Toate cursurile din domeniul Fizica

 • Unitati de Masura - Vectori - Operatori - Sisteme de Referinta

  Fizica este o ştiinţă a naturii care studiază structura materiei, proprietăţilegenerale, legile de mişcare, formele de existenţă a materiei, precum şi transformările reciproce ale acestor forme. Idei despre lumea fizicii datează din antichitate, dar, ca obiect de studiu, fizica a apărut la sfârşitul secolului al XIX-lea. În antichitate, babilonienii şi egiptenii au observat mişcările planetelor, au prezis eclipsele, dar nu au reuşit să găsească legile care guvernează mişcările planetelor....

 • Spectrele Ionilor Metalelor de Tranzitie in Camp Octaedric

  CAPITOLUL 1 NIVELELE ENERGETICE ALE IONILOR LIBERI 1.1 Introducere Prin cuvântul generic ion vom înţelege, în cele ce urmează, atât un atom neutru, cât şi un ion în sensul obişnuit al cuvântului. Obţinerea radiaţiei laser într-un laser cu mediul activ solid se bazează, în esenţă, pe fenomenele de absorbţie şi emisie a luminii de către un ansamblu de ioni optic activi. Aceasta implică excitarea electronilor ionilor şi trecerea lor pe nivele superioare urmată de relaxarea radiativă a...

 • Fizica Generala

  Teoria impulsului si legea conservarii impulsurilor Consideram un sistem format din mai multe puncte materiale. Aceste puncte materiale au impulsurile: ; ; . Impulsul total al sistemelor: Variatia ain timp a impulsului: Exp. mat. a teoremei impulsului Teorema variatiei energiei cinetice( ) Energia cinetica a punctului material: = ->consideram ca directia fortei coincide cu directia de deplasare In acest caz dintre T si dreapta este 0 si = => => Expr. mat. a teoremei...

 • Spectroscopie

  Principala metoda fizica optica de analiza este metoda spectrala. Obiectul de studiu al spectroscopiei sunt atomii si moleculele, in stare izolata sau in interactiune, in diferitele stari de agregare ale materiei. Metoda de studiu este analiza rezultatului interactiunii dintre substanta si radiatia electromagnetica. Radiatia incidenta se caracterizeaza prin: frecventa, densitate de radiatie (la o frecventa data), polarizare, directie, viteza de propagare In urma interactiunii cu...

 • Hidraulica

  INTRODUCERE Cursul se ocupă cu studiul legilor echilibrului şi mişcării fluidelor în natură sau în construcţii tehnice concepute şi realizate de om. Termenul hidraulică provine din îmbinarea cuvintelor greceşti hidor (apă) şi aulos (tub) şi a fost folosit pentru prima dată în Grecia antică la orga cu tuburi de apă. Prin extinderea preocupărilor hidraulicii la studiul întregului domeniu al lichidelor şi gazelor a apărut necesară utilizarea denumirii mecanica fluidelor. În paralel se...

 • Spectometria IR - Metode Electroforetice - Cuplajul On-line

  Spectometria in IR: domeniul IR cuprinde radiatiile avand lungimi de unda intre 0,8 – 200um. Exprimat in cm-1, domeniul este cuprins intre 12500 – 50 cm-1. Regiunile utile dpdv analitic sunt intre 3600 – 300cm-1 in IR si 12500 – 4000cm-1 in IR apropiat. Cea mai importanta utilizare a spectrometriei de absorbtie IR este la identificarea si determinarea structurii unor compusi. Aceasta metoda se aplica si pentru determinari cantitative, insa in mai mica masura, de exemplu la amestecuri de...

 • Termodinamica

  6. TERMODINAMICA 6.1 Echilibre ¸si st¼ari termodinamice. Echilibrul termodinamic Unul dintre obiectele de studiu ale termodinamicii este examinarea bi- lan¸tului energetic dintr-un proces …zic, extinzând investigarea la schimburile de energie care nu sunt de origine mecanic¼a –în sensul macroscopic discutat pân¼a acum. Înainte de a formula o lege de conservare general¼a, vom analiza sisteme ¸si fenomene de care se ocup¼a termodinamica, introducând m¼arimile temperatur¼a ¸si c¼aldur¼a....

 • Transportul si Distributia Energiei Electrice

  Trasportul petrolului Transportul energiei poate avea efecte locale de poluare. Mările şi oceanele sunt afectate de petrolul care se revarsă în urma diverselor accidente. Astăzi hidrocarburile reprezintă principalii poluanţi ai bazinelor acvatice mari.Hidrocarburile sunt rezistente la acţiunea bacterilor, deaceea persistă timp îndelungat în regiunile infectate. Alt pericol este că petrolul, având o densitate mai mica decât a apei, formează la suprafaţa apei o peliculă, care împiedică...

