Analiza Riscurilor de Mediu

Curs
9.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Geografie
Conține 2 fișiere: ppt
Pagini : 79 în total
Mărime: 1.81MB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

Definirea si intelegerea termenilor: mediu, riscuri, expertiza

Sisteme de management de mediu

- La Conventia UNESCO din anul 1971 (Paris), termenul de mediu a fost prezentat astfel:

“Anumite bunuri ale patrimoniului cultural si natural care prezintă un interes exceptional si care necesită prezentarea lor ca element al patrimoniului mondial al întregii umanităti.”

- In cadrul Conventiei privind responsabilitatea civilă pentru daune rezultând din activităti periculoase pentru mediu (Lugano 21 iunie 1993), termenul de mediu a fost prezentat astfel:

“Mediul cuprinde resursele naturale abiotice si biotice cele precum aerul, apa, solul, fauna, flora si interactiunea între acesti factori; bunurile care compun mostenirea culturală si aspectele caracteristice ale peisajului.”

O altă explicare a notiunii de mediu este formulată în sentinta Curtii Internationale de Justitie din 26 septembrie 1997:

“Mediul nu este o abstractie, ci spatiul unde trăiesc fiintele umane si de care depind calitatea vietii si sănătatea lor, inclusiv pentru generatiile viitoare.”

Într-un text adoptat de către Consiliul Economic European se prezintă o definitie generală a notiunii de mediu cu următoarea semnificatie:

“Mediul reprezintă ansamblul de elemente apă, aer si pământ precum si raporturile acestor elemente atât între ele cât si cu toate organismele vii.”

LEGEA nr. 294/2003 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 505/14.VII.2003, privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 91/2002 pentru modificarea si completarea Legii protectiei mediului nr. 137/1995, notiunea de mediu este definită oficial astfel:

“Mediu = ansamblul de conditii si elemente naturale ale Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, aspectele caracteristice peisajului, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale în interactiune, cuprinzând elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale, calitatea vietii si conditiile care pot influenta bunăstarea si sănătatea omului.”

Conținut arhivă zip

  • Analiza Riscurilor de Mediu
    • EXPERTIZA_19NOV_2011.ppt
    • Expertiza_26NOV_2011.ppt

Alții au mai descărcat și

Incendii Naturale

Incendiile naturale Incendiile naturale nu reprezintă fenomene climatice de risc propriu-zise, dar sunt foarte strâns legate de condiţiile...

Climatologie

FACTORII GENETICI AI CLIMEI Climatologia este stiinta care se ocupã cu studiul conditiilor de genezã a climatelor si rãspândirii lor geografice...

Gestiunea Resurselor și Riscurilor Climatice

CURS 1 Resursele si riscurile climatice – obiect, definitii, clasificari Resursele climatice sunt acele procese, fenomene sau elemente climatice...

Valorificarea și Protecția Resurselor de Apă

INTRODUCERE Unicitatea planetei Pământ este marcată de prezenţa apei într-o proporţie însemnată, ce-i dă un aspect deosebit în raport cu alte...

Geografia Mediului

Curs I Aspecte Generale 1. Concepte generale privioare la mediu: Descoperirea si cunoasterea planetei de om a fost un proces lent care s-a...

Geografia Mediului

MEDIUL (lat. medium)– ansamblu de elemente naturale şi artificiale care înconjoară o persoană sau o comunitate umană, un animal, o plantă sau o...

Moldova de Nord - Caracterizare

1. Specificul cadrului natural al Moldovei de Nord Geologia Unitatea Podişului Moldovei se suprapune în cea mai mare parte peste Platforma...

Climatologie

Evaporarea = trecerea apei din starea lichidă în starea gazoasă. Procesul are loc la suprafaţa lichidului şi se datorează faptului că în mişcarea...

Ai nevoie de altceva?