Specificul Determinării Tarifelor la Servicii

Curs
9.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 13 în total
Cuvinte : 5530
Mărime: 22.39KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Popo Diana

Extras din document

Tarifele sunt o categorie specifică a preţurilor care se stabilesc şi se aplică în domeniul prestărilor de servicii efectuate, atât pentru unităţile economice, cât şi pentru populaţie. Natura economică a preţului şi tarifului este aceeaşi. Deosebirile care apar rezultă din existenţa tarifului ca expresie concretă a categoriei de preţ într-un domeniu specific de activitate. Astfel, preţui este expresia bănească a valorii de schimb al unei mărfi în calitate de obiect, de bun material cu existenţă de sine stătătoare, pe când tariful reprezintă expresia bănească a valorii unei mărfi în calitate de activitate şi nu de obiect. Totuşi există unele excepţii, ca de exemplu: deşi apa şi energia electrică sunt încadrate în clasificarea economică ca produse, pentru distribuirea şi consumul lor se aplică tarife, pentru gazele naturale se aplică în schimb preţuri, pentru confecţiile efectuate de unităţile cooperatiste se practică preţuri dacă confecţiile se execută în serie, şi se aplică tarife dacă confecţiile se execută la comandă etc. deseori limbajul practic sau în vorbirea curentă, se produce o substituire reciprocă a noţiunii de tarif şi taxă. Delimitarea între tarif şi taxă se face din mai multe puncte de vedere. În primul rând, după destinaţia lor, şi anume: taxele ce virează la bugetul de stat şi au, în general, caracter fiscal, pe când tarifele se încasează de unităţile prestatoare de servicii ca echivalent al valorii prestaţiilor. În al doilea rând, în cazul tarifelor se determină, se evidenţiază şi se urmăresc costurile prestaţiilor, pe când în cazul taxelor nu se calculează şi se evidenţiază astfel de costuri. Delimitarea se mai poate realiza, în al treilea rând, şi prin prisma organelor care le stabilesc, şi anume: stabilirea tarifelor este de competenţa organelor prestatoare, iar stabilirea taxelor intră în componenţa organelor financiare, şi se efectuează pe baza actelor normative adoptate de către organele puterii sau administraţiei de stat.

Elementele de bază a fundamentării tarifelor sunt următoarele:

- costurile, adică valoarea materialelor care sunt supuse prelucrării şi a pieselor de schimb ce se montează;

- profitul unităţii prestatoare;

- TVA;

- raportul cerere-ofertă.

Deşi natura economică a preţului şi tarifului este aceeaşi şi se aplică aceleaşi principii şi metode de fundamentare şi negociere, apar totuşi unele particularităţi determinante de specificul producerii serviciilor. Astfel, structura tarifelor este mai simplă, deoarece costul serviciilor lor nu include cheltuielile de desfacere. Deasemenea, în tarif nu se cuprinde adaosul comercial. alte particularităţi în ce priveşte structura şi nivelul costurilor serviciilor sunt generate de factorii ce urmează:

- variaţia mare a necesităţilor pentru unele servicii în timpul anului (iluminat, încălzit);

- dispersarea teritorială a unor servicii şi organizarea lor în unităţi mici (cu unele excepţii: unităţile de transporturi, comunicaţii, distribuire a energiei electrice etc.);

- efectuarea unor prestaţii nu numai la sediul unităţii, ci şi la domiciliul consumatorilor;

- ponderea mare a manoperei în structura costului.

Aceşti factori condiţionează nivelul costurilor şi fac ca posibilităţile de reducere a acestora şi de creştere a productivităţii muncii să fie mai reduse. De exemplu, dacă în cazul preţurilor ponderea materiilor şi materialelor în costuri poate reprezenta 70-80%, în cazul serviciilor materiile şi materialele nu depăşesc 10-15% din costuri. Aici ponderea mare o au salariile şi creşterea lor antrenează o creştere a costurilor serviciilor.

Principalul criteriu de clasificare a tarifelor îl constituie natura serviciilor, după care există următoarele grupe de tarife:

Tarifele pentru serviciile personale tradiţionale sunt cele fixate pentru reparaţii, pentru executarea de confecţii, pentru uşurarea muncii găspodăreşti etc, ele fiind diferenţiate în funcţie de calitatea execuţiei, frecvenţa şi urgenţa prestaţiei;

Tarifele pentru serviciile colective cuprind tarifele pentru transporturi şi telecomunicaţii, pentru activităţile gospodăriei comunale şi locative, pentru serviciile hoteliere etc.;

Tarifele pentru serviciile de creaţie-inovaţie se aplică în cazul serviciilor de cercetare, de proiectare, de marketing, de implementare a unor tehnologii etc.;

Tarifele pentru turism şi alimentaţie publică cuprind tarifele de cazare, pentru serviciile de turism etc.;

Tarifele pentru serviciile efectuate în agricultură sunt cele percepute pentru lucrările agricole mecanizate, fiind diferenţiate în funcţie de natura lucrărilor, de preţurile de achiziţie ale produselor agricole, de natura solurilor etc.

