Toate cursurile din domeniul Geografie

 • Navigatie aeriana

  1.1. Navigația aeriană este știința care se ocupă cu studiul metodelor și procedeelor necesare pentru alegerea, pregătirea și efectuarea unui zbor pe un drum obligat între două puncte de pe suprafața pământului 1.2. Linia de poziție este locul geometric al tuturor punctelor care pot reprezenta poziția aeronavei pe suprafața pământului. În practică se folosesc ur. linii de poziție: a) loxodroma b) ortodroma c) linia azimuturilor (relevmentelor egale) d) linia distanțelor egale e) linia...

 • Gestiunea Resurselor si Riscurilor Climatice

  CURS 1 Resursele si riscurile climatice – obiect, definitii, clasificari Resursele climatice sunt acele procese, fenomene sau elemente climatice utile omului intr-o anumita etapa de dezvoltare. Potrivit DEX, prin “resursa”se intelege totalitatea rezervelor sau surselor de mijloace susceptibile care pot fi folosite sau valorificate intr-o imprejurare data. Resursele climatice se clasifica in 3 categorii: a. Energetice: energia solara, energia eoliana b. Pentru agricultura c. Pentru...

 • Conservarea Biodiversitatii

  CAP. I. INTRODUCERE ÎN DISCIPLINĂ Biodiversitatea reprezintă varietatea de expresie a lumii vii şi este unul dintre termenii cheie în conservare. Termenul de biodiversitate este folosit pentru prima dată în SUA în anul 1986, la primul forum american National Forum on BioDiversity şi este atribuit părintelui sociobiologiei, cunoscutul entomolog E.O.Wilson cel care a prezidat acest forum. Convenţia asupra Diversităţii Biologice (adoptată în 1992 şi semnată de 168 state) defineşte...

 • Arealul

  - O specie,plantă sau animal, apare într-un spațiu definit de anumite condiții de mediu, într-un biotop cu anumite caracteristici ecolologice (potențial ecologic), numit centrul biogenetic al acelei specii; - Indivizii speciei se diseminează/dispersează prin mijloace diferite(pasive,active,antropice)pentru anu crea suprapopulări excesive care să conducă la dispariția lor. Din acest punct de vedere centrul biogenetic mai poartă numele și de centru de dispersie; - Dispersia organismelor...

 • Geografia Mediului

  CURS 1 Termenul de mediu (environment, umwheinat, milieu) a fost folosit începând cu secolul al XIX-lea, în sens biologic, de ambianţă naturală a vieţuitoarelor. Comunitatea ştiinţifică internaţională consideră mediul “ ansamblul tuturor fiinţelor şi lucrurilor care compun spaţiul apropiat şi îndepărtat al omului, care îi poate determina sau schimba existenţa şi poate influenţa total sau parţial modul său de viaţă”. Geografia mediului studiază domeniul de interferenţă om-natură, limitele...

 • Geografia Economica a Agriculturii Mondiale

  Tema 1. Obiectul si continutul stiintei: geografia economica a agriculturii mondiale. Subiectele temei: 1) Obiectul si obiectivele disciplinei; 2) Continutul si structura disciplinei; 3) Metodele de cercetare; 1)Geografia economica a agriculturii mondiale reprezinta una dintre cele mai importante stiinte economico-geografice,totodata difera de celelalte prin studierea nu atit a fenomenelor naturale,dar a factorilor de productie. Obiectul de studiu reprezinta activitatea economica a...

 • Geografia Contientelor - Emisfera Sud

  America de Sud este continentul multor recorduri geografice: Anzii – cel mai mare lanţ montan de pe Terra; Aconcagua – cel mai mare virf montan din emisfera vestică; Titicaca – cel mai înalt lac montan de pe Terra; Cascada Angel de pe Podişul Guyanei – cea mai înaltă cascadă de pe Terra; Cîmpia Amazonului – cea mai mare cîmpie pe Terra; cel mai mare masiv de păduri ecuatoriale veşnic verzi; fluviul Amazon – rîul cu cea mai multă apă. 1. Poziţia fizico-geografică a Americii de Sud. America...

 • Africa

  1. POZIŢIA FIZICO-GEOGRAFICĂ A AFRICII Grecii şi romanii antici numeau această parte a lumii Libia – după numele etniei libu, care locuiau în mijlocul ţărmului Mării Mediterane. Denumirea s-a păstrat în denumirea statului Libia. Pînă înainte de Cristos, mai la sud de Cartagena, locuia un alt trib berber – afrigii, ori aridi. După ce romanii, în secolul al II-lea î. Cr. au cucerit Cartagena, au denumit provincia romană creată acolo Afrika (teritoriul Tunisului actual). La începutul evului...

