Cererea de Transport de Mărfuri

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Geografie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 6 în total
Cuvinte : 1919
Mărime: 235.61KB (arhivat)
Publicat de: Barbu Cristea
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ioja Cristian

Extras din curs

Evaluarea indicatorului

Pentru UE-15, principala explicaţie este aceea că piaţa internă optează pentru relocalizarea unor procese de producţie, generând astfel o creştere suplimentară a cererii de transport depăşind creşterea constantă a PIB.

Pentru UE-10, principalul motiv este reprezentat de marea schimbare de la nivelul producţiei, de trecerea de la o industrie grea şi puţin valoroasă, la o producţie şi servicii mai valoroase. Acest motiv, împreună cu puternica creştere economică, indică faptul că această creştere a transportului de mărfuri nu ţine pasul cu creşterea PIB. Ambele efecte sunt temporare, însă datele nu conţin nici o indicaţie conform căreia s-ar produce o decuplare reală.

Ponderea modurilor alternative de transport de mărfuri (feroviar şi ape navigabile interne) s-a diminuat în ultima decadă. Ca rezultat, obiectivul trasat în politica comună de transporturi (CTP) de stabilizare a ponderii transportului feroviar pe ape navigabile interne, traversare maritimă pe distanţe scurte şi utilizarea conductelor de petrol, precum şi de inversare a balanţei începând cu anul 2010, nu va fi îndeplinit dacă nu se produce o reversie puternică a tendinţei actuale.

Această dezvoltare poate fi explicată dacă se analizează tipul de bunuri transportate. Acest factor are un rol important în alegerea modului de transport. Bunurile fragile şi de mare valoare necesită un transport rapid şi sigur – transportul rutier este adesea cea mai rapidă şi sigură formă de transport disponibilă, oferind mai multă flexibilitate în ceea ce priveşte punctele de preluare şi de livrare. Produsele agricole şi produsele manufacturate sunt unele dintre cele mai importante bunuri transportate în Europa. Şi ponderea lor în tone-km este în creştere.

Producţia modernă preferă livrarea „exact la momentul necesar” a bunurilor, deoarece sistemul de transport o

permite. Viteza şi flexibilitatea transportului au, aşadar, o mare importanţă. În ciuda congestiei, transportul rutier este de multe ori mai rapid şi mai flexibil decât transportul feroviar sau maritim. În plus, ca rezultat al planificării spaţiale şi al dezvoltării infrastructurii, multe destinaţii pot fi accesibile numai pe cale rutieră, iar transportul mixt este utilizat numai într-o măsură limitată. În plus, sectorul rutier este liberalizat într-o mare măsură, în timp ce sectorul apelor navigabile interne şi cel feroviar au fost deschise unei competiţii mai largi relativ recent. Şi, în cele din urmă, tonajul mediu al bunurilor transportate pe cale rutieră se deplasează pe 110 km, o distanţă în care transportul feroviar sau căile navigabile interne sunt mai puţin eficiente, întrucât este necesar transportul rutier de la şi către punctele de încărcare. În plus, prin utilizarea unor mijloace de transport multiple pe distanţe atât de scurte, se pierde timp valoros din cauza lipsei de standardizare a unităţilor de încărcare şi a lipsei unor conexiuni convenabile şi rapide cu liniile feroviare şi căile navigabile interne. Pentru transportul maritim pe distanţe scurte,tonajul mediu de bunuri este transportat pe o distanţă mai mare de 1 430 km. În acest caz, timpul nu este o problemă. Costul scăzut al transportului pe apă are o importanţă mai mare în acest sens.

Definirea indicatorului

Pentru a măsura decuplarea dintre cererea de transport de mărfuri şi creşterea economică, se calculează volumul transportului de mărfuri raportat la PIB (intensitate).

Tendinţe separate pentru cele două componente de intensitate sunt prezentate pentru UE-25. O decuplare relativă are loc atunci când cererea de transport de mărfuri se dezvoltă într-un ritm inferior celui al PIB. Decuplarea

absolută se manifestă atunci când cererea de transport de mărfuri scade în timp ce PIB-ul creşte sau rămâne constant. Dacă şi creşterea şi PIB-ul sunt în scădere, atunci ele rămân cuplate.

Unitatea este tonă-kilometru (tonă-km), ceea ce reprezintă deplasarea unei tone pe o distanţă de un kilometru. Include transportul rutier, feroviar şi pe căile navigabile interne. Transportul feroviar şi pe căile navigabile are la bază deplasările de pe teritoriul naţional, indiferent de naţionalitatea vehiculului sau a ambarcaţiunii.Transportul rutier se bazează pe toate deplasările de vehicule înregistrate în ţara de raportare.

