Toate cursurile din domeniul Fizica

 • Curs Metode Fizico-Chimice

  1. SPECTROMETRIA DE ABSORBŢIE ATOMICĂ 1.1 PRINCIPII GENERALE Prin metoda spectrometriei de absorbţie atomică se determină concentraţia unui element dintr-o probă, prin măsurarea absorbţiei unei radiaţii electromagnetice de o frecvenţă specifică şi caracteristică elementului urmărit, la trecerea acestuia printr-un mediu, care conţine atomii liberi ai probei, uniform distribuiţi. Pentru realizarea acestei practici analitice se parcurg mai multe etape. a) Proba de analizat trebuie să fie...

 • Electrochimie

  Electrochimia este stiinta care studiaza procesele ce insotesc trecerea curentului electric prin materie, adica legaturile dintre fenomenele chimice si cele electrice. Conductibilitatea electrica a solutiilor de electroliti Substantele se comporta diferit atunci cand sunt sub influenta curentului electric. Substante izolatoare si dielectrice – in cazul acestor substante, ionii sau electronii sunt legati in anumite pozitii de echilibru, iar atunci cand trece curentul electric se deplaseaza...

 • Teoria Cinetico-Moleculara a Gazelor

  In cadrul teoriei cinetico-moleculare se consideră că toate corpurile sunt alcătuite din molecule care interacţionează între ele şi se mişcă, în mod continuu, dependent de temperatură. Gazele nu au formă şi nici volum propriu, ele sunt compresibile şi expansibile, ceea ce atestă că forţele de coeziune moleculară sunt mici. In vederea simplificării studiului teoriei cinetico-moleculare a gazelor, se foloseşte noţiunea de gaz ideal sau perfect. Se înţelege prin gaz ideal un sistem format din...

 • Fenomene Electrice in Natura

  Proprietatea fundamentală a corpurilor, sarcina electrică se manifestă sub două aspecte, care au fost denumite sarcină pozitivă şi sarcină negativă. Particulele încărcate electric pot purta fie sarcină pozitivă, fie negativă, dar în ambele cazuri variaţia numerică a sarcinii poate fi doar un multiplu întreg al cantităţii |e| = 1,60121896(46) 10-19 C, numită sarcină electrică elementară. Unitatea de măsură a sarcinii electrice este coulombul (C), care este o unitate fundamentală în SI....

 • Curentul Electric

  Atât timp cât sarcinile libere (de fapt particulele purtătoare de sarcină) pot fi supuse acţiunii unor forţe, înseamnă că acestea pot fi determinate să execute o anumită mişcare, fapt ce echivalează cu apariţia unui curent electric. Un curent electric reprezintă mişcarea dirijată a sarcinilor electrice. Mărimea caracteristică acestuia este intensitatea curentului, definită ca sarcina care străbate un conductor în unitatea de timp. Fie un volum V delimitat de o suprafaţă S din interiorul...

 • Termotehnica

  CAPITOLUL I INTRODUCERE Termodinamica reprezintă acea parte a fizicii macroscopice care se ocupă cu studiul relaţiilor dintre fenomenele termice şi cele netermice (mecanice, elecromagnetice, etc.), fenomene care intervin în caracterizarea stărilor sistemelor fizico-chimice şi a transformărilor lor. În terminologia curentă, prin termodinamică se înţelege ştiinţa despre energie în sensul cel mai larg al cuvântului. Din punct de vedere al domeniului de utilizare, termodinamica se împarte...

 • Analiza Instrumentala - Spectroscopia

  Spectroscopia este o stiinta care studiaza interactiunea dintre radiatiile electromagnetice cu materia. Spectroscopia este totodata o denumire generica data unei clase de procedee si tehnici experimentale prin care urmareste si se cuantifica efectul emisiei sau absorbtiei de energie de catre o proba solida lichida sau gazoasa în scopul analizei calitative si/sau cantitative a acesteia. În urma interferentelor energetice între radiatia electromagnetica

 • Energii Regenerabile

  Continut Introducere Energie fotovoltaica Sisteme termo-solare Energie eoliana Energia hidro Biomasa Energia valurilor Stocarea energiei Surse de energieconventionala regenerabila Combustibili fosili Nucleara Energie solara Energie eoliana Energie hidro Biomasa Geotermala Etc. Resursele regenerabile de energie sunt disponibile pe tot globul si se gasesc din abundenta Energie electrică verde în România - angajamente Statutulconventionla regenerabila Tehnologi mature...

