Agricultura României

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Geografie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 3 în total
Cuvinte : 1167
Mărime: 14.37KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

Agricultura cuprinde: cultura plantelor (cereale, plante tehnice, cartofi, legume, leguminoase pentru boabe, pomicultura, viticultura) - 60%; creșterea animalelor - 40%: animale mici (păsări, viermi de mătase, albine), animale mari (bovine, ovine, porcine, cabaline).

1. Premisele naturale ale dezvoltării agriculturii:

a) Fondul funciar - reprezintă totalitatea terenurilor incluse între granițele țării. Este de aproximativ 23 milioane ha, repartizat astfel: teren agricol - 62% din care: terenuri arabile - 40%, pășuni și fânețe - 20%, vii și livezi - 2%; păduri - 28%; suprafețe acvatice - 4%; alte suprafețe -6%.

b) Relieful - este reprezentat de ⅔ de câmpii, dealuri și podișuri cu terenuri favorabile lucrărilor

agricole (cereale, plante tehnice, legume);

- terenurile accidentate - favorabile pentru: cartof, sfeclă de zahăr, in, cânepă, orz,

ovăz, secară, vița-de-vie, pomi fructiferi;

- la peste 700 m - pășuni și fânețe, culturi rare, creșterea animalelor;

- grânarele României sunt: Câmpia Română, Câmpia de Vest, Podișul Dobrogei,

Podișul Getic, Podișul Moldovei, Depresiunea Transilvaniei.

c) Clima - prielnică 6-7 luni pe an la altitudinea de 200-300 m;

- manifestări climatice negative: secete, excese de umiditate, geruri târzii de primăvară;

- măsuri: irigații, desecări, amendamente, etc.

d) Solurile - în cea mai mare parte sunt fertile (câmpie, deal-podiș);

- procese negative (de degradare a solului): secetă, exces de umiditate, eroziune prin apă, prin vânt, alunecări de teren, salinizare, acidificare, poluare chimică.

2. CULTURA PLANTELOR ȘI INDUSTRIALIZAREA PRODUSELOR VEGETALE

a) Cultura cerealelor: ocupă 60% din terenurile arabile. Acestea sunt: grâu, secară, orz, porumb și orez și sunt dispuse astfel:

- Grâu - 2,5 mil. ha la sub 400 m altitudine, folosit ca materie primă pentru industria morăritului și panificației;

- Porumb - cca. 3 mil. ha, în câmpii și dealuri, folosit ca materie primă industrială, în hrana animalelor (ca furaj) și în alimentație;

- Orz - de la câmpie până în zonele joase din munte (Câmpia Română, Câmpia de Vest, Dobrogea), folosit ca plantă furajeră și materie primă pentru industria berii;

- Ovăzul - pe terenuri cu climat răcoros, folosit ca plantă furajeră;

- Orez - pe cca. 4000 ha, în locuri irigate și calde (în Luncile: Dunării, Ialomiței, Argeșului, Dâmboviței);

- Secară - în Podișul Sucevei.

Zone cerealiere: Câmpia Română, Dealurile și Câmpia de Vest, Câmpia Moldovei, Podișul Bârladului, Câmpia Transilvaniei, Podișul Getic, Podișul Dobrogei, Subcarpații și depresiuni intramontane.

b) Plante tehnice:

- Plante oleaginoase: floarea-soarelui (în Câmpia Română, Câmpia de Vest, Podișul Dobrogei, Câmpia Moldovei), soia, rapiță, in (în Câmpia Română). Uleiul comestibil se fabrică din floarea-soarelui și soia la București, Iași, Buzău, Slobozia,, Constanța, Craiova, Oradea);

- Sfeclă de zahăr - se cultivă în: Câmpia Română, Culoarul Siretului, Depresiunea Colinară a Transilvaniei, Depresiunea Brașov, Podișul Dobrogei, pentru industria zahărului în centre cum ar fi: Craiova, Luduș, Oradea, Buzău, Corabia, Urziceni, Babadag, Călărași, Carei, Giurgiu, Roman;

Preview document

Agricultura României - Pagina 1
Agricultura României - Pagina 2

Conținut arhivă zip

  • Agricultura Romaniei.doc

Alții au mai descărcat și

Prospectarea resurselor umane în perspectiva dezvoltării durabile

Spre deosebire de alte discipline geografice care se sprijină predilect pe colectarea informaţiilor pe teren, geografia populaţiei are ca sursă...

Pădurea de foioase din zona temperată

Pădurile temperate de foioase se caracterizează prin predominarea stratului arborilor cu frunze late, cu coronament dens şi continuu vara şi...

Evaluarea stresului termic la suprafața rocilor, analiză comparată a masivelor Bucegi și Măcin

STRESS TERMIC INSOLAŢIE: amplitudine termică diurnă mare stress manifestat prin schimbări volumetrice ale rocii cele mai importante efecte se...

Poziția Geografică a României pe Glob și în Europa

POZIȚIA PE GLOB România este situată în emisfera nordică aproximativ la jumătatea distantei dintre Ecuator si Polul Nord, astfel paralela de 45o...

Evoluția și caracterizarea mediului natural și a impactului antropic în Europa de Vest

.EUROPA DE VEST • EVOLUTIA PALEOGEOGRAFICA Europa de Vest are un relief variat ce apare sub forma mai multor trepte principale:...

Cererea de Transport de Mărfuri

Evaluarea indicatorului Pentru UE-15, principala explicaţie este aceea că piaţa internă optează pentru relocalizarea unor procese de producţie,...

Așezările Rurale

Reţeaua aşezărilor rurale, precum şi locuinţele şi amenajările sezoniere sau temporare (stâne, sălaşe, colibe, cabane etc.) reprezintă un element...

Strategii de Amenajare a Teritoriului

• amenajarea teritoriului reprezintă definirea, formularea şi realizarea scopurilor, obiectivelor, metodelor, instrumentelor concrete prin care se...

Te-ar putea interesa și

Agricultura României în Context European

CAPITOLUL I PRODUCŢIA AGROALIMENTARĂ ÎN ROMÂNIA 1.1. Sistemul agroalimentar – parte constitutivă a economiei naţionale Multitudinea sectoarelor...

Probleme Legate de Dezvoltarea Agriculturii în România după 1989

INTRODUCERE Agricultura, cultivarea pământului pentru a creşte plante a constituit ramura principală de la începuturile civilizaţiei. Ea asigura...

Agrarian reforms and modernization in twentieth century Romania. a case study - The Bordei Verde commune in Braila County

Abstract The modern Romania was formed in 1866 through the union of two principalities sharing a common language and culture: Moldavia and...

Economia României în perioada primului război mondial (1914-1918)

INTRODUCERE Tema acestei lucrari prezinta,prin analize si sinteze ,evolutia economica a Romaniei intre 1914 -1918. Lucrarea este intitulata ,,...

Economia României moderne 1877-1914

Introducere Istoria economiei reprezinta studiul concret istoric al unor fapte, evenimente si fenomene economice care au avut loc intr-o anumita...

Agricultura României

Prolog / Argument Lucrarea de faţă îşi regăseşte reminiscenţele într-una dintre cele mai actuale teme din domeniul politicilor economice europene,...

Implementarea Acquis-ului Comunitar în Agricultura României

Implementarea acquis-ului comunitar în agricultura României 1. Agricultura României între moştenirea comunismului şi integrare. Deşi România şi-a...

Procesul de colectivizare în România între 1949-1962

Trecerea de la agricultura de tip capitalist la cea de tip socialist nu a urmat o dezvoltare ascendenta, lineara. Au existat accelerari si slabiri...

Ai nevoie de altceva?