Toate cursurile din domeniul Fizica

 • Optica

  Suprafata sferica este suprafata cea mai usor de confectonat cu suficienta precizie pentru a se realiza piesele optice , numite lentile, din care se confectioneaza sistemele optice. Doua medii cu indicii de refractie diferiti, separati printr`o suprafata ferica, formeaza sistemul optic cel mai simplu. Acest sistem optic poarta numele de dioptru sferic. El se caracteerizeaza prin : raza dioptrului R – raza suprafetei sferice, centrul dioptrului C – centrul suprafetei sferice; varful dioptrului...

 • Chimie Fizica

  Materia-ocupa spatiu si are masa. Energia-conceptul central din toate rationamentele chimice fizicii si reprezinta capacitatea de a efectua lucru. Lucru(L)-procesul prin care material se misca ordonat impotriva unei forte contrare Caldura(Q)-generata de miscarea dezordonata a atomilor, respective a moleculelor constituente a materiei. Principiul conservarii energiei-energia nu se creaza nici nu se distruge ci poate fi transferata dintr o parte in alta(se conserva) -energie cinetica(Ec) a...

 • Optica

  1.1 Elemente de fotometrie Fotometria este partea de optica in care se studiaza intensitatea surselor de radiatii , precum si unele marimi legate de aceasta intensitate. In fotometrie , folosind ochiul omenesc drept receptor de lumine se cauta sa se masoare efectele luminii si sa se exprime in mod cantitativ rezultatele acestor masuratori. O senzatie luminoasa se poate percepe numai pentru un interval spectral limitat , si anume pentru radiatii din domeniul situat aproximatic intre 400 si...

 • Caracteristici Generale ale Fluidelor

  Prin fluid înţelegem o substanţă care nu are formă proprie şi poate curge, acest termen incluzând atât lichidele şi gazele. Cu toate că lichidele şi gazele diferă considerabil în ce priveşte compresibilitatea lor, statica şi dinamica lichidelor şi gazelor sunt guvernate de aceleaşi legi fundamentale. In fluidele reale, între straturile de fluid în mişcare se manifestă forţe de frecare datorită interacţiunii intermoleculare. Un fluid în care sunt neglijate aceste forţe interne de frecare...

 • Elemente de Biomecanica

  Curs nr.2 sem 1 fizică Elemente de biomecanică. Aplicaţii în mediul înconjurător Definiţii, clasificări, traiectorie, sisteme de referinţă, viteză, acceleraţie, tipuri de mişcări; mişcarea în câmp gravitaţional Dacă notăm cu σ versorul tangentei la punctul în care se calculează viteza, atunci şi relaţia precedentă capătă forma: Rezultă astfel că viteza este o mărime vectorială, direcţia ei fiind tangentă la traiectorie în punctul considerat. În multe situaţii, prezintă interes...

 • Unitati de Masura - Vectori - Operatori - Sisteme de Referinta

  Fizica este o ştiinţă a naturii care studiază structura materiei, proprietăţilegenerale, legile de mişcare, formele de existenţă a materiei, precum şi transformările reciproce ale acestor forme. Idei despre lumea fizicii datează din antichitate, dar, ca obiect de studiu, fizica a apărut la sfârşitul secolului al XIX-lea. În antichitate, babilonienii şi egiptenii au observat mişcările planetelor, au prezis eclipsele, dar nu au reuşit să găsească legile care guvernează mişcările planetelor....

 • Spectrele Ionilor Metalelor de Tranzitie in Camp Octaedric

  CAPITOLUL 1 NIVELELE ENERGETICE ALE IONILOR LIBERI 1.1 Introducere Prin cuvântul generic ion vom înţelege, în cele ce urmează, atât un atom neutru, cât şi un ion în sensul obişnuit al cuvântului. Obţinerea radiaţiei laser într-un laser cu mediul activ solid se bazează, în esenţă, pe fenomenele de absorbţie şi emisie a luminii de către un ansamblu de ioni optic activi. Aceasta implică excitarea electronilor ionilor şi trecerea lor pe nivele superioare urmată de relaxarea radiativă a...