 • Efectele Neutronilor Prompti

  In reactorul nuclear, în urma fisiunii indusă de neutronii termici se degajă energie. Energia degajată în reactor de reacţia de fisiune raportată la unitatea de timp se numeşte putere neutronică. Evident puterea neutronică este proporţională cu fluxul de neutroni. In ipoteza unei distribuţii uniforme de flux puterea neutronică se exprimă prin relaţia simplă , (9.1) unde - secţiunea macroscopică de fisiune a combustibilului; - fluxul de neutroni; - constantă dimensională de...

 • Elemente de Statica Fluidelor

  Statica fluidelor studiază, în primul rând, echilibrul mecanic al unui fluid care se găseşte într-un câmp de forţe exterioare. În cele mai multe cazuri, acest câmp se reduce la câmpul forţelor gravitaţionale. Statica fluidelor se ocupă, de asemenea, de acţiunile pe care le exercită fluidele asupra corpurilor solide cu care vin în contact. Asupra fluidului în repaus acţionează două categorii de forţe: - forţele masice - forţele de suprafaţă. Echilibrul fluidelor - echilibrul absolut al...

 • Sisteme Disperse

  Definiţia şi clasificarea sistemelor disperse Prin sistem dispers înţelegem un amestec de două sau mai multe substanţe, având două componente: dispersantă (solventul) şi dispersată (solvitul). Solventul reprezintă elementul activ, iar solvitul elementul relativ pasiv, deoarece şi acesta influenţează caracteristicile sistemului. Concentraţia Pentru caracterizarea sistemelor disperse din punct de vedere cantitativ se foloseşte un parametru intensiv de stare numit concentraţie. În SI...

 • Fenomene Bioelectrice

  PROPRIETĂȚI ELECTRICE ALE CELULELOR POTENȚIALUL DE REPAUS POTENȚIALUL DE ACȚIUNE SINAPSE NEURONALE - Proprietățile electrice ale celulelor sunt legate de caracteristicile membranei celulare. - Existența și menținerea unui potențial de repaus este o caracteristică a tuturor celulelor. - Răspunsul la un potențial de activare este o caracteristică a celulelor excitabile. O caracteristică de bază a unei celule vii este existenţa unei diferenţe de potenţial electric între faţa externă şi...

 • Notiuni Introductive in Fizica

  1.1 Sistemul International de Mǎrimi si Unitǎti Fizica se ocupǎ cu studiul sistemelor fizice. Proprietatile fizice ale sistemelor sunt reprezentate prin mǎrimi fizice. Nu toate proprietǎtile fizice sunt neapǎrat si mǎrimi fizice. Aceasta pentru cǎ, pentru a intra în categoria mǎrimilor fizice, proprietǎtile fizice respective trebuie sǎ fie mǎsurabile. Operatia de mǎsurare implicǎ in primul rând definirea unei unitǎti de mǎsurǎ pentru fiecare mǎrime fizicǎ. Apoi, pentru fiecare unitate de...

 • Rezistenta Materialelor

  INTRODUCERE 1. Obiectul Rezistentei materialelor si locul acesteia în ansamblul disciplinelor ingineresti. Scurt istoric. În practica de toate zilele, inginerului i se pune în permanenta problema alegerii materialului, formei si dimensiunilor unor corpuri, astfel încât acestea sa nu atinga stadiul de cedare sau modificare excesiva a geometriei lor initiale, sa prezinte siguranta în raport cu pragul de aparitie a acestor fenomene în decursul exploatarii si, în acelasi timp, sa satisfaca...

 • Termotehnica si Masini Termice

  1. NOTIUNI GENERALE DE TERMODINAMICA Termotehnica s-a dezvoltat în prima jumatate a secolului XIX – ca urmare a studierii masinilor de forta cu aburi si a fenomenelor termice ce au loc în natura. Practic, se ocupa cu producerea, transportul, transformarea si utilizarea caldurii în masini si instalatii termice, precum si cu studierea proceselor care au loc în aceste instalatii, procese care se produc cu schimburi de energie. Termodinamica studiaza proprietatile termice ale corpurilor în...

Pagina 4 din 12