Analiza și Interpretarea Hărților

Curs
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Geografie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 54 în total
Cuvinte : 11458
Mărime: 1.08MB (arhivat)
Publicat de: Dumitru Peter
Cost: Gratis

Extras din curs

În general, analiza şi interpretarea unei hărţi trebuie să aibă în vedere câteva aspecte deosebit de importante, şi anume:

- a analiza harta înseamnă a studia fiecare element al său, astfel încât să putem extrage cât mai multe informaţii despre teritoriul reprezentat;

- interpretarea presupune un efort suplimentar, de explicare a legăturilor cauzale dintre elementele şi fenomenele cartografiate. Pentru aceasta este necesar să facem apel la toate cunoştinţele pe care le posedăm;

- hărţile nu apar din senin. Ele sunt realizate de cineva pentru a servi unui anumit scop. Dacă reuşim să pricepem care este acel scop vom face un pas important spre înţelegerea hărţii;

- harta este o formă de comunicare între cel care o creează şi cel care o utilizează, dar ca orice formă de comunicare ea simplifică şi fragmentează realitatea;

- pentru a descifra harta este absolut necesar să cunoaştem limbajul simbolic pe care îl foloseşte, cu alte cuvinte trebuie să dispunem de o legendă;

- harta şi realitatea nu sunt identice. Majoritatea greşelilor de interpretare apar din cauza faptului că utilizatorii scapă din vedere acest lucru şi se aşteaptă la o corespondenţă directă între ceea ce indică harta şi ceea ce este în realitate;

- harta este o imagine momentană a realităţii. Aproape întotdeauna harta pe care o avem la dispoziţie este deja învechită;

- interpretarea hărţii nu trebuie să pornească de la ideea unui determinism absolut. Proximitatea spaţială nu înseamnă în mod necesar că între diferitele elemente există o relaţie de tip cauză – efect;

- interpretarea se bazează şi pe informaţie negativă. Uneori, ceea ce nu apare pe hartă este la fel de important ca şi ceea ce este reprezentat;

- interpretarea hărţii este o abilitate care se dezvoltă odată cu practica.

3.1. Analiza şi interpretarea elementelor de conţinut ale hărţii topografice

3.1.1. Analiza reliefului

Pe hărţile topografice actuale relieful este reprezentat prin metoda curbelor de nivel. Aceasta înseamnă că avem posibilitatea să determinăm altitudinile punctelor, diferenţele de nivel dintre acestea şi pantele diferitelor suprafeţe, dar în acelaşi timp putem face şi unele observaţii de ordin calitativ asupra diferitelor forme de relief (interfluvii, versanţi, terase, lunci, etc). De asemenea, pe baza semnelor convenţionale specifice putem identifica caracterul şi amploarea intervenţiei antropice asupra reliefului.

a) Altitudinea reprezintă distanţa măsurată pe verticală de la o suprafaţă de referinţă până la un punct. Când această suprafaţă se confundă cu nivelul mării altitudinea este absolută, iar când este vorba de o suprafaţă oarecare, altitudinea este relativă. De exemplu, o terasă poate avea o altitudine absolută de 550 m şi o altitudine relativă de 30 m, prima fiind măsurat faţă de nivelul mării, iar cea de-a doua faţă de nivelul râului care a creat terasa respectivă. Atunci când analizăm o hartă topografică din punct de vedere al reliefului este necesar mai întâi să vedem care este suprafaţa de nivel zero faţă de care s-au măsurat altitudinile punctelor. Această informaţie apare înscrisă sub scara grafică a hărţii. Pentru teritoriul ţării noastre se utilizează un sistem de cote baltic, adică determinarea altitudinii punctelor se face în raport de nivelul Mării Baltice în portul Kronstadt. Începând din anul 1971, pentru planurile realizate în scopuri utilitare se foloseşte ca suprafaţă de referinţă nivelul Mării Negre în portul Constanţa. De remarcat faptul că nivelul Mării Baltice este mai ridicat decât al Mării Negre cu 0,529 m.

