Toate cursurile din domeniul Geografie

 • Cunoasterea si Analiza Geomorfologica a Reliefului Reprezentat pe Hartilor Topografice

  1. Elemente de cartografie 1.1 Harta. Harta topograficã Definiþia hãrþii în general: Harta este o reprezentare graficã, convenþionalã, micºoratã, generalizatã a unor porþiuni sau a întregii suprafeþe terestre curbe, pe o suprafaþã planã, cu anumite destinaþii ºi reguli matematice de reprezentare, constituite de proiecþia cartograficã (Bãican, 1988). Hãrþile pot fi generale sau tematice. Hãrþile generale sunt acele hãrþi care reprezintã generalizat totalitatea aspectelor suprafeþei...

 • Energia Alternativa – Premise

  ENERGIA ALTERNATIVĂ – PREMISE, CATEGORII, GENERALIZĂRI 1.1. Noţiuni introductive. Fiind utilizată de către om încă de la începuturile civilizaţiei umane, energia alternativă a intrat în atenţia cercetării, dar şi a programelor de guvernare relativ recent. Simplist, acest lucru este abordat prin prisma reducerii considerabile, dacă nu chiar epuizarea resurselor de energie tradiţională: ţiţei, gaze, cărbune. Adevărul este, că nu putem nega această realitate. Dat fiind sporirea, în...

 • Carpatii Romanesti

  Carpaţii Orientali (Răsăriteni): - Se desfăşoară de la graniţa cu Ucraina şi până la Valea Prahovei (geologii şi o mare parte din geomorfologi pe considerente structurale şi evolutive extind până la culoarul Rucăr-Bran) reprezentând cca 45% din Carpaţi. - Au o structură complexă alcătuită din mai multe unităţi cele mai multe cu caracter de pânză care înaintează spre est şi sud peste o bună parte din plăcile Vorlandului; specifică este dezvoltarea acestora în fâşii care se succed de la vest...

 • Utilizarea Terenurilor

  INTRODUCERE Mediul înconjurător este alcătuit din o serie de componente naturale, cum sunt: aerul, apa, vegetaţia şi fauna, relieful, litologia şi solul, ce acţionează ca un tot unitar. Lor li se adaugă componentele create sau modificate de activitatea omului. Toate aceste componente se află în strânsă interacţiune, determinând echilibrul ecologic şi condiţiile de viaţă, precum şi condiţiile de dezvoltare ale comunităţilor societăţii umane. Componentele naturale, prin proprietăţile lor,...

 • Geopolitica

  Denis Touret, specialist francez în drept internaţional, o defineşte ca fiind o ştiinţă: "Geopolitica este ştiinţa umană, realistă, care are ca obiectiv să determine, dincolo de aparenţe, care sunt caracteristicile obiective ale geografiei fizice şi umane care condiţionează deciziile strategice ale actorilor internaţionali din viaţa ideologică, politică şi economică mondială“; Geograful Yves Lacoste: "Geopolitica are ca obiect descrierea şi explicarea rivalităţilor de putere...

 • Introducere in Hidrologie

  H2O Fig. 1.1. Structura moleculară a apei. Punctul ternar al apei: 0.00750C 4.58 mm Hg Proprietăţile apei depind de starea ei de agregare. 1.1. HIDROSFERA - ÎNVELIŞUL DE APĂ AL PĂMÂNTULUI 1.1.1. Proprietăţile apei în stare naturală Apa are formula chimică H2O, atomul de oxigen fiind legat de doi atomi de hidrogen. Molecula de apă are o sarcină negativă în dreptul atomului de oxigen şi două sarcini pozitive în dreptul atomilor de hidrogen. Deoarece sarcinile opuse se atrag...

 • Biogeografie

  CURSUL 1 Cap. I Obiectul bigeografiei. Relaţiile cu alte discipline. Ramurile biogeografiei I.1. Obiectul biogeografiei Biogeografia este o ştiinţă interdisciplinară, situată la interferenţa biologiei şi geografiei, ce studiază răspândirea fiinţelor vii pe planeta noastră şi factorii care au condiţionat această răspândire. Sarcini: - cunoaşterea cauzelor răspândirii vieţuitoarelor, - explicarea unor fenomene biogeografice, - valorificarea ecosistemelor naturale cu menţinerea...

