Toate cursurile din domeniul Fizica

 • Reactoare Chimice

  Ingineria reacţiilor de polimerizare vizează următoarele obiective: - Intensificarea reacţiilor elementare corespunzătoare mecanismelor de polimerizare - Deducerea ecuaţiilor cinetice pentru toate speciile reactante - Identificarea fazelor prezente în reactor - Utilizarea modelelor termodinamice necesare pentru calculul concentraţiilor monomerilor în diferite faze, al entalpiilor de reacţie etc. - Deducerea ecuaţiilor adecvate pentru caracterizarea efectului de gel şi a efectului de...

 • Cinematica

  NOŢIUNI GENERALE FIZICA - parte a ştiinţei care studiază legile ce guvernează comportamentul extern şi intern a corpurilor din Univers şi interacţiunea acestora. Mărime fizică – orice proprietate măsurabilă a unui corp, care poate fi modelată matematic printr-un scalar, vector, tensor, spinor, etc. Mărimea fizică este descrisă prin : Definiţia – arată proprietatea pe care o măsoară, Simbolul – litera cu care este notată, recunoscută, Formula – relaţia matematică, Unitatea de măsură –...

 • Sistemul Termodinamic

  CEA MAI IMPORTANTA SURSA DE ENERGIE : ECONOMIA DE ENERGIE Sistem termodinamic Prin sistem termodinamic se înţelege un corp, un grup de corpuri sau o parte a unui corp delimitat(ă) de restul corpurilor care îl(o) înconjoară printr-o suprafaţă de control (reală sau imaginară) prin care sistemul poate să efectueze un schimb de energie (sub formă de căldură, Q, şi / sau de lucru mecanic, L) şi / sau de substanţă, Dm. Celelalte corpuri, ce sunt în afara suprafeţei de control, se consideră a fi...

 • Electricitate

  LEGEA LUI COULOMB Coulomb (1736-1806) a studiat experimental forţele, de atracţie sau de respingere, dintre două “sarcini punctiforme”, adică dintre două corpuri încărcate ale căror dimensiuni sunt mici în comparaţie cu distanţa r dintre ele; el găsit (în 1784) că această forţă este invers proporţională cu pătratul acestei distanţe şi depinde şi de sarcina fiecărui corp. Rezultatele experienţei sale echivalau cu concluzia că forţa dintre două sarcini punctiforme q şi q' este proporţionaIă cu...

 • Refractia

  Valoarea indicelui de refracţie trebuie însoţită de precizarea condiţiilor în care a fost determinată. De obicei: sursă radiaţia monocromatică a liniei D a sodiului ( = 5893 A0) temperatura de 250C ( ) Indicele de refracţie - constantă fizică importantă pentru caracterizarea compuşilor identificarea şi determinarea gradului de puritate Valoarea sa depinde de mai mulţi factori: natura, starea de agregare deci şi densitatea substanţei, temperatura, presiunea în special la gaze, lungimea...

 • Chimie Fizica - Spectre de Rotatie

  Spectrele moleculare: furnizează informaţii despre nivelele de energie din moleculă reprezintă efecte ale interacţiilor dintre fotoni şi molecule Saltul unei molecule între două stări energetice cuantice se poate realiza în trei moduri: prin tranziţie neradiativă, activare sau dezactivare termică prin tranziţie radiativă prin emisie stimulată (indusă) Tranziţia neradiativă între cele două stări presupune activarea sau dezactivarea datorită şocurilor dintre molecule ca urmare a...

 • Energia Eoliana

  Europa nu are decât 9% din potenţialul eolian disponibil în lume, dar are 72% din puterea instalată în 2002. Ea a produs 50 TWh electricitate de origine eoliană în 2002, producţia mondială fiind de 70 TWh. Potenţialul eolian tehnic disponibil în Europa este de 5.000 TWh pe an. Energia eoliană este direct proporţională cu viteza vântului ridicată la puterea a treia. Puterea instalaţiilor eoliene a evoluat de la câteva sute de kW înainte de 2000 ajungând la ordinul de MW după 2000 şi...

 • Dinamica Punctului Material si a Sistemului de Puncte Materiale

  2. DINAMICA PUNCTULUI MATERIAL ŞI A SISTEMULUI DE PUNCTE MATERIALE Mecanica newtoniană este o teorie fenomenologică care tratează mişcarea relativă a corpurilor atunci când vitezele acestora sunt mult mai mici decât viteza luminii în vid (v<<c), condiţie în care masa corpurilor este constantă, iar interacţiunile se propagă instantaneu. Ca orice teorie fenomenologică, mecanica newtoniană are la bază o serie de ipoteze fundamentale deduse experimental cu caracter general valabil care...

