Toate cursurile din domeniul Geografie

 • Geografia Cuaternarului

  Cu circa 2 milioane de ani în urmă pe întreaga suprafaţă a Pământului, îndeosebi în regiunile temperate, se constată o răcire severă a climei, al cărei apogeu a fost consemnat prin acumularea unor cantităţi imense de gheaţă care acopereau o bună parte a continentelor şi lanţurilor muntoase. Desigur, acest fenomen nu este singular în lunga istorie geologică a Terrei, dar el are o importanţă deosebită în stabilirea şi definitivarea structurii fizico geografice a acesteia,aşa cum o cunoaştem noi...

 • Climatologie

  FACTORII GENETICI AI CLIMEI Climatologia este stiinta care se ocupã cu studiul conditiilor de genezã a climatelor si rãspândirii lor geografice (Gh. Pop, p. 225). Clima este influentatã de patru categorii de factori: factorii radiativi, factorii fizicogeografici, factorii dinamici si factorii antropici, adicã de cãtre radiatia solarã, suprafata activã subiacentã, circulatia generalã a atmosferei si activitatea antropicã. FACTORII RADIATIVI Principala sursã de energie, care se aflã la...

 • Mineralogie si Petrografie

  1)Mineralogie I. Introducere Definitie:Mineralogia si petrografia se incadreaza in grupul stiintelor geologice care se ocupa cu studiul scoartei Pamantului.Ambele discipline au ca obiectiv studiul mineralelor si rocilor cue alcatuiesc scoarta terestra. In inteles restrains,mineralogia este stiinta care se ocupa cu studiul mineralelor,iar petrografia se ocupa cu studiul asociatiilor de minerale,al rocilor.Intre aceste doua discipline exista o legatura dialectica,datele lor completandu-se...

 • Geografia Fizica a Romaniei

  1. POZIŢIA GEOGRAFICĂ România este situată în emisfera nordică, la intersecţia paralelei de 45° lat. N cu meridianul de 25° long.E, aproximativ la jumătatea distanţei dintre Ecuator şi Polul Nord. Teritoriul ţării se întinde pe 4°37’07” de latitudine, adică 525 km între 48°15’06” lat.N (Horodiştea) în nord şi 43°37’07” lat.N în sud (Zimnicea) şi între 20°15’44” long.E (Beba Veche) în vest şi 29°41’24” long.E (Sulina) în est. În Europa, România se găseşte în sud-estul Europei centrale, ...

 • Resurse Naturale

  1.codul funciar 2.resursele de apa 3. sistemele de irigatie 4.resursele forestiere 5.pescuitul pe glob Def ale resurselor,opinii si criterii de clasificare ale resurselor In evolutia istorica si social economica societatea umana a utilizat din primele etape ale dezvoltarii resursele oferite de natura. Pentru asigurarea vietii initial fara a perturba echilibrele naturare ale planetei noastre. Progresele stiintifice si tehnice au permis societatii umane exploatarea resurselor naturale...

 • Evolutia in Timp a Hartii Politice

  Totalitatea statelor dependente si a teritoriilor independente compun harta politica,aceasta avand un caracter istoric datorita modificarilor survenite in timp. Modificarea hartii politice a avut loc in mai multe etape sau perioade istorice: Harta politica in antichitate Prima harta plitica a fost realizata in mileniile IV-II i.Chr cand primele state au capatat forma si configuratie. Statele noi-formate s-au asezat pe vaile fluviilor,astfel devenind facila agricultura si cresterea...

 • Curs Atmosfera

  1.3. Poluare - poluanţi Dezvoltarea economică, creşterea populaţiei la nivel mondial, criza resurselor naturale, inarmarea şi utilizarea armelor de orice tip (inclusiv cele nucleare) sunt factori determinanţi in poluarea tuturor mediilor: aer, apă, sol, ducand şi la apariţia schimbărilor climatice globale, la dispariţia a numeroase specii de plante şi animale, dezechilibre ecologice mari ce s-au produs pe tot globul. Omul este confruntat la randul lui cu diverse maladii cauzate de poluare....

