Toate cursurile din domeniul Fizica

 • Rezolvare Test Complemente de Fizica

  Curs 1 1. Care sunt mecanismele transferului de caldura? Mecanismele tranferului de caldura sunt : conductia, convectia si radiatia termica. Conductivitatea termica este mecanismul de transfer de caldura care se realizeaza la nivel molecular ca rezultat al ciocnirilor elastice intre moleculele sau ionii substantei ca urmare a oscilatiilor sau deplasarii lor. Moleculele cu energie mai mare prin ciocnire cu moleculele sau ionii cu energie mai mica le cedeaza o parte din energia lor...

 • Echilibru

  2-1. ECHILIBRUL. PRIMA LEGE A LUI NEWTON Unul dintre efectele acţiunii unei forţe asupra unui corp constă în modificarea dimensiu¬nilor sau a formei corpului; altul efect este modificarea stării sale de mişcare Mişcarea unui corp rigid poate fi considerată ca fiind alcătuită din mişcarea lui ca un întreg, sau mişcarea lui de translaţie, şi din orice miş¬care de rotaţie pe care o poate avea corpul. In cel mai general caz, o singură forţă care acţioneazâ asupra unui corp produce o schimbare...

 • Fizica

  I. CONCEPTELE FUNDAMENTALE ŞI PRINCIPIILE MECANICII CLASICE În acest capitol se reiau pe scurt principalele noţiuni din mecanică: sistem de coordonate, vector de poziţie, mişcare, traiectoria şi vectorul deplasare, viteza şi acceleraţia, etc. Ele sunt necesare pentru a reaminti Principiile fundamentale ale mecanicii clasice şi mai apoi pentru a introduce legile de conservare ale energiei, impulsului şi momentului cinetic. În text au fost introduse întrebări, exerciţii şi mici probleme...

 • Radiatia Gamma

  Radiaţia gama (raza gama) se prezintă sub formă de unde electromagnetice sau fotoni emişi din nucleul unui atom. Poate traversa complet corpul uman, putând fi oprite doar de un perete de beton sau de o placă de plumb groasă de 15 cm. Radiaţia gama este oprită de: apă, beton şi, în special, de materiale dense, cum ar fi uraniul şi plumbul, care sunt folosite ca protecţie împotriva expunerii la acest tip de radiaţie. Radiatia gamma este o unda electromagnetica similara cu lumina obisnuita,...

 • Interactiunea Radiatiilor Ionizante cu Substanta

  La impactul cu substanta, fasciculele de radiatii ionizante sufera procese de atenuare datorita devierii (imprastierii) acestora printr-un mecanism monoact, sau prin absorbtie, cand isi pierd complet energia, pe baza unui mecanism continuu. Cele mai importante efecte ale radiatiilor ionizante sunt excitarea si ionizarea, care pot fi directe – in cazul particulelor incarcate electric, sau indirecte – in cazul radiatiilor X, γ si a neutronilor. A. EFECTE MOLECULARE ALE IRADIERII 1....

 • Electrosecuritatea in Instalatiile de Joasa Tensiune

  1. Importanţa cunoştinţelor de electrosecuritate Statisticile arată că, din păcate majoritatea accidentelor prin electrocutare nu se întâmplă în industrie , unde se lucrează cu tensiuni şi curenţi mari, într- adevăr periculoase , ci în gospodăriile particulare, la micii consumatori. În ciuda fapului că proiectanţii şi producătorii se ocupă în mod deosebit de securitatea electrică a produselor lor, totuşi în rândul consumatorilor sunt multe accidente , datorită mai ales lipsei de minime...

 • Sisteme SCADA

  Partea I - Modele, componente şi mecanisme specifice comunicaţiilor în sistemele de conducere Capitolul 1 Comunicaţii de date în structurile moderne de conducere automată Tehnologia informaţiei (IT – Information technology) - domeniul cu cea mai rapidă creştere şi cel mai puternic impact asupra tuturor celorlalte tehnologii cunoscute, fiind de aceea considerată ca având rolul determinant în tranziţia către o nouă eră - postindustrială. Principalii factori care au favorizat creşterea...

 • Cursuri Chimie-Fizica

  1.Introducere.Scopul chimiei fizice Deşi natura problemelor cu care se ocupa chimia fizica este bine definita, totuşi nu este simplu să se dea o definiţie precisă şi completă a acestei discipline. Chimia- stiinţa care se ocupă cu transformarea naturii substanţei Fizica- stiinţa care se ocupă cu transformarea naturii energiei.(Este criticabilă împartirea netă a fenomenelor în chimice şi fizice). Chimia- fizica - studiază interacţiunea între materie şi energie - utilizează legile...

