Curs fizică

Curs
9.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Fizică
Conține 11 fișiere: doc
Pagini : 280 în total
Cuvinte : 36622
Mărime: 4.72MB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf. Dr. Alexandrina Nat
universitatea dunarea de jos Galati

Cuprins

I. MECANICA

1.1. Mecanica clasică a punctului material

1.1.1. Cinematica punctului material

1.1.2. Dinamica punctului material

1.1.2.1. Principiile dinamicii punctului

material

1.1.2.2. Teoremele generale ale

dinamicii punctului material

1.2. Mecanica fluidelor

1.2.1. Caracteristicile generale ale fluidelor

1.2.2. Statica fluidelor

1.2.3. Dinamica fluidelor

1.2.3.1. Ecuaţia de continuitate

1.2.3.2. Curgerea fluidelor ideale

1.2.3.3. Curgerea fluidelor vâscoase

1.2.3.4. Curgerea fluidelor vâscoase prin

conducte

II. OSCILAŢII ŞI UNDE ELASTICE

Oscilaţii elastice

2.1. Mişcarea oscilatorie armonică

2.2. Compunerea oscilaţiilor

2.2.1. Compunerea oscilaţiilor paralele cu

frecvenţe egale

2.2.2. Compunerea oscilaţiilor armonice

perpendiculare cu frecvenţe egale

2.3. Unde elastice

2.3.1. Ecuaţia de propagare a undelor

longitudinale

2.3.2. Ecuaţia de propagare a undelor

transversale

2.3.3. Soluţia ecuaţiei unidimensionale a undei.

Unde elastice plane

2.3.4. Unde sferice

2.4. Unde ultrasonore – generare şi aplicaţii

III. FIZICA MOLECULARĂ

3.1. Teoria cinetică a gazelor

3.1.1. Teoria cinetică a gazelor. Formula

fundamentală

3.1.2. Drumul liber mijlociu

3.2. Fenomene de transport în gaze

3.2.1. Difuzia gazelor

3.2.2. Conductivitatea termică

3.2.3. Vâscozitatea gazelor

3.3. Fenomene moleculare în lichide

3.3.1. Tensiunea superficială

3.3.2. Formula lui Laplace

3.3.3. Fenomene capilare

IV. TERMODINAMICA

4.1. Sistem termodinamic. Caracteristici

4.2. Echilibrul termic. Principiul zero al

termodinamicii

4.3. Principiul întâi al termodinamicii

4.3.1. Energia internă. Lucrul mecanic. Căldura.

4.3.2. Ecuaţia primului principiu al termodinamicii

şi consecinţele

4.3.3. Capacităţi calorice şi călduri latente

4.3.4. Procese termodinamice politrope. Cazuri

particulare

4.4. Principiul al doilea al termodinamicii

4.4.1. Transformări ciclice monoterme şi biterme.

Teoremele lui Carnot

4.4.2. Entropia

4.4.3. Expresia celui de-al doilea principiu al

termodinamicii pentru o transformare

ireversibilă

4.4.4. Sensul fizic al entropiei. Entropia şi

probabilitatea

4.4.5. Funcţii caracteristice în termodinamică

4.4.6. Condiţii de echilibru termodinamic

4.5. Principiul al treilea al termodinamicii

4.5.1. „Teorema” lui Nernst

4.5.2. Consecinţele celui de al treilea principiu

al termodinamicii

V. BAZELE EXPERIMENTALE ALE MECANICII

CUANTICE

5.1. Radiaţia termică şi legea lui Planck

5.2. Efectul fotoelectric

5.3. Efectul Compton

5.4. Natura ondulatorie a microparticulelor. Undele

de Broglie

5.5. Relaţiile de nedeterminare ale lui Heisenberg

VI. MECANICĂ CUANTICĂ

6.1. Operatori în mecanica cuantică. Valori proprii.

Funcţii proprii

6.2. Ecuaţia lui Schrödinger

6.3. Microparticula în groapa de potenţial

unidimensională

6.4. Microparticula în groapa de potenţial

tridimensională

6.5. Momentul cinetic orbital în tratare cuantică

6.6. Atomii hidrogenoizi în tratare cuantică

6.7. Analiza stărilor cuantice pentru atomii

hidrogenoizi

6.8. Cuantificarea momentului magnetic orbital

6.9. Spinul electronului

6.10. Spectrul atomilor hidrogenoizi

VII. FIZICA NUCLEARĂ

7.1. Caracteristicile generale ale nucleelor atomice

7.2. Energia de legătură. Forţele nucleare

7.3. Radioactivitatea

7.3.1. Legile dezintegrării radioactive

7.3.2. Dezintegrarea

7.3.3. Dezintegrarea

7.3.4. Radiaţia

7.4. Interacţiunea radiaţiilor cu substanţa

7.4.1. Interacţiunea fasciculelor de particule

încărcate, grele, cu substanţa

7.4.2. Interacţiunea fasciculelor de radiaţii

cu substanţa

7.4.3. Interacţiunea radiaţiilor cu substanţa

7.4.4. Interacţiunea neutronilor cu substanţa

7.5. Interacţiunea radiaţiilor nucleare cu materia vie

BIBLIOGRAFIE

Extras din document

MECANICA

1.1. MECANICA CLASICĂ A PUNCTULUI

MATERIAL

1.1.1. CINEMATICA PUNCTULUI MATERIAL

Fizica a dovedit concret că spaţiul şi timpul sunt forme obiective de existenţă a materiei şi că între spaţiu, timp şi materia în mişcare există o legătură indisolubilă.

Spaţiul este tridimensional, deci corpurile se pot mişca în diferite direcţii, iar timpul este unidimensional şi ireversibil.

