Toate cursurile din domeniul Geografie

 • Proprietatile Fizice si Chimice ale Apelor Marine si Oceanice

  Proprietăţile fizice Temperatura Spre deosebire de unităţile acvatice continentale (râuri, lacuri), oceanele şi mările, prin volumul mare de apă, se manifestă sub aspectul regimului termic, mult mai independent în raport cu temperatura aerului, deşi sursele de acumulare (înmagazinare) a energiei calorice sunt aproximativ aceleaşi. Este cunoscut faptul că apa are cea mai mare căldură specifică în raport cu alte medii precum aerul şi rocile constituente ale suprafeţei uscatului. Astfel,...

 • Mari si Oceane

  Atras de farmecul si romantismul marilor întinderi de apã, de cunoasterea a ceea ce se putea afla dincolo de orizont, dar mai ales de necesitãtile practice, omul a cunoscut marea si a avut contact cu ea din cele mai vechi timpuri. Începuturile cunoasterii mãrilor si oceanelor se suprapun cu primele preocupãri geografice ale omului pentru cunoasterea formelor si dimensiunilor globului terestru. Cu aproximativ un mileniu î.Hr., fenicienii si grecii cunosteau destul de bine Marea Mediteranã....

 • Geomorfologie

  1. RELIEFUL PETROGRAFIC Orice formă de relief este constituită dintr-un anumit tip de rocă. Rocile au fost clasificate de geologi în trei mari grupe: sedimentare, eruptive şi metamorfice. Rocile sedimentare sunt provenite din distrugerea rocilor eruptive, metamorfice sau sedimentare, prin precipitare chimică sau create de organisme vii. Rocile sedimentare se pot clasifica şi după dimensiunile granulelor componente: blocuri, galeţi, pietrişuri, nisipuri grosiere, nisipuri fine, luturi,...

 • Geomorfologie

  1. PROBLEME GENERALE 1.1. GEOMORFOLOGIA CA ŞTIINŢĂ 1.1.1. Obiectul de cercetare Geomorfologia face parte din grupul ştiinţelor geografice. Ea este ştiinţa care se ocupă cu studiul formelor suprafeţei pământului a legilor genezei şi evoluţiei reliefului în toată complexitatea sa. Noţiunea de geomorfologie vine de la cuvintele greceşti gê = pământ, morphê = formă şi logos = studiu. Ea a fost folosită pentru prima dată în anul 1854 de către germanul K. Fr. Neumann. Relieful reprezintă...

 • Notiuni Geodezie

  Cap. 1 Noţiuni de geodezie 1.1 Configuraţia Pământului şi aproximarea formei acestuia Planeta noastră are neregularităţi ale scoarţei, caracterizate prin înălţimi până la 8848m (vârful Everest, Hymalaya) şi adâncimi până la 11033m (fosa Mariane, Oceanul Pacific), faţă de nivelul mărilor deschise. - amplitudinea maximă a denivelărilor scoarţei terestre este de 19,881 km, ceea ce reprezintă doar 0,31% din raza ecuatorială a Pământului (6378,136 km). Zona de uscat - altitudini medii care...

 • Geografie

  PEISAJUL GEOGRAFIC Peisajul reprezintă o porţiune de la suprafaţa scoarţei terestre mai mică sau dintr-o anumită etapă evolutivă, al raportului dintre elementele componentelor naturale şi antropice ale unei unităţi de mediu. Spre deosebire de orice unitate de mediu care are o dezvoltare tridimensională mare, implicând spaţiul de interferenţă a componentelor naturale şi antropice, peisajul, ca reflectare a acestui proces la nivelul scoarţei, iese în evidenţă prin extensiunea în suprafaţă,...

 • Incalzirea Globala Curs 12

  Clima este în continuă schimbare din cele mai vechi timpuri şi până astăzi. Dacă însă până în ultima sută de ani schimbările se datorau în exclusivitate unor cauze naturale, în prezent factorul antropic are o importanţă foarte mare în acest proces. Nimeni nu poate spune foarte clar care este partea care se datorează omului şi care naturii în momentul de faţă. Există numeroase opinii şi polemici, însă un lucru este foarte clar: în prezent, clima terestră se ncălzeşte într-un ritm alert, cu...

