Sistemul Cheltuielilor Publice

Imagine preview
(8/10 din 15 voturi)

Acest curs prezinta Sistemul Cheltuielilor Publice.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 33 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domenii: Finante, Stiinta Administratiei

Extras din document

Continutul cheltuielilor publice

Prin cheltuiele publice statul acopera necesitatile publice de bunuri si servicii considerate prioritare în fiecare perioada. Cheltuielile publice exprima relatii economico - sociale în forma baneasca care se manifesta între stat, pe de o parte, si persoane fizice si juridice, pe de alta parte, cu ocazia repartizarii si utilizarii resurselor financiare ale statului, în scopul îndeplinirii functiilor acestuia. Continutul econ al cheltuielilor publice se afla în strânsa legatura cu destinatia lor, unele cheltuieli publice exprimând un consum definitiv de produs intern brut, iar altele o avansare de produs intern brut.

Cheltuielile publice înglobeaza:

- cheltuieli publice efectuate de administratiile centrale de stat, din fondurile bugetare si extrabugetare;

- cheltuielilor colectivitatilor locale ale unitatilor administrativ teritoriale;

- cheltuielile organismelor internationale din resursele publice prelevate de la membri acestora;

- cheltuielile finantate din fondurile asigurarilor sociale de stat.

Cheltuielile publice nu înseamna acelasi lucru cu cheltuielile bugetare. Cheltuielile publice se refera la totalitatea cheltuielilor efectuate în domeniul public prin interiorul institutiilor publice care se acopera fie de la bugetul statului fie din bugetele proprii. Cheltuielile publice înseamna numai acele cheltuieli care se acopera de la bugetul administratiei centrale de stat, din bugetele locale sau din bugetul asigurarilor sociale de stat. Cheltuielile bugetare sunt cheltuieli publice dar nu toate cheltuielile publice sunt cheltuieli bugetare.

Criterii de clasificare a cheltuielilor publice.

In practica financiara a statelor contemporane se folosesc urmatoarele tipuri de clasificari:

a) clasificarea administrativa are la baza criteriul institutiilor prin care se efectueaza cheltuieli publice : ministere, unitati administrativ teritoriale;

b) clasificarea economica foloseste doua criterii de grupare: unul din care cheltuielile se împart în cheltuieli de capital si cheltuieli curente iar altul, care împarte cheltuieli în cheltuieli ale serviciilor publice ( administrative ) si cheltuieli de transfer ( de redistribuire );

- cheltuieli de capital sau de investitii

- achizitionarea de bunuri cu folosinta îndelungata;

- cheltuielile curente asigura functionarea si întretinerea institutiilor publice;

- cheltuieli privind serviciile publice sau administrative;

- cheltuielile de transfer pot avea un caracter economic sau social (burse,pens);

c) clasificarea financiara - cheltuielile se grupeaza în: cheltuieli definitive,

cheltuieli temporale, operatiuni de trezorerie si cheltuieli virtuale sau posibile;

-cheltuielile definitive cuprind cheltuieli de investitii si cheltuieli de functionare;

-cheltuielile temporale sunt denumite operatiuni de trezorerie si sunt evidentiate în conturile speciale ale trezoreriei;

-cheltuielile virtuale ( posibile ) sunt cheltuieli pe care statul le angajeaza sa le efectueze în anumite conditii.

Dupa forma de manifestare cheltuielile publice pot fi cu sau fara contraprestatie, definitive sau provizorii, speciale sau globale;

- cheltuielile fara contraprestatie au un caract de subventie fara urmarirea unui contraserviciu ( alocatii familiare, somaj ); cheltuielile definitive nu presupun restituirea sumelor banesti alocate de stat.

d) Cheltuielile publice în functie de rolul lor în procesul reproductiei sociale:

- cheltuieli reale ( negative );

-cheltuieli economice ( pozitive );

In cheltuielile reale intra cheltuielile cu întretinerea aparatuluide stat, dobânzile si comisioanele la împrumuturile de stat, intretinerea armatei reprezentând un consum definitiv de produsul intern brut. In cheltuielile economice intra investitiile efectuate de stat pentru înfiintarea de noi întreprinderi, dezvoltarea si modernizarea celor existente, construirea de drumuri si poduri.

e) clasificarea folosita de institutiile specializate ale ONU are la baza doua criterii: clasificarea functionala si clasificarea economica;

- clasificarea functionala ONU a cheltuielilor publice cuprinde cheltuieli pentru aparare, sanatate, educatie, asigurarile sociale, locuinte;

- clasificarea economica ONU a cheltuielilor publice cuprinde: cheltuielile care reprezinta consum final, dobânzi aferente datoriei publice, formarea bruta de capital, transferuri de capital;

Fisiere in arhiva (1):

  • Sistemul Cheltuielilor Publice.doc