Toate cursurile din domeniul Fizica

 • Termotehnica

  CAPITOLUL I INTRODUCERE Termodinamica reprezintă acea parte a fizicii macroscopice care se ocupă cu studiul relaţiilor dintre fenomenele termice şi cele netermice (mecanice, elecromagnetice, etc.), fenomene care intervin în caracterizarea stărilor sistemelor fizico-chimice şi a transformărilor lor. În terminologia curentă, prin termodinamică se înţelege ştiinţa despre energie în sensul cel mai larg al cuvântului. Din punct de vedere al domeniului de utilizare, termodinamica se împarte...

 • Analiza Instrumentala - Spectroscopia

  Spectroscopia este o stiinta care studiaza interactiunea dintre radiatiile electromagnetice cu materia. Spectroscopia este totodata o denumire generica data unei clase de procedee si tehnici experimentale prin care urmareste si se cuantifica efectul emisiei sau absorbtiei de energie de catre o proba solida lichida sau gazoasa în scopul analizei calitative si/sau cantitative a acesteia. În urma interferentelor energetice între radiatia electromagnetica

 • Energii Regenerabile

  Continut Introducere Energie fotovoltaica Sisteme termo-solare Energie eoliana Energia hidro Biomasa Energia valurilor Stocarea energiei Surse de energieconventionala regenerabila Combustibili fosili Nucleara Energie solara Energie eoliana Energie hidro Biomasa Geotermala Etc. Resursele regenerabile de energie sunt disponibile pe tot globul si se gasesc din abundenta Energie electrică verde în România - angajamente Statutulconventionla regenerabila Tehnologi mature...

 • Efectele Neutronilor Prompti

  In reactorul nuclear, în urma fisiunii indusă de neutronii termici se degajă energie. Energia degajată în reactor de reacţia de fisiune raportată la unitatea de timp se numeşte putere neutronică. Evident puterea neutronică este proporţională cu fluxul de neutroni. In ipoteza unei distribuţii uniforme de flux puterea neutronică se exprimă prin relaţia simplă , (9.1) unde - secţiunea macroscopică de fisiune a combustibilului; - fluxul de neutroni; - constantă dimensională de...

 • Elemente de Statica Fluidelor

  Statica fluidelor studiază, în primul rând, echilibrul mecanic al unui fluid care se găseşte într-un câmp de forţe exterioare. În cele mai multe cazuri, acest câmp se reduce la câmpul forţelor gravitaţionale. Statica fluidelor se ocupă, de asemenea, de acţiunile pe care le exercită fluidele asupra corpurilor solide cu care vin în contact. Asupra fluidului în repaus acţionează două categorii de forţe: - forţele masice - forţele de suprafaţă. Echilibrul fluidelor - echilibrul absolut al...

 • Sisteme Disperse

  Definiţia şi clasificarea sistemelor disperse Prin sistem dispers înţelegem un amestec de două sau mai multe substanţe, având două componente: dispersantă (solventul) şi dispersată (solvitul). Solventul reprezintă elementul activ, iar solvitul elementul relativ pasiv, deoarece şi acesta influenţează caracteristicile sistemului. Concentraţia Pentru caracterizarea sistemelor disperse din punct de vedere cantitativ se foloseşte un parametru intensiv de stare numit concentraţie. În SI...

 • Fenomene Bioelectrice

  PROPRIETĂȚI ELECTRICE ALE CELULELOR POTENȚIALUL DE REPAUS POTENȚIALUL DE ACȚIUNE SINAPSE NEURONALE - Proprietățile electrice ale celulelor sunt legate de caracteristicile membranei celulare. - Existența și menținerea unui potențial de repaus este o caracteristică a tuturor celulelor. - Răspunsul la un potențial de activare este o caracteristică a celulelor excitabile. O caracteristică de bază a unei celule vii este existenţa unei diferenţe de potenţial electric între faţa externă şi...

 • Notiuni Introductive in Fizica

  1.1 Sistemul International de Mǎrimi si Unitǎti Fizica se ocupǎ cu studiul sistemelor fizice. Proprietatile fizice ale sistemelor sunt reprezentate prin mǎrimi fizice. Nu toate proprietǎtile fizice sunt neapǎrat si mǎrimi fizice. Aceasta pentru cǎ, pentru a intra în categoria mǎrimilor fizice, proprietǎtile fizice respective trebuie sǎ fie mǎsurabile. Operatia de mǎsurare implicǎ in primul rând definirea unei unitǎti de mǎsurǎ pentru fiecare mǎrime fizicǎ. Apoi, pentru fiecare unitate de...