 • Geografie Fizica Generala

  CURS 1. DEFINITIA GEOGRAFIEI Denumirea disciplinei provine de la Eratosthenes matematician si filosof grec care a trait în Alexandria, între anii 275-195 Î. H. si care a definit geografia ca pe o descriere a Pãmântului (Gheea = Pãmânt; grafein = a descrie). Alexander von Humboldt (1769 – 1859) geograf si naturalist german considerat întemeietorul geografiei moderne, a definit geografia ca având drept scop "studierea legilor generale si a legãturilor interne ale fenomenelor...

 • Geografia Cuaternarului

  Cu circa 2 milioane de ani în urmă pe întreaga suprafaţă a Pământului, îndeosebi în regiunile temperate, se constată o răcire severă a climei, al cărei apogeu a fost consemnat prin acumularea unor cantităţi imense de gheaţă care acopereau o bună parte a continentelor şi lanţurilor muntoase. Desigur, acest fenomen nu este singular în lunga istorie geologică a Terrei, dar el are o importanţă deosebită în stabilirea şi definitivarea structurii fizico geografice a acesteia,aşa cum o cunoaştem noi...

 • Climatologie

  FACTORII GENETICI AI CLIMEI Climatologia este stiinta care se ocupã cu studiul conditiilor de genezã a climatelor si rãspândirii lor geografice (Gh. Pop, p. 225). Clima este influentatã de patru categorii de factori: factorii radiativi, factorii fizicogeografici, factorii dinamici si factorii antropici, adicã de cãtre radiatia solarã, suprafata activã subiacentã, circulatia generalã a atmosferei si activitatea antropicã. FACTORII RADIATIVI Principala sursã de energie, care se aflã la...

 • Mineralogie si Petrografie

  1)Mineralogie I. Introducere Definitie:Mineralogia si petrografia se incadreaza in grupul stiintelor geologice care se ocupa cu studiul scoartei Pamantului.Ambele discipline au ca obiectiv studiul mineralelor si rocilor cue alcatuiesc scoarta terestra. In inteles restrains,mineralogia este stiinta care se ocupa cu studiul mineralelor,iar petrografia se ocupa cu studiul asociatiilor de minerale,al rocilor.Intre aceste doua discipline exista o legatura dialectica,datele lor completandu-se...

 • Geografia Fizica a Romaniei

  1. POZIŢIA GEOGRAFICĂ România este situată în emisfera nordică, la intersecţia paralelei de 45° lat. N cu meridianul de 25° long.E, aproximativ la jumătatea distanţei dintre Ecuator şi Polul Nord. Teritoriul ţării se întinde pe 4°37’07” de latitudine, adică 525 km între 48°15’06” lat.N (Horodiştea) în nord şi 43°37’07” lat.N în sud (Zimnicea) şi între 20°15’44” long.E (Beba Veche) în vest şi 29°41’24” long.E (Sulina) în est. În Europa, România se găseşte în sud-estul Europei centrale, ...

 • Resurse Naturale

  1.codul funciar 2.resursele de apa 3. sistemele de irigatie 4.resursele forestiere 5.pescuitul pe glob Def ale resurselor,opinii si criterii de clasificare ale resurselor In evolutia istorica si social economica societatea umana a utilizat din primele etape ale dezvoltarii resursele oferite de natura. Pentru asigurarea vietii initial fara a perturba echilibrele naturare ale planetei noastre. Progresele stiintifice si tehnice au permis societatii umane exploatarea resurselor naturale...

 • Evolutia in Timp a Hartii Politice

  Totalitatea statelor dependente si a teritoriilor independente compun harta politica,aceasta avand un caracter istoric datorita modificarilor survenite in timp. Modificarea hartii politice a avut loc in mai multe etape sau perioade istorice: Harta politica in antichitate Prima harta plitica a fost realizata in mileniile IV-II i.Chr cand primele state au capatat forma si configuratie. Statele noi-formate s-au asezat pe vaile fluviilor,astfel devenind facila agricultura si cresterea...

 • Curs Atmosfera

  1.3. Poluare - poluanţi Dezvoltarea economică, creşterea populaţiei la nivel mondial, criza resurselor naturale, inarmarea şi utilizarea armelor de orice tip (inclusiv cele nucleare) sunt factori determinanţi in poluarea tuturor mediilor: aer, apă, sol, ducand şi la apariţia schimbărilor climatice globale, la dispariţia a numeroase specii de plante şi animale, dezechilibre ecologice mari ce s-au produs pe tot globul. Omul este confruntat la randul lui cu diverse maladii cauzate de poluare....

Pagina 7 din 27