Toate cursurile din domeniul Fizica

 • Semnificatia Statistica a Functiilor Termodinamice

  Este interesant de calculat expresia statistică a funcţiilor termodinamice, cum este de exemplu temperatura,entropia s-au alte mărimi termodinamice. Vom incepe prin a căuta semnificaţia statistică a entropiei pe baza distribuţiei microcanonice. Pentru aceasta considerăm două subsisteme care au numărul de particule N1 caracterizate de 2s1 coordonate generalizate şi N2 caracterizate de 2s2 coordonate generalizate, volumele V1 şi V2 şi energiile respective E1şi E2. Elementele de volum din...

 • Ansamblul Statistic

  Discuţiile purtate mai sus s-au făcut pentru un anumit moment t, ca urmare şi densitatea de probabilitate a fost definită numai la un moment bine determinat.Dacă starea sistemului se schimbă după un anumit interval de timp, trebuie văzut cum se modifică în timp densitatea de probabilitate (x,t). Teorema lui Liouville dă rpăspuns la această întrebare şi se enunţă astfel: Densitatea de probabilitate rămâne constantă de-a lungul traiectoriei de fază. Densitatea de probabilitate este o...

 • Termotehnica

  Termotehnica este - disciplina care deriva din fizica si care are ca scop studiul proceselor de transformare a energiei si interactiunea intre miscarea termica cu alte forme de miscare. Termotehnica are rolul de a forma gandirea inginereasca in vederea cresterii eficientei echipamentelor energetice ceea ce insemna reducerea consumurilor de combustibil si materii prime, operarea instalatilor si echipamentelor cu costuri minime in conditii de siguranta si securitate in functionare si de a...

 • Legile lui Maxwell

  Câmpul electromagnetic ca existenţă a materiei, constă din câmpul electric şi câmpul magnetic, care se condiţionează reciproc. Acţiunea câmpului electromagnetic asupra sarcinilor electrice şi a curenţilor electrici ne permite stabilirea mărimilor fizice care caracterizează câmpul electromagnetic. Maxwell sintetizează noţiunile legate de fenomenele electrice şi de cele magnetice şi pe baza unor ipoteze emite teoria unitară a câmpului electromagnetic. Această teorie priveşte reprezentarea...

 • Reflexia si Refractia Undelor

  O undă de orice natură ajungând la suprafaţa de separaţie a două medii diferite suferă fenomenele de reflecţie şi refracţie, adică parţial trecând dintr-un mediu în altul, iar parţial întorcându-se în mediul în care au fost produse. Această concluzie generalizează numeroasele experimente efectuate cu toate categoriile de unde. Legile experimentale ale reflexiei şi refracţiei pot fi regăsite teoretic impunând anumite condiţii de continuitate pe suprafaţa de separaţie. Vom stabili în cele ce...

 • Unde Vectoriale - Polarizarea Undelor

  Unele marimi fizice care descriu fenomenul de propagare sunt mărimi vectoriale şi deci funcţia de undă este o funcţie vectorială care se va scrie sub forma: Ψ(s,y,z,t)= (x,y,z,t) + (x,y,z,t) + (x,y,z,t) Undele de aceasta formă se numesc unde vectoriale şi prezintă unele particularităţi specifice. În general versorul al functiei are o orientare diferită in raport cu versorul al direcţiei de propagare. Să considerăm situaţia în care componenta este orientată de-a lungul direcţiei de...

 • Formalismul Hamiltonian

  a)Variabile canonice; Spaţiul fazelor. Mecanica analitică se dezvoltă continuu şi mai ales pe măsură ce aplicaţiile devin tot mai numeroase, dovedindu-se o excelentă metodă de studiu a mişcării mecanice. Apare un nou formalism, denumit de Hamilton, alternativă deosebit de interesantă la formalismul lagrangian. William Rowan Hamilton porneşte de la ideea extrem de profundă că adevăraţii parametrii de stare dinamică ai unui punct material liber nu sunt coordonatele x,y,z şi vitezele vx,vy,vz,...

 • Formalismul Lagrange

  A) Funcţia Lagrange Principiul lui Hamilton introduce o funcţie de stare numită funcţia lui Lagrange, care depinde de coordonate generalizate, viteze generalizate şi timp. Pentru a înţelege semnificaţia fizică a funcţiei L considerăm un corp care se deplasează liber în câmpul gravitaţional al pământului, între punctele A şi B pe două drumuri posibile 1a2 şi 1b2. Dacă se calculează în fiecare moment diferenţa dintre energia cinetică şi cea potenţială a corpului şi se integrează în funcţie de...

