Toate cursurile din domeniul Geografie

 • Istoricul Amenajarii Teritoriului

  A aparut in sec XIX Preocupari pe care le putem numi: a aparut inca din anticitate: China, Mezopotamia, Egipt, Grecia, imperiul Roman In imperiul Roaman exista o organizare teritoriala destul de avansata, bazata pe orase care erau de diferite ranguri, castre si drumurile care faceau legatura intre acestea. Fiecare oras administra un teritoriu destul de mare: cu mai multe sate (Papus, pl. Pagi) Castrele se aflau in numar mai mare in apropierea granitelor. In latina se numeau granita limes....

 • Managementul Riscului la Inundatii

  SCOP: Reducerea riscului de producere a inundatiilor si a consecintelor acestora. ETAPE Prevenire: utilizare adecvata a terenului, practici agricole si forestiere corecte – evitarea dezvoltarii urbane si industriale in zonele inundabile Protectie: masuri structurale si nestructurale pentru a reduce probabilitatea viiturilor si a impactului acestora Preparare (pregatire): informarea populatiei in legatura cu riscul de inundatie si conduita de adoptat in caz de inundatie Masuri in...

 • Caracteristicile Marii Negre - Ce Fac din Ea un Unicum Hidrobiologium

  CARACTERISTICILE MARII NEGRE, CE FAC DIN EA UN UNICUM HIDROBIOLOGIUM (UHB) Inca de la inceputul sec XIX, inceputul sec XX , au fost stabilite caracteristicile MN este meritul lui KNIPOVITCH , care a facut o sinteza si a numit MN un : UNICUM HIDROBIOLOGICUM La vremea lui , se vorbea de 7 caracteristici ale MN care fac din ea un UHB : 1 In MN exista Campul cu Phyllophora lui Zernov 2 In MN in etajul circalitoral se gasesc 2 biocenoze aparte, fara egal in alte mari: a)Biocenoza midiilor...

 • Geomorgologie

  E stiinta ce se ocupa cu studiul formelor pamantului (geo=pamant; morfo=forma; logos = stiinta) La inceputu` sec 20 sa definitivat k stiinta (diviziune a geologiei) Geomorf. Reconstituie formele de relief din trecut Formele de relief sun rezultatele unor agenti externi (exogeni) sau interni (endogeni) numar agent proces forma de relief 1 apa eroziune valea transport (talveg, alb minora, alb. Majora, terase) depunere 2 vantul deflatie (spulberarea particulelor de nisip) duna de nisip...

 • Topoclimatologie

  C1 Distributia verticala a temp in stratul de aer inferior Prin mijlocirea absortiei si emisiilor de radiatii supraf activa se incalzeste si se raceste succesiv dupa cum predomina unul sau altul dintre cele 2 procese. In legatura directa cu acestea se incalzeste sau se raceste stratul de aer inferior aflat in contact cu supraf terestra (0-2m)=stratul microclimatic Asupra distributiei verticala a temperaturii in acest fel isi mai exercita influentele si procese generale de timp/vreme In...

 • Soluri

  C1 notiuni generale Printre parintii pedologiei a fost Doku Ceaev. Este primul care considera solul un corp natural de sine statator aflat la suprafata scoartei terestre in stransa legatura cu conditiile geografice si cu factorii de mediu Acesta este inititatorul scolii naturaliste in studiul solurilor O alta abordare este cea sistemica in anii 60-70 Solul este un sistem natural deschis, complex, polifazic, polidispers, eterogen, polifunctional Componentele solului Solul este alcatuit:...

 • Patrimoniul Turistic al Romaniei

  1. Patrimoniu turistic, potenţial turistic, resursă turistică, ofertă turistică, fond turistic. 1.1.Concepte, componente, clasificări Conform Cap. II - Art.3, și următoarele, din Legea turismului - Patrimoniul turistic constituie factorul fundamental ce se află la baza ofertei turistice şi este format din bunuri proprietate publică şi bunuri proprietate privată, valorificată şi protejată în condiţiile legii. El reprezintă ansamblul resurselor turistice și structurilor realizate în scopul...

 • Instrumente si Metode de Masurare

  CAPITOLUL 1 MĂSURĂTORILE TERESTRE - NOŢIUNI GENERALE 1.1 Obiectul şi ramurile măsurătorilor terestre Topografia face parte dintr-un grup de ştiinţe şi tehnici numite la modul general măsurători terestre, care se ocupă de studiul – determinarea formelor şi dimensiunilor Pământului în ansamblul său, sau pe porţiuni de teren – precum şi de reprezentarea acestora pe hărţi şi planuri. Măsurătorile terestre au evoluat alături de alte ştiinţe ca: matematica, fizica, astronomia, mecanica...