Analiza altitudinilor trebuie să aibă în vedere câteva aspecte deosebit de importante, şi anume: altitudinile maxime şi minime, amplitudinea reliefului şi gradul de extensiune al diferitelor trepte hipsometrice.

Altitudinile maxime apar pe interfluvii, de-a lungul liniei care constituie cumpăna de ape ce separă bazine hidrografice alăturate, şi ele ne oferă informaţii cu privire la etajarea elementelor climatice, vegetaţie, solurilor şi activităţilor economice.

Altitudinile minime se întâlnesc de obicei de-a lungul albiei minore a râurilor, iar în cazul regiunilor litorale ele apar pe ţărmul mărilor şi oceanelor. Altitudinile minime joacă rolul unor nivele de bază locale sau generale, care controlează procesele de eroziune de pe teritoriul respectiv.

Amplitudinea reliefului reprezintă diferenţa dintre valoarea maximă şi cea minimă a altitudinii sale. Cu cât aceasta este mai mare, cu atât mai intense vor fi procesele de eroziune care afectează suprafaţa cartografiată. Prin contrast, o amplitudine mică indică o amploare mai redusă a eroziunii şi, implicit, a degradării terenurilor.

Gradul de extensiune a diferitelor trepte altitudinale poate fi determinat cu ajutorul hărţii hipsometrice. Pe baza unei astfel de hărţi se pot face unele corelaţii privind repartiţia spaţială a altor elemente ele peisajului geografic.

Preview document

Analiza și Interpretarea Hărților - Pagina 1
Analiza și Interpretarea Hărților - Pagina 2
Analiza și Interpretarea Hărților - Pagina 3
Analiza și Interpretarea Hărților - Pagina 4
Analiza și Interpretarea Hărților - Pagina 5
Analiza și Interpretarea Hărților - Pagina 6
Analiza și Interpretarea Hărților - Pagina 7
Analiza și Interpretarea Hărților - Pagina 8
Analiza și Interpretarea Hărților - Pagina 9
Analiza și Interpretarea Hărților - Pagina 10
Analiza și Interpretarea Hărților - Pagina 11
Analiza și Interpretarea Hărților - Pagina 12
Analiza și Interpretarea Hărților - Pagina 13
Analiza și Interpretarea Hărților - Pagina 14
Analiza și Interpretarea Hărților - Pagina 15
Analiza și Interpretarea Hărților - Pagina 16
Analiza și Interpretarea Hărților - Pagina 17
Analiza și Interpretarea Hărților - Pagina 18
Analiza și Interpretarea Hărților - Pagina 19
Analiza și Interpretarea Hărților - Pagina 20
Analiza și Interpretarea Hărților - Pagina 21
Analiza și Interpretarea Hărților - Pagina 22
Analiza și Interpretarea Hărților - Pagina 23
Analiza și Interpretarea Hărților - Pagina 24
Analiza și Interpretarea Hărților - Pagina 25
Analiza și Interpretarea Hărților - Pagina 26
Analiza și Interpretarea Hărților - Pagina 27
Analiza și Interpretarea Hărților - Pagina 28
Analiza și Interpretarea Hărților - Pagina 29
Analiza și Interpretarea Hărților - Pagina 30
Analiza și Interpretarea Hărților - Pagina 31
Analiza și Interpretarea Hărților - Pagina 32
Analiza și Interpretarea Hărților - Pagina 33
Analiza și Interpretarea Hărților - Pagina 34
Analiza și Interpretarea Hărților - Pagina 35
Analiza și Interpretarea Hărților - Pagina 36
Analiza și Interpretarea Hărților - Pagina 37
Analiza și Interpretarea Hărților - Pagina 38
Analiza și Interpretarea Hărților - Pagina 39
Analiza și Interpretarea Hărților - Pagina 40
Analiza și Interpretarea Hărților - Pagina 41
Analiza și Interpretarea Hărților - Pagina 42
Analiza și Interpretarea Hărților - Pagina 43
Analiza și Interpretarea Hărților - Pagina 44
Analiza și Interpretarea Hărților - Pagina 45
Analiza și Interpretarea Hărților - Pagina 46
Analiza și Interpretarea Hărților - Pagina 47
Analiza și Interpretarea Hărților - Pagina 48
Analiza și Interpretarea Hărților - Pagina 49
Analiza și Interpretarea Hărților - Pagina 50
Analiza și Interpretarea Hărților - Pagina 51
Analiza și Interpretarea Hărților - Pagina 52
Analiza și Interpretarea Hărților - Pagina 53
Analiza și Interpretarea Hărților - Pagina 54