 • Principiile Mecanicii Clasice

  Menţionate în parte de către Galileo Galilei, principiile mecanicii clasice au fost formulate pentru prima oară de Issac Newton, care le-a numit "Axiomele" sau "Legile mişcării" în celebra sa carte „Phylosophiae naturalis principia mathematica”. De la început ţinem să menţionăm că denumirea de corp utilizată în formularea acestor principii trebuie înţeleasă în sensul de punct material. 1.3.1 PRINCIPIUL INERŢIEI Are următorul conţinut: „Un corp îşi păstrează starea de...

 • Elemente de Mecanica Clasica Analitica - Formula lui Laplace

  2.1. OBIECTUL MECANICII. Mecanica se ocupă cu studiul celei mai simple forme de mişcare şi anume schimbarea poziţiei sistemelor fizice în spaţiu şi timp. Dacă mişcarea corpurilor se face cu viteza v mult mai mică decât viteza luminii în vid c (v<<c=3.108 m/s), atunci ea poate fi studiată cu legile mecanicii newtoniene, ale cărei baze au fost puse de G. Galilei, care a evidenţiat aspectul experimental, şi de către I. Newton, care a formulat legile fundamentale ale dinamicii. In cadrul...

 • Obiectul Fizicii, Fenomene Fizice, Marimi Fizice

  INTRODUCERE Obiectul fizicii, fenomene fizice, mărimi fizice Cuvântul fizică provine din grecescul „physis” care înseamnă natură. Fizica = ştiinţă fundamentală a naturii care studiază formele de existenţă ale materiei şi mişcările ei. Prin materie se înţelege realitatea obiectivă care există în mod independent de conştiinţa umană şi este reflectată adecvat de aceasta. Atributul fundamental al materiei, modul său de existenţă, este mişcarea. Prin mişcare se înţelege orice schimbare sau...

 • Calculul Transferului Termic prin Radiatie

  Se consideră două corpuri care îşi schimbă reciproc energia radiantă, între care se află un mediu optic transparent. Corpul 1 emite de pe o unitate de suprafaţă energia E1, care este absorbită parţial de corpul 2. EA2 = E1·A2 ER2 = (1-A2)·E1 Din partea reflectată corpul 1 absorbă energia EA1 = A1·(1-A2)·E1. În mod asemănător corpul 2 emite energia E2, repetându-se procesul de absorbire şi reflectarea corpului 1. Energia totală (efectivă) cedată corpului 2 de corpul 1 este : E1ef =...

 • Studiu Materialelor

  Cap. 1. Materiale 1.1 Introducere Materialele - substanţe din care se produc obiecte utile omului. Materialele definesc nivelul de dezvoltare al unei societăţi. Utilizarea materialelor depinde de proprietăţi, resurse, preţ de cost, prelucrabilitate şi compatibilitatea cu mediul înconjurător. Stiinţa materialelor: Tehnologia materialelor – producerea şi prelucrarea materialelor; Studiul materialelor – utilizarea raţională a materialelor. Structura materialului : Macrostructura –...

 • Fizica Nucleului

  Subiectul 1 Caracteristici generale ale nucleului atomic (structura nucleului, masa nucleului, stabilitatea nucleului, energia de legătură, dimensiunile nucleului) 1. Noţiuni introductive Noţiunea de nucleu a fost introdusă de Rutherford în urma experienţelor de difuzie a particulelor α pe foiţe metalice subţiri (1906-1912) = ipoteza: atomul are un „nucleu” cu dimensiuni mult mai mici decât ale atomului în care se concentrează peste 99% din masa atomului. Experimentul lui Rutherfor şi...

 • Racirea

  APLICATII ALE OPERATIILOR DE RACIRE: - Controlul reactiilor exoterme; - Controlul reactiilor care se desfasoara la temperaturi scazute; - Conditionarea aerului; - Lichefierea gazelor; - Uscarea la temperaturi joase; - Conservarea produselor alimentare; - Blocarea sau incetinirea unor procese biochimice sau microbiologice. PROCEDEE DE RACIRE: 1. La temperaturi superioare celor la care exista agentul racitor disponibil; 2. La temperaturi inferioare temperaturii la care se gaseste...

Pagina 8 din 12