 • Curs Fizica

  MECANICA 1.1. MECANICA CLASICĂ A PUNCTULUI MATERIAL 1.1.1. CINEMATICA PUNCTULUI MATERIAL Fizica a dovedit concret că spaţiul şi timpul sunt forme obiective de existenţă a materiei şi că între spaţiu, timp şi materia în mişcare există o legătură indisolubilă. Spaţiul este tridimensional, deci corpurile se pot mişca în diferite direcţii, iar timpul este unidimensional şi ireversibil. Un corp se află în mişcare atunci când îşi modifică poziţia faţă de alte corpuri considerate fixe şi este...

 • Electricitate si Magnetism

  Una dintre proprietăţile fundamentale ale materiei este existenţa sarcinilor electrice de doua tipuri. Cele de aceiaşi semn se resping, iar cele de semn contrar se atrag. Arbitrar unul dintre tipuri poate fi considerat pozitiv, iar celălalt negative. Experimental existenţa sarcinilor electrice a fost dovedită prima dată prin electrizarea prin frecare: în cazul izolatorilor sarcinile rămân acolo unde au fost produse, iar în cazul conductorilor acestea migrează. După un anumit timp, denumit...

 • Spectroscopy

  Spectroscopy involves the study of the interaction of electromagnetic radiation with matter. It is of paramount importance in biology, see for instance “Biological Spectroscopy”, Iain D Campbell and Raymond A Dwek, Benjamin/ Cummings, 1984. Oscillating electric and magnetic fields that travel through empty space (vacuum) at c = 3.00 x 108 m s-1 , the speed of light. The frequency, ν, is the number of cycles per second, the unit is Hertz, 1 Hz = 1 s-1 In emission spectroscopy a...

 • Radiatiile Electromagnetice

  În 1819, fizicianul danez Hans Christian Oersted a descoperit că un ac magnetic (similar cu cel al busolei) poate fi deviat cu ajutorul unui conductor conectat la o sursă de tensiune electrică. Acesta a observat astfel că orice corp parcurs de un curent electric generează câmp magnetic şi de aici a rezultat că orice câmp electric generează un câmp magnetic.  Mai târziu, în 1831, fizicianul englez Michael Faraday a obţinut un nou rezultat: un câmp magnetic variabil (şi nu constant, de aceea...

 • Efectele Radiatiilor Ultraviolete

  Fiecare dintre noi este expus la radiatiile ultraviolete emise de soare. In cantitati mici, acestea sunt favorabile sanatatii si joaca un rol esential in sinteza vitaminei D. In schimb, in expunerea prelungita la soare se poate afla originea unor problema grave de sanatate. La rasaritul soarelui, intensitatea este mai scazuta; cu cat acesta se inalta mai sus pe cer, cu atat radiatiile UV devin mai intense. Radiatiile UV sunt foarte puternice pe cer senin, dar se pot mentine la un nivel...

 • Rezolvare Test Complemente de Fizica

  Curs 1 1. Care sunt mecanismele transferului de caldura? Mecanismele tranferului de caldura sunt : conductia, convectia si radiatia termica. Conductivitatea termica este mecanismul de transfer de caldura care se realizeaza la nivel molecular ca rezultat al ciocnirilor elastice intre moleculele sau ionii substantei ca urmare a oscilatiilor sau deplasarii lor. Moleculele cu energie mai mare prin ciocnire cu moleculele sau ionii cu energie mai mica le cedeaza o parte din energia lor...

 • Echilibru

  2-1. ECHILIBRUL. PRIMA LEGE A LUI NEWTON Unul dintre efectele acţiunii unei forţe asupra unui corp constă în modificarea dimensiu¬nilor sau a formei corpului; altul efect este modificarea stării sale de mişcare Mişcarea unui corp rigid poate fi considerată ca fiind alcătuită din mişcarea lui ca un întreg, sau mişcarea lui de translaţie, şi din orice miş¬care de rotaţie pe care o poate avea corpul. In cel mai general caz, o singură forţă care acţioneazâ asupra unui corp produce o schimbare...

Pagina 2 din 12