Toate cursurile din domeniul Fizica

 • Unitati si Prefixe SI

  1. Unitati si prefixe SI Se numeste unitate de masura o marime particulara a unei marimi fizice, definita si adoptata prin conventie, cu care sunt comparate alte marimi de aceeasi natura, pentru exprimarea valorilor lor în raport cu acea marime. Ansamblul unitatilor de masura definite pentru un sistem dat de marimi fizice formeaza un sistem de unitati de masura. În prezent, unitatile de masura cuprinse în Sistemul International de Unitati (SI) sunt divizate în trei clase: § unitati...

 • Acumulatori

  Curs 11 Caracteristicile unui acumulator de calitate: - curba de descarcare sa aiba un platou cât mai mare (sa poata furniza aceeasi tensiune de-a lungul întregii perioade de functionare) - sa poata fi încarcat de cât mai multe ori - durata de încarcare cât mai scurta - sa nu se autodescarce în timp (daca nu este folosit), adica autodescarcarea sa aiba o valoare foarte mica - sa fie cât mai usor (imaginati-va un acumulator de telefon mobil cu plumb) - sa ocupe cât mai putin volum -...

 • Fizica Moleculara

  1. INTRODUCERE 1.1.Fizica moleculara: obiect si metode de studiu. Studiind la mecanica legile care guverneaza miscarea corpurilor, nu ne-am pus problema cum sunt structurate corpurile si care sunt proprietatile lor intrinseci. Masa si dimensiunile corpurilor erau suficiente pentru studiul miscarii, aplicarea fortelor asupra corpului necesitând cunoasterea numai a acestor proprietati. Este evident însa ca numai prin masa sau dimensiuni nu pot fi caracterizate în întregime corpurile....

 • Transferul Global de Caldura

  TRANSFER TERMIC GLOBAL La realizarea schimbului global de caldura participa, în diverse proportii: Conductia, Convectia, Radiatia. In majoritatea proceselor, exista unul sau doua mecanisme predominante de transfer. TRANSFER TERMIC GLOBAL În cea mai simpla forma, transferul global de caldura poate fi redat prin ecuatia: Q = fluxul termic transferat (W), A = aria suprafetei prin care are loc transferul (m2), ”T = potentialul transferului termic (K) = diferenta între temp....

 • Teoria Relativitatii in Fizica Clasica

  5.1. Teoria relativitatii în fizica clasica (TRC) Consideram doua SRI S si S’ (Fig. 1) si studiem miscarea unui corp în raport cu acestea, presupunând v << c. Din Fig. 1 rezulta: Fig. 1. Miscarea relativa r = r + r 2 r r r 0 , (1) unde rr, rr , rr2 0 sunt functii de timpul t datorita miscarii corpului P si a celor doua SRI. Derivam relatia (1) în raport cu timpul: de unde rezulta = v + u2 r r r u . (2) Acest rezultat reprezinta legea compunerii vitezelor în fizica clasica...

 • Optica Ondulatorie

  5.1. NATURA SI PROPAGAREA RADIATIEI LUMINOASE Optica este stiinta care se ocupa de studiul radiatiei luminoase (atât ca unda electromagnetica cât si de senzatia vizuala pe care o produce) la propagarea si interactia sa cu un mediu oarecare. Studiul cuprinde atât fenomenele proprii radiatiei vizibile cât si ale celor provocate de radiatiile infrarosii si ultraviolete. Maxwell a aratat ca lumina face parte din spectrul undelor electromagnetice si deci, ca si celelalte unde electromagnetice,...

 • Fizica

  11.35. Deduceti expresia intensitatii undei electromagnetice corespunzatoare difractiei Fraunhofer(in lumina paralela) printr-o deschidere dreptunghiulara. a) Alegem originea O la una dintre marginile deschiderii dreptunghiulare, iar axa Ox perpendiculara pe laturile lungi ale deschiderii. Consideram o fasie diferentiala (de grosime dx) a fantei, paralela cu laturile lungi ale acesteia, la distanta.x de origine (v. fig. III.35Ra). Deoarece raza difractata care trece prin originea prezinta...

