Toate cursurile din domeniul Geografie

 • Topoclimatologie

  C1 Distributia verticala a temp in stratul de aer inferior Prin mijlocirea absortiei si emisiilor de radiatii supraf activa se incalzeste si se raceste succesiv dupa cum predomina unul sau altul dintre cele 2 procese. In legatura directa cu acestea se incalzeste sau se raceste stratul de aer inferior aflat in contact cu supraf terestra (0-2m)=stratul microclimatic Asupra distributiei verticala a temperaturii in acest fel isi mai exercita influentele si procese generale de timp/vreme In...

 • Soluri

  C1 notiuni generale Printre parintii pedologiei a fost Doku Ceaev. Este primul care considera solul un corp natural de sine statator aflat la suprafata scoartei terestre in stransa legatura cu conditiile geografice si cu factorii de mediu Acesta este inititatorul scolii naturaliste in studiul solurilor O alta abordare este cea sistemica in anii 60-70 Solul este un sistem natural deschis, complex, polifazic, polidispers, eterogen, polifunctional Componentele solului Solul este alcatuit:...

 • Patrimoniul Turistic al Romaniei

  1. Patrimoniu turistic, potenţial turistic, resursă turistică, ofertă turistică, fond turistic. 1.1.Concepte, componente, clasificări Conform Cap. II - Art.3, și următoarele, din Legea turismului - Patrimoniul turistic constituie factorul fundamental ce se află la baza ofertei turistice şi este format din bunuri proprietate publică şi bunuri proprietate privată, valorificată şi protejată în condiţiile legii. El reprezintă ansamblul resurselor turistice și structurilor realizate în scopul...

 • Instrumente si Metode de Masurare

  CAPITOLUL 1 MĂSURĂTORILE TERESTRE - NOŢIUNI GENERALE 1.1 Obiectul şi ramurile măsurătorilor terestre Topografia face parte dintr-un grup de ştiinţe şi tehnici numite la modul general măsurători terestre, care se ocupă de studiul – determinarea formelor şi dimensiunilor Pământului în ansamblul său, sau pe porţiuni de teren – precum şi de reprezentarea acestora pe hărţi şi planuri. Măsurătorile terestre au evoluat alături de alte ştiinţe ca: matematica, fizica, astronomia, mecanica...

 • Subiecte la Materia Europa

  1. Paleoeuropa Paleoeuropa cuprinde unităţi tectonice care aparţin structurilor precambriene (arhaice şi proterozoice) şi unităţi tectonice ce aparţin cutărilor caledonice (Paleozoic inferior – cambrian, orovician, silurian, devonian). - structurile precambriene : - Scutul Baltic (Fenoscandia) - Scutul Ucrainean - Sarmaţia (Platforma Rusă) Scutul Baltic – cuprinde: Suedia, Finlanda, Peninsula Kola, Karelia; - regiunea a apărut în intervale succesive, fiecare cu o anumită caracteristică....

 • Relieful - Component de Natura Fizico - Geografica al Statiunii

  CAPITOLUL I 1. Relieful, component de natură fizico-geografică al staţiunii Relieful, prin elementele sale caracteristice, marea unitate de relief, forma de relief cu înclinarea şi expoziţia în cazul formelor accidentate, reprezintă un component de natură fizico-geografică de mare importanţă al staţiunii. Relieful influenţează în principal asupra climatului, dând naştere topoclimatului, precum şi asupra solului atât direct cât şi indirect prin intermediul climei. Orice schimbare în...

 • Rolul Distantei si Accesibilitatii in Estimarea Fluxurilor de Navetisti

  Introducere Spaţiul rural moldovenesc, deseori catalogat la scara spaţiului naţional, drept unul autarhic/endogen economic, ermetic şi mult prea ancorat în paseismul modernităţii clasice din punct de vedere social sau, sintetizând, tradiţionalist, este departe de a avea aceste caracteristici omogen repartizate pe toată întinderea lui. Heterogeneitatea acestuia are o triplă sursă: - pe de o parte, este cauzată de gradienţi structurali de tip continental (Vest-Est) care impun, prin simpla...

