Toate cursurile din domeniul Fizica

 • Fizica

  Introducere - Fizica este știința care studiază structura,proprietățile și legile de mișcare ale materiei. - Testul validității teoriilor fizice este dat de verificarea experimentală. - Din punct de vedere al metodelor folosite pentru descrierea fenomenelor fizice putem vorbi despre: - fizica experimentală și fizica teoretică Mărimile fizice - Mărimile fizice sunt concepte care permit descrierea cantitativă a fenomenelor fizice. - Clasificare: - mărimi scalare (lungime, masă,...

 • Fizica si Climatologie

  I. NOTIUNI DE FIZICǍ GENERALǍ 1. Mǎrimi şi unitǎţi de mǎsurǎ fundamentale. 2. Mecanica fluidelor. 2.1. Statica fluidelor. Presiunea. Compresibilitatea fluidelor. 2.2. Dinamica fluidelor. 3. Fizica molecularǎ şi cǎldura 3.1. Fenomene termice 3.2. Propagarea cǎldurii 4. Termodinamica 4.1. Principiile termodinamicii. Gazul perfect. Gazul real. II. CLIMATOLOGIE 5. Elemente introductive. Definiţia, obiectul de studiu şi diviziunile climatologiei. 6. Atmosfera terestrǎ. Compoziţia...

 • Bazele Experimentale ale Fizicii Cuantice

  I. 1. Radia.ia termic. Radia.ia termic. este o radia.ie electromagnetic. datorat. mi.c.rii de agita.ie termic. a particulelor constituente ale unui corp aflat la o anumit. temperatur Radia.ia termic. de echilibru apare cand energia emis. de corp in unitatea de timp este egal. cu cea absorbit Exemplu: un corp inc.lzit introdus intr-o incint. cu pere.i perfect reflect.tori emite radia.ie de echilibru cand temperatura corpului este egal. cu cea a incintei. M.rimi fizice caracteristice a)...

 • Oscillatory Motion

  Introduction 1 The periodic motion performed by a body or a material point about its equilibrium position is called mechanical oscillation. This oscillation often occur in everyday life. For example the oscillations of a clock pendulum, the vibrations of a string, the oscillations of a glider, all these are frequently encountered mechanical oscillations. Introduction 2 Beside the mechanical oscillations, also exist and oscillations of the electric and magnetic fields. When we speak, the...

 • Echilibre Intre Faze in Sisteme Multicomponente Reale

  Tratarea termodinamica a echilibrelor intre faze in sisteme cu doi sau mai multi componenti (sisteme binare si multicomponente) cu comportare reala este similara cu cea a sistemelor ideale: se aplica conditiile generale de echilibru termodinamic, folosind, insa modele ale potentialului chimic adecvate comportarii reale. Conditile de echilibru termodinamnic sunt prezentate in ecuatiile (1). Se observa ca este nevoie de expresii adecvate pentru potentialul chimic. T1=T2= =TF P1= P2= =PF...

 • Reactoare Chimice

  Ingineria reacţiilor de polimerizare vizează următoarele obiective: - Intensificarea reacţiilor elementare corespunzătoare mecanismelor de polimerizare - Deducerea ecuaţiilor cinetice pentru toate speciile reactante - Identificarea fazelor prezente în reactor - Utilizarea modelelor termodinamice necesare pentru calculul concentraţiilor monomerilor în diferite faze, al entalpiilor de reacţie etc. - Deducerea ecuaţiilor adecvate pentru caracterizarea efectului de gel şi a efectului de...

 • Cinematica

  NOŢIUNI GENERALE FIZICA - parte a ştiinţei care studiază legile ce guvernează comportamentul extern şi intern a corpurilor din Univers şi interacţiunea acestora. Mărime fizică – orice proprietate măsurabilă a unui corp, care poate fi modelată matematic printr-un scalar, vector, tensor, spinor, etc. Mărimea fizică este descrisă prin : Definiţia – arată proprietatea pe care o măsoară, Simbolul – litera cu care este notată, recunoscută, Formula – relaţia matematică, Unitatea de măsură –...

 • Sistemul Termodinamic

  CEA MAI IMPORTANTA SURSA DE ENERGIE : ECONOMIA DE ENERGIE Sistem termodinamic Prin sistem termodinamic se înţelege un corp, un grup de corpuri sau o parte a unui corp delimitat(ă) de restul corpurilor care îl(o) înconjoară printr-o suprafaţă de control (reală sau imaginară) prin care sistemul poate să efectueze un schimb de energie (sub formă de căldură, Q, şi / sau de lucru mecanic, L) şi / sau de substanţă, Dm. Celelalte corpuri, ce sunt în afara suprafeţei de control, se consideră a fi...