 • Rezistenta Materialelor

  INTRODUCERE 1. Obiectul Rezistentei materialelor si locul acesteia în ansamblul disciplinelor ingineresti. Scurt istoric. În practica de toate zilele, inginerului i se pune în permanenta problema alegerii materialului, formei si dimensiunilor unor corpuri, astfel încât acestea sa nu atinga stadiul de cedare sau modificare excesiva a geometriei lor initiale, sa prezinte siguranta în raport cu pragul de aparitie a acestor fenomene în decursul exploatarii si, în acelasi timp, sa satisfaca...

 • Termotehnica si Masini Termice

  1. NOTIUNI GENERALE DE TERMODINAMICA Termotehnica s-a dezvoltat în prima jumatate a secolului XIX – ca urmare a studierii masinilor de forta cu aburi si a fenomenelor termice ce au loc în natura. Practic, se ocupa cu producerea, transportul, transformarea si utilizarea caldurii în masini si instalatii termice, precum si cu studierea proceselor care au loc în aceste instalatii, procese care se produc cu schimburi de energie. Termodinamica studiaza proprietatile termice ale corpurilor în...

 • Optica

  Suprafata sferica este suprafata cea mai usor de confectonat cu suficienta precizie pentru a se realiza piesele optice , numite lentile, din care se confectioneaza sistemele optice. Doua medii cu indicii de refractie diferiti, separati printr`o suprafata ferica, formeaza sistemul optic cel mai simplu. Acest sistem optic poarta numele de dioptru sferic. El se caracteerizeaza prin : raza dioptrului R – raza suprafetei sferice, centrul dioptrului C – centrul suprafetei sferice; varful dioptrului...

 • Chimie Fizica

  Materia-ocupa spatiu si are masa. Energia-conceptul central din toate rationamentele chimice fizicii si reprezinta capacitatea de a efectua lucru. Lucru(L)-procesul prin care material se misca ordonat impotriva unei forte contrare Caldura(Q)-generata de miscarea dezordonata a atomilor, respective a moleculelor constituente a materiei. Principiul conservarii energiei-energia nu se creaza nici nu se distruge ci poate fi transferata dintr o parte in alta(se conserva) -energie cinetica(Ec) a...

 • Optica

  1.1 Elemente de fotometrie Fotometria este partea de optica in care se studiaza intensitatea surselor de radiatii , precum si unele marimi legate de aceasta intensitate. In fotometrie , folosind ochiul omenesc drept receptor de lumine se cauta sa se masoare efectele luminii si sa se exprime in mod cantitativ rezultatele acestor masuratori. O senzatie luminoasa se poate percepe numai pentru un interval spectral limitat , si anume pentru radiatii din domeniul situat aproximatic intre 400 si...

 • Caracteristici Generale ale Fluidelor

  Prin fluid înţelegem o substanţă care nu are formă proprie şi poate curge, acest termen incluzând atât lichidele şi gazele. Cu toate că lichidele şi gazele diferă considerabil în ce priveşte compresibilitatea lor, statica şi dinamica lichidelor şi gazelor sunt guvernate de aceleaşi legi fundamentale. In fluidele reale, între straturile de fluid în mişcare se manifestă forţe de frecare datorită interacţiunii intermoleculare. Un fluid în care sunt neglijate aceste forţe interne de frecare...

 • Elemente de Biomecanica

  Curs nr.2 sem 1 fizică Elemente de biomecanică. Aplicaţii în mediul înconjurător Definiţii, clasificări, traiectorie, sisteme de referinţă, viteză, acceleraţie, tipuri de mişcări; mişcarea în câmp gravitaţional Dacă notăm cu σ versorul tangentei la punctul în care se calculează viteza, atunci şi relaţia precedentă capătă forma: Rezultă astfel că viteza este o mărime vectorială, direcţia ei fiind tangentă la traiectorie în punctul considerat. În multe situaţii, prezintă interes...

Pagina 4 din 12