent. Riscul

inerent este masura în care auditorii evalueaza probabilitatea ca unele situatii financiare eronate sa se

produca în practica, acestea fiind considerate slabiciuni ale controalelor interne. Daca auditorul ajunge

la concluzia ca exista o probabilitate ridicata ca erorile din situatiile financiare sa nu fie depistate de

controalele interne, înseamna ca el apreciaza un risc inerent ridicat.

Includerea nivelului riscului inerent în modelul riscului de audit, presupune ca auditorii vor

încerca sa previzioneze segmentele din situatiile financiare care prezinta cea mai mica si respectiv, cea

mai mare probabilitate de a fi eronate.

Aceste informatii afecteaza dimensiunea probelor de audit necesare a fi colectate de auditor si

influenteaza eforturile auditorilor în activitatea alocata colectarii probelor pe parcursul auditului.

Exista de asemenea riscul ca entitatea prin managementul acesteia sa faca unele declaratii

eronate, care în mod individual sau cumulate pot conduce la situatii financiare false.

Declaratiile eronate pot fi intentionate sau neintentionate.

Factorii majori care sunt luati în considerare în evaluarea riscului inerent

Riscul inerent reprezinta probabilitatea ca declaratiile sa fie eronate înainte de a lua în

considerare controalele interne ale entitatii.

Când evalueaza riscul inerent ,auditorul va lua în considerare urmatorii factori:

• Rezultatele auditurilor precedente;

• Angajamentele initiale, comparativ cu rezultatele;

• Tranzactiile neobisnuite sau complexe;

• Rationamentul profesional avut în vedere la stabilirea soldurilor conturilor si la înregistrarea

tranzactiilor;

• Activele care sunt susceptibile la delapidari;

• Formarea populatiei si dimensiunea esantionului;

• Schimbarile în cadrul conducerii si reputatia acesteia;

• Natura activitatii entitatilor, incluzând natura productiei realizate si a serviciilor prestate de

aceasta;

• Natura sistemului de procesare al datelor si gradul de utilizare al tehnicilor moderne pentru

comunicare;

3

Evaluarea riscului inerent

Pentru a evalua riscul inerent, auditorii trebuie sa efectueze o analiza a contextului în care

functioneaza entitatea auditata, precum si caracteristicile operatiunilor auditate prin interviuri cu

conducerea entitatii si cunoasterea activitatii acesteia, obtinuta din rapoartele auditurilor precedente.

Auditorul trebuie sa evalueze factorii de mai sus, pentru a stabili riscul inerent specific fiecarui

ciclu de tranzactii, cont si obiectiv al auditului.

Preview document

Sinteză curs audit financiar - Pagina 1
Sinteză curs audit financiar - Pagina 2
Sinteză curs audit financiar - Pagina 3
Sinteză curs audit financiar - Pagina 4
Sinteză curs audit financiar - Pagina 5
Sinteză curs audit financiar - Pagina 6
Sinteză curs audit financiar - Pagina 7
Sinteză curs audit financiar - Pagina 8
Sinteză curs audit financiar - Pagina 9
Sinteză curs audit financiar - Pagina 10
Sinteză curs audit financiar - Pagina 11
Sinteză curs audit financiar - Pagina 12
Sinteză curs audit financiar - Pagina 13
Sinteză curs audit financiar - Pagina 14
Sinteză curs audit financiar - Pagina 15
Sinteză curs audit financiar - Pagina 16
Sinteză curs audit financiar - Pagina 17
Sinteză curs audit financiar - Pagina 18
Sinteză curs audit financiar - Pagina 19
Sinteză curs audit financiar - Pagina 20
Sinteză curs audit financiar - Pagina 21
Sinteză curs audit financiar - Pagina 22
Sinteză curs audit financiar - Pagina 23
Sinteză curs audit financiar - Pagina 24
Sinteză curs audit financiar - Pagina 25
Sinteză curs audit financiar - Pagina 26

Conținut arhivă zip

  • Sinteza Curs Audit Financiar.pdf

Alții au mai descărcat și

Planificarea Auditului Public Intern

1.1 Contextul aparitiei si evolutia auditului intern Termenul de audit provine din limba latina, de la notiunile audit-auditare, care are...

Riscurile Auditului Financiar

1.1. Noţiuni introductive Evaluarea riscului de audit este efectuată în primele faze ale procesului de planificare a auditului, după colectarea...

Cursuri finanțe

Continutul economic al asigurărilor sociale • Securitatea socială Dreptul securităţii sociale este format din ansamblul normelor de drept care...

Management Financiar

Scopul managementului - Scopul mai multor companii pe pieţele Anglo- Americane este maximizarea averii acţionarilor – managementul companiei...

Audit Financiar

Modulul 1. Auditul financiar contabil – Definire, rol şi obiective Scopul unităţii de curs: - Redarea unei imagini relevante asupra...

Curs Control Financiar

Consideraţii teoretice privind controlul Lucrarea „Control financiar” este un curs universitar adresat studenţilor, managerilor şi în general...

Analiza economico-financiară

Modul 1 OBIECTUL ŞI METODOLOGIA ANALIZEI ACTIVITĂTII ECONOMICE Rezumatul modulului - Clasificarea metodelor specifice de analiză...

Gestiunea Financiară a Întreprinderii

Introducere Titlul cursului: Gestiunea financiarã a întreprinderii Cursul se adreseazã studentilor înscrisi la programul de studiu ID, organizat...

Te-ar putea interesa și

Audit Financiar SC Crimpex Service SRL

Societatea de audit financiar-contabil :SC PRIM-AUDIT SRL Sediul :Bd. Dimitrie Cantemir, nr 20, bl. D, scara 3, parter E-mail...

Auditul Contului de Profit și Pierdere

CAPITOLUL I. STADIUL CUNOAŞTERII ÎN DOMENIU. SINTEZĂ DIN LITERATURA DE SPECIALITATE 1.1. Aria de definiţie şi aplicabilitate a temei. Definiţii...

Dosar de Audit Curent

CAPITOLUL I ROLUL DOCUMENTELOR IN ACTIVITATEA DE AUDIT 1.1 Documentatia in activitatea de audit Pentru a realiza planificarea activitatii de...

Metode și Tehnici Utilizate în Auditul financiar-contabil

INTRODUCERE Timpul pe care îl trăim este caracterizat de ample procese de reformă economică şi financiară, ale căror obiective le reprezintă...

Gestiunea Stocurilor

1. PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂŢII Întreprinderea de Motoare Electrice Piteşti IMEP S.A., entitatea predecesoare a ANA IMEP S.A. a fost...

Negocierea comercială și rolul acesteia în promovarea operațiunilor de marketing internațional

1. Operaţiunile de marketing internaţional si rolul acestora in promovarea comerţului internaţional. Marketingul este o activitate economică...

Control Financiar

Capitolul 1. Conceptul de control financiar Conceptual, controlul financiar este examinat: - ca parte integranta a managementului la nivel micro...

Audit Financiar

Modulul 1. Auditul financiar contabil – Definire, rol şi obiective Scopul unităţii de curs: - Redarea unei imagini relevante asupra...

Ai nevoie de altceva?