Toate cursurile din domeniul Fizica

 • Distributia Canonica

  Izolarea completă de exterior a unui sistem fizic este dificilă din punct de vedere experimental.Din acest motiv , sistemul termodinamic se aduce într-o stare de echilibru nu izolându-le complet de exterior , ci punându-le în contact cu un termostat. În acest fel sistemul arenumărul de particule N, volumul V şi temperatura T bine determinate, căreia îi corespundeo anumită distribuţie a punctelor figurative în spaţiul fazelor numită distribuţie canonică N,V,T=constant=distribuţie canonică În...

 • Elemente ale Teoriei Relativitatii 2

  Contracţia lungimilor Considerăm două sisteme de referinţă inerţiele ,sistemul S fix şi sistemul S' mobil care se deplasează de-a lungul axei ox cu viteza v faţă de sistemul fix. Fie o bară legată solidar cu sistemul de referinţă mobil S' aşezată în lungul axei o'x'. Lungimea barei lo numită şi lungime proprie ,este măsurată în sistemul de referinţă propriu S' şi are valoarea: lo=x'2 - x'1 unde x'2 şi x'1 sunt coordonatele capetelor barei în sistemul mobil S' măsurate la momentele de timp...

 • Elemente ale Teoriei Relativitatii

  1 Limitele fizicii clasice La sfârşitul secolului trecut şi începutul secolului a XX-lea s-a produs o dezvoltare rapidă a unor ramuri ale fizicii clasice cum ar fi termodinamica, electrodinamica, fizica atomică etc. Adepţii mecanicismului au căutat să reducă orice lege a naturii la legile mecanicii, dar acest lucru a dus la apariţia unor importante contradicţii. În cele ce urmează vom încerca pe scurt să prezentăm o mică parte dintre ele, cu scopul de a arăta că fizica clasică are limitele...

 • Legile Dinamicii Relativiste

  Legea a doua a dinamicii nu este invariantă în raport cu transformările Lorentz –Eistein . Pentru a găsi forma relativistă invariantă a acestei legi ,şi în general a legilor dinamicii, acestea trebuie exprimate sub forma unor relaţii cvadridimensionale. Proprietăţile inerţiale ale unei particule pot fi caracterizate prin scalarul masă invariantă sau masă de repaus (m0), care reprezintă masa măsurată în sistemul de referinţă propriu, legat de particulă. Cvadrivectorul impuls al unei...

 • Legea Circuitului Magnetic

  Legea circuitului magnetic ,formulată de Ampere, verifică caracterul sinusoidal al câmpului magnetic.Să considerăm în vid un circuit liniar parcurs de un curenti şi un contur închis de formă circulară cu raza a , aflat într-un plan perpendicular pe direcţia circuitului. Un asemenea contur coincide cu o linie de inducţie magnetică din jurul curentului i. Circulaţia vectorului de-a lungul unei asemenea linii închise ( contur de integrare) se scrie: Înlocuind valoarea vectorului B , rezultă:...

 • Legile Clasice ale Campului Magnetic

  Producerea câmpului magnetic Încă din antichitate a fost cunoscut că magnetita un minereu de fier atrage substanţele feroase, deci creează în jurul său un câmp numit câmp magnetic. Din acest minereu s-au construit magneţi permanenţi. Un magnet generează un câmp magnetic în jurul său prin intermediul căruia acţionează asupra altor magneţi permanenţi. Forţa de interacţiune dintre un magnet şi alt magnet se numeşte forţă magnetică. Observaţii: • Un magnet aflat într-un câmp magnetic tinde să...

 • Semnificatia Statistica a Functiilor Termodinamice

  Este interesant de calculat expresia statistică a funcţiilor termodinamice, cum este de exemplu temperatura,entropia s-au alte mărimi termodinamice. Vom incepe prin a căuta semnificaţia statistică a entropiei pe baza distribuţiei microcanonice. Pentru aceasta considerăm două subsisteme care au numărul de particule N1 caracterizate de 2s1 coordonate generalizate şi N2 caracterizate de 2s2 coordonate generalizate, volumele V1 şi V2 şi energiile respective E1şi E2. Elementele de volum din...

