Valori Mobiliare

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest curs prezinta Valori Mobiliare.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 8 pagini .

Profesor: Girlea Ion

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Finante

Extras din document

Tema 2. Instrumentele pieţei de capital

Prelegerea 1: Esenţa economică a valorilor mobiliare (2 ore).

1. Valorile mobiliare – elemente ale pieţei financiare.

2. Criterii de clasificare a valorilor mobiliare.

3. Importanţa apariţiei valorilor mobiliare.(individual)

1. Valorile mobiliare – elemente ale pieţei financiare.

Capitalul unei societăţi comerciale poate deveni insuficient pentru a face faţă unor nevoi neprevăzute sau pentru dezvoltarea societăţii.

Principalele căi de obţinere a capitalului suplimentar sunt următoarele:

- majorarea capitalului social printr-o emisiune de acţiuni;

- contractarea unui împrumut printr-o emisiune de obligaţiuni;

- contractarea unui credit bancar.

În situaţia în care se face apel public la obţinerea resurselor financiare prin emisiunea de acţiuni sau obligaţiuni, societăţile emitente intră în sfera pieţei de capital, iar produsele oferite investitorilor (acţiuni, obligaţiuni etc.) se numesc valori mobiliare.

În literatura romînă de specialitate, se întîlnesc noţiunile: valori mobiliare, hîrtii de valoare, titluri financiare.

Titlurile financiare au o anumită valoare. De aceea, în literatura germană, sunt numite „wertpapier" - „hîrtii de valoare".

Titlurile financiare atestă existenţa unei relaţii contractuale (garantate) între emitent şi deţinător şi garantează drepturile posesorilor acestora. De aceea în literatura anglo-saxonă, sunt numite „securities" (garanţii).

Titlurile financiare permit transformarea unor valori imobiliare, prin esenţa lor, în valori mobiliare prin natura lor (de exemplu, acţiuni). De aceea, în literatura franceză, titlurile financiare sunt denumite „valeurs mobilieres" („valori mobiliare").

Valorile mobiliare — sunt instrumente negociabile, emise în formă materializată sau evidenţiate prin înscrieri în cont, care conferă deţinătorilor lor drepturi nepatrimoniale şi patrimoniale asupra emitentului, conform legii şi în condiţii specifice emisiunii acestora.

Conform art.1 alin. 3 din Directiva Uniunii Europene privind abuzul pe piaţă , sfera de cuprindere a instrumentelor financiare spre care se orientează Republica Moldova, este largă, cuprinzind atit instrumentele tranzacţionabile pe piaţa de capital, cit şi instrumentele specifice pieţei monetare. Astfel, categoria instrumentelor financiare include: valori mobiliare; titluri de participare a organismelor de plasament colectiv; contracte futures; contracte forward pe rata dobinzii; instrumente financiare derivate din mărfuri etc. Insă cele mai răspindite dintre ele pe piaţa de capital sint rezultate din plasamente pe termen lung, care produc venituri viitoare, in principal din dividende şi dobinzi, şi care se numesc valori mobiliare.

Importanţa valorilor mobiliare pentru piaţa de capital este suficientă, deoarece lipsa acestora ar face imposibilă existenţa pieţei de capital.

In literatura de specialitate nu există o definiţie clară şi precisă a ceea ce se inţelege prin valori mobiliare. Orice bun material, dotat cu o valoare estimabilă in bani, se incadrează obligatoriu in una dinurmătoarele două categorii:

1) bunuri imobiliare la care se raportează terenurile, porţiunile de subsol, obiectele acvatice separate, plantaţiile prinse de rădăcini, clădirile, construcţiile şi orice alte lucrări legate solid de pămint, precum şi tot ceea ce, in mod natural sau artificial, este incorporat durabil in acestea, adică bunurile a căror deplasare nu este posibilă fără a se cauza prejudicii considerabile destinaţiei lor (art. 288 alin.(2) Cod civil);

2) conform art. 288 alin.(5) Cod civil, titluri de valoare sint considerate bunurile mobiliare,

deoarece se caracterizează prin mobilitatea lor, dată de trecerea fizică de la un proprietar la altul.

Avind in vedere că noţiunea de „valori mobiliare” se defineşte prin noţiunea de „titluri de valoare” sau „hirtii de valoare”, făcind trimitere la rubrica „titlu de valoare”, putem concluziona că noţiunile de „valori mobiliare”, „titluri de valoare” şi „hirtii de valoare” sint sinonime.

Fisiere in arhiva (1):

  • Valori Mobiliare.doc