Climatologie

Curs
8.7/10 (3 voturi)
Domeniu: Geografie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 114 în total
Cuvinte : 38366
Mărime: 141.24KB (arhivat)
Publicat de: Lorena Bodea
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Colda Daniel

Extras din curs

CAPITOLUL 1

INTRODUCERE

1.1.Obiectul de studiu al meteorologiei şi climatologiei

Meteorologia – are ca obiect de studiu atmosfera Terrei, procesele de transfer a energiei solare receptate de atmosferă, respectiv interacţiunea dintre aceste procese şi efectele rezultate.

Denumirea vine din grecescul “ meteoron” (ceea ce