Analiza Riscurilor de Mediu

Curs
9.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Geografie
Conține 2 fișiere: ppt
Pagini : 79 în total
Mărime: 1.81MB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

Definirea si intelegerea termenilor: mediu, riscuri, expertiza

Sisteme de management de mediu

- La Conventia UNESCO din anul 1971 (Paris), termenul de mediu a fost prezentat astfel:

“Anumite bunuri ale patrimoniului cultural si natural care prezintă un interes exceptional si care necesită prezentarea lor ca element al patrimoniului mondial al întregii umanităti.”

- In cadrul Conventiei privind responsabilitatea civilă pentru daune rezultând din activităti periculoase pentru mediu (Lugano 21 iunie 1993), termenul de mediu a fost prezentat astfel:

“Mediul cuprinde resursele naturale abiotice si biotice cele precum aerul, apa, solul, fauna, flora si interactiunea între acesti factori; bunurile care compun mostenirea culturală si aspectele caracteristice ale peisajului.”

O altă explicare a notiunii de mediu este formulată în sentinta Curtii Internationale de Justitie din 26 septembrie 1997:

“Mediul nu este o abstractie, ci spatiul unde trăiesc fiintele umane si de care depind calitatea vietii si sănătatea lor, inclusiv pentru generatiile viitoare.”

Într-un text adoptat de către Consiliul Economic European se prezintă o definitie generală a notiunii de mediu cu următoarea semnificatie:

“Mediul reprezintă ansamblul de elemente apă, aer si pământ precum si raporturile acestor elemente atât între ele cât si cu toate organismele vii.”

LEGEA nr. 294/2003 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 505/14.VII.2003, privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 91/2002 pentru modificarea si completarea Legii protectiei mediului nr. 137/1995, notiunea de mediu este definită oficial astfel:

“Mediu = ansamblul de conditii si elemente naturale ale Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, aspectele caracteristice peisajului, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale în interactiune, cuprinzând elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale, calitatea vietii si conditiile care pot influenta bunăstarea si sănătatea omului.”

Conținut arhivă zip

  • Analiza Riscurilor de Mediu
    • EXPERTIZA_19NOV_2011.ppt
    • Expertiza_26NOV_2011.ppt

Alții au mai descărcat și

Incendii Naturale

Incendiile naturale Incendiile naturale nu reprezintă fenomene climatice de risc propriu-zise, dar sunt foarte strâns legate de condiţiile...

Geografia Mediului

Curs I Aspecte Generale 1. Concepte generale privioare la mediu: Descoperirea si cunoasterea planetei de om a fost un proces lent care s-a...

Poziția Geografică a României pe Glob și în Europa

POZIȚIA PE GLOB România este situată în emisfera nordică aproximativ la jumătatea distantei dintre Ecuator si Polul Nord, astfel paralela de 45o...

Geopolitică management

Ce este Gopolitica? La această întrebare, răspunsurile diferă: ştiinţă sau disciplină ştiinţifică teorie doctrină metodă Definiţii Denis...

Geografia Turismului

Turismul reprezintă astăzi unul dintre fenomenele care domină lumea contemporană, unul dintre segmentele cele mai profitabile din economia...

Factorii Naturali

CAP.III. CLIMA. III.1. ASPECTE GENERALE Spre deosebire de relief, atmosfera este cea mai mobila dintre sferele externe. In cadrul sau se...

Hidrologie

Apa reprezinta unul din elementele naturale indespensabile existentei lumii vii. Ea are un rol fundamental în desfasurarea proceselor naturale...

Arii Protejate Storic General

Obiective generale: - cunoaşterea procesului evolutiv al materiei terestre până la constituirea materiei organice şi a formelor de viaţă; -...

Te-ar putea interesa și

Managementul riscului în activitatea bancară

INTORDUCERE Motto: „Riscul este condiţia oricărui succes” L. De Broglie. Actualitatea temei de cercetare. Perioada de tranziţie la economia de...

Cercetări privind epurarea apelor uzate urbane și evaluarea riscului de mediu

Introducere Apa este prezentă ca element determinant şi esenţial pentru existenţa umană. Nu se poate concepe o activitate umană, existenţa unei...

Dezvoltare Economică și Ecologie

INTRODUCERE De-a lungul întregii sale existente omul a încercat sã-si satisfacã nevoile cât mai bine. Acest proces a presupus un ansamblu de...

Evaluarea riscului indus asupra mediului de activitatea de incinerare și depozitare a deșeurilor periculoase - studiu de caz la SC Iridex Import Export SRL

Cap. 1. DESCRIEREA AMPLASAMENTULUI 1.1. Localizarea amplasamentului obiectivului evaluat Amplasamentul obiectivului evaluat ,, Incineratorul de...

Procesul tehnologic de realizare a reperului corp pompă în condițiile respectării normelor de securitate și sănătate în muncă

1.Considerații Generale 1.1 Obiectul proiectului și principalele probleme propuse a fi rezolvate Tema proiectului este Procesul Tehnologic de...

Managementul portofoliului de investiții

Introducere Investitorii au obiective distincte care pot părea incompatibile sau care nu se pot armoniza prin intermediul unei funcții obiectiv. O...

Gestiunea riscurilor de credit și metode de prevenire în cadrul Băncii Românești

CAPITOLUL I SISTEMUL BANCAR. RISCURI BANCARE 1.1. SISTEMUL BANCAR - DEFINITIE, COMPONENTE, EVOLUTIE "Dupa unele pareri, aparitia bancilor ar...

Metode de Evaluare a Riscurilor

1. Procesul de evaluare a riscurilor Evaluarea riscurilor furnizează factorilor de decizie şi părţilor responsabile o înţelegere superioară a...

Ai nevoie de altceva?