Toate cursurile din domeniul Geografie

 • Riscuri Geomorfologice Induse de Activitatile Antropice

  1. Riscul geomorfologic indus de activit..ile antropice Cu excep.ia unor terenuri greu accesibile sau extrem de neprielnice pentru via.. .i a oceanului planetar, mediul inconjur.tor, peste tot pe Terra, reprezint. un mediu modificat antropic. De la apari.ia sa omul a incercat s. modifice mediul natural in sensul dorit de el, pentru a-.i asigura protec.ie, hran., c.ldur., pe scurt, supravie.uirea .i dezvoltarea (Vi.an et al., 2000). La inceput interven.ia antropic. a fost cat se poate de...

 • Riscuri Urbane si Managementul Acestora

  Cursul urmăreşte prezentarea şi analiza fenomenelor de risc ce ameninţă în prezent comunităţile urbane, a cauzelor şi a efectelor acestora, cât şi a unor posibile variante de gestionare. Temele propuse urmăresc formarea capacităţii de a utiliza informaţia pentru analiza şi interpretarea unor situaţii concrete legate de producerea acestor fenomene, materializarea în practică a cunoştinţelor teoretice privind posibilităţile de gestionare a acestora. Oraşul şi riscurile constituie astăzi, mai...

 • Statistica

  Curs 1: Interesul analizelor statistice pentru studiul structurilor spaţiale Obiectul spaţial, contextul său geografic şi metode de analiză a) Analiza SWOT Analiza SWOT a fost dezvoltată în SUA, între anii 1960-1970, de către Albert Humphrey de la Stanford University, ca o metodă de planificare strategică a activităţii firmelor. Orice analiză SWOT impune alegerea unui obiectiv care trebuie atins. În cazul nostru, acest obiectiv este legat de obicei de dezvoltarea regională şi de...

 • Geologia Romaniei

  Orogeneza alpină, ultima din istoria geologică a Pământului desfăşurată pe intervalul Triasic - Pleistocen, a condus la edificarea aranjamentului structural al teritoriului României, aşa cum se prezintă astăzi. Acest ciclu a încorporat şi formaţiuni mai vechi în care se pot recunoaşte amprenele orogenezelor hercinică, caledonică şi assyntică. Efectele finale ale tectogenezei alpine sunt concretizate în două aspecte structurale diferite: - de orogen alpin, cu structură cutată şi...

 • Geografia Mediului

  MEDIUL (lat. medium)– ansamblu de elemente naturale şi artificiale care înconjoară o persoană sau o comunitate umană, un animal, o plantă sau o specie =Fr. Environnement =Eng. Environment =ger. Die Umwelt =rus. Ocrujaiuşciia sreda =bul. Sreda okolna =ceh. Prostred =pol. Srodowisko =rom. – mediu înconjurător – traducerea exactă a terminologiei sovietice; tautologică - mediu – noţiune vagă datorită polisemnatismului cuvântului care o defineşte - o abreviere a celei precedente. Se...

 • Geografia Turismului

  1.ORIGINI SI CONTINUT 1.1.a.Se poate spune ca fenomenul turistic reprezinta unul din segmentele cele mai eficiente din economia mondiala, caracterizat prin dinamica sa,motivatii multiple,precum si marea diversitata a formelor de manifestare. Activitatea turistica aduce contributii importante in venitul annual al unor tari precum Spania, Franta, Italia,Turcia,Egipt,Tunisia, fiind una din cele mai importante ramuri economice. In prezent tarile membre UE realizeaza peste 40 % din volumul total...

 • Turism International

  ITRODUCERE Dezvoltarea şi extinderea pieţei turistice internaţionale solicită necesitatea pregătirii de specialişti în domeniu de un comportament şi o gândire modernă. Adaptându-ne la noile provocări ale perioadei contemporane, multe din structurile universitare de specialitate instruiesc o forţă de muncă cu pregătire adecvată pentru bussines-ul turistic. Piaţa bibliografică de astăzi abundă de lucrări cu caracter aplicativ editate în domeniul marketingului şi managementului turistic, în...

 • Cunoasterea si Analiza Geomorfologica a Reliefului Reprezentat pe Hartilor Topografice

  1. Elemente de cartografie 1.1 Harta. Harta topograficã Definiþia hãrþii în general: Harta este o reprezentare graficã, convenþionalã, micºoratã, generalizatã a unor porþiuni sau a întregii suprafeþe terestre curbe, pe o suprafaþã planã, cu anumite destinaþii ºi reguli matematice de reprezentare, constituite de proiecþia cartograficã (Bãican, 1988). Hãrþile pot fi generale sau tematice. Hãrþile generale sunt acele hãrþi care reprezintã generalizat totalitatea aspectelor suprafeþei...