 • Fizica Generala

  Teoria impulsului si legea conservarii impulsurilor Consideram un sistem format din mai multe puncte materiale. Aceste puncte materiale au impulsurile: ; ; . Impulsul total al sistemelor: Variatia ain timp a impulsului: Exp. mat. a teoremei impulsului Teorema variatiei energiei cinetice( ) Energia cinetica a punctului material: = ->consideram ca directia fortei coincide cu directia de deplasare In acest caz dintre T si dreapta este 0 si = => => Expr. mat. a teoremei...

 • Spectroscopie

  Principala metoda fizica optica de analiza este metoda spectrala. Obiectul de studiu al spectroscopiei sunt atomii si moleculele, in stare izolata sau in interactiune, in diferitele stari de agregare ale materiei. Metoda de studiu este analiza rezultatului interactiunii dintre substanta si radiatia electromagnetica. Radiatia incidenta se caracterizeaza prin: frecventa, densitate de radiatie (la o frecventa data), polarizare, directie, viteza de propagare In urma interactiunii cu...

 • Hidraulica

  INTRODUCERE Cursul se ocupă cu studiul legilor echilibrului şi mişcării fluidelor în natură sau în construcţii tehnice concepute şi realizate de om. Termenul hidraulică provine din îmbinarea cuvintelor greceşti hidor (apă) şi aulos (tub) şi a fost folosit pentru prima dată în Grecia antică la orga cu tuburi de apă. Prin extinderea preocupărilor hidraulicii la studiul întregului domeniu al lichidelor şi gazelor a apărut necesară utilizarea denumirii mecanica fluidelor. În paralel se...

 • Spectometria IR - Metode Electroforetice - Cuplajul On-line

  Spectometria in IR: domeniul IR cuprinde radiatiile avand lungimi de unda intre 0,8 – 200um. Exprimat in cm-1, domeniul este cuprins intre 12500 – 50 cm-1. Regiunile utile dpdv analitic sunt intre 3600 – 300cm-1 in IR si 12500 – 4000cm-1 in IR apropiat. Cea mai importanta utilizare a spectrometriei de absorbtie IR este la identificarea si determinarea structurii unor compusi. Aceasta metoda se aplica si pentru determinari cantitative, insa in mai mica masura, de exemplu la amestecuri de...

 • Termodinamica

  6. TERMODINAMICA 6.1 Echilibre ¸si st¼ari termodinamice. Echilibrul termodinamic Unul dintre obiectele de studiu ale termodinamicii este examinarea bi- lan¸tului energetic dintr-un proces …zic, extinzând investigarea la schimburile de energie care nu sunt de origine mecanic¼a –în sensul macroscopic discutat pân¼a acum. Înainte de a formula o lege de conservare general¼a, vom analiza sisteme ¸si fenomene de care se ocup¼a termodinamica, introducând m¼arimile temperatur¼a ¸si c¼aldur¼a....

 • Transportul si Distributia Energiei Electrice

  Trasportul petrolului Transportul energiei poate avea efecte locale de poluare. Mările şi oceanele sunt afectate de petrolul care se revarsă în urma diverselor accidente. Astăzi hidrocarburile reprezintă principalii poluanţi ai bazinelor acvatice mari.Hidrocarburile sunt rezistente la acţiunea bacterilor, deaceea persistă timp îndelungat în regiunile infectate. Alt pericol este că petrolul, având o densitate mai mica decât a apei, formează la suprafaţa apei o peliculă, care împiedică...

 • Dinamica Fluidelor

  Introducere Dinamica fluidelor studiază mişcarea fluidelor şi interacţiunea acestora cu corpurile solide, ţinând seama de forţele care determină starea de mişcare şi de transformările energetice produse în timpul mişcării. Introducere La curgerea fluidelor reale, o parte din energia mecanică a fluidului este disipată ireversibil sub formă de energie termică, fenomen datorat viscozităţii fluidelor şi interacţiunii fluidelor cu contururile solide. Introducere Pentru caracterizarea...

 • Statica Fluidelor

  STATICA FLUIDELOR Se ocupă cu: legile repausului fluidelor, interacţiunile dintre fluide şi suprafeţele solide cu care acestea vin în contact. Fluid în echilibru (repaus) = rezultanta forţelor care acţionează asupra masei de fluid este nulă. STATICA FLUIDELOR Echilibru: absolut = fluidul este în repaus faţă de un sistem de referinţă fix ex: repausul unui fluid dintr‑un rezervor static relativ = fluidul este în repaus faţă de un sistem de referinţă mobil ex: repausul unui fluid...

Pagina 5 din 12