Toate cursurile din domeniul Fizica

 • Elemente de Mecanica Clasica Analitica - Formula lui Laplace

  2.1. OBIECTUL MECANICII. Mecanica se ocupă cu studiul celei mai simple forme de mişcare şi anume schimbarea poziţiei sistemelor fizice în spaţiu şi timp. Dacă mişcarea corpurilor se face cu viteza v mult mai mică decât viteza luminii în vid c (v<<c=3.108 m/s), atunci ea poate fi studiată cu legile mecanicii newtoniene, ale cărei baze au fost puse de G. Galilei, care a evidenţiat aspectul experimental, şi de către I. Newton, care a formulat legile fundamentale ale dinamicii. In cadrul...

 • Obiectul Fizicii, Fenomene Fizice, Marimi Fizice

  INTRODUCERE Obiectul fizicii, fenomene fizice, mărimi fizice Cuvântul fizică provine din grecescul „physis” care înseamnă natură. Fizica = ştiinţă fundamentală a naturii care studiază formele de existenţă ale materiei şi mişcările ei. Prin materie se înţelege realitatea obiectivă care există în mod independent de conştiinţa umană şi este reflectată adecvat de aceasta. Atributul fundamental al materiei, modul său de existenţă, este mişcarea. Prin mişcare se înţelege orice schimbare sau...

 • Calculul Transferului Termic prin Radiatie

  Se consideră două corpuri care îşi schimbă reciproc energia radiantă, între care se află un mediu optic transparent. Corpul 1 emite de pe o unitate de suprafaţă energia E1, care este absorbită parţial de corpul 2. EA2 = E1·A2 ER2 = (1-A2)·E1 Din partea reflectată corpul 1 absorbă energia EA1 = A1·(1-A2)·E1. În mod asemănător corpul 2 emite energia E2, repetându-se procesul de absorbire şi reflectarea corpului 1. Energia totală (efectivă) cedată corpului 2 de corpul 1 este : E1ef =...

 • Studiu Materialelor

  Cap. 1. Materiale 1.1 Introducere Materialele - substanţe din care se produc obiecte utile omului. Materialele definesc nivelul de dezvoltare al unei societăţi. Utilizarea materialelor depinde de proprietăţi, resurse, preţ de cost, prelucrabilitate şi compatibilitatea cu mediul înconjurător. Stiinţa materialelor: Tehnologia materialelor – producerea şi prelucrarea materialelor; Studiul materialelor – utilizarea raţională a materialelor. Structura materialului : Macrostructura –...

 • Fizica Nucleului

  Subiectul 1 Caracteristici generale ale nucleului atomic (structura nucleului, masa nucleului, stabilitatea nucleului, energia de legătură, dimensiunile nucleului) 1. Noţiuni introductive Noţiunea de nucleu a fost introdusă de Rutherford în urma experienţelor de difuzie a particulelor α pe foiţe metalice subţiri (1906-1912) = ipoteza: atomul are un „nucleu” cu dimensiuni mult mai mici decât ale atomului în care se concentrează peste 99% din masa atomului. Experimentul lui Rutherfor şi...

 • Racirea

  APLICATII ALE OPERATIILOR DE RACIRE: - Controlul reactiilor exoterme; - Controlul reactiilor care se desfasoara la temperaturi scazute; - Conditionarea aerului; - Lichefierea gazelor; - Uscarea la temperaturi joase; - Conservarea produselor alimentare; - Blocarea sau incetinirea unor procese biochimice sau microbiologice. PROCEDEE DE RACIRE: 1. La temperaturi superioare celor la care exista agentul racitor disponibil; 2. La temperaturi inferioare temperaturii la care se gaseste...

 • Condensarea

  CONDENSAREA - Procesul de trecere a vaporilor sau gazelor in stare lichida prin: - Racire; - Racire si comprimare simultana; - Aparatele in care decurge procesul de condensare: CONDENSATOARE Scopul operatiei de condensare - Indepartarea vaporilor din instalatia in care au fost produsi; - Recuperarea vaporilor pretiosi in stare lichida; - Mentinerea depresiunii (vidului) intr-- instalatie. Agenti termici - Apa de racire – agentul termic cu cea mai larga utilizare; - Aerul –...

 • Incalzirea

  OPERATII SI PROCESE TERMICE IN INDUSTRIA ALIMENTARA - Incalzirea - Racirea - Condensarea - Pasteurizarea - Sterilizarea - Evaporarea - Cristalizarea - Uscarea - Distilarea - Rectificarea INCALZIREA APARATELOR SI REACTOARELOR - APARATE – utilaje in care au loc procese de natura FIZICA (numai TRANSFER) - REACTOARE – utilaje in care au loc procese de natura CHIMICA si/sau BIOCHIMICA (TRANSFORMARE + TRANSFER) INCALZIREA - CHIMICA (ex. Arderea combustibilului) - NUCLEARA...

