Toate cursurile din domeniul Fizica

 • Termodinamica

  Structura discontinuă a substanței Fondatorii concepției atomiste asupra substanței, filozofii greci Leucip (500-440 I.e.n.) și Democrit (460-370 I.e.n.), considerau că substanța are o structură discontinuă, fiind formată din particule aflate într-o mișcare continuă și dezordonată, numită mișcare termică (agitație termică). Toate corpurile, indiferent de starea de agregare, sunt constituite din atomi. Prin asocierea a doi sau mai mulți atomi, între care se stabilesc legături chimice, se...

 • Aparatura medicala - tipuri de circuite

  Circuitele astabile cu A.O. -fac parte din categoria circuitelor basculante -ele se caracterizează prin două stări distincte ale iesirii:-starea saturată negativ -starea saturată pozitiv Uneori, starea saturată negativ poate fi considerată starea de tensiune zero. In limbaj digital, cele două stări(situatii) ar corespunde stărilor 1 si 0 logic. Circuitul nu se poate afla în stări intermediare de tensiune, adică între 0 si 1 logic. Circuitele astabile basculează între cele două stări în...

 • Fizica

  1. Sistemul Internațional de Mărimi si Unități Obiectul Fizicii îl constituie studiul sistemelor fizice. Proprietățile fizice ale sistemelor sunt reprezentate prin mărimi fizice. Nu toate proprietățile fizice sunt neapărat si mărimi fizice. Aceasta pentru că, pentru a intra în categoria mărimilor fizice, proprietățile fizice considerate trebuie să fie măsurabile. Operația de măsurare, operație fundamentală în fizică, implică în primul rând definirea unei unități de măsură pentru o mărime...

 • Notiuni de termodinamica si termotehnica

  Termodinamica este un domeniu important al fizicii clasice care se ocupă cu studiul mișcării termice și al proceselor care produc modificări ale acesteia. Particulele oricărui corp cu temperatură diferită de 0 absolut au mai multe tipuri de mișcare termică: vibrație; translație; rotație. Pentru determinarea proprietăților corpurilor, pentru descrierea condițiilor de echilibru, pentru analiza proceselor care produc modificări ale acestora în termodinamică se folosesc metode de studiu la...

 • Electrodinamica

  Electrodinamica este acea parte a fizicii teoretice care dă o explicaţie unitară a fenomenelor electromagnetice. Studiul fenomenelor electromagnetice formează astăzi un ansamblu coerent, care are la bază teoria electromagnetică a lui Maxwell. Această teorie, numită şi electrodinamica maxwelliană sau electrodinamica fenomenologică, reprezintă o sinteză genială a faptelor experimentale acumulate. La baza acestei teorii stă conceptul de câmp electromagnetic şi de acţiune mijlocită....

 • Tehnologia Data-Mining

  Odata cu aparitia tehnologiei de contorizare inteligenta, cantitatea de date energetice va creste in mod semnificativ si industria utilitatilor va trebui sa se confrunte cu o alta mare provocare – de a gasi relatii in timp, si chiar mai mult pentru a analiza un numar atat de mare de serii de timp pentru a gasi modele utile si tendinte cu raspuns rapid sau chia in timp real. Acest studio face o mica revizuire a literaturii in domeniu, incercand sa demonstreze cat e essential este aplicarea...

 • Fizica ITMI - Marimi Fizice

  I. Introducere 1. Obiectul fizicii - Cuvantul fizica provine din grecescul ,,physis" care inseamna natura. - Fizica = stiinta fundamentala a naturii care studiaza formele de existenta ale materiei si miscarile acesteia. - Materia este o realitate obiectiva care exista in mod independent de constiinta umana si este reflectata adecvat de aceasta. - Miscarea este atributul fundamental al materiei, modul sau de existenta. Prin miscare se intelege orice schimbare sau proces: deplasare...

 • Fizica Generala

  OBIECTUL FIZICII - Definitie - Fizica este stiinta naturii care studiaza proprietatile si structura materiei, formele generale de miscare ale acesteia (mecanica, termica, electromagnetica, etc.), precum si transformarile reciproce ale acestor forme de miscare - Astfel de transformari se numesc procese sau fenomene fizice. - Studiul proceselor sau fenomenelor fizice se efectueaza asupra unor regiuni finite din univers, de dimensiuni variabile, astfel delimitate incat sa...