 • Originea si Evolutia Fenomenului Urban

  Evoluţia fenomenului urban Concepţie organicist-fatalistă –compararea oraşului cu o fiinţă vie, care se naşte, se dezvoltă, ajunge la apogeu şi apoi intră în declin Oswald Spengler (Der Untergang des Abendlandes): trei stadii: sat (integrat naturii), oraş (intră în contradicţie cu natura), oraş gigantic (care distruge natura şi se autodistruge) Patrick Geddes (Cities in Evolution) şi Lewis Mumford (The Culture of the Cities) deosebeau asemănător 6 stadii: eupolis (sat), polis (evoluat din...

 • Antropogeografie

  PARTEA I Definitie. Domeniu. Termeni folositi pentru a desemna studiul geografic al omului/societatii Geografia este modul de a privi lumea prin “lentilele” locului, spatiului si scarii. Geografia umana/ antropogeografia studiaza colectivitatile umane, activitatile si structurile sociale (economice, sociale, culturale si politice) in context spatial, evidentiind in acelasi timp si modalitatile in care oamenii interactioneaza cu mediul natural. Modul de raspandire al oamenilor poate fi mai...

 • Timpul Geologic

  TIMPUL GEOLOGIC Interesul pentru perioade de timp extrem de lungi separa geologia si astronomia de celelelalte stiinte. Geologii gândesc vârsta Pamântului si a celor mai vechi roci ale sale în termeni de miliarde de ani. Timpul are o asemenea importanta în stiintele Pamântului, încât si-a primit un nume al lui, de timp geologic. Valorile de timp cu care se opereaza in geologie sunt de ordinal milioanelor si zecilor de milioane de ani. In scarile de timp geologic nu exista intervale...

 • Topoclimatologie

  DEFINIŢII, OBIECT, IMPORTANŢĂ Termenul de ,,topoclimatologie’’ derivă din limba greacă şi este compus din 2 cuvinte: ,,topos’’, care înseamnă ,,loc’’ şi ,,climatologie’’, care are înţelesul de ,,studiul climei’’. Deci, sensul exact al acestui termen este de ,,studiul climei dintr-un anumit loc’’. Termenul de ,,topoclimatologie’’ a fost lansat de climatologul american, prof. C.W. Thornthwaite, la începutul anilor 1950. Mai târziu R. Geiger defineşte acest termen astfel: ,,Topoclimatologia...

 • Geografia Solurilor

  INTRODUCERE Solul este unul din componenţii mediului înconjurător, ce are o importanţă deosebită în existenţa vieţii terestre, dar mai ales în dezvoltarea societăţii omeneşti. Mediul înconjurător este alcătuit din o serie de componente naturale, cum sunt: aerul, apa, vegetaţia şi fauna, relieful, litologia şi solul, care prin proprietăţile lor realizează ecosistemul terestru. Aceste componente se află într-un echilibru dinamic, realizat în decursul timpului. Componentelor naturale li se...

 • Carpatii

  Caracteristici: - face parte din lanţul muntos alpino-carpato-himalayan, format în orogeneza alpină - are o lungime de ≈ 1 300 km  al III-lea lanţ muntos din Europa, din care 2/3 pe teritoriul României (910 km) - sunt situaţi în partea central- nord-estică a României - joacă rolul de barieră orografică pentru masele de aer din V, E şi S - prin altitudine influenţează varietatea asociaţiilor vegetale, faunistice, tipurile de sol şi apariţia unor topoclimate (climate locale) - reprezintă...

 • Romania in Contextul Geopolitic si European in Perioada 1859-1938

  Pozitia României fatã de evenimente si crize diplomatice si militare Relatiile cu marile puteri în contextul acutizãrii politicii revizioniste Pozitia României fatã de evenimentele care au premers declansarea celui deal doilea rãzboi mondial si din primii ani acestuia Recrudescenta revizionismului ungar, bulgar si sovietic Schimbarea politicii externe Dupã Marea Unire din 1918, România a promovat în plan extern o politicã activã, care a vizat apãrarea independentei si suveranitãtii...

 • Turism - Romania - Locuri Unice, Oameni Ospitalieri

  Datorită configuraţiei variate a teritoriului şi istoriei multimilenare a poporului român, potenţialul turistic natural şi antropic al României este de o mare complexitate şi de o valoare deosebită. În România există câteva regiuni turistice foarte atractive cu valoare de unicat pe plan naţional şi internaţional. Bucovina deţine o mare bogăţie de elemente folclorice şi de monumente religioase cu valoare de unicat. Regiunea dispune de un remarcabil potenţial turistic, atât natural cât şi...

Pagina 9 din 27