=2=

În transporturi tarifele sunt diferenţiate pe două categorii de trafic: de mărfuri şi de călători. Elementele de bază la calcularea tarifelor sunt kilometrul sau tona-kilometru.

Preview document

Specificul Determinării Tarifelor la Servicii - Pagina 1
Specificul Determinării Tarifelor la Servicii - Pagina 2
Specificul Determinării Tarifelor la Servicii - Pagina 3
Specificul Determinării Tarifelor la Servicii - Pagina 4
Specificul Determinării Tarifelor la Servicii - Pagina 5
Specificul Determinării Tarifelor la Servicii - Pagina 6
Specificul Determinării Tarifelor la Servicii - Pagina 7
Specificul Determinării Tarifelor la Servicii - Pagina 8
Specificul Determinării Tarifelor la Servicii - Pagina 9
Specificul Determinării Tarifelor la Servicii - Pagina 10
Specificul Determinării Tarifelor la Servicii - Pagina 11
Specificul Determinării Tarifelor la Servicii - Pagina 12
Specificul Determinării Tarifelor la Servicii - Pagina 13

Conținut arhivă zip

  • Specificul Determinarii Tarifelor la Servicii.doc

Alții au mai descărcat și

Monedă și Credit

Capitolul I MONEDA ŞI ROLUL să U ÎN ECONOMIE 1.1. Concept, definire, forme 1.1.1. Concept 1.1.2. Apariţia monedei 1.1.3. Definirea monedei...

Moneda și Sistemul Bancar

10.1. Masa monetară şi sistemul monetar al Republicii Moldova Masa monetară reprezintă un indicator care reprezintă toate instrumentele de plată...

Fiscalitate

I. Fiscalitate - Aspecte teoretice privind fiscalitatea. Organizarea, conceperea şi funcţionare fiscalitatii conduce la mutaţii importante în...

Control Financiar - Fiscal

Capitolul 1. Conceptul de control financiar Conceptual, controlul financiar este examinat: - ca parte integranta a managementului la nivel micro...

Moneda si Credit - Teoria Monetara

Obiectul teoriei monetare şi problemele fundamentale Obiectul teoriei monetare îl constituie percepţia şi evidenţierea relaţiilor existente între...

Evolutia Istorica a Finantelor Publice - Conceptul de Finante Publice

I. Evolutia istorica a finantelor publice. Conceptul de finante publice 1. Evolutia istorica . Pe treptele dezvoltarii social-economice finantele...

Mecanismul Cursului Valutar

1.Modelul actual al etalonului monetar. În lunga istorie a monedei, componentele sale, componenta-etalon şi cea semn, au evoluat, modificându-şi...

Managementul Riscului Valutar

1. Riscul valutar: conţinut, clasificare, factori de influenţă În activitatea financiar-monetară internaţională problema pronosticării,...

Te-ar putea interesa și

Practica Bel-Transport SA

S.C. BEL-TRANSPORT S.A. ia fiinta in anul 1994, in urma divizarii S.C. TAR S.A. Constanta, avand initial denumirea de S.C. TAR 01 SUD S.A., iar din...

Contabilitatea Cheltuielilor Si Calculatia Costurilor la Sucursala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice Zalau

INTRODUCERE CADRUL LEGISLATIV AL CONSTITUIRII SI FUNCTIONARII SUCURSALEI DE DISTRIBUTIE SI FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE ZALAU Regia Autonoma de...

Evaluare si Amenajare Turistica - Universitati din Iasi

I. INTRODUCERE Oraşul Iaşi se situează pe primul loc în Moldova în calitate de centru al culturii şi pe unul din primele locuri din ţară....

Evoluția Serviciilor Poștale - Previziunea Dezvoltarii Lor în Etapele Următoare

INTRODUCERE Lucrarea propune o abordare din punct de vedere a evoluţiei serviciilor în general cu cercetare a serviciilor poştale la nivel...

Analiza Serviciilor de Telecomunicație pe Piața Românească și Internațională

1. Telecomunicaţiile- prezentare şi importanţă În prezent, economia nu mai are doar 3 sectoare. Sectorul cuaternar, adică cel al informaţiei, s-a...

Raport Economia Turismului

Tema 1: Turismul-activitate economico-socială. 1.1.Conceptele de „turism” şi „turist”. 1.1.1.Repere istorice a turismului. 1.1.2.Abordari...

Formarea tarifelor pentru servicii - studiu pe exemplul României privind formarea tarifelor serviciilor cu caracter de creație-inovație

Cuvinte cheie • Servicii • Tarife • Sectorul tertiar • Structura tarifelor • Sistem tarifar • Tarifele pentru serviciile de creaţie-inovaţie...

Audit Public Intern

SC SIROFLEX SRL DIRECTIA DE AUDIT PUBLIC INTERN Nr. 123456/ 12.03.2007 ORDIN DE SERVICIU În conformitate cu: Ø Prevederile Legii nr.672/2002...

Ai nevoie de altceva?