 • Subiecte la Materia Europa

  1. Paleoeuropa Paleoeuropa cuprinde unităţi tectonice care aparţin structurilor precambriene (arhaice şi proterozoice) şi unităţi tectonice ce aparţin cutărilor caledonice (Paleozoic inferior – cambrian, orovician, silurian, devonian). - structurile precambriene : - Scutul Baltic (Fenoscandia) - Scutul Ucrainean - Sarmaţia (Platforma Rusă) Scutul Baltic – cuprinde: Suedia, Finlanda, Peninsula Kola, Karelia; - regiunea a apărut în intervale succesive, fiecare cu o anumită caracteristică....

 • Relieful - Component de Natura Fizico - Geografica al Statiunii

  CAPITOLUL I 1. Relieful, component de natură fizico-geografică al staţiunii Relieful, prin elementele sale caracteristice, marea unitate de relief, forma de relief cu înclinarea şi expoziţia în cazul formelor accidentate, reprezintă un component de natură fizico-geografică de mare importanţă al staţiunii. Relieful influenţează în principal asupra climatului, dând naştere topoclimatului, precum şi asupra solului atât direct cât şi indirect prin intermediul climei. Orice schimbare în...

 • Rolul Distantei si Accesibilitatii in Estimarea Fluxurilor de Navetisti

  Introducere Spaţiul rural moldovenesc, deseori catalogat la scara spaţiului naţional, drept unul autarhic/endogen economic, ermetic şi mult prea ancorat în paseismul modernităţii clasice din punct de vedere social sau, sintetizând, tradiţionalist, este departe de a avea aceste caracteristici omogen repartizate pe toată întinderea lui. Heterogeneitatea acestuia are o triplă sursă: - pe de o parte, este cauzată de gradienţi structurali de tip continental (Vest-Est) care impun, prin simpla...

 • Originea si Evolutia Fenomenului Urban

  Evoluţia fenomenului urban Concepţie organicist-fatalistă –compararea oraşului cu o fiinţă vie, care se naşte, se dezvoltă, ajunge la apogeu şi apoi intră în declin Oswald Spengler (Der Untergang des Abendlandes): trei stadii: sat (integrat naturii), oraş (intră în contradicţie cu natura), oraş gigantic (care distruge natura şi se autodistruge) Patrick Geddes (Cities in Evolution) şi Lewis Mumford (The Culture of the Cities) deosebeau asemănător 6 stadii: eupolis (sat), polis (evoluat din...

 • Antropogeografie

  PARTEA I Definitie. Domeniu. Termeni folositi pentru a desemna studiul geografic al omului/societatii Geografia este modul de a privi lumea prin “lentilele” locului, spatiului si scarii. Geografia umana/ antropogeografia studiaza colectivitatile umane, activitatile si structurile sociale (economice, sociale, culturale si politice) in context spatial, evidentiind in acelasi timp si modalitatile in care oamenii interactioneaza cu mediul natural. Modul de raspandire al oamenilor poate fi mai...

 • Timpul Geologic

  TIMPUL GEOLOGIC Interesul pentru perioade de timp extrem de lungi separa geologia si astronomia de celelelalte stiinte. Geologii gândesc vârsta Pamântului si a celor mai vechi roci ale sale în termeni de miliarde de ani. Timpul are o asemenea importanta în stiintele Pamântului, încât si-a primit un nume al lui, de timp geologic. Valorile de timp cu care se opereaza in geologie sunt de ordinal milioanelor si zecilor de milioane de ani. In scarile de timp geologic nu exista intervale...

 • Topoclimatologie

  DEFINIŢII, OBIECT, IMPORTANŢĂ Termenul de ,,topoclimatologie’’ derivă din limba greacă şi este compus din 2 cuvinte: ,,topos’’, care înseamnă ,,loc’’ şi ,,climatologie’’, care are înţelesul de ,,studiul climei’’. Deci, sensul exact al acestui termen este de ,,studiul climei dintr-un anumit loc’’. Termenul de ,,topoclimatologie’’ a fost lansat de climatologul american, prof. C.W. Thornthwaite, la începutul anilor 1950. Mai târziu R. Geiger defineşte acest termen astfel: ,,Topoclimatologia...

Pagina 9 din 27