Toate cursurile din domeniul Geografie

 • Biogeografia Romaniei

  1. O problemă de principiu: biogeografie sau vegetaţie şi faună ? Vegetaţia şi fauna unei ţări se pot trata fie separat, fie împreună. Un exemplu de tratare combinată se găseşte în Biogeografia României (coordonator R. Călinescu, 1969), iar o tratare separată, în Geografia României vol. I (1983). Prima lucrare insistă, în descrierea vegetaţiei, pe treptele majore de relief, pe etaje (şi subetaje) şi, totodată, asupra condiţiilor de mediu sau biotopuri specifice, pe componenţa şi...

 • Geografia Fizica a Romaniei

  Clima reprezinta o functie complexa a invelisului atmosferic in deosebi din atmosfera joasa (troposfera). Clima reprezinta succesiunea in timp si spatiu a principelelor aspecte de vreme pe un spatiu larg, predefinit, pe un timp indelungat (serii de luni sau ani). Aspctele starilor de vreme reprezinta manifestarea unor elemente sau fenomene meteorologice pe un timp scurt si intr-un spatiu mult mai restrans. Principalele elemente climatice se obtin prin masuratori in statii meteorologice...

 • Geografia Asezarilor Urbane - Urbanizarea Globului in Spatiu si Timp

  Geografia urbană– subramură a geografiei umane - Particularităţile fiecărui oraş(evolutiv, structural, funcţional, etc.); - Desprinderea geografiei urbane din triunchiul comun al geografiei umane (după 1870); - Pionieri ai geografiei urbane: J.G.Kohl, P. Geddes(autorul noţiunii de conurbaţie); H.Hassinger (metoda izocronelor); W.W.Olson, G. Chabot, Jacqueline Beaujeau-Garnier; Chauncy Harris, H. Bobek, etc. Bordeaux, la place centrale Definireaoraºului - Categorie geograficã ºi...

 • Populatie si Asezari

  CURS 1. {10.10.2012} Pozitia geografica a unui stat e data de suma conditiilor cu un grad de favorabilitate ridicat care concura la consolidarea si la afirmarea tarii respective in cadrul comunitatii geografice regionale din care face parte.Aceste conditii sunt naturale,economice,sociale,politice,ele actionand dupa legi proprii,punand in vedere originalitatea natiunii respective si determinand caile de dezvoltare,respectiv modalitatile de colaborare si tipurile de relatii cu tarile vecine....

 • Modele de Amenajare Europene

  FRANŢA- are prioritate în amenajările montane ale staţiunilor de schi Motive : în anii 20 ai secolului al XX-lea aici a apărut schiul modern aici au luat naştere modelele generaţiilor de staţiuni I-IV la Chamonix s-a organizat şi prima competiţie internaţională de schi în 1924, la care au participat 16 naţiuni Generaţia I-a de staţiuni -debutează odată cu descoperirea „romantică” a muntelui, când sporturile de iarnă nu reprezentau raţiunea solitară de amenajare a spaţiilor de...

 • Analiza Riscurilor de Mediu

  Definirea si intelegerea termenilor: mediu, riscuri, expertiza Sisteme de management de mediu - La Conventia UNESCO din anul 1971 (Paris), termenul de mediu a fost prezentat astfel: “Anumite bunuri ale patrimoniului cultural si natural care prezintă un interes exceptional si care necesită prezentarea lor ca element al patrimoniului mondial al întregii umanităti.” - In cadrul Conventiei privind responsabilitatea civilă pentru daune rezultând din activităti periculoase pentru mediu (Lugano...

 • Geografia Solurilor

  Apa din sol Apa reprezintă unul din elementele esenţiale ale vieţii, găsindu-se în natură sub formă de vapori, lichidă şi solidă. Ca stare lichidă, apa ocupă 3 / 4 din suprafaţa globului terestru. Ea nu este o substanţă pură, deoarece conţine suspensii solide, diverse substanţe dizolvate, microorganisme etc. Moleculele de apă din starea lichidă sau solidă se găsesc asociate (H2O)n , datorită faptului că molecula este un dipol, iar între molecule apar legături de hidrogen. La solidificare,...

 • Cadastru

  Ce este etica (limba română)? (DEX) - totalitatea normelor de conduitã moralã 1. moravuri, cutume şi obiceiuri tradiţionale specifice diferitelor culturi (negru, alb, preţurile (ne)negociabile – occident/orient) 2. ansamblul de valori şi norme care definesc, într-o anumită societate, omul de caracter şi regulile de comportare justă, demnă şi vrednică de respect, a căror încălcare este blamată şi vrednică de dispreţ Ce este morala? (DN) ansamblul ideilor, concepţiilor, convingerilor...

