Agricultura Romaniei

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Geografie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 3 în total
Cuvinte : 1167
Mărime: 14.37KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

Agricultura cuprinde: cultura plantelor (cereale, plante tehnice, cartofi, legume, leguminoase pentru boabe, pomicultura, viticultura) - 60%; creșterea animalelor - 40%: animale mici (păsări, viermi de mătase, albine), animale mari (bovine, ovine, porcine, cabaline).

1. Premisele naturale ale dezvoltării agriculturii:

a) Fondul funciar - reprezintă totalitatea terenurilor incluse între granițele țării. Este de aproximativ 23 milioane ha, repartizat astfel: teren agricol - 62% din care: terenuri arabile - 40%, pășuni și fânețe - 20%, vii și livezi - 2%; păduri - 28%; suprafețe acvatice - 4%; alte suprafețe -6%.

b) Relieful - este reprezentat de ⅔ de câmpii, dealuri și podișuri cu terenuri favorabile lucrărilor

agricole (cereale, plante tehnice, legume);

- terenurile accidentate - favorabile pentru: cartof, sfeclă de zahăr, in, cânepă, orz,

ovăz, secară, vița-de-vie, pomi fructiferi;

- la peste 700 m - pășuni și fânețe, culturi rare, creșterea animalelor;

- grânarele României sunt: Câmpia Română, Câmpia de Vest, Podișul Dobrogei,

Podișul Getic, Podișul Moldovei, Depresiunea Transilvaniei.

c) Clima - prielnică 6-7 luni pe an la altitudinea de 200-300 m;

- manifestări climatice negative: secete, excese de umiditate, geruri târzii de primăvară;

- măsuri: irigații, desecări, amendamente, etc.

d) Solurile - în cea mai mare parte sunt fertile (câmpie, deal-podiș);

- procese negative (de degradare a solului): secetă, exces de umiditate, eroziune prin apă, prin vânt, alunecări de teren, salinizare, acidificare, poluare chimică.

2. CULTURA PLANTELOR ȘI INDUSTRIALIZAREA PRODUSELOR VEGETALE

a) Cultura cerealelor: ocupă 60% din terenurile arabile. Acestea sunt: grâu, secară, orz, porumb și orez și sunt dispuse astfel:

- Grâu - 2,5 mil. ha la sub 400 m altitudine, folosit ca materie primă pentru industria morăritului și panificației;

- Porumb - cca. 3 mil. ha, în câmpii și dealuri, folosit ca materie primă industrială, în hrana animalelor (ca furaj) și în alimentație;

- Orz - de la câmpie până în zonele joase din munte (Câmpia Română, Câmpia de Vest, Dobrogea), folosit ca plantă furajeră și materie primă pentru industria berii;

- Ovăzul - pe terenuri cu climat răcoros, folosit ca plantă furajeră;

- Orez - pe cca. 4000 ha, în locuri irigate și calde (în Luncile: Dunării, Ialomiței, Argeșului, Dâmboviței);

- Secară - în Podișul Sucevei.

Zone cerealiere: Câmpia Română, Dealurile și Câmpia de Vest, Câmpia Moldovei, Podișul Bârladului, Câmpia Transilvaniei, Podișul Getic, Podișul Dobrogei, Subcarpații și depresiuni intramontane.

b) Plante tehnice:

- Plante oleaginoase: floarea-soarelui (în Câmpia Română, Câmpia de Vest, Podișul Dobrogei, Câmpia Moldovei), soia, rapiță, in (în Câmpia Română). Uleiul comestibil se fabrică din floarea-soarelui și soia la București, Iași, Buzău, Slobozia,, Constanța, Craiova, Oradea);

- Sfeclă de zahăr - se cultivă în: Câmpia Română, Culoarul Siretului, Depresiunea Colinară a Transilvaniei, Depresiunea Brașov, Podișul Dobrogei, pentru industria zahărului în centre cum ar fi: Craiova, Luduș, Oradea, Buzău, Corabia, Urziceni, Babadag, Călărași, Carei, Giurgiu, Roman;

Preview document

Agricultura Romaniei - Pagina 1
Agricultura Romaniei - Pagina 2

Conținut arhivă zip

  • Agricultura Romaniei.doc

Alții au mai descărcat și

Gestiunea Resurselor și Riscurilor Climatice

CURS 1 Resursele si riscurile climatice – obiect, definitii, clasificari Resursele climatice sunt acele procese, fenomene sau elemente climatice...

Geografia Economica a Mediului

I. GEOGRAFIA AGRICULTURII Şl SILVICULTURII Teritoriul României are condiţii naturale favorabile pentru dezvoltarea unei agriculturi complexe şi...

Geografia Mediului

CURS 1 Termenul de mediu (environment, umwheinat, milieu) a fost folosit începând cu secolul al XIX-lea, în sens biologic, de ambianţă naturală a...

Navigație aeriană

1.1. Navigația aeriană este știința care se ocupă cu studiul metodelor și procedeelor necesare pentru alegerea, pregătirea și efectuarea unui zbor...

Geomorfologie

Geomorfologie Curs 1 – 15.10.2010 3p- seminar 1p – oficiu 6p – examen scris Cursurile sunt de ajuns pntru a invata, dar daca vrem sa aprofundam...

Climatologie

Evaporarea = trecerea apei din starea lichidă în starea gazoasă. Procesul are loc la suprafaţa lichidului şi se datorează faptului că în mişcarea...

Geografie aplicată

Abordarea acestui subiect, unul dintre cele mai ample ale geomorfologiei aplicate impune, din punctul nostru de vedere, urmatoarea ordonare a...

Fotogrammetrie

Fotogrammetire Masurarea obiectelor din teren folosind lumina reflectata de catre acestea Lumina este inregistata in imagini. Exploateaza...

Ai nevoie de altceva?