Toate cursurile din domeniul Geografie

 • Resurse Naturale

  1.codul funciar 2.resursele de apa 3. sistemele de irigatie 4.resursele forestiere 5.pescuitul pe glob Def ale resurselor,opinii si criterii de clasificare ale resurselor In evolutia istorica si social economica societatea umana a utilizat din primele etape ale dezvoltarii resursele oferite de natura. Pentru asigurarea vietii initial fara a perturba echilibrele naturare ale planetei noastre. Progresele stiintifice si tehnice au permis societatii umane exploatarea resurselor naturale...

 • Evolutia in Timp a Hartii Politice

  Totalitatea statelor dependente si a teritoriilor independente compun harta politica,aceasta avand un caracter istoric datorita modificarilor survenite in timp. Modificarea hartii politice a avut loc in mai multe etape sau perioade istorice: Harta politica in antichitate Prima harta plitica a fost realizata in mileniile IV-II i.Chr cand primele state au capatat forma si configuratie. Statele noi-formate s-au asezat pe vaile fluviilor,astfel devenind facila agricultura si cresterea...

 • Curs Atmosfera

  1.3. Poluare - poluanţi Dezvoltarea economică, creşterea populaţiei la nivel mondial, criza resurselor naturale, inarmarea şi utilizarea armelor de orice tip (inclusiv cele nucleare) sunt factori determinanţi in poluarea tuturor mediilor: aer, apă, sol, ducand şi la apariţia schimbărilor climatice globale, la dispariţia a numeroase specii de plante şi animale, dezechilibre ecologice mari ce s-au produs pe tot globul. Omul este confruntat la randul lui cu diverse maladii cauzate de poluare....

 • Ape de Suprafata

  Totalul cursurilor de apă codificate ale ţării noastre este de 78.905 km. Activitatea de supraveghere a calităţii apelor a fost organizată în anul 2007 în principal pe cursurile mijlocii şi inferioare ale cursurilor de apă (pe o lungime de 26.506 km), unde se manifestă impactul acţiunilor umane asupra mediului, respectiv asupra calităţii apelor. S-au realizat de asemenea şi măsurători în secţiuni de referinţă ale cursurilor de apă, situate în special în zonele superioare, unde acest impact...

 • Introducere in Climatologie

  1. Definitia si obiectul de studiu - Climatologia este o stiintã care s-a desprins din Meteorologie si are ca obiect de studiu clima/climatul unui anumit spatiu geografic, cu extindere mare, deci la nivel global, regional sau local, ca rezultat al sintetizãrii complexului elementelor meteorologice principale în toatã interdependenta lor, la o scarã temporalã mare; - Subramurã a meteorologiei care studiazã regimul multianual al vremii în functie de conditiile geografice specifice unei...

 • Clima Romaniei - Potentialul Turistic al Climei Romaniei

  Harta climatică Clima Factorii care determină şi influenţează clima: - poziţia geografică pe Glob determină caracterul temperat al climei - poziţia aproape centrală în cadrul continentului îi dă caracterul de climă continentală - circulaţia generală a maselor de aer preponderent de la vest influenţează, mai ales, regimul precipitaţiilor - circulaţia frecventă din N şi NE determină zăpezi şi geruri - relieful determină o etajare pe altitudine a caracteristicilor climatice principale -...

 • Hidrografia Romaniei - Potentialul Turistic al Hidrografiei

  Elementele hidrografice cu particularităţile lor creează obiective turistice importante. Dintre principalele forme de prezenţă a hidrografiei în turism, un rol important îl au: reţelele hidrografice; Dunărea; lacurile; Marea Neagră; apele subterane; izvoarele; izbucurile; cascadele, în special în turismul de recreere şi de agrement. IZBUC = locul de iesire a apei unui pârâu sau râu subteran ce curge pe un canal carstic. Izbucul Ponor => Izbucul Galbenei RÂURILE...

 • Masivele Medii ale Europei Centrale si Orientale

  Intre vastele cimpii ale Germaniei septentrionale, Poloniei si Ucrainei pe de-o parte si Alpii, bazinul Panonic pe de alta, diverse lanturi montane formeaza coloana vertebrala a peisajelor Europei Centrale. Numai citeva dintre acestea depasesc in altitudine limita padurii si toate sint acoperite cu paduri de foioase, amestec si rasinoase. Trecerea de la masivele inalte la cele cu altitudini medii se face gradual. In practica din punct de vedere geografic si ecologic limita intre cele doua...

