Toate cursurile din domeniul Fizica

 • Condensarea

  CONDENSAREA - Procesul de trecere a vaporilor sau gazelor in stare lichida prin: - Racire; - Racire si comprimare simultana; - Aparatele in care decurge procesul de condensare: CONDENSATOARE Scopul operatiei de condensare - Indepartarea vaporilor din instalatia in care au fost produsi; - Recuperarea vaporilor pretiosi in stare lichida; - Mentinerea depresiunii (vidului) intr-- instalatie. Agenti termici - Apa de racire – agentul termic cu cea mai larga utilizare; - Aerul –...

 • Incalzirea

  OPERATII SI PROCESE TERMICE IN INDUSTRIA ALIMENTARA - Incalzirea - Racirea - Condensarea - Pasteurizarea - Sterilizarea - Evaporarea - Cristalizarea - Uscarea - Distilarea - Rectificarea INCALZIREA APARATELOR SI REACTOARELOR - APARATE – utilaje in care au loc procese de natura FIZICA (numai TRANSFER) - REACTOARE – utilaje in care au loc procese de natura CHIMICA si/sau BIOCHIMICA (TRANSFORMARE + TRANSFER) INCALZIREA - CHIMICA (ex. Arderea combustibilului) - NUCLEARA...

 • Sedimentarea

  SEDIMENTAREA - Separarea suspensiilor lichid – solid în fazele componente se poate face prin: - sedimentare, - filtrare, (ambele putând avea loc atât în câmp gravitaţional, cât şi în câmp centrifugal) - presare (stoarcere). - Sedimentarea este operaţia prin care fazele unui amestec eterogen sunt separate prin acţiunea diferenţiată a unui câmp de forţe (gravitaţionale sau centrifuge) asupra fazelor de densităţi diferite. - După cum faza dispersă are densitate mai mare sau mai...

 • Transferul de Caldura

  TRANSFERUL DE CALDURA - Transferul de căldură = fenomen complex, reprezentat de schimbul de energie termică între: – două corpuri solide, – două regiuni ale aceluiaşi corp, – două fluide, ca rezultat al existenţei unei diferenţe de temperatură (potenţial termic) între acestea. - Existenţa unui potenţial termic determină transferul spontan de energie de la corpul cu temperatura mai ridicată la corpul cu temperatura mai scăzută. - Transferul de căldură se ocupă cu procese...

 • Convertoare Analog Numerice cu Aproximare Succesiva

  CONVERTOARE ANALOG NUMERICE CU APROXIMARE SUCCESIVA 1 Breviar teoretic CA/N (Convertor Analog Numeric) cu aproximare succesivă este unul din tipurile de CA/N cele mai utilizate în practică. Ele realizează compromisul optim între precizia şi viteza de conver¬sie, la o complexitate acceptabilă a schemei. Stadiul actual al tehnologiei permite realizarea monolitică o întregului CA/N, la o rezolutie de până la 16 biţi şi o viteză de conversie de circa 10μsec. Se utilizează curent aceste CA/N-uri...

 • Energie

  Generalităţi privind energia Energia, este definită în Dicţionarul Explicativ al Limbii Române, în literatura de specialitate din ţară şi din străinătate, ca şi pe numeroase site-uri web, în diverse limbi de circulaţie internaţională, ca fiind capacitatea unui sistem fizic de a produce lucru mecanic. Uneori se menţionează în definiţia energiei şi capacitatea unui sistem fizic de a produce căldură. Cu toate acestea, noţiunea de energie este mult mai complexă, fiind evident, asociată şi...

 • Termodinamica si Fizica Statistica

  2.1 Distribut¸ia canonic˘a Funct¸ia de distribut¸ie pentru un sistemˆın echilibru termodinamic cu un termostat la temperatura T este (q, p) = 1 Zc e−H(q,p) kBT . Aceast˘a distribut¸ie poart˘a numele de distribut¸ia canonic˘a. Energia sistemului H(q, p) depinde ¸si de constrˆangerile macroscopice la care este supus sistemul prin fixarea parametrilor externi, de exemplu impunˆand ca sistemul s˘a se afle ˆıntr-un volum dat. Not˘am ansamblul parametrilor externi cu o singur˘a liter˘a...