 • Elemente de Topografie - Masurarea Unghiurilor

  Principii şi metode de măsurare a unghiurilor În practica topografică precizia măsurării suprafeţelor depinde exclusiv de precizia cu care s-a efectuat măsurarea distanţelor şi a unghiurilor de teren. De aceea este absolut necesar să cunoaştem tehnica măsurării unghiurilor şi a metodelor care ne conduc la rezultatele cele mai bune, mai precise şi cu randament mare. Unghiul, prin definiţie, este deschiderea între două drepte ce se intersectează într-un punct. Prin urmare, la măsurarea...

 • Sisteme de Date Numerice

  De mai multi ani, cartografii au definit elementele de bază ale cartografiei. Înaintand în cercetarea lor, au reuşit să dezvolte o cartografie mai precisă şi au reuşit să facă rezultatele lor mult mai viabile. În toată această perioadă de timp, un singur produs, harta, este obiectul central asupra căruia s- a concentrat ştiinţa cartografică. 1.1.HARTA TOPOGRAFICĂ. REALIZAREA MODELULUI NUMERIC ALTIMETRIC. Harta topografică reprezintă o sursă de date primordială în analiza SIG. Topografia...

 • Geografia Regionala a Continentelor - Europa

  DEFINIREA ŞI NUMĂRUL CONTINENTELOR Continentul - suprafaţă considerabilă de uscat (de ordinul milioanelor de km2), cu caracteristici geografico-fizice şi geografico-umane proprii, prin care se deosebeşte de celelalte entităţi continentale. Fig. 1. Continentele actuale Sursă: (http:/www.alibris.ro/index.php?par=24&l=1) Dintre continentele existente, câteva ridică probleme: • Eurasia • America • Oceania A) Problema Eurasiei - este sau nu un singur continent? - Europa apare ca o...

 • Geomorfologie

  10.1. Formele de relief fluvial Principalele forme de relief rezultate din activitatea predominantă a râurilor sunt văile, definite ca forme negative, înguste şi prelungi, cu profil longitudinal domol, înclinat într-o singură direcţie şi cu aspect general liniar sinuos. La rândul lor văile cuprind albia minoră, albia majoră (element morfologic care uneori poate lipsi) şi versanţii. Noţiunea de interfluviu se referă la spaţiul dintre două râuri, inclusiv la versanţi şi chiar o parte din...

 • Turismul Rural

  - turism desfăşurat în spaţiul rural - Antichitate: spaţiul rural era traversat de pelerini la locurile sfinte (elene: Dadona, Delphi), de călători care se îndreptau către băile curative sau jocurile festive, de comercianţi, militari; - Evul Mediu: comercianţi, ambasadori, pelerini, preoţi, oameni de ştiinţă, artişti, studenţi. - sec. XVI - XVII - primele forme conştientizate de turism rural: pictori, scriitori (Jean Jacques Rousseau - traversarea Alpilor) - sec. XIX: arhitectura...

 • Geografia Mediului

  INTRODUCERE Evoluţia cunoaşterii umane, de la formele empirice iniţiale (realizate prin experienţă directă, frecvent îndelungată şi adesea dureroasă) până la investigaţia contemporană a spaţiului extraterestru şi a codului genetic, exprimă aspiraţia permanentă de control al condiţiilor de existenţă. Chiar dacă, în timp, cercetarea ştiinţifică fundamentală s-a desprins de această motivaţie pragmatică, aplicaţiile sale au exprimat - sub o formă sau alta - permanenţa , în plan secund, a...

 • Hidrologia Uscatului

  Partea I. HIDROLOGIA – ŞTIINŢA DESPRE APELE TERREI Cap.1. APA ÎN NATURĂ 1.1. Introducere. Generalităţi. Apa în natură. Apa reprezintă o componentă primară a planetei denumită Pământ (Terra), alături de aer şi de scoarţa terestră. Datorită faptului că cele trei componente prezintă continuitate pe planetă, iar aceasta are forma generală a unei sfere, aceasta denumire s-a transmis şi la cele 3 învelişuri: Litosfera, Hidrosfera, Atmosfera. Aceeaşi repartiţie cvasitotală o prezintă şi alte...

 • Geografia Fizica a Romaniei

  1.Etapa PRECAMBRIANĂ-În această etapă s-au constituit primele uscaturi, s-au individualizat primele elemente marine, dominanţa componentelor abiotice. Întrucât toate morfostructurile realizate au fost ulterior distruse în sistemul fizico-geografic actual, moştenim doar diferite categorii de roci. Astfel intră diverse roci metamorfice pe care azi le regăsim în Dobrogea Centrală şi de Nord sau în teriotoriul carpatic în munţii axului cristalin. 2.A 2-a etapă PALEOZOICĂ cunoaşte transformări...

Pagina 20 din 26