 • Geodinamica Externa si Mediul Ambiant

  Geologia structurala studiaza corpurile geologice din punct de vedere al formelor, dimensiunilor, pozitiei în spatiu, structurii lor interne si al relatiilor dintre ele. De asemenea, geologia structurala se ocupa cu studiul miscarilor si deformarilor corpurilor de roci în timp geologic si stabilirea succesiunii temporare a acestor procese, precum si cu identificarea surselor de energie ce au determinat miscarile deformatoare si a modului lor de actiune. I.1. NOsIUNI DE CARtOGRAFIE...

 • Riscuri de Mediu

  A. Poluant – poluare Poluant= factorul care, produs de om sau de fenomene naturale, generează disconfort sau are acţiune toxică asupra organismelor şi/sau degradează componentele nevii ale mediului, provocând dezechilibre ecologice. Conform legii toleranţei, orice factor util când depăşeşte optimul devine toxic sau chiar letal, deci devine poluant. Poluare – fenomenul de apariţei a factorilor menţionaţi anterior şi de producere a dezechilibrelor ecologice. În prezent fenomenul...

 • Geografia Resurselor Agroturistice II - Curs

  CURS 1 RESURSE TURISTICE ANTROPICE Spre deosebire de resursele atractive apartinand cadrului natural, care sunt un dar al naturii , zestrea turistica antropica reprezinta o insumare de elemente cu functie recreativa create de om. Aparitia lor ca obiective de interes turistic nu poarta intotdeauna premeditarea, adica nu au fost construite in acest scop ci din potriva in majoritatea cazurilor au indeplinit alte atributii economice strategice culturale. Principalele trasaturi recreative ale...

 • Istoricul Amenajarii Teritoriului

  A aparut in sec XIX Preocupari pe care le putem numi: a aparut inca din anticitate: China, Mezopotamia, Egipt, Grecia, imperiul Roman In imperiul Roaman exista o organizare teritoriala destul de avansata, bazata pe orase care erau de diferite ranguri, castre si drumurile care faceau legatura intre acestea. Fiecare oras administra un teritoriu destul de mare: cu mai multe sate (Papus, pl. Pagi) Castrele se aflau in numar mai mare in apropierea granitelor. In latina se numeau granita limes....

 • Managementul Riscului la Inundatii

  SCOP: Reducerea riscului de producere a inundatiilor si a consecintelor acestora. ETAPE Prevenire: utilizare adecvata a terenului, practici agricole si forestiere corecte – evitarea dezvoltarii urbane si industriale in zonele inundabile Protectie: masuri structurale si nestructurale pentru a reduce probabilitatea viiturilor si a impactului acestora Preparare (pregatire): informarea populatiei in legatura cu riscul de inundatie si conduita de adoptat in caz de inundatie Masuri in...

 • Caracteristicile Marii Negre - Ce Fac din Ea un Unicum Hidrobiologium

  CARACTERISTICILE MARII NEGRE, CE FAC DIN EA UN UNICUM HIDROBIOLOGIUM (UHB) Inca de la inceputul sec XIX, inceputul sec XX , au fost stabilite caracteristicile MN este meritul lui KNIPOVITCH , care a facut o sinteza si a numit MN un : UNICUM HIDROBIOLOGICUM La vremea lui , se vorbea de 7 caracteristici ale MN care fac din ea un UHB : 1 In MN exista Campul cu Phyllophora lui Zernov 2 In MN in etajul circalitoral se gasesc 2 biocenoze aparte, fara egal in alte mari: a)Biocenoza midiilor...

 • Geomorgologie

  E stiinta ce se ocupa cu studiul formelor pamantului (geo=pamant; morfo=forma; logos = stiinta) La inceputu` sec 20 sa definitivat k stiinta (diviziune a geologiei) Geomorf. Reconstituie formele de relief din trecut Formele de relief sun rezultatele unor agenti externi (exogeni) sau interni (endogeni) numar agent proces forma de relief 1 apa eroziune valea transport (talveg, alb minora, alb. Majora, terase) depunere 2 vantul deflatie (spulberarea particulelor de nisip) duna de nisip...

Pagina 8 din 27