Cererea de transport de mărfuri şi PIB-ul sunt prezentate sub forma unui index (1995 = 100). Proporţia unui element faţă de celălalt este indexată în anul interior (decuplarea anuală/modificări de intensitate) pentru a putea observa schimbările din intensitatea anuală a cererii transportului de mărfuri comparativ cu creşterea economică.

Indicatorul mai poate fi prezentat şi ca proporţia transportului rutier în transportul total intern (decuplarea modurilor de transport pentru transportul de mărfuri). Eurostat lucrează în prezent la metode de calcul şi distribuţie teritorială a datelor de performanţă pentru transportul maritim care, dacă este inclus, ar avea un impact semnificativ asupra proporţiilor de moduri de transport. Atunci când rezultatele Eurostat vor fi disponibile, indicatorul din setul principal va fi revizuit şi va fi prezentată repartizarea procentuală a modurilor.

Preview document

Cererea de Transport de Mărfuri - Pagina 1
Cererea de Transport de Mărfuri - Pagina 2
Cererea de Transport de Mărfuri - Pagina 3
Cererea de Transport de Mărfuri - Pagina 4
Cererea de Transport de Mărfuri - Pagina 5
Cererea de Transport de Mărfuri - Pagina 6
Cererea de Transport de Mărfuri - Pagina 7
Cererea de Transport de Mărfuri - Pagina 8
Cererea de Transport de Mărfuri - Pagina 9
Cererea de Transport de Mărfuri - Pagina 10
Cererea de Transport de Mărfuri - Pagina 11
Cererea de Transport de Mărfuri - Pagina 12
Cererea de Transport de Mărfuri - Pagina 13
Cererea de Transport de Mărfuri - Pagina 14

Conținut arhivă zip

  • Cererea de Transport de Marfuri.doc

Alții au mai descărcat și

Geografie economică mondială

I Resursele umane Resursele umane constituie totalitatea populatiei la un anumit la un moment dat care poate presa o activitate social...

Demografie și geografie istorică

Curs 1. Demografie; 18 octombrie 2006 - termenul deriva etimologic din doua cuvinte grecesti: demos (popor) + graphe (descriere) – „descrierea...

Meteorologia Poluării

PROBLEMELE GENERAE ASUPRA POLUARII AERULUI PROBLEME GLOBALE Sfârsitul secolului al XX-lea este al mondializarii, globalizarii, al mediului. În...

Geografie economică mondială

CUPRINS Evolutia numarului populatiei Terrei În prezent, populatia Terrei a depasit 6 miliarde de locuitori (octombrie 1999), cifra obtinuta prin...

Curs de Biogeografie

Biogeografia sau geografia vietii a aparut ca stiinta limitrofa intre biologie si geografie.Cel care i-a pus bazele a fost Charles Darwin....

Factorii Naturali

CAP.III. CLIMA. III.1. ASPECTE GENERALE Spre deosebire de relief, atmosfera este cea mai mobila dintre sferele externe. In cadrul sau se...

Protecția Cadrului Natural al Deltei Dunării

Conservarea conditiilor naturale si a monumentelor culturale si istorice se înscrie între preocuparile de baza ale statului nostru: “Este necesar...

Hidrologie

Apa reprezinta unul din elementele naturale indespensabile existentei lumii vii. Ea are un rol fundamental în desfasurarea proceselor naturale...

Te-ar putea interesa și

Cercetarea de piață privind activitățile comerciale profilate în vânzarea camioanelor de marfă

Introducere Ultimele decenii ale acestui secol au impus un nou concept, marketing, folosit cu o mare frecvenţă atât în teorie cât şi în practica...

Managementul activităților de transport la SC West Eurotrans SRL

CAPITOLUL I ELEMENTE GENERALE PRIVIND ACTIVITATEA DE TRANSPORT 1.1 Obiectul şi importanţa activităţii de transport Transporturile reprezintă o...

Derularea unei operațiuni de export pentru produsul obiecte decorative la S.C. Icco S.A.

Constituita ca S.A. in anul 1991,prin legea numarul 15/1990 si hotararea guvernamentala numarul 1224/1990, S.C. ICCO S.A. are un capital social de...

Transportu Public de Persoane

1. Introducere Activitatea de transport consta in acele actiuni prin care se organizeaza si se realizeaza deplasarea calatorilor si a marfurilor...

Normele metodologice ale asigurărilor

Introducere Modul de organizare şi conducere a activităţii de asigurare este determinat atât de acţiunea unor factori comuni şi altor domenii de...

Piața Serviciilor de Transport

CAPITOLUL I 1.1. Obiectul şi importanţa activităţii de transport Transporturile reprezintă sistemul circulator al întregii planete şi în acelaşi...

Tranzacții economice internaționale

Forma juridica a societatii: Societatea comerciala S.C. TRANSIMPEX S.R.L. este persoana juridica avand forma juridica de societate cu raspundere...

Ai nevoie de altceva?