 • Curs Biofizica

  Ştiinţele biologice studiază natura vie reprezentata prin: plante, animale, oameni si relaţiile complexe dintre ele. Aceşti reprezentanţi ai naturii vii au o structura foarte variata. Funcţiile vitale se complica si se perfecţionează progresiv, de la formele simple la cele mai complexe, ca rezultat al adaptărilor la numeroasele condiţii de viata. viata este o forma superioara de mişcare a materiei, care nu se poate reduce la formele ei inferioare (fizice, chimice), forme pe care le...

 • Forcing-uri si Feedback-uri

  Cauze si efecte in sistemul climatic Fig. 1 Reprezentare schematica simplificata a proceselor din sistemul climatic Stareasistemuluiclimatic poatefi influentatade maimultetipuride perturbatii: - modificariale cantitatiide radiatiesolaraceajungepeTerra; - modificariin compozitiaatmosferei; - schimbareatopografiei, etc - Este utilcainfluenteleperturbatiilorsafie investigate prinprismaimpactuluiacestoraasuprabilantuluiradiatival Pamantului - Bilantulradiativdeterminatemperaturala...

 • Teoria Elasticitatii

  Curs 1: 27.02.2012 TEORIA ELASTICITĂŢII Mecanica: Studiză mişcarea sau echilibrul corpurilor sub acţiunea forţelor executate asupra lor. Elasticitatea: Propietatea unui corp de a-şi modifica forma şi dimensiunile sub acţiunea unor forţe exterioare şi de a reveni de la sine la forma şi dimensiunile iniţiale după încetarea forţelor exterioare care l-au deformat. Structura: Mod de organizare internă , de alcătuire a unui corp sau a unui sistem; mod de asociere a componenţilor unui corp sau...

 • Aparatura Medicala

  Caracteristica esenţială Se autogenerează, îşi conservă structura şi integritatea prin metabolism = schimb de energie sau materie cu mediul exterior Manifestarea externă a proceselor biologice : la scară celulară şi la scară macroscopică - chimice = produşi de dezasimilaţie, consum de elemente chimice - mecanice = contracţii, dilataţii, modificări de formă - electrice = biosemnale Organizarea materiei vii - supracelulară – ţesuturi organe aparate sisteme (corpul întreg) - subcelulară...

 • Criogenie

  Criostate Stocarea lichidelor criogenice Calculul termic al criostatelor Prerăcirea criostatelor Materiale pentru criostate Rezistenţa mecanică a criostatelor Cel mai simplu criostat este vasul Dewar, (inventat în 1892 de către James Dewar) din sticlă şi avea pereţii dubli vidaţi şi argintaţi; adică termosul vasul Dewar un vas de sticlă cu pereţi dubli, vidaţi şi argintaţi, cu scopul de a reduce substanţial pătrunderile de căldură. lichidele criogenice pot fi transportate şi...

 • Electromagnetism

  CAMPUL ELECTRIC / ELECTROSTATIC 1. Fenomenul de electrizare prin frecare • anul 600 î.e.n., Thales din Milet foloseşte termenul de electron (în limba greacă "elektron" însemnă chihlimbar). Se pare că primele experimente referitoare la electrizarea prin frecare a chihlimbarului datează din secolul VII ÷ VI î.e.n. Vechii greci ştiau că o bucată de chihlimbar frecată cu lână capătă proprietatea de a atrage obiecte uşoare. • anul 1600 e.n. William Gilbert (medic şi fizician englez)...

 • Cicluri Globale

  1. Structura Pãmântului 1.1 Introducere în ciclurile globale biogeofizice Obiectul principal al acestei discipline îl constituie circuitul elementelor în naturã, cu actiunea factorilor biotici, abiotici si antropogeni. Solul are o structurã complexã incluzând atât componentele nevii, cât si componentele vii. Cele nevii sunt reprezentate de particulele solului de origine mineralã, rezultate prin alterarea chimicã a rocilor, iar componenta vie este reprezentatã de fauna edaficã....

Pagina 1 din 12