 • Fluide Vascoase

  2.3.4 Fluide vâscoase (reale).Caracteristici generale. Mecanica fluidelor vâscoase se ocupÎ cu studiul fluidelor la care apar forte de frecare între diferitele straturi de fluid aflate în miscare. Principalele marimi caracteristice pentru fluidele vâscoase sunt: a. Coeficientul de vâscozitate dinamicÎ · Pentru a defini acest coeficient considerÎm un fluid vâscos plasat între 2 plÎci plane si paralele (A,B) – fig.1 Vom presupune cÎ diferitele straturi de fluid ce se pun în miscare, sunt...

 • Forte Conservative Energia Potentiala

  1.4. Forte conservative. Energia potentiala (continuare din Cursul 1) Energia potentiala a unui corp se poate defini numai pentru cazul fortelor sau câmpurilor conservative. Sa presupunem ca F este o forta conservative, adica satisface proprietatea: Se poate arata ca operatorii rotor si gradient satisfac proprietatea: Comparând relttiile (1) si (2) rezulta ca o forta conservativa poate fi scrisa ca gradientul unei functii scalare. Notam aceasta functie scalara prin: Ep = Ep(x, y, z)...

 • Protectia la Poluarea Radioactiva

  INTRODUCERE Obiectivul proiectului îl reprezinta calculul protectiei contra radiatiilor folosind metoda nucleelor integrale pentru diferite surse de radiatii punctuale, liniare, plane si cilindrice. În lucrare sunt prezentate în prima parte radiatia nucleara, efectele si aplicatiile acesteia, apoi geometria surselor de radiatii si exemple de calcul ale protectiei contra radiatiilor. Primul pas spre era atomica a fost facut de fizicianul Henri Becquerel, pe 26 februarie 1896 . Acesta a...

 • Probleme de Oscilatii, anul I

  14. Un sistem mecanic care executa o miscare oscilatorie întretinuta se numeste rezonator, iar sistemul care imprima forta periodica se numeste excitator. a) Sa se scrie expresia puterii medii absorbite de rezonator de la excitator în regim de rezonanta. b) Sa se afle valoarea maxima a puterii medii absorbite de rezonator în cazul în care amplitudinea fortei sinusoidale excitatoare este F = 10 N, iar viteza maxima a rezonatorului este . Rezolvare a) Sa consideram cazul cel mai frecvent...

 • Probleme Unidimensionale

  1 Particula libera. Cel mai simplu caz de analizat este cel în care adica, cazul particulei libere (asupra particulei nu actioneaza nici o forta, ) Ecuatia Schrödinger atemporala este în acest caz (5.1) In cazul unidimensional, ecuatia devine: care este o ecuatie diferentiala ordinara. Notând (5.2) rezulta ecuatia care are solutia generala: (5.3) cu const. Observatie: nu poate fi complex, deoarece în acel caz, functia de unda , adica ar creste exponential la ....

 • Interferenta

  Interferenta Interferenta este fenomenul de suprapunere doua sau mai multe unde, având ca rezultat aparitia unei distributii de maxime si minime. Pentru obtinerea acestui fenomen, este necesar sa existe anumite corelatii între caracteristicile spatiale si temporale ale undelor, adica sa fie coerente. O sursa coerenta este o sursa punctiforma, de pulsatie bine determinata. Vom demonstra ca prin suprapunerea a doua unde care provin de la surse coerente rezulta o distributie a...

 • Ipoteza de Broglie,Experienta Davisson-Germer

  4. Mecanica cuantica Mecanica cuantica reuneste cele doua concepte: unda si particula si da o descriere unitara fenomenelor care au loc la nivel microscopic. Exista doua formulari ale mecanicii cuantice: - formularea matriceala, care asociaza fiecarei marimi fizice o matrice (datorata lui Heisenberg) - formularea ondulatorie, propusa de Schrödinger, care introduce notiunea de functie de unda si de aceasta ne vom ocupa în continuarea. Experientele discutate în capitolul precedent pun...

Pagina 12 din 12