 • Procese Termocatalitice

  1. Termodinamica proceselor termice (mecanism de reactie si cinetica cracarii termice) Procesele industriale care au la baza descompunerea termica sunt : cracare termica , cocsare ,reducere de vascozitate si piroliza. a)Mecanism de reactie Cracarea termica a unei fractiuni petroliere are ca rezultat obtinerea unor produse cu puncte de fierbere mai mici si continut de hidrogen mai mare precum si a produselor cu puncte de fierbere mai mari si continut de hidrogen mai mic decat al materiei...

 • Elemente de Inginerie Electrica

  Capitolul 1 ELECTROSTATICA 1.1.Consideraţii teoretice Mărimi fizice ce caracterizează câmpul electrostatic: E-vectorul intensitaţii câmpului electric (în S.I. E=1 V/m) D-vectorul inducţiei câmpului electric (în S.I. D=1 C/m2) Legea legăturii între şi în corpuri liniare,electrice,este: (1.1) Unde Ɛ reprezintă permitivitatea absolută a mediului în care se stabileşte câmpul electric,iar ( sau F/m) reprezintă permitivitatea relativă, fiind permitivitatea absolută a mediului vid sau...

 • Oscilatii Mecanice

  CURS NR.2 II. OSCILAŢII MECANICE II.1. NOŢIUNI GENERALE În natură şi tehnică se întâlnesc adesea corpuri sau sisteme ale căror stări de mişcare se repetă regulat după o anumită durată de timp. O astfel de mişcare care se repetă la intervale egale de timp se numeşte mişcare periodică. Mişcarea periodică care este simetrică faţă de poziţia de echilibru poartă numele de mişcare oscilatorie. Deplasarea particulei (corpului) în mişcarea periodică poate fi exprimată prin funcţiile armonice...

 • Cursuri Fizica

  Oscilatorul armonic liniar 2. Energia in miscarea oscilatorie armonica 1. Oscilatorul armonic liniar 1. Sa consideram un corp de masa m care se deplaseaza pe o suprafata orizontala fara frecare dupa o directie OX. Daca corpul este scos din pozitia de echilibru x = 0 atunci asupra lui actioneaza forta elastica (legea lui Hooke) Fig. 1 (1) Fe = - Kx unde: K – constanta elastica (1/K este complianta). Aceasta expresie este valabila pentru deplasari x(t) mici. Forta elastica (1) produce...

 • Curs Metode Fizico-Chimice

  1. SPECTROMETRIA DE ABSORBŢIE ATOMICĂ 1.1 PRINCIPII GENERALE Prin metoda spectrometriei de absorbţie atomică se determină concentraţia unui element dintr-o probă, prin măsurarea absorbţiei unei radiaţii electromagnetice de o frecvenţă specifică şi caracteristică elementului urmărit, la trecerea acestuia printr-un mediu, care conţine atomii liberi ai probei, uniform distribuiţi. Pentru realizarea acestei practici analitice se parcurg mai multe etape. a) Proba de analizat trebuie să fie...

 • Electrochimie

  Electrochimia este stiinta care studiaza procesele ce insotesc trecerea curentului electric prin materie, adica legaturile dintre fenomenele chimice si cele electrice. Conductibilitatea electrica a solutiilor de electroliti Substantele se comporta diferit atunci cand sunt sub influenta curentului electric. Substante izolatoare si dielectrice – in cazul acestor substante, ionii sau electronii sunt legati in anumite pozitii de echilibru, iar atunci cand trece curentul electric se deplaseaza...

 • Teoria Cinetico-Moleculara a Gazelor

  In cadrul teoriei cinetico-moleculare se consideră că toate corpurile sunt alcătuite din molecule care interacţionează între ele şi se mişcă, în mod continuu, dependent de temperatură. Gazele nu au formă şi nici volum propriu, ele sunt compresibile şi expansibile, ceea ce atestă că forţele de coeziune moleculară sunt mici. In vederea simplificării studiului teoriei cinetico-moleculare a gazelor, se foloseşte noţiunea de gaz ideal sau perfect. Se înţelege prin gaz ideal un sistem format din...

Pagina 3 din 12