 • Oscilatii si Unde Mecanice

  1.1.1 Oscilatorul armonic liniar Cele mai simple oscialat¸ii, oscilat¸iile sinusoidale, au un rol fundamental deoarece orice oscilat¸ie poate fi descompus˘a ˆıntr-o sum˘a de oscilat¸ii sinusoidale (teorema Fourier). Consider˘am un corp de mas˘a m care se mi¸sc˘a f˘ar˘a frecare ˆın lungul axei x sub act¸iunea fort¸ei elastice din resort, F = −kx, unde k este constanta elastic˘a a resortului (v. fig.). Aplicˆand legea a doua a dinamicii corpului de mas˘a m, se poate scrie m d2x dx2 =...

 • Solide Cristaline – Retele Cristaline

  Reţeaua cristalină reprezintă aranjamentul ordonat, regulat, al unităţilor structurale (formate din atomi, ioni, molecule) al unui solid. Structura unui solid cristalin poate fi determinată prin difracţia cu raze X Celula elementară reprezintă cea mai mică entitate a structurii cristaline, care repetată în spaţiu formează reţeaua cristalină. Solidele cristaline sunt clasificate în cele 7 sisteme cristaline şi 32 de clase de cristalizare, după lungimea muchiilor(axele a, b, c) şi mărimea...

 • Termodinamica

  1. NOTIUNI GENERALE DE TERMODINAMICA Termotehnica sau termodinamica tehnica studiaza procesele care se desfasoara în masinile si instalatiile termice, procese în care transferul de energie se face sub forma de caldura si lucru mecanic. Ea se ocupa cu producerea, transportul, transformarea si utilizarea caldurii. Termotehnica reprezinta deci aplicarea termodinamicii în tehnica, studiul fenomenelor facându-se cu ajutorul legilor generale ale termodinamicii. Sistem termodinamic. Stare de...

 • Tratamente Termice

  - Tratamentele termice sunt o metodă de a modifica proprietăţile fizice şi uneori chimice ale materialelor - Tratamentele termice de obicei implică încălziri şi răciri repetate care duc la obţinerea unor durităţi foarte mari sau îmbunătăţirea altor proprietăţi 3000 de ani - De aproximativ 3000 de ani oamenii utilizează obiecte de fier sau oţel. - Folosirea fierului pentru confecţionarea de obiecte uzuale a marcat cea mai spectaculoasă revoluţie din istoria civilizaţiei umane....

 • Fizica Nucleara si Particule Elementare

  Capitolul I Radioactivitatea naturală. Dezintegrări radioactive. Serii radioactive Enunţuri I.1.1. Ce cantitate de căldură degajează un gram de izotop radioactiv de 225Ac, într-un interval de timp egal cu timpul mediu de viaţă al izotopului -activ respectiv. Se consideră că energia eliberată se transformă integral în căldură şi se neglijează aportul la activitate al produşilor secundari de dezintegrare. Se dă energia cinetică a particulei  emise într-un proces de dezintegrare, anume:...

 • Bazele Fizicii Atomice

  Cursul 1 Introducere Fizica clasica – constante de material, proprietati macroscopice (densit., cald. specifice etc); - de ce ? raspunde fizica la nivel microscopic Fizica cuantica – fenomene/procese la scara microscopica; microparticule; legi cuantice; - suportul experimental pentru mecanica cuantica; Mecanica cuantica – principii teoretice pt. descrierea fenomenelor la scara microscopica; F.A. – structura atomilor; F. M. – structura moleculelor; F. N. – structura nucleelor....

 • Spectroscopie si Laseri

  1. Introducere – Radiaţia laser şi proprietăţile ei. În principiu, Laserul este un dispozitiv care transformă diverse forme de energie (radiaţie electromagnetică, energie electrică, energie chimică, etc.) în radiaţie electromagnetică (include radiaţia optică). Este o definiţie prea generală, ce impune introducerea bazelor fizice ale unui laser. LASER=Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Intenţionăm să obţinem o descriere calitativă a naturii cuantice a laserului,...

 • Dielectrici

  Efectul dielectric. Definiţii. Caracterizare Efectul dielectric constă în separarea centrului sarcinilor electrice pozitive de cel al sarcinilor electrice negative dintr-un ansamblu de sarcini electrice, sub acţiunea unui câmp electric. Acţiunea câmpului electric se manifestă prin forţa electrică (sau forţa coulombiană) (1) care deplasează pe direcţia forţei, în sensuri opuse sarcinile pozitive şi negative, Fig.1. Fig.1 Noua configuraţie a sitemului de sarcini este caracterizată prin...

Pagina 9 din 12