Carpații

Curs
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Geografie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 20 în total
Cuvinte : 10897
Mărime: 54.13KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

Caracteristici:

- face parte din lanţul muntos alpino-carpato-himalayan, format în orogeneza alpină

- are o lungime de ≈ 1 300 km  al III-lea lanţ muntos din Europa, din care 2/3 pe teritoriul României (910 km)

- sunt situaţi în partea central- nord-estică a României

- joacă rolul de barieră orografică pentru masele de aer din V, E şi S

- prin altitudine influenţează varietatea asociaţiilor vegetale, faunistice, tipurile de sol şi apariţia unor topoclimate (climate locale)

- reprezintă factorul natural determinant în etnogeneza poporului român

- formează un adevărat inel pe teritoriul României, în interiorul căruia se desfăşoară ce mai mare depresiune intracarpatică din Europa  Depresiunea Colinară a Transilvaniei

- are altitudinea medie relativ redusă de 950 m , din care 90% sub 1500 m

- este puternic fragmentat de depresiuni, văi longitudinale şi transversale, pasuri şi trecători, suprafeţe de eroziune umanizarea şi circulaţia intensă

- au rezultat în urma coliziunii dintre microplăcile: Transilvaniei, Euroasiatică, Mării Negre, Moesică, Panonică

Din punct de vedere fizico-geografic şi structural se împart în cinci sectoare:

1. Carpaţii Orientali- graniţa cu Ucraina şi valea Prahovei

2. Carpaţii Meridionali-valea Prahovei şi culoarul Timiş-Cerna-Bistra

3. Carpaţii Occidentali- v. Barcăului şi Dunăre

2. Carpaţii Orientali

Limite: (incluzând şi Carpaţii de Curbură)

- N- graniţa cu Ucraina

- E- Pod. Moldovei (subunitatea acestuia Pod. Sucevei), Subcarpaţii Moldovei, Subcarpaţii Curburii

- S- valea Prahovei, Subcarpaţii Curburii

- V- Depresiunea colinară a Transilvaniei, Dealurile şi Câmpia de Vest

Caracteristici generale:

- este cea mai extinsă ramură a Carpaţilor (peste 50%din suprafaţa acestora)

- sunt situaţi la est de Depresiunea colinară a Transilvaniei  se mai numesc şi Carpaţii Răsăriteni

- prezintă cea mai mare lăţime 130-140 Km în N şi 80 km în zona de curbură

- sunt lipsiţi de masivitate datorită numeroaselor depresiuni şi culoare de vale transversale (parţial: Mureş, Moldova etc) şi longitudinale (Bistriţa, Trotuş, Olt etc)

- are altitudini medii de 1 300 m  loc intermediar între celelalte ramuri ale Carpaţilor Româneşti

- altitudinea maximă 2 303 m vf. Pietrosul Rodnei , vf. Ineu-2 279 m M.Rodnei, vf. Pietrosul Călimanilor 2 100m M. Călimani

- relieful derivat este variat: petrografic, vulcanic, fluvial, eolian, etc

- la altitudini de peste 2 000 m apare relieful glaciar

- relieful este dispus în fâşii paralele, alcătuirea petrografică evidenţiază un adevărat paralelism al culmilor, orientate pe direcţie NV-SE (excepţie Carpaţii de Curbură orientaţi invers, pe direcţie NE-SV)

- în Vest alcătuite din roci vulcanice munţi vulcanici mai înalţi şi cu cratere şi conuri mai bine păstrate în Grupa Centrală decât în Grupa Nordică, cu numeroase izvoare minerale

- în Centru alcătuite din roci metamorfice-şisturi cristaline(zona cristalino-mezozoică) cea mai veche, dezvoltă cele mai mari altitudini, ce scad de la N spre S (spre izvoarele Trotuşului)

- în Est alcătuite din roci sedimentare-fliş cu altitudinile cele mai mici şi extensiune maximă în zona de curbură unde ocupă întreaga zonă

- este o zonă locuită încă din paleolitic, în prezent populaţia se concentrează mai ales în depresiuni şi culoare de vale

- deţine numeroase resurse precum: păduri (40%) de conifere, amestec şi foioase, păşuni, minereuri feroase şi neferoase, mangan, hidroenergie etc.

