Toate cursurile din domeniul Fizica

 • Termodinamica

  1. NOTIUNI GENERALE DE TERMODINAMICA Termotehnica sau termodinamica tehnica studiaza procesele care se desfasoara în masinile si instalatiile termice, procese în care transferul de energie se face sub forma de caldura si lucru mecanic. Ea se ocupa cu producerea, transportul, transformarea si utilizarea caldurii. Termotehnica reprezinta deci aplicarea termodinamicii în tehnica, studiul fenomenelor facându-se cu ajutorul legilor generale ale termodinamicii. Sistem termodinamic. Stare de...

 • Tratamente Termice

  - Tratamentele termice sunt o metodă de a modifica proprietăţile fizice şi uneori chimice ale materialelor - Tratamentele termice de obicei implică încălziri şi răciri repetate care duc la obţinerea unor durităţi foarte mari sau îmbunătăţirea altor proprietăţi 3000 de ani - De aproximativ 3000 de ani oamenii utilizează obiecte de fier sau oţel. - Folosirea fierului pentru confecţionarea de obiecte uzuale a marcat cea mai spectaculoasă revoluţie din istoria civilizaţiei umane....

 • Fizica Nucleara si Particule Elementare

  Capitolul I Radioactivitatea naturală. Dezintegrări radioactive. Serii radioactive Enunţuri I.1.1. Ce cantitate de căldură degajează un gram de izotop radioactiv de 225Ac, într-un interval de timp egal cu timpul mediu de viaţă al izotopului -activ respectiv. Se consideră că energia eliberată se transformă integral în căldură şi se neglijează aportul la activitate al produşilor secundari de dezintegrare. Se dă energia cinetică a particulei  emise într-un proces de dezintegrare, anume:...

 • Bazele Fizicii Atomice

  Cursul 1 Introducere Fizica clasica – constante de material, proprietati macroscopice (densit., cald. specifice etc); - de ce ? raspunde fizica la nivel microscopic Fizica cuantica – fenomene/procese la scara microscopica; microparticule; legi cuantice; - suportul experimental pentru mecanica cuantica; Mecanica cuantica – principii teoretice pt. descrierea fenomenelor la scara microscopica; F.A. – structura atomilor; F. M. – structura moleculelor; F. N. – structura nucleelor....

 • Spectroscopie si Laseri

  1. Introducere – Radiaţia laser şi proprietăţile ei. În principiu, Laserul este un dispozitiv care transformă diverse forme de energie (radiaţie electromagnetică, energie electrică, energie chimică, etc.) în radiaţie electromagnetică (include radiaţia optică). Este o definiţie prea generală, ce impune introducerea bazelor fizice ale unui laser. LASER=Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Intenţionăm să obţinem o descriere calitativă a naturii cuantice a laserului,...

 • Dielectrici

  Efectul dielectric. Definiţii. Caracterizare Efectul dielectric constă în separarea centrului sarcinilor electrice pozitive de cel al sarcinilor electrice negative dintr-un ansamblu de sarcini electrice, sub acţiunea unui câmp electric. Acţiunea câmpului electric se manifestă prin forţa electrică (sau forţa coulombiană) (1) care deplasează pe direcţia forţei, în sensuri opuse sarcinile pozitive şi negative, Fig.1. Fig.1 Noua configuraţie a sitemului de sarcini este caracterizată prin...

 • Distributia Canonica, Distributia Maxwell

  1.0.1 NumØar de stØari O microstare, ce caracterizeazØa un sistem din ansamblul statistic la un moment t, este reprezentatØa Æ1n spat¸iul fazelor printr-un punct, (q1, ..., qf , p1, ..., pf ). Fie elementul de volum d dq1...dqfdp1...dpf dqdp. Trecerea de la un punct la altul Æ1n spat¸iul fazelor se face continuu. ÆIn multe cazuri, mai intuitiv este modul discret de a contabiliza stØarile (acest lucru a fost introdus chiar de Boltzmann, printr-o Æ1mpØart¸ire artificialØa a...

 • Biofizica

  Legaturi chimice 1.1 Proprietati ale orbitalilor atomici Prin experimentele de împrastiere a particulelor (atomi de heliu dublu ionizati) pe atomii din foli subtiri metalice, Rutherford a ajuns la concluzia ca aproape toata masa unui atom este concentrata într-un nucleu pozitiv cu dimensiuni foarte mici (v 1014 m), în jurul caruia se misca electronii, pe orbite cu raze de ordinul a 1010 m: Legile mecanicii clasice aplicate electronilor ce se misca în jurul nu- cleului a…rma ca...

 • Biochimie Fizica - Curs 1

  Biochimia fizica foloseste conceptele, legile si aparatul matematic din chimia fizica pentru rezolvarea problemelor de biochimie. Se vor regasi astfel capitole de biotermodinamica si bioenergetica, biocinetica, biochimie cuantica etc. ELEMENTE DE BIOTERMODINAMICA Biotermodinamica se ocupa în special cu studiul transformarilor de energie în sisteme biologice. Si în acest caz se mentin conceptele fundamentale si principiile enuntate în termodinamica. Astfel, notiunea de sistem, în...

 • Dinamica Fluidelor

  Vom considera fluidul ca un mediu continuu, deci vom presupune ca orice volum elementar dV de fluid contine un numar foarte mare de particule, dimensiunile elementului de volum fiind foarte mari in raport cu distantele dintre particule care compun fluidul. Deplasarea unei mase de fluid constituie un curent de fluid. Aceasta este cunoscuta cand se cunoaste, in fiecare moment si in fiecare punct al curentului, valorile urmatorilor parametri: viteza v, densitatea r si presiunea p. Intr-o...

 • Unitati de Masura

  1.1. Marimi fizice Numim marime, în general, tot ceea ce variaza cantitativ. De mare importanta practica sunt marimile fizice care pot fi evaluate cantitativ, exprimându-le valoric. În acest scop se aleg marimi de referinta, de aceeasi natura cu cele de masurat, în raport cu care se pun în corespondenta biunivoca valorile cu sirul numerelor naturale. Cu alte cuvinte, marimile fizice sunt masurabile, direct sau indirect, cu mijloace de masurare adecvate. Marimile fizice caracterizeaza...

 • Fizica Cuantica

  I. Modele atomice si cuantificarea energiei S-a dovedit ca electronii sunt particule constituente ale atomilor. Deoarece atomii sunt electric neutri, în constitutia lor trebuie sa intre si sarcini pozitive, care sa compenseze sarcinile electrice negative datorate electronilor. Masa electronilor fiind pe de alta parte foarte mica, rezulta ca masa atomica ar fi concentrata în alte componente ale atomilor, pe care pot fi repartizate si sarcinile pozitive corespunzatoare. Atomii, departe de a...

 • Fizica Statistica

  Toate experimentele confirma ca orice corp macroscopic este alcatuit dintr-un numar imens de particule. Astfel, un mol de heliu contine atomi de heliu, iar un mol de NaCl contine tot ioni de si tot atâtia ioni de . Din acest exemplu extragem doua constatari: - prima constatare este ca numarul de particule din care se compune un corp macroscopic este enorm; - a doua constatare este ca natura acestor particule depinde de corpul macroscopic studiat, putând fi atomi, molecule, ioni, electroni,...

Pagina 10 din 12