Capitolele 1 si 2 - Fizica

Imagine preview
(9/10 din 4 voturi)

Acest curs prezinta Capitolele 1 si 2 - Fizica.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si .

Arhiva contine 1 fisier pdf de 26 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe , cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Fizica

Cuprins

Introducere
Fizica (physis ´ natur¸a, ^³n limba greac¸a) studiaz¸a structura »si propriet¸at»ile materiei, formele ei
de mi»scare »si de transformare. Studiaz¸a cele mai simple structuri, ^³ns¸a fundamentale, ale materiei,
cele mai generale forme de mi»scare a acesteia, leg¸aturile ce se manifest¸a ^³ntre structurile elementare
ale materiei.
Materia este categoria ¯lozo¯c¸a prin care este desemnat¸a realitatea obiectiv¸a, independent de
con»stiint»a uman¸a »si re°ectat¸a adecvat de aceasta. Materia se prezint¸a sub dou¸a forme de existent»¸a:
- substant»¸a - cu particule elementare cu masa de repaus nenul¸a,
- c^amp - cu particule elementare cu masa de repaus nul¸a.
Forma de existent»¸a a materiei este mi»scarea, prin care ^³nt»elegem orice schimbare a materiei.
Experient»ele de ¯zic¸a »si rezultatele lor pot ¯ descrise, ca »si evenimentele viet»ii de zi cu zi, folosind
not»iunile universului spat»iu-timp »si ^³n limbajul obi»snuit. Dac¸a ¯zica s-ar limita doar la descrierea,
^³n limbajul obi»snuit, a evenimentelor zilnice ar pierde caracterul de teorie »stiint»i¯c¸a. Fizica str^ange
diferite experient»e ^³n grupe, leag¸a evenimentele "cauz¸a" de evenimentele "efect" »si formeaz¸a teorii,
mai mult sau mai put»in dezvoltate, conform cu gradul de sistematizare a datelor experimentale.
Acest procedeu nu este speci¯c ¯zicii, ^³l g¸asim la cele mai simple constat¸ari ale viet»ii zilnice »si el
st¸a la baza form¸arii oric¸arei not»iuni.
Formele de mi»scare, la nivel elementar, a materiei, particip¸a totodat¸a »si la formele superioare,
mai complexe, de mi»scare (biologice, sociale etc.), f¸ar¸a a epuiza esent»a lor calitativ¸a.
Dac¸a ar ¯ s¸a facem o ierarhizare a »stiint»elor de care se ocup¸a omenirea, ^³n funct»ie de important»a
acestora, la cunoa»sterea uman¸a, ^³n opinia autorului, am obt»ine schema de mai jos (Figura 1).
Observ¸am c¸a ¯zica se g¸ase»ste la baza acestei scheme, fapt ce denot¸a important»a ei, ^³mpreun¸a
cu matematica, ^³n cunoa»sterea uman¸a.
Fizica studiaz¸a structurile fundamentale ale naturii, examineaz¸a leg¸aturile acestora pe baza
unor concepte abstracte »si put»in accesibile demonstrat»iei, fapt ce impune descrierea matematic¸a
a leg¸aturilor. Deduct»ia matematic¸a, »si mai nou tehnica de calcul, reprezint¸a una din armele de
baz¸a ale ¯zicianului, deoarece matematica convine atunci c^and sunt de manipulat not»iuni abstracte
de orice fel, iar tehnica de calcul ^³n realizarea rapid¸a a obiectivelor urm¸arite (calcule, simulare,
modelare).
Fizica ne apare ca un ansamblu armonios de concepte »si principii, care, prin profunzimea lor »si
prin puterea lor de generalizare, permit s¸a se studieze at^at structurile elementare ale lumii, c^at »si
ansamblul acestora.
Unul din conceptele fundamentale ale ¯zicii este sistemul ¯zic prin care ^³nt»elegem, aici, orice
port»iune de Univers, de la particule elementare p^an¸a la roiuri de galaxii. Totalitatea propriet¸at»ilor
unui sistem ¯zic la un moment dat constituie starea sistemului la acel moment.
Unor propriet¸at»i ale sistemelor ¯zice le putem asocia unele m¸arimi ce permit evaluarea cantita-
tiv¸a a acestora, m¸arimi numite parametri de stare, iar altor propriet¸at»i nu le putem asocia m¸arimi
ce s¸a permit¸a evaluarea lor cantitativ¸a. Fizica permite determinarea st¸arii unui sistem, precum »si
stabilirea evolut»iei acesteia ^³n timp »si spat»iu.
Fiecare capitol al ¯zicii are propria metodologie de determinare a st¸arii sistemelor ¯zice »si
a evolut»iei acestora (mecanica ¯zic¸a { formalismul newtonian, mecanica analitic¸a { formalismul
lagrangean sau formalismul hamiltonian, ¯zica statistic¸a { spat»iul fazelor »si funct»ia de distribut»ie,
electromagnetismul { ecuat»iile lui Maxwell etc.). Vom ^³ncerca ^³n capitolele incluse ^³n aceast¸a carte
s¸a prezent¸am metodologia de determinare a st¸arii unui sistem ¯zic speci¯c¸a ¯ec¸arui capitol.

Fisiere in arhiva (1):

  • Capitolele 1 si 2 - Fizica.pdf