Toate cursurile din domeniul Fizica

 • Elemente de Reologie

  NOŢIUNI GENERALE DESPRE FLUIDE D.p.d.v. macroscopic, corpurile materiale: corpuri solide; corpuri fluide. Solidele = corpuri cu dimensiuni şi forme bine definite, a căror principală caracteristică este rigiditatea. Sunt obiect de studiu al mecanicii corpurilor rigide, modificată prin legile elasticităţii pentru corpurile care nu pot fi considerate perfect rigide. NOŢIUNI GENERALE DESPRE FLUIDE Fluidele = corpuri caracterizate prin: mobilitate mare, rezistenţă la rupere practic nulă...

 • Bilanturi de Materiale si Energie

  BILANŢUL DE MATERIALE Pentru proiectarea şi exploatarea instalaţilor industriilor de proces este necesară cunoaşterea – calitativă şi cantitativă – a materialelor care circulă prin fiecare punct al instalaţiei, în fiecare moment al funcţionării acesteia. Materialele sunt definite prin: speciile chimice, compoziţia şi concentraţiile soluţiilor şi amestecurilor, starea de agregare, cantităţile sau debitele în punctele, secţiunile sau zonele care interesează. BILANŢUL DE MATERIALE...

 • Similitudine si Modele

  SIMILITUDINE SIMILITUDINEA se ocupa cu relatiile dintre sistemele fizice de diverse marimi, in scopul transpunerii: la scara mai mare; la scara mai mica; a proceselor: fizice chimice biochimice MODELE Sensul general al termenului: O CONSTRUCTIE MATERIALA SAU SPIRITUALA CARE, FUNCTIE DE SCOPUL URMARIT, ARE O ASEMANARE SAU COMPORTARE SIMILARA CU A OBIECTULUI MODELAT. Simplificare a originalului, care pastreaza doar elemente esentiale, semnificative. MODELARE = reducerea originalului...

 • Analiza Dimensionala - Fenomene de Transfer

  Metoda pentru verificarea relatiilor care descriu fenomene fizice; Se bazeaza pe omogenitatea dimensionala: termenii unei relatii fizice trebuie sa fie omogeni = sa posede aceleasi unitati de masura si aceleasi puteri ale marimilor fundamentale. Cand se cunosc variabilele ce descriu un fenomen, pe baza lor si a unui sistem de UM se deduc CRITERIILE DE SIMILITUDINE; Se verifica omogenitatea dimensionala a ecuatiilor fizice; Se calculeaza valoarea marimii sau a factorului numeric la...

 • Biofizica Receptiei Auditive

  SISTEMUL AUDITIV. GENERALITǍŢI Vibraţiile mecanice ale mediului înconjurător care au frecvenţele cuprinse între 16 - 20.000 Hz produc în analizorul auditiv uman senzaţia de sunet. Sunetele reprezintă mărimi subiective care stau la baza percepţiei auditive. Prin intermediul sistemului auditiv, în particular, şi al celorlalte organe de simţ, în general, omul stabileşte o comunicare cu mediul exterior. De aceea, undele acustice din domeniul de frecvenţă specificat anterior constituie pentru...

 • Termodinamica

  1. Sisteme termodinamice 1.1. Stări şi procese termodinamice. Principiul general Termodinamica studiază procesele fizice care au loc în sisteme cu un număr foarte mare de particule, în care intervin şi fenomene termice. Un sistem termodinamic este o porţiune oarecare din Univers care poate interacţiona cu mediul înconjurător (exteriorul). Un sistem este izolat dacă nu interacţionează cu exteriorul. Un sistem închis schimbă numai energie cu exteriorul. Un sistem este deschis dacă schimbă...

 • Proiectarea unui Filtru Solt Incrucisat

  Noţiuni generale: În multe cazuri este necesară selectarea unei benzi de frecvenţă extrem de îngustă cu o divirgenţă unghiulară mare. În acest scop sunt utilizate filtrele spectrale, principiul de funcţionare al cărora se bazează pe interferenţa luminii polarizate. Filtrul Şolţ este constituit dintr-un set de plăci identice cu refracţie dublă, fiecare dintre care este orientată sub un anumit unghi azimutal, care se măsoară faţă de axa de trecere a polarizatorului frontal. Toată coloana de...

