Toate cursurile din domeniul Fizica

 • Curs 8 - Analiza Termodinamica a Aerului Umed

  1.1 PROPRIETATI Gazele umede reprezintă amestecuri polifazice aflate în starea de echilibru termodinamic, fiind implicate în procesele caracteristice instalaţiilor de ventilare, climatizare, condiţionare, uscare, de răcire sau de protecţia atmosferei; în industria chimică se întâlnesc diverse procese de combinare sau de separare a fazelor în sau din gazele umede. In particular, aerul umed este unul dintre cei mai utilizaţi agenti termodinamici, fiind reprezentat în general de un amestec de...

 • Curs 7 - Analiza Termodinamica a Gazelor Reale si a Vaporilor

  Abaterea de la gazul ideal. Ecuatii de stare Ecuatia termica de stare pv = RT a gazului ideal a fost dedusa pentral gaz ipotetic, caruia i s-au atribuit anumite proprietati moleculare. Deoarece gazele reale au, din punct de vedere molecular, o alta comportare (proprietati diferite), nu vor putea satisface ecuatia de stare a gazului ideal decat cu aproximatii sau erori si intr-un interval restrans de presiuni si temperaturi. Adoptand drept criteriu de comparatie produsul pv, care la gazul...

 • Curs 6 - Analiza Termodinamica a Gazelor Ideale si a Amestecurilor de Gaze

  Definitie Gazul perfect sau ideal reprezinta un gaz ipotetic (un model conceptual), caracterizat de urmatoarele ipoteze: - gazul este rarefiat, distanta medie mijlocie dintre molecule este mare, astfel incat fortele intermoleculare sunt neglijabile; asupra unei molecule nu actioneaza forte apreciabile decat in timpul unei ciocniri; - numarul total de molecule este foarte mare; - volumul real ocupat de molecule este neglijabil in comparatie cu volumul recipientului; - miscarea moleculelor...

 • Instalatii de Gaz

  CAPITOLUL 9 TEHNOLOGIA DE EXECUTARE A INSTALAŢIILOR DE GAZE COMBUSTIBILE 9.1 Gaze combustibile Gazele care sunt folosite în practică pentru obţinerea căldurii prin combinarea lor activă cu oxigenul din aerul atmosferic se numesc gaze combustibile. Ele pot fi gaze simple (de exemplu metanul) sau amestecuri de mai multe gaze simple (de exemplu gazul de sondă, gazul petrolier lichefiat). În afară de gazele combustibile mai există şi alte gaze care se pot combina cu oxigenul atmosferic,...

 • Mecanica Cuantica

  A. Breviar teoretic 1.Postulatele mecanicii cuantice 1.1 Postulatul stării Starea fizică a unei microparticule este descrisă de funcţia de undă .Această funcţie de undă aparţine unui spaţiu Hilbert şi satisface condiţiei de normare. (XII.1) 1.2 Postulatul observabilelor Unei observabile A îi corespunde un operator hermitic care satisface ecuaţia cu valori proprii: (XII.2) În relaţia (XII.2) a reprezintă valorile proprii, adică valorile posibile măsurate ale observabilei A; Ψ sunt...

 • Fizica Anul I

  1. Introducere şi scurt istoric Experienţa ultimelor decenii arată că descoperirile din domeniul fizicii au o importanţă deosebită pentru umanitate, nu numai pe plan material, ci şi pe plan social şi chiar spiritual. Ca un foarte scurt istoric, cuvântul “FIZICĂ” vine din limba greacă, unde physis înseamnă natură. Această denumire a fost introdusă de Aristotel în 350 ÎH, însemnând studiul naturii. În decursul timpului fizica şi-a schimbat însă radical atât conţinutul cât şi interpretările,...

 • Operatii Unitare

  Transportul de proprietate Procesele fundamentale de transport ale ingineriei chimice se diferentiaza dupa tipul de proprietate astfel: transportul de caldura pentru care: Pc = m·cp·t unde cp este caldura specifica a mediului; t – temperatura transportul de masa (al unei specii i) pentru care: Pi = mi sau P i= ni unde mi este masa de specie i transportata; ni – numarul de moli de specie i transportul de moment (sau cantitate de miscare) pentru care: Pm = m·w unde m este masa,...