 • Energia Alternativa – Premise

  ENERGIA ALTERNATIVĂ – PREMISE, CATEGORII, GENERALIZĂRI 1.1. Noţiuni introductive. Fiind utilizată de către om încă de la începuturile civilizaţiei umane, energia alternativă a intrat în atenţia cercetării, dar şi a programelor de guvernare relativ recent. Simplist, acest lucru este abordat prin prisma reducerii considerabile, dacă nu chiar epuizarea resurselor de energie tradiţională: ţiţei, gaze, cărbune. Adevărul este, că nu putem nega această realitate. Dat fiind sporirea, în...

 • Carpatii Romanesti

  Carpaţii Orientali (Răsăriteni): - Se desfăşoară de la graniţa cu Ucraina şi până la Valea Prahovei (geologii şi o mare parte din geomorfologi pe considerente structurale şi evolutive extind până la culoarul Rucăr-Bran) reprezentând cca 45% din Carpaţi. - Au o structură complexă alcătuită din mai multe unităţi cele mai multe cu caracter de pânză care înaintează spre est şi sud peste o bună parte din plăcile Vorlandului; specifică este dezvoltarea acestora în fâşii care se succed de la vest...

 • Utilizarea Terenurilor

  INTRODUCERE Mediul înconjurător este alcătuit din o serie de componente naturale, cum sunt: aerul, apa, vegetaţia şi fauna, relieful, litologia şi solul, ce acţionează ca un tot unitar. Lor li se adaugă componentele create sau modificate de activitatea omului. Toate aceste componente se află în strânsă interacţiune, determinând echilibrul ecologic şi condiţiile de viaţă, precum şi condiţiile de dezvoltare ale comunităţilor societăţii umane. Componentele naturale, prin proprietăţile lor,...

 • Geopolitica

  Denis Touret, specialist francez în drept internaţional, o defineşte ca fiind o ştiinţă: "Geopolitica este ştiinţa umană, realistă, care are ca obiectiv să determine, dincolo de aparenţe, care sunt caracteristicile obiective ale geografiei fizice şi umane care condiţionează deciziile strategice ale actorilor internaţionali din viaţa ideologică, politică şi economică mondială“; Geograful Yves Lacoste: "Geopolitica are ca obiect descrierea şi explicarea rivalităţilor de putere...

 • Introducere in Hidrologie

  H2O Fig. 1.1. Structura moleculară a apei. Punctul ternar al apei: 0.00750C 4.58 mm Hg Proprietăţile apei depind de starea ei de agregare. 1.1. HIDROSFERA - ÎNVELIŞUL DE APĂ AL PĂMÂNTULUI 1.1.1. Proprietăţile apei în stare naturală Apa are formula chimică H2O, atomul de oxigen fiind legat de doi atomi de hidrogen. Molecula de apă are o sarcină negativă în dreptul atomului de oxigen şi două sarcini pozitive în dreptul atomilor de hidrogen. Deoarece sarcinile opuse se atrag...

 • Biogeografie

  CURSUL 1 Cap. I Obiectul bigeografiei. Relaţiile cu alte discipline. Ramurile biogeografiei I.1. Obiectul biogeografiei Biogeografia este o ştiinţă interdisciplinară, situată la interferenţa biologiei şi geografiei, ce studiază răspândirea fiinţelor vii pe planeta noastră şi factorii care au condiţionat această răspândire. Sarcini: - cunoaşterea cauzelor răspândirii vieţuitoarelor, - explicarea unor fenomene biogeografice, - valorificarea ecosistemelor naturale cu menţinerea...

 • Geografie Fizica Generala

  CURS 1. DEFINITIA GEOGRAFIEI Denumirea disciplinei provine de la Eratosthenes matematician si filosof grec care a trait în Alexandria, între anii 275-195 Î. H. si care a definit geografia ca pe o descriere a Pãmântului (Gheea = Pãmânt; grafein = a descrie). Alexander von Humboldt (1769 – 1859) geograf si naturalist german considerat întemeietorul geografiei moderne, a definit geografia ca având drept scop "studierea legilor generale si a legãturilor interne ale fenomenelor...

Pagina 7 din 27