Arealul

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Geografie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 9 în total
Cuvinte : 1978
Mărime: 20.60KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

- O specie,plantă sau animal, apare într-un spațiu definit de anumite condiții de mediu, într-un biotop cu anumite caracteristici ecolologice (potențial ecologic), numit centrul biogenetic al acelei specii;

- Indivizii speciei se diseminează/dispersează prin mijloace diferite(pasive,active,antropice)pentru anu crea suprapopulări excesive care să conducă la dispariția lor. Din acest punct de vedere centrul biogenetic mai poartă numele și de centru de dispersie;

- Dispersia organismelor plante și animale se realizează în timp funcție de modul de diseminare și de obstacole:

- fizice (relief, climă,artere hidrografice, mări);

- biotice(plante sau animale suport care lipsesc sau care întrerup diseminarea. De exemplu: pentru plantele și rozătoarele de stepă,pădurea este un obstacol datorită microclimatului și, respectiv, hranei);

- Suprafața geografică ocupată de o specie sau un alt rang taxonomic(gen,familie,ordin, clasă) poartă denumirea de areal de repartiție, de răspândire geografică;

-Arealul de distribuție, de repartiție geografică,se referă la formații vegetale,biocenoze,complexe de biocenoze,biomuri;

- Conchidem că arealul este suprafața geografică pe care este răspândită o anumită specie(de plante sau animale),ori comunitățile pe care acestea le formează, funcție de potențialul ecologic al acelui teritoriu;

-Apartenența areal geografică a organismelor se apreciază după poziția geografică a centrului biogenetic;

-Repartiția geografică a unei specii sau altă unitate taxonomică, nu trebuie confundată cu repartiția spațială a unei populații, aceasta din urmă referindu-se la repartiția în interiorul biotopului/habitatului a indivizilor ce o compun;

- Arealele de repartiție geografică se măresc sau se micșorează pe măsura evoluției și dispariției unor populații;

- În cazul speciilor ce există din timpuri geologice îndelungate, arealele de repartiție au evoluat în ritmul derivei continentelor, al marilor schimbări climatice (cicluri glaciare și interglaciare, alternanța perioadelor cataterme cu cele anaterme cuaternare);

- Recent, schimbările produse de activitatea antropică (suprapescuitul), încălzirea globală,unele fenomene microclimatice nu permit supraviețuirea unor specii sau populațiilor- le degradează coridoarele ecologice;

-Analiza apartenenței areal geografice se poate evalua pe baza spectrului biogeografic (construcție grafică în coloane sau sectoare de cerc) ce exprimă ponderea diferitelor elemente după poziția centrului biogenetic. Analizând apartenența areal geografică a plantelorce alcătuiesc vegetația României se poate spune că 14% sunt specii circumpolare și alpine;6%mediteraneene,3%atlantice,21% continentale șipontice,29% eurasiatice și europene etc.

Preview document

Arealul - Pagina 1
Arealul - Pagina 2
Arealul - Pagina 3
Arealul - Pagina 4
Arealul - Pagina 5
Arealul - Pagina 6
Arealul - Pagina 7
Arealul - Pagina 8
Arealul - Pagina 9

Conținut arhivă zip

  • Arealul.docx

Alții au mai descărcat și

Prospectarea resurselor umane în perspectiva dezvoltării durabile

Spre deosebire de alte discipline geografice care se sprijină predilect pe colectarea informaţiilor pe teren, geografia populaţiei are ca sursă...

Dinamica spațiului rural

Curs 1 13.10.2008 Dinamica spatiului rural Conceptul de spatiu rural - Obiect de studiu a geografiei rurale Definitie, componente si evolutia...

Dinamica spațiului urban

Curs 1 14.10.2008 Dinamica spatiului urban - Fr. Ratzel: oras = acea localitate care se caracterizeaza printr-un anumit numar de locuitori,...

Turismul cultural și regenerarea urbană

INTRODUCERE Scopul acestui capitol este sa analizeze rolul pe care turismul cultural il poate juca in regenerarea oraselor, in special al celor...

Geologia României

l EVOLUŢIA SI POZIŢIA TERITORIULUI ROMÂNIEI ÎN CADRUL GEOLOGIC STRUCTURAL GENERAL AL EUROPEI Geologia României cuprinde noţiuni de geologie a...

Geografia Turismului

Turismul reprezintă astăzi unul dintre fenomenele care domină lumea contemporană, unul dintre segmentele cele mai profitabile din economia...

Geografia Apelor Minerale și Termale

Istoricul cercetărilor Legenda spune că Hercule ar fi descopeirt şi folosit primul apele termale sulfuroase de la Termopile, refăcându-şi astfel...

Strategii de Amenajare a Teritoriului

• amenajarea teritoriului reprezintă definirea, formularea şi realizarea scopurilor, obiectivelor, metodelor, instrumentelor concrete prin care se...

Te-ar putea interesa și

Evaluarea arealului Munților Apuseni în vederea proiectării unei pensiuni turistice rurale

INTRODUCERE Proiectul meu se numeşte EVALUAREA TURISTICĂ A AREALULUI MUNŢILOR APUSENI ÎN VEDEREA PROIECTĂRII UNEI PENSIUNII TURISTICE RURALE şi vă...

Valorificarea potențialului turistic din arealul rural sud-bucovinean

Introducere Această lucrare reprezintă un studiu privind dezvoltarea turismului și componentelor sale asupra ariei rurale Sud-Bucovinene.Aceasta a...

Economia Turismului - Proiect de Valorificare al Arealului Suceava

CAPITOLUL I PROGRAM DE VALORIFICARE A POTENTIALULUI TURISTIC 1.1. Puncte forte si puncte slabe ale proiectului Puncte forte. Covasna si...

Potențialul ecologic și exploatarea biologică al arealului Călărași

Introducere Motivatia alegerii temei Am ales sa tratez diversitatea biogeografica a judetului Calarasi deoarece Calarasi este orasul meu natal si...

Caracteristici ale fenomenelor climatice de risc în arealul Municipiului Roman

Introducere Analiza caracteristicilor fenomenelor de risc atmosferice din Municipiul Roman, este o lucrare amănunțită, care, împreună cu anlizele...

Potențialul climato-turistic în arealul Parcului Natural Porțile de Fier

1. Relief și geologie 1.1. Poziție Parcul Natural Porțile de Fier este o arie protejată înființată prin Legea nr.5/2000 privind aprobarea...

Fenomene de Risc din Arealul Municipiului Suceava

a. Terminologie În literatura de specialitate se utilizează diferiţi termeni diverşi de cuantificare a pierderilor materiale şi umane determinate...

Sistem de compost individual într-un areal de 10.000 locuitori

1 DESCRIEREA GENERALĂ A PROIECTULUI Scopul acestui proiect îl reprezintă construcţia unui sistem de compost individual într-un areal de 10.000...

Ai nevoie de altceva?