- deţine un potenţial turistic deosebit

- din punct de vedere petrografic, structural, al varietăţii reliefului şi altitudine se deosebesc trei grupe:

A. Grupa Nordică

B. Grupa Centrală

C. Grupa Curburii

A. GRUPA NORDICĂ –Carpatii Maramuresului si Bucovinei

Limite:

- N- graniţa cu Ucraina

- E- Pod. Sucevei

- S- Depresiunea Dornelor (drenată de Dorna) şi culoarul depresionar Câmpulung Moldovenesc- Gura Humorului (drenat de Moldova)

- E- Depresiunea colinară a Transilvaniei, Dealurile şi Câmpia de Vest

Caractere generale:

- mai este numită şi Carpaţii Maramureşului şi Bucovinei

- prezintă cea mai mare lăţime 130-140 km

- prezintă cele mai mari altitudini: vf. Pietrosul Rodnei (2 303 m) şi vf. Ineu (2 279 m) în M. Rodnei

- este singura în care se păstrează relieful glaciar în M. Rodnei (lacurile glaciare Lala şi Buhăiescu)

- culmile sunt orientate pe direcţie NV-SE, fiind paralele, paralelism evidenţiat şi de alcătuirea petrografică

- în V se dezvoltă lanţul de munţi vulcanici, în centru munţii cristalino-mezozoici, iar în este munţii mai joşi din fliş

- munţii vulcanici sunt mai joşi , cu cratere şi conuri vulcanice mai slab dezvoltate

- includ una dintre cele mai extinse depresiuni intramontane din România (se desfăşoară şi dincolo de graniţa cu Ucraina)

- suferă influenţe climatice nord-vestice (scandinavo-baltice)

- sunt bine împăduriţi

- păşuni extinsecreşterea animalelor (zootehnia) bine dezvoltată mai ales în Obcinele Bucovinei

Cuprinde:

- Munţii

o vulcanici:

- M. Oaş,

- M. Igniş (vf. Igniş 1 307 m)

- M. Gutâi,

- M. Lăpuşului

- M. Ţibleş (vf. Ţibleş 1 839 m)

- M. Bârgău

o din şisturi cristaline:

- M. Maramureşului (vf. Farcău 1 956 m, vf. Toroioaga 1 930 m, vf. Pop Ivan 1 937m),

- M. Rodnei (vf. Pietrosul Rodnei 2 303 m, vf. Ineu 2 279 m)

- M. Suhard

o din fliş:

- Obcinele Bucovinei alcătuite din teri culmi paralele ce scad altitudinal de la vest la est:

- Obcina Mestecăniş

- Obcina Feredeu

- Obcina Mare

- Depresiuni:

- Dep. Oaş- bine individualizată

- Dep. Maramureşului¬- drenată de Tisa (în N) şi afluenţii săi Iza şi Vişeu; cu altitudini de 800 m cu culturi pomicole şi păşuni

- Dep. Dornelor- drenată de Bistriţa şi afluentul său Dorna; aici se află staţiunea turistică Vatra Dornei

- Culoarul depresionar Câmpulung Moldovenesc- Gura Humorului- drenată de Moldova

- Pasuri şi trecători:

- Huta –leagă depresiunile Oaş şi Maramureş

Preview document

Carpații - Pagina 1
Carpații - Pagina 2
Carpații - Pagina 3
Carpații - Pagina 4
Carpații - Pagina 5
Carpații - Pagina 6
Carpații - Pagina 7
Carpații - Pagina 8
Carpații - Pagina 9
Carpații - Pagina 10
Carpații - Pagina 11
Carpații - Pagina 12
Carpații - Pagina 13
Carpații - Pagina 14
Carpații - Pagina 15
Carpații - Pagina 16
Carpații - Pagina 17
Carpații - Pagina 18
Carpații - Pagina 19
Carpații - Pagina 20

Conținut arhivă zip

  • Carpatii.doc

Alții au mai descărcat și

Vestigii Antice

CETĂTI GETO-DACICE De-a lungul unei perioade de mai bine de 150 de ani (sec. I î. Hr. - sec I d. Hr.), Dacia a fost înzestrată cu un veritabil...

Masivul Bucegi și Valea Prahovei

Masivul Bucegi si Valea Prahovei 1. Prezentarea generala a zonei: - asezarea geografica a zonei: Valea Prahovei este asezata în partea de sud est...

Depresiunea Brasov

Depresiunea Brasov este situata aproximativ in centrul tarii, la curbura interna a arcului carpatic, fiind o arie de discontinuitate intre Carpatii...

Grupa Nordica a Carpatilor Orientali - Carpatii Maramuresului si ai Bucovinei

CARACTERIZARE FIZICO-GEOGRAFICA: Asezare si limite: Constituie partea nordica a Carpatilor Orientali,care,la randul lor,reprezinta celmai...

Geografia Mediului

Curs I Aspecte Generale 1. Concepte generale privioare la mediu: Descoperirea si cunoasterea planetei de om a fost un proces lent care s-a...

România în Contextul Geopolitic și European în Perioada 1859-1938

Pozitia României fatã de evenimente si crize diplomatice si militare Relatiile cu marile puteri în contextul acutizãrii politicii revizioniste...

Carpații României

Fac parte din Carpaţii Sud-estici cuprinzând cea mai mare parte a acestora. Pe teritoriul româniei realizează aproape un cerc, pe care N. Bălcescu...

Patrimoniul Turistic al României

1. Patrimoniu turistic, potenţial turistic, resursă turistică, ofertă turistică, fond turistic. 1.1.Concepte, componente, clasificări Conform...

Ai nevoie de altceva?