 • Dinamica Fluidelor

  Introducere Dinamica fluidelor studiază mişcarea fluidelor şi interacţiunea acestora cu corpurile solide, ţinând seama de forţele care determină starea de mişcare şi de transformările energetice produse în timpul mişcării. Introducere La curgerea fluidelor reale, o parte din energia mecanică a fluidului este disipată ireversibil sub formă de energie termică, fenomen datorat viscozităţii fluidelor şi interacţiunii fluidelor cu contururile solide. Introducere Pentru caracterizarea...

 • Statica Fluidelor

  STATICA FLUIDELOR Se ocupă cu: legile repausului fluidelor, interacţiunile dintre fluide şi suprafeţele solide cu care acestea vin în contact. Fluid în echilibru (repaus) = rezultanta forţelor care acţionează asupra masei de fluid este nulă. STATICA FLUIDELOR Echilibru: absolut = fluidul este în repaus faţă de un sistem de referinţă fix ex: repausul unui fluid dintr‑un rezervor static relativ = fluidul este în repaus faţă de un sistem de referinţă mobil ex: repausul unui fluid...

 • Elemente de Reologie

  NOŢIUNI GENERALE DESPRE FLUIDE D.p.d.v. macroscopic, corpurile materiale: corpuri solide; corpuri fluide. Solidele = corpuri cu dimensiuni şi forme bine definite, a căror principală caracteristică este rigiditatea. Sunt obiect de studiu al mecanicii corpurilor rigide, modificată prin legile elasticităţii pentru corpurile care nu pot fi considerate perfect rigide. NOŢIUNI GENERALE DESPRE FLUIDE Fluidele = corpuri caracterizate prin: mobilitate mare, rezistenţă la rupere practic nulă...

 • Bilanturi de Materiale si Energie

  BILANŢUL DE MATERIALE Pentru proiectarea şi exploatarea instalaţilor industriilor de proces este necesară cunoaşterea – calitativă şi cantitativă – a materialelor care circulă prin fiecare punct al instalaţiei, în fiecare moment al funcţionării acesteia. Materialele sunt definite prin: speciile chimice, compoziţia şi concentraţiile soluţiilor şi amestecurilor, starea de agregare, cantităţile sau debitele în punctele, secţiunile sau zonele care interesează. BILANŢUL DE MATERIALE...

 • Similitudine si Modele

  SIMILITUDINE SIMILITUDINEA se ocupa cu relatiile dintre sistemele fizice de diverse marimi, in scopul transpunerii: la scara mai mare; la scara mai mica; a proceselor: fizice chimice biochimice MODELE Sensul general al termenului: O CONSTRUCTIE MATERIALA SAU SPIRITUALA CARE, FUNCTIE DE SCOPUL URMARIT, ARE O ASEMANARE SAU COMPORTARE SIMILARA CU A OBIECTULUI MODELAT. Simplificare a originalului, care pastreaza doar elemente esentiale, semnificative. MODELARE = reducerea originalului...

 • Analiza Dimensionala - Fenomene de Transfer

  Metoda pentru verificarea relatiilor care descriu fenomene fizice; Se bazeaza pe omogenitatea dimensionala: termenii unei relatii fizice trebuie sa fie omogeni = sa posede aceleasi unitati de masura si aceleasi puteri ale marimilor fundamentale. Cand se cunosc variabilele ce descriu un fenomen, pe baza lor si a unui sistem de UM se deduc CRITERIILE DE SIMILITUDINE; Se verifica omogenitatea dimensionala a ecuatiilor fizice; Se calculeaza valoarea marimii sau a factorului numeric la...

 • Biofizica Receptiei Auditive

  SISTEMUL AUDITIV. GENERALITǍŢI Vibraţiile mecanice ale mediului înconjurător care au frecvenţele cuprinse între 16 - 20.000 Hz produc în analizorul auditiv uman senzaţia de sunet. Sunetele reprezintă mărimi subiective care stau la baza percepţiei auditive. Prin intermediul sistemului auditiv, în particular, şi al celorlalte organe de simţ, în general, omul stabileşte o comunicare cu mediul exterior. De aceea, undele acustice din domeniul de frecvenţă specificat anterior constituie pentru...

Pagina 5 din 12