 • Spatiul Rural

  Definirea şi caracterizarea spaţiului rural Funcţiile spaţiului rural Spaţiul rural din România Caracterizarea spaţiului rural românesc Opiniile referitoare la conceptul de spaţiu rural sunt diferite de la un autor la altul şi de la o ţară la alta, în funcţie de condiţiile concrete ale fiecărei ţări. Exemplu: Franţa, Germania, Rusia, Belgia, Statele Unite ale Americii Densitate slabă a populaţiei; Aşezări mici şi mijlocii; Agricultură, silvicultură, pescuit; Activităţi de...

 • Geografie Economica Mondiala

  Introducere În geografie, la fel ca în orice alt domeniu de studiu, studiul începe prin colectarea câtorva informații de bază. În cazul geografiei, acesta este răspunsul la intrebarea unde. Cunoasterea locurilor, activitatilor și caracteristicilor de mediu reprezinta primul pas în abordarea realitatii dintro perspectivă geografică. În continuare, studiul geografic înseamnă a răspunde la alte întrebări importante: De ce sunt oamenii și activitățile localizate în anumite regiuni? Cum...

 • Turism Rural

  I. NOȚIUNI GENERALE, TERMINOLOGIE, CONȚINUT, EVOLUȚIE, IMPACT, STRUCTURI SPECIFICE, ACTORI IMPLICAȚI 1. DE LA CĂLĂTORIA ÎN ZONELE RURALE LA TURISM RURAL După anii ‘60, omenirea a început să fie tot mai preocupată de ţinta (destinaţia) vacanţelor sale, turismul devenind una din cele mai importante activităţi economice pe plan mondial. Turismul rural s-a impus încet dar consecvent – în special pe pieţele turistice din ţările dezvoltate economic, ţări puternic industrializate şi cu un grad de...

 • Subiecte Rezolvate Cadastru

  Subiecte: 1.Instituţii care gestionează date cadastrale în România : - 1919-Se infiinteaza “Directia Cadastrului si a Lucrarilor Tehnice”->masurarea mosiilor si parcelarea lor pt improprietaririle facute dupa I-RM. - Legea 7/ 1996- Legea cadastrului si publicitatii imobiliare- actul legislativ cel mai important. -La nivel central ONCGC- Oficiul National de Cadastru ,Geodezie si Cartografie. -La nivel judetean OJCGC- Oficiul Judetean de Cadastru ,Geodezie si Cartografie. -2004 – se...

 • Geografia Economica a Mediului

  I. GEOGRAFIA AGRICULTURII Şl SILVICULTURII Teritoriul României are condiţii naturale favorabile pentru dezvoltarea unei agriculturi complexe şi intensive. Aşezarea geografică, relieful, condiţiile litologice, clima, reţeaua hidrografică, solurile, toate prezintă însuşiri care au permis să se dea o largă utilizare agricolă teritoriului. Situată la jumătatea emisferei boreale, România se află pe aceeaşi latitudine cu marile grânare ale lumii şi dispune, ca şi acestea, de o diversitate de...

 • Geomorfologie

  Geomorfologie Curs 1 – 15.10.2010 3p- seminar 1p – oficiu 6p – examen scris Cursurile sunt de ajuns pntru a invata, dar daca vrem sa aprofundam sau nu intelegem ceva, putem sa ne uitam in urmatoarele carti: “Geomorfologie generala”- Grigore Posea, Nicolae Popescu, Mihai Ielenicz, Editura Didactica si Pedagogica “Geomorfologie generala”- Mihai Ielenicz, Editura Universitara, 2004 1. Definitie si obiectul de studiu al geomorfologiei 2. Dezvoltarea si afirmarea geomorfologiei ca stiinta...

 • Moldova de Nord - Caracterizare

  1. Specificul cadrului natural al Moldovei de Nord Geologia Unitatea Podişului Moldovei se suprapune în cea mai mare parte peste Platforma Molodovenească, care este alcatuită din sisturi cristaline precambriene,strâns cutate în faza huroniană străbătute de intruziuni.Fundamentul cade în trepte în faţa ariei carpatice şi acoperit de sedimente care aparţin silurianului,cenomanianului,tortonianului,buglovianului,sarmatianului si pliocenului,acestea din urmă acoperind întreaga suprafaţă a...

Pagina 3 din 27