 • Poluarea Mediului

  -CE ESTE POLUAREA? DACA NE PUNEM SA CAUTAM DEFINITII ALE POLUARII, VOM GASI MULTE, CA DE EXEMPLU ACEASTA: „POLUAREA ATMOSFERICA IMPLICA EMANAREA DE SUBSTANTE DAUNATOARE ORGANISMELOR VII.” SAU „ INTELEGEM PRIN POLUAREA AERULUI PREZENTA IN ATMOSFERA A UNOR SUBSTANTE STRAINE DE COM¬PONENTA NORMALA A AERULUI, CARE IN FUNCTIE DE CONCENTRATIE SI/SAU TIMPUL DE ACTIUNE PROVOACA TULBURARI ALE SANATATII OMULUI, CREEAZA DISCONFORT POPULATIEI DINTR-UN TERITORIU, AFECTEAZA FLORA SI FAUNA SAU ALTEREAZA...

 • Tipuri de Relief Petrografic

  1.Relieful carstic (denumirea: Podisul Karst din Slovenia) Categorii: a) relief la suprafata: exocarstic; b) relief de adancime: endocarstic. Procesul prin care se realizeaza aceste forme de relief este dizolvarea. Circulatia apei in calcar se realizeaza pe doua nivele: -un nivel superior, la suprafata, unde apa se mentine un interval scurt de timp dupa precipitatii; -un nivel inferior unde apa circula pe verticala dar si pe orizontala. Din acest orizont inferior, apa poate ajunge la...

 • Nivelmentul

  3.1. Noţiuni generale de nivelment Obiectul nivelmentului Nivelmentul sau altimetria este partea din topografie care se ocupă cu studiul instrumentelor şi al metodelor de determinare a altitudinii punctelor caracteristice ale reliefului, a diferenţei de nivel şi cu reprezentarea în plan a reliefului terenului. Completarea planimetriei cu nivelmentul permite întocmirea planurilor topografice, care în afara conturului suprafeţei ridicate mai reprezintă şi relieful acesteia, dând astfel, o...

 • Geomorfologie

  I.Geomorfologia ca stiinta 1.Obiectul geomorfologiei Geomorfologia este stiinta care se ocupa cu studiul sistematic al reliefului terestru. Geomorfologia se ocupa: - de originea si dezvoltarea reliefului terestru in timp si spatiu; - de caracteristicile particularitatilor sale interne si externe; - de tipizarea si regionarea sa. Geomorfologia este stiinta nasterii si dezvoltarii (explicarii) formelor de relief. Asupra obiectului sau au fost emise mai multe definitii, dar cea mai...

 • Carstologie

  I. GENERALITĂłI. ETIMOLOGIA SI SEMNIFICAłIA NOłIUNII DE „CARST” Totalitatea proceselor legate de circulaŃia apei în roci solubile (calcar, dolomit, gips, sare, anhidrit, sulf, sulfuri etc.) si formele de relief la care dau nastere (de suprafaŃă si subterane), definesc noŃiunea de carst. Spre de deosebire de alte peisaje (glaciar, marin, eolian, fluviatil etc.) mai mult sau mai puŃin expresive în morfologia actuală a reliefului, cel carstic se impune prin masivitatea, declivitatea si...

 • Geografia Fizica a Romaniei

  I. CLIMA ROMÂNIEI Caractere generale Clima teritoriului României se caracterizează printr-o mare diversitate spaŃială, aspect condiŃionat de specificul acŃiunii factorilor genetici. AcŃiunea acestora depinde de asezarea pe latitudine si pe continent, de poziŃia faŃă de principalii centri de acŃiune atmosferică. La acestia se mai adaugă influenŃa exercitată de factorii geografici locali, în special de relieful carpatic. Prin asezarea pe Glob, la 45° latitudine nordică, Ńara noastră...

 • Utilisasion de L`Argile au Cours des Ages

  CHAPITRE I UTILISASION DE L`ARGILE AU COURS DES AGES Le terme ARGILE trouve son origine dans le mot grec ARGILOS dont la racine ARGOS signifie blanc, puis dans le mot latin ARGILLA. C`est donc la couler blanche des matériaux utilises en céramique qui est l`origine. L`argile est une matière première utilisée depuis la plus haute antiquité par toutes les civilisations; c`est ainsi qu`en Extrême-Orient (Japon), on a retrouve des figurines dates de – 10000 ans. On a signale au Proche-Orient,...

Pagina 5 din 27