 • Ansamblul Statistic

  Discuţiile purtate mai sus s-au făcut pentru un anumit moment t, ca urmare şi densitatea de probabilitate a fost definită numai la un moment bine determinat.Dacă starea sistemului se schimbă după un anumit interval de timp, trebuie văzut cum se modifică în timp densitatea de probabilitate (x,t). Teorema lui Liouville dă rpăspuns la această întrebare şi se enunţă astfel: Densitatea de probabilitate rămâne constantă de-a lungul traiectoriei de fază. Densitatea de probabilitate este o...

 • Termotehnica

  Termotehnica este - disciplina care deriva din fizica si care are ca scop studiul proceselor de transformare a energiei si interactiunea intre miscarea termica cu alte forme de miscare. Termotehnica are rolul de a forma gandirea inginereasca in vederea cresterii eficientei echipamentelor energetice ceea ce insemna reducerea consumurilor de combustibil si materii prime, operarea instalatilor si echipamentelor cu costuri minime in conditii de siguranta si securitate in functionare si de a...

 • Legile lui Maxwell

  Câmpul electromagnetic ca existenţă a materiei, constă din câmpul electric şi câmpul magnetic, care se condiţionează reciproc. Acţiunea câmpului electromagnetic asupra sarcinilor electrice şi a curenţilor electrici ne permite stabilirea mărimilor fizice care caracterizează câmpul electromagnetic. Maxwell sintetizează noţiunile legate de fenomenele electrice şi de cele magnetice şi pe baza unor ipoteze emite teoria unitară a câmpului electromagnetic. Această teorie priveşte reprezentarea...

 • Reflexia si Refractia Undelor

  O undă de orice natură ajungând la suprafaţa de separaţie a două medii diferite suferă fenomenele de reflecţie şi refracţie, adică parţial trecând dintr-un mediu în altul, iar parţial întorcându-se în mediul în care au fost produse. Această concluzie generalizează numeroasele experimente efectuate cu toate categoriile de unde. Legile experimentale ale reflexiei şi refracţiei pot fi regăsite teoretic impunând anumite condiţii de continuitate pe suprafaţa de separaţie. Vom stabili în cele ce...

 • Unde Vectoriale - Polarizarea Undelor

  Unele marimi fizice care descriu fenomenul de propagare sunt mărimi vectoriale şi deci funcţia de undă este o funcţie vectorială care se va scrie sub forma: Ψ(s,y,z,t)= (x,y,z,t) + (x,y,z,t) + (x,y,z,t) Undele de aceasta formă se numesc unde vectoriale şi prezintă unele particularităţi specifice. În general versorul al functiei are o orientare diferită in raport cu versorul al direcţiei de propagare. Să considerăm situaţia în care componenta este orientată de-a lungul direcţiei de...

 • Formalismul Hamiltonian

  a)Variabile canonice; Spaţiul fazelor. Mecanica analitică se dezvoltă continuu şi mai ales pe măsură ce aplicaţiile devin tot mai numeroase, dovedindu-se o excelentă metodă de studiu a mişcării mecanice. Apare un nou formalism, denumit de Hamilton, alternativă deosebit de interesantă la formalismul lagrangian. William Rowan Hamilton porneşte de la ideea extrem de profundă că adevăraţii parametrii de stare dinamică ai unui punct material liber nu sunt coordonatele x,y,z şi vitezele vx,vy,vz,...

 • Formalismul Lagrange

  A) Funcţia Lagrange Principiul lui Hamilton introduce o funcţie de stare numită funcţia lui Lagrange, care depinde de coordonate generalizate, viteze generalizate şi timp. Pentru a înţelege semnificaţia fizică a funcţiei L considerăm un corp care se deplasează liber în câmpul gravitaţional al pământului, între punctele A şi B pe două drumuri posibile 1a2 şi 1b2. Dacă se calculează în fiecare moment diferenţa dintre energia cinetică şi cea potenţială a corpului şi se integrează în funcţie de...

 • Principiile Mecanicii Clasice

  Menţionate în parte de către Galileo Galilei, principiile mecanicii clasice au fost formulate pentru prima oară de Issac Newton, care le-a numit "Axiomele" sau "Legile mişcării" în celebra sa carte „Phylosophiae naturalis principia mathematica”. De la început ţinem să menţionăm că denumirea de corp utilizată în formularea acestor principii trebuie înţeleasă în sensul de punct material. 1.3.1 PRINCIPIUL INERŢIEI Are următorul conţinut: „Un corp îşi păstrează starea de...

Pagina 8 din 12