Conținut arhivă zip

  • Analiza si Interpretarea Hartilor.doc

Alții au mai descărcat și

Influența cutremurelor din Județul Vrancea asupra vulnerabilității terenului la alunecările de teren

Prezenta lucrare este structurată pe trei capitole și tratează cauzele ṣi efectele alunecãrilor de teren produse de cutremurul din 1977 în Judeţul...

Fenomene de Risc din Arealul Municipiului Suceava

a. Terminologie În literatura de specialitate se utilizează diferiţi termeni diverşi de cuantificare a pierderilor materiale şi umane determinate...

Influențe Antropice în Evoluția Proceselor de Versant din Municipiul Suceava

Situat în partea centrala a Podisului Suceava pe cursul inferior al râului cu acelasi nume (la intersectia paralelei 47039’ latitudine nordica, cu...

Cartografie

1. Consideraţii generale şi propr² fundam² ale pr² cil² În cazul pr² cli²sup elipsoi. sau a sf terestre de rază m. R se reprez pe sup laterală a...

Sisteme Informaționale Geografice

1. INTRODUCERE 1.1. Noţiuni introductive despre GIS (Geographical Information Systems) Înainte de a vorbi de un GIS (Sisteme Informatice...

Sisteme de măsurare 3D

Grupul de ştiinţe, grupate sub denumirea generică de Măsurători Terestre, au ca obiect studiul formei şi dimensiunilor Pământului în ansamblul său,...

Geopolitică management

Ce este Gopolitica? La această întrebare, răspunsurile diferă: ştiinţă sau disciplină ştiinţifică teorie doctrină metodă Definiţii Denis...

Sistemul Informațional Geografic

1.1. ISTORICUL GIS. PERSPECTIVE CRITICE Încercarea de a prezenta un istoric a unei tehnologii cum este GIS prezintă două deficienţe în care cel...

Te-ar putea interesa și

Monografia geografică a comunei Berceni din județul Prahova

INTRODUCERE Studiul de monografie geografică a comunei Berceni din judeţul Prahova reprezintă o lucrare realizată in scopul susţinerii examenului...

Portofoliu Modul Psihopedagogic

INTRODUCERE A. Importanţa şi actualitatea temei Este bine ştiut că progresul şi reuşita în educaţie nu pot veni decât sub influenţa pozitivă a...

Jocul didactic în predarea geografiei

ARGUMENT Motto: Jocul este și o pregătire pentru viața de mai târziu, dar mai presus de toate, el este însăși viața copilului”. (Mc.Dougall)...

Optimizarea predării- învățării prin metode interactive în cadrul activităților de educare a limbajului

ARGUMENT Pedagogia contemporană duce mai departe firul continuității istorice a practicii școlare, căutând să valorifice critic, în spirit...

Zonele biogeografice

Unitatea Scolara:Școala Gimnazială “Henri Mathias Berthelotˮ Cadru Didactic: Disciplina: Geografie Clasa: a V-a Unitatea de invatare: Biosfera...

Scalarea multidimensională

• Ne propunem ca: • 100 % dintre colegii prezenti sa retina tema prezentarii: Scalarea Multidimensionala; • 65 % dintre colegi sa inteleag ce...

Geografie economică generală

I Harta politica a lumii 1.Statul a aparut inca din antichitate .Orasele -state grecesti carereuneau comunitati de oameni liberi , Imperiile Roman...

Proiect de lecție - Olanda

Subiectul: Olanda Clasa: a VI-a Motivaţie: această lecţie este importantă deoarece se analizează un mediu antropic foarte bine organizat, care...

Ai nevoie de altceva?