 • Principiul Suprapunerii Starilor

  Un principiu de bază al mecanicii cuantice este principiul suprapunerii stărilor care constă din următoarele: Dacă un sistem cuantic se găseşte în stările cuantice 1 şi 2 cărora le corespund funcţiile de undă

 • Interpretarea Probabilistica a Undelor de Broglie - Densitatea de Probabilitate

  Interpretarea probabilistica a undelor de Broglie a fost data de Max Born in anul 1926.Conform acestei interpretari,in mecanica cuantica nu se poatw vorbi decat de probabilitatea de a gasi o microparticula intr-un anumit punct al spatiului,la un anumit moment. Probabilitatea respective este proportionala cu patratul amplitudinii undelor de Broglie associate acestor microparticule.Starea unui anumit sisten cuantic (una sau mai multe particule )este descrisa in mecanica cuantica este o functie...

 • Legile Experimentale ale Radiatiei Termice le Vom Prezenta in Mod Cronologic

  Kirchoff 1859 In cazul rediatii termice raportul dintre puterea spectrala de emisie E si puterea spectrala de absortie a A , depinde numai de frecventa si de temperatura T si nu depinde de natura corpului =f( , T)=α Stefan B. Energia totala a radiatiei emise in unitatea de arie a corpului negru in unitatea de timp, este proportionala cu temp T a suprafetei corpului la puterea a patra . W= =5,67*10 Wien(legea deplasari maximului de distributie ρ spre frecvente mari La o anumita temp...

 • Compunerea a Doua Oscilatii Armonice Perpendiculare de Frecvente Diferite

  Când cele două oscilaţii perpendiculare au frecvenţe (pulsaţii) dife¬rite, adică (sau ), putând fi descrise de ecuaţiile traiectoria a particulei supuse acţiunii simultane a celor două osci¬la¬ţii este o curbă relativ complicată, astfel de traiectorii purtând denumirea de figuri Lissajous. Traiectoria va fi deci o curbă a cărei formă depinde de raportul celor două pulsaţii , precum şi de diferenţa de fază . OSCILAŢII AMORTIZATE Vom considera un sistem oscilator asupra căruia acţio¬nează...

 • Oscilatorul Liniar Armonic

  Considerăm o particulă M de masă m care se mişcă în lungul unei direcţii (de exemplu, axa Ox) sub acţiunea unei forţe proporţionale cu distanţa particulei faţă de poziţia de echilibru şi orientată întotdeauna către aceasta numită forţă elastică Un astfel de sistem este cunoscut sub denumirea de oscilator liniar armonic. Ecuaţia de mişcare a particulei M va fi pe care o vom scrie sub forma Vom nota unde reprezintă pulsaţia proprie a sistemului, şi astfel ecuaţia de miş¬care devine...

 • Materiale Magnetice

  4.1 Materiale magnetice După cum se cunoaşte, există două tipuri de magnetizaţie, permanentă (existentă în stare pură în natură) şi temporară (dependentă de existanţa unui câmp magnetic exterior). Relaţia de mai sus este valabilă pentru medii liniare, omogene şi izotrope, constanta (adimensională) care apare fiind denumită susceptibilitate sau susceptivitate magnetică. Pentru medii neliniare, această mărime este funcţie de intensitatea câmpului magnetic. În cazul materialelor anizotrope,...

 • Sistemul de Puncte Materiale

  Lumea pe care o cunoaştem cu ajutorul simţurilor noastre este formată din obiecte macroscopice, adică mari în comparaţie cu dimensiunile atomice şi care conţin foarte mulţi atomi şi molecule în mişcare. Această lume este enorm de variată şi de complexă, cuprinzând gaze, lichide , solide şi organisme biologice de forme şi compoziţii cele mai diverse. În acest capitol dorim să cercetăm modul în care câteva concepte unificatoare ale teoriei atomice pot duce la înţelegerea comportării obiective...

 • Distributia Macrocanonica

  Cazurile cele mai frecvente sunt cele în care sistemul termodinamic în contact cu termostatul pe lângă energie schimbă şi substanţă cu termostatul.În acest caz numărul de particule din sistem nu mai au o valoare bine determinată. Parametrii sistemului care sunt menţinuţi constanţi sunt volumul V, temperatura T egală cu temperatura termostatului şi potenţialul chimic μ. Distribuţia punctelor figurative din spaţiul fazelor, corespunzătoare acestor condiţii se numeşte distribuţie...

Pagina 7 din 12