 • Sedimentarea

  SEDIMENTAREA - Separarea suspensiilor lichid – solid în fazele componente se poate face prin: - sedimentare, - filtrare, (ambele putând avea loc atât în câmp gravitaţional, cât şi în câmp centrifugal) - presare (stoarcere). - Sedimentarea este operaţia prin care fazele unui amestec eterogen sunt separate prin acţiunea diferenţiată a unui câmp de forţe (gravitaţionale sau centrifuge) asupra fazelor de densităţi diferite. - După cum faza dispersă are densitate mai mare sau mai...

 • Transferul de Caldura

  TRANSFERUL DE CALDURA - Transferul de căldură = fenomen complex, reprezentat de schimbul de energie termică între: – două corpuri solide, – două regiuni ale aceluiaşi corp, – două fluide, ca rezultat al existenţei unei diferenţe de temperatură (potenţial termic) între acestea. - Existenţa unui potenţial termic determină transferul spontan de energie de la corpul cu temperatura mai ridicată la corpul cu temperatura mai scăzută. - Transferul de căldură se ocupă cu procese...

 • Convertoare Analog Numerice cu Aproximare Succesiva

  CONVERTOARE ANALOG NUMERICE CU APROXIMARE SUCCESIVA 1 Breviar teoretic CA/N (Convertor Analog Numeric) cu aproximare succesivă este unul din tipurile de CA/N cele mai utilizate în practică. Ele realizează compromisul optim între precizia şi viteza de conver¬sie, la o complexitate acceptabilă a schemei. Stadiul actual al tehnologiei permite realizarea monolitică o întregului CA/N, la o rezolutie de până la 16 biţi şi o viteză de conversie de circa 10μsec. Se utilizează curent aceste CA/N-uri...

 • Energie

  Generalităţi privind energia Energia, este definită în Dicţionarul Explicativ al Limbii Române, în literatura de specialitate din ţară şi din străinătate, ca şi pe numeroase site-uri web, în diverse limbi de circulaţie internaţională, ca fiind capacitatea unui sistem fizic de a produce lucru mecanic. Uneori se menţionează în definiţia energiei şi capacitatea unui sistem fizic de a produce căldură. Cu toate acestea, noţiunea de energie este mult mai complexă, fiind evident, asociată şi...

 • Termodinamica si Fizica Statistica

  2.1 Distribut¸ia canonic˘a Funct¸ia de distribut¸ie pentru un sistemˆın echilibru termodinamic cu un termostat la temperatura T este (q, p) = 1 Zc e−H(q,p) kBT . Aceast˘a distribut¸ie poart˘a numele de distribut¸ia canonic˘a. Energia sistemului H(q, p) depinde ¸si de constrˆangerile macroscopice la care este supus sistemul prin fixarea parametrilor externi, de exemplu impunˆand ca sistemul s˘a se afle ˆıntr-un volum dat. Not˘am ansamblul parametrilor externi cu o singur˘a liter˘a...

 • Oscilatii si Unde Mecanice

  1.1.1 Oscilatorul armonic liniar Cele mai simple oscialat¸ii, oscilat¸iile sinusoidale, au un rol fundamental deoarece orice oscilat¸ie poate fi descompus˘a ˆıntr-o sum˘a de oscilat¸ii sinusoidale (teorema Fourier). Consider˘am un corp de mas˘a m care se mi¸sc˘a f˘ar˘a frecare ˆın lungul axei x sub act¸iunea fort¸ei elastice din resort, F = −kx, unde k este constanta elastic˘a a resortului (v. fig.). Aplicˆand legea a doua a dinamicii corpului de mas˘a m, se poate scrie m d2x dx2 =...

 • Solide Cristaline – Retele Cristaline

  Reţeaua cristalină reprezintă aranjamentul ordonat, regulat, al unităţilor structurale (formate din atomi, ioni, molecule) al unui solid. Structura unui solid cristalin poate fi determinată prin difracţia cu raze X Celula elementară reprezintă cea mai mică entitate a structurii cristaline, care repetată în spaţiu formează reţeaua cristalină. Solidele cristaline sunt clasificate în cele 7 sisteme cristaline şi 32 de clase de cristalizare, după lungimea muchiilor(axele a, b, c) şi mărimea...

Pagina 9 din 12