 • Ape de Suprafata

  Totalul cursurilor de apă codificate ale ţării noastre este de 78.905 km. Activitatea de supraveghere a calităţii apelor a fost organizată în anul 2007 în principal pe cursurile mijlocii şi inferioare ale cursurilor de apă (pe o lungime de 26.506 km), unde se manifestă impactul acţiunilor umane asupra mediului, respectiv asupra calităţii apelor. S-au realizat de asemenea şi măsurători în secţiuni de referinţă ale cursurilor de apă, situate în special în zonele superioare, unde acest impact...

 • Introducere in Climatologie

  1. Definitia si obiectul de studiu - Climatologia este o stiintã care s-a desprins din Meteorologie si are ca obiect de studiu clima/climatul unui anumit spatiu geografic, cu extindere mare, deci la nivel global, regional sau local, ca rezultat al sintetizãrii complexului elementelor meteorologice principale în toatã interdependenta lor, la o scarã temporalã mare; - Subramurã a meteorologiei care studiazã regimul multianual al vremii în functie de conditiile geografice specifice unei...

 • Clima Romaniei - Potentialul Turistic al Climei Romaniei

  Harta climatică Clima Factorii care determină şi influenţează clima: - poziţia geografică pe Glob determină caracterul temperat al climei - poziţia aproape centrală în cadrul continentului îi dă caracterul de climă continentală - circulaţia generală a maselor de aer preponderent de la vest influenţează, mai ales, regimul precipitaţiilor - circulaţia frecventă din N şi NE determină zăpezi şi geruri - relieful determină o etajare pe altitudine a caracteristicilor climatice principale -...

 • Hidrografia Romaniei - Potentialul Turistic al Hidrografiei

  Elementele hidrografice cu particularităţile lor creează obiective turistice importante. Dintre principalele forme de prezenţă a hidrografiei în turism, un rol important îl au: reţelele hidrografice; Dunărea; lacurile; Marea Neagră; apele subterane; izvoarele; izbucurile; cascadele, în special în turismul de recreere şi de agrement. IZBUC = locul de iesire a apei unui pârâu sau râu subteran ce curge pe un canal carstic. Izbucul Ponor => Izbucul Galbenei RÂURILE...

 • Masivele Medii ale Europei Centrale si Orientale

  Intre vastele cimpii ale Germaniei septentrionale, Poloniei si Ucrainei pe de-o parte si Alpii, bazinul Panonic pe de alta, diverse lanturi montane formeaza coloana vertebrala a peisajelor Europei Centrale. Numai citeva dintre acestea depasesc in altitudine limita padurii si toate sint acoperite cu paduri de foioase, amestec si rasinoase. Trecerea de la masivele inalte la cele cu altitudini medii se face gradual. In practica din punct de vedere geografic si ecologic limita intre cele doua...

 • Geodinamica Externa si Mediul Ambiant

  Geologia structurala studiaza corpurile geologice din punct de vedere al formelor, dimensiunilor, pozitiei în spatiu, structurii lor interne si al relatiilor dintre ele. De asemenea, geologia structurala se ocupa cu studiul miscarilor si deformarilor corpurilor de roci în timp geologic si stabilirea succesiunii temporare a acestor procese, precum si cu identificarea surselor de energie ce au determinat miscarile deformatoare si a modului lor de actiune. I.1. NOsIUNI DE CARtOGRAFIE...

 • Riscuri de Mediu

  A. Poluant – poluare Poluant= factorul care, produs de om sau de fenomene naturale, generează disconfort sau are acţiune toxică asupra organismelor şi/sau degradează componentele nevii ale mediului, provocând dezechilibre ecologice. Conform legii toleranţei, orice factor util când depăşeşte optimul devine toxic sau chiar letal, deci devine poluant. Poluare – fenomenul de apariţei a factorilor menţionaţi anterior şi de producere a dezechilibrelor ecologice. În prezent fenomenul...

 • Geografia Resurselor Agroturistice II - Curs

  CURS 1 RESURSE TURISTICE ANTROPICE Spre deosebire de resursele atractive apartinand cadrului natural, care sunt un dar al naturii , zestrea turistica antropica reprezinta o insumare de elemente cu functie recreativa create de om. Aparitia lor ca obiective de interes turistic nu poarta intotdeauna premeditarea, adica nu au fost construite in acest scop ci din potriva in majoritatea cazurilor au indeplinit alte atributii economice strategice culturale. Principalele trasaturi recreative ale...

Pagina 8 din 27