 • Chimie – Fizica

  Reprezinta o ramura a chimiei aparuta la sf. Sec 19. Obiectul chimiei fizice consta in studiul cantitativ a sistemelor materiale (a substantelor chimice) si al transformarilor pe care le sufera acestea pe baza legilor chimice si ale fizicii si utilizand un aparat mathematic adecvat. Opereaza cu un system de notiuni noi; unele ccreatenoi, altele preluate din fizica sau chimie. Notiuni de baza pentru studiul chimico-fizic: - sistem material : Sistemul reprezinta o parte a mediului...

 • Procese Transfer Caldura

  INTRODUCERE Căldura reprezintă mijlocul cel mai eficace de a influenţa sau determina schimbările fizice şi chimice în procesul de fabricaţie. Nivelul termic are influenţă asupra echilibrului reacţiei chimice şi asupra vitezei de desfăşurare a acestora. Multe aparate, cum ar fi : cuptoare, schimbătoare de căldură, cazane de abur, instalaţii frigorifice, reactoare, evaporatoare – au funcţia principală de a transmite căldura în condiţii de eficienţă cât mai ridicată. În ceea ce priveşte...

 • Controlul Statistic al Proceselor

  Stiintele (si in particular stiintele naturii) fac adesea apel la modele, pentru studierea obiectelor, fenomenelor sau proceselor Modelarea poate fi: Analitica (ipoteze simplificatoare sisteme de ecuatii diferentiale + conditii initiale si la limita solutia cautata) necesitatea cunoasterii obiectului supus modelarii; In cazul modelelor analitice, verificarea experimentala a modelului este importanta, dar nu este obligatorie. Experimentala (empirica) (rezultate experimentale analiza si...

 • Electronica de Putere EE

  1. ELEMENTE INTRODUCTIVE ELECTRONICA DE PUTERE = CONVERTOARE STATICE = MUTATOARE Convertoare statice Ventile electrice Diode Tiristoare Tranzistoare de putere Schema de principiu a convertorului static într-un sistem electric Posibilităţi de conversie a energiei electrice. Tipuri de convertoare staticeconvertorul de c.c. cu intrare în c.a., redresorul, realizează trecerea energiei electrice din c.a. în c.c.; convertorul de c.a. cu intrare în c.c., invertorul, realizează trecerea...

 • Fizica Nucleului

  III.5. METODE NUCLEARE DE STUDIU A SISTEMELOR MATERIALE Sfârşitul secolului XIX şi începutul secolului XX este caracterizat printr-o serie de mari descoperiri ştiinţifice, cum sunt: razele X (Röentgen – 1895); radioactivitatea sărurilor naturale de uraniu (Becquerel – 1896); detectorul de radiaţii cu descărcări în gaze (Rutheford şi Geiger – 1908); reacţiile nucleare (Rutheford – 1917); neutronul (Chadwick – 1932) cât şi realizări teoretice: teoria cuantelor (Max Planck – 1900); teoria...

 • Rezonanta in Circuitul RLC Paralel

  Fie circuitul RLC paralel din figura 204. Din condiţia de rezonanţă se deduce că: BL=BC Înlocuind expresiile susceptanţelor se obţine pentru perioada de rezonanţă formula (IV.38) care a fost obţinută şi pentru circuitul RLC serie. Considerând expresiile tensiunii şi curentului ca la circuitul RLC serie, obţinem pentru intensitatea efectivă următoarea expresie: De obicei, se obişnuieşte, să se facă următoarele notaţii: GC=C/L numită susceptanţa caracteristică şi δ=G/GC numit factor...

 • Rezonanta in Circuitul RLC Serie

  În circuitele de curent alternativ se poate crea o stare astfel încât să nu avem un transfer de putere reactivă. O astfel de stare se numeşte rezonanţă. Din condiţia de rezonanţă rezultă că, la rezonanţă, reactanţa circuitului serie respectiv susceptanţa circuitului paralel sunt zero. Fie circuitul RLC serie din figura 206. Tensiunea de la bornele acestuia precum şi intensitatea curentului electric ce trece prin el sunt date de relaţiile: Din condiţia de rezonanţă rezultă că: XL=XC...

 • Curs 9 - Introducere - Istoric - Notiuni Fundamentale

  ARDEREA Caldura utilizata in diferite procese termice, industriale sau menajere, provine in marea majoritate a cazurilor din caldura de reactie a combustibililor, degajata in timpul proceselor de ardere. Procesul de ardere este o oxidare violenta a substantelor combustibile, insotita de degajare de caldura si emisiune de lumina. Reactantii = corpurile care intra in procesul de ardere. Produsii = substantele care rezulta in urma arderii, sunt reprezentati in principal de gaze de ardere....

Pagina 6 din 12