 • Electricitate

  LEGEA LUI COULOMB Coulomb (1736-1806) a studiat experimental forţele, de atracţie sau de respingere, dintre două “sarcini punctiforme”, adică dintre două corpuri încărcate ale căror dimensiuni sunt mici în comparaţie cu distanţa r dintre ele; el găsit (în 1784) că această forţă este invers proporţională cu pătratul acestei distanţe şi depinde şi de sarcina fiecărui corp. Rezultatele experienţei sale echivalau cu concluzia că forţa dintre două sarcini punctiforme q şi q' este proporţionaIă cu...

 • Refractia

  Valoarea indicelui de refracţie trebuie însoţită de precizarea condiţiilor în care a fost determinată. De obicei: sursă radiaţia monocromatică a liniei D a sodiului ( = 5893 A0) temperatura de 250C ( ) Indicele de refracţie - constantă fizică importantă pentru caracterizarea compuşilor identificarea şi determinarea gradului de puritate Valoarea sa depinde de mai mulţi factori: natura, starea de agregare deci şi densitatea substanţei, temperatura, presiunea în special la gaze, lungimea...

 • Chimie Fizica - Spectre de Rotatie

  Spectrele moleculare: furnizează informaţii despre nivelele de energie din moleculă reprezintă efecte ale interacţiilor dintre fotoni şi molecule Saltul unei molecule între două stări energetice cuantice se poate realiza în trei moduri: prin tranziţie neradiativă, activare sau dezactivare termică prin tranziţie radiativă prin emisie stimulată (indusă) Tranziţia neradiativă între cele două stări presupune activarea sau dezactivarea datorită şocurilor dintre molecule ca urmare a...

 • Energia Eoliana

  Europa nu are decât 9% din potenţialul eolian disponibil în lume, dar are 72% din puterea instalată în 2002. Ea a produs 50 TWh electricitate de origine eoliană în 2002, producţia mondială fiind de 70 TWh. Potenţialul eolian tehnic disponibil în Europa este de 5.000 TWh pe an. Energia eoliană este direct proporţională cu viteza vântului ridicată la puterea a treia. Puterea instalaţiilor eoliene a evoluat de la câteva sute de kW înainte de 2000 ajungând la ordinul de MW după 2000 şi...

 • Dinamica Punctului Material si a Sistemului de Puncte Materiale

  2. DINAMICA PUNCTULUI MATERIAL ŞI A SISTEMULUI DE PUNCTE MATERIALE Mecanica newtoniană este o teorie fenomenologică care tratează mişcarea relativă a corpurilor atunci când vitezele acestora sunt mult mai mici decât viteza luminii în vid (v<<c), condiţie în care masa corpurilor este constantă, iar interacţiunile se propagă instantaneu. Ca orice teorie fenomenologică, mecanica newtoniană are la bază o serie de ipoteze fundamentale deduse experimental cu caracter general valabil care...

 • Curs Fizica

  MECANICA 1.1. MECANICA CLASICĂ A PUNCTULUI MATERIAL 1.1.1. CINEMATICA PUNCTULUI MATERIAL Fizica a dovedit concret că spaţiul şi timpul sunt forme obiective de existenţă a materiei şi că între spaţiu, timp şi materia în mişcare există o legătură indisolubilă. Spaţiul este tridimensional, deci corpurile se pot mişca în diferite direcţii, iar timpul este unidimensional şi ireversibil. Un corp se află în mişcare atunci când îşi modifică poziţia faţă de alte corpuri considerate fixe şi este...

 • Electricitate si Magnetism

  Una dintre proprietăţile fundamentale ale materiei este existenţa sarcinilor electrice de doua tipuri. Cele de aceiaşi semn se resping, iar cele de semn contrar se atrag. Arbitrar unul dintre tipuri poate fi considerat pozitiv, iar celălalt negative. Experimental existenţa sarcinilor electrice a fost dovedită prima dată prin electrizarea prin frecare: în cazul izolatorilor sarcinile rămân acolo unde au fost produse, iar în cazul conductorilor acestea migrează. După un anumit timp, denumit...

Pagina 2 din 12