Cadastru

Curs
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Geografie
Conține 1 fișier: pptx
Pagini : 15 în total
Mărime: 184.75KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

Ce este etica (limba română)?

(DEX) - totalitatea normelor de conduitã moralã

1. moravuri, cutume şi obiceiuri tradiţionale specifice diferitelor culturi (negru, alb, preţurile (ne)negociabile – occident/orient)

2. ansamblul de valori şi norme care definesc, într-o anumită societate, omul de caracter şi regulile de comportare justă, demnă şi vrednică de respect, a căror încălcare este blamată şi vrednică de dispreţ

Ce este morala?

(DN) ansamblul ideilor, concepţiilor, convingerilor privind normele de convieţuire şi de comportare a oamenilor în raporturile dintre ei şi faţă de societate

(DEX) formă a conştiintei sociale care reflectã şi fixeazã idei, concepţii, convingeri privind comportarea individului în societate

P.V. Lewis (1985) – defineşte drept: „acel set de principii sau argumente care ar trebui să guverneze conduita în afaceri, la nivel individual sau colectiv”

R. Crisp (1998) – chief editor la secţiunea etică a Oxford University Press - defineşte drept: „străduinţele filosofice ale fiinţelor umane de a sesiza principiile care constituie etica în afaceri” – etica în afaceri urmăreşte să evalueze şi să susţină cu argumente raţionale valorile şi normele care ar trebui să guverneze jocul economic, cu speranţa că explicaţiile sale pot contribui la ameliorarea practicii morale în mediul de afaceri.

L.Nash (1995) – „etica în afaceri reprezintă studiul modului în care normele morale personale se aplică în activităţile şi obiectivele firmei”

A. Crane, D. Matten (2004) – „etica în afaceri reprezintă studiul situaţiilor, activităţilor şi deciziilor de afaceri în care se ridică probleme în legătură cu binele şi răul”.

Amintiţi-vă când aţi văzut, cel mai recent, un film artistic, o emisiune de televiziune sau aţi citit un articol de ziar în care să fi fost prezentat un mare om de afaceri ca un exemplu de virtute...: cetăţean responsabil, activ în lupta pentru cauze nobile, familist, membru al fundaţiilor caritabile?

Tipic, omul de afaceri este, ca personaj mediatic, un manipulator mârşav, cinic, insensibil, ahtiat după bani şi putere, lipsit de scrupule!

Mass-media face un mare deserviciu eticii în afaceri, concentrându-şi atenţia asupra scandalurilor şocante pentru că:

- publicului i se prezintă aproape în exclusivitate comportamente imorale în afaceri, perspectivă care întăreşte stereotipul incompatibilităţii dintre afaceri şi moralitate

- scandalurile spectaculoase sugerează că etica în afaceri priveşte numai activitatea marilor corporaţii

- determină crearea convingerii opiniei publice că orice luptă împotriva imoralităţii în afaceri este inutilă

Moralitatea în afaceri poate fi rezumată la un principiu unic: respectă legile în vigoare? Ce altceva i s-ar putea pretinde unui om de afaceri? Să facem distincţia între lege şi moralitate!

respectul faţă de lege este o datorie morală

respectarea regulilor morale „primitive”: respectă-ţi cuvântul dat; onorează-ţi contractele;

respectarea regulilor morale intrinseci afacerilor

Ce sunt normele?

O normă este un model de acţiune, care trebuie aplicat în anumite împrejurări. Fiecare normă oferă un tipar comportamental abstract, ideal pentru un gen specific de acţiune, care lasă deoparte aspectele accidentale şi nesemnificative ale contextului social, reliefând lucrurile importante care trebuie realizate sau evitate.

Precizări:

chiar dacă aplicarea unei norme vreme îndelungată duce la formarea unor deprinderi, un model normativ trebuie asumat conştient de individ;

o normă este un comportament individual care are însă o semnificaţie supraindividuală;

- individul se poate conforma conştient unei norme morale numai dacă aceasta a fost enunţată explicit ca model supraindividual de comportament

Definiţie: o normă este o regulă de comportament având o valabilitate supraindividuală, fiind enunţată explicit la nivelul conştiinţei colective ca standard de conduită, deliberat acceptat şi respectat de indivizi.

Conținut arhivă zip

  • Cadastru.pptx

Alții au mai descărcat și

Cadastru general

1. Documentatiile cadastrale sunt intocminte pe baza conoasterii notiunilor prezentate la disciplinele topografie, geodezie, cartografie,...

Geografia Economica a Mediului

I. GEOGRAFIA AGRICULTURII Şl SILVICULTURII Teritoriul României are condiţii naturale favorabile pentru dezvoltarea unei agriculturi complexe şi...

Geomorfologie

Geomorfologie Curs 1 – 15.10.2010 3p- seminar 1p – oficiu 6p – examen scris Cursurile sunt de ajuns pntru a invata, dar daca vrem sa aprofundam...

Hidrosfera. Solul

total:1400000000 km3 -apa oceanelor şi mărilor 1362000000 km3 -apa dulce- 38000000km3 din care calote polare şi gheţari 29336000km3 -apa...

Populatie si Asezari

CURS 1. {10.10.2012} Pozitia geografica a unui stat e data de suma conditiilor cu un grad de favorabilitate ridicat care concura la consolidarea...

Geografie Economică Mondială

INTRODUCERE "Dacă timpul este impus, spaţiul poate fi ales."(Cl. Ponsard) Geografia este o ştiinţă deosebit de complexă, caracteristică izvorîtă...

Geografia Populației

• GEOGRAFIA POPULAŢIEI • Note de curs pentru studenţii anului II (specializările Geografie, Geografia Turismului şi Planificare Teritorială) •...

Subiecte Rezolvate Cadastru

Subiecte: 1.Instituţii care gestionează date cadastrale în România : - 1919-Se infiinteaza “Directia Cadastrului si a Lucrarilor...

Ai nevoie de altceva?