Un corp se află în mişcare atunci când îşi modifică poziţia faţă de alte corpuri considerate fixe şi este în repaus când nu-şi schimbă poziţia faţă de acestea. Un corp oarecare, considerat fix, faţă de care se raportează mişcarea altor corpuri determină un sistem de referinţă care este un sistem de coordonate tridimensional legat rigid de corpul fix. Deoarece în realitate nu există corpuri absolut fixe, nu există sisteme de referinţă absolut fixe şi deci mişcările sunt relative poziţia la un moment dat a unui corp este determinată de vectorul de poziţie care este vectorul care uneşte originea sistemului de coordonate cu punctul în care se găseşte corpul (fig. 1.1.).

Fig. 1.1.

Cea mai simplă mişcare mecanică este mişcarea punctului material, înţelegând prin punct material un punct geometric în care este concentrată întreaga masă a unui corp, deci punctul material are proprietăţile corpului când acesta este în mişcare. Mişcarea unui punct material este caracterizată prin traiectorie şi prin legea de mişcare. Traiectoria reprezintă locul geometric al tuturor punctelor prin care trece mobilul în timpul deplasării. Legea de mişcare reprezintă legea de variaţie a vectorului de poziţie al unui punct material în funcţie de timp şi poate fi exprimată în felul următor:

(1.1)

sau

(1.2)

unde , , sunt vectorii axelor , , ai sistemului de referinţă ales.

În cadrul cinematicii se studiază mişcarea corpurilor fără a stabili cauzele care o produc.

Schimbarea poziţiei unui mobil în timpul mişcării este determinată de vectorul de deplasare (fig. 1.2), care este

(1.3)

corespunzător intervalului de timp

Fig. 1.2.

Dacă intervalul de timp este foarte mic, vectorul deplasare se confundă cu spaţiul parcurs de mobil.

Conținut arhivă zip

 • 1.1..doc
 • 2.1..doc
 • 3.1..doc
 • 4.1..doc
 • 5.1..doc
 • 6.1..doc
 • 7.1..doc
 • BIBLIOGRAFIE.doc
 • Cuprins.doc
 • PREFATA.doc
 • PRIMA PAGINA.doc

Alții au mai descărcat și

Efectul Fotoelectric Extern

Scurt istoric Heinrich Hertz, in 1887, a constatat ca descarcarea electrica dintre doua sfere se producea mai usor daca avea loc in prezenta...

Compunerea Oscilațiilor Armonice Perpendiculare

Cap. 1. INTRODUCERE Oscilaţiile prezintă o importanţă covârşitoare pentru fizică şi tehnică, iar dintre ele cele simple, sinusoidale au rol...

Schimbătoare de Căldură cu Plăci

Capitolul 1 Noţiuni generale.Definiţie.Clasificare Schimbătoarele de căldură sunt utilaje ce servesc transmiterii căldurii fără schimbarea stării...

Curentul Continuu

Curentul electric se datorează mişcării purtătorilor de sarcină . Curentul electric dintr-un conductor măsoară sarcina ce trece printr-o secţiune...

Atomul

Generalitati Orice material este compus din particule mici numite atomi. Acestea sunt atat de mici incat incap cu milioanele pe varful unui ac....

Lasere - Referat pentru Biofizica si Agrometeorologie

LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation (amplificarea luminii prin emisia stimulata a radiatiei). Einstein poate fi...

Efectul Fotoelectric Extern

H. Hertz (1887) a observat pentru prima dată că producerea scânteii electrice între două sfere de zinc este sensibil uşurată dacă una dintre sfere...

Motorul Stirling

1. Introducere si istoric Motorul Stirling conceput in 1816 de reverendul scotian Robert Stirling este un “motor cu ardere externa” la care...

Te-ar putea interesa și

Supravegherea Prudențială a Instituțiilor de Credit în România

Capitolul I Supravegherea bancarã concept şi rol 1.1 Obiectivele supravegherii prudenţiale Obiectivul central al activitãţii de autorizare,...

Plan de Afaceri SC Ildu SRL

Firma de Ceaiuri SC EcoTea SA- DESCRIEREA SOLICITANTULUI A. DATE GENERALE PRIVITOARE LA SOLICITANT A.1. Denumirea/Numele solicitantului: SC ILDU...

Diagnosticul Comercial și Diagnosticul Financiar

Introducere Evaluarea este, o succesiune de operaţiuni prin care, cu ajutorul unor metode, tehnici, procedee specifice şi în baza unor ipoteze...

Tehnici de Prezentare și Comunicare Tehnică

TEHNICI DE PREZENTARE I. NOŢIUNI INTRODUCTIVE Majoritatea persoanelor au oportunitatea de a vorbi în public, indiferent dacă acest lucru se...

Tehnica Măsurării și Controlului Calității Mediului

INTRODUCERE Acest curs este destinat studenţilor anului IV al Facultăţii De Inginerie Managerială din Universitatea Eologică Bucureşti care au în...

Biochimie Fizica - Curs 1

Biochimia fizica foloseste conceptele, legile si aparatul matematic din chimia fizica pentru rezolvarea problemelor de biochimie. Se vor regasi...

Biochimie Fizica - Curs 2

Procesele de înmultire bacteriana, de dezintegrare radioactiva, procesele farmacocinetice etc. pot fi descrise prin ecuatia cinetica diferentiala...

Biochimie Fizica - Curs 3

Se va arata ca prin renuntarea la ipotezele simplificatoare impuse de stationaritate: absenta reactiilor inverse, un singur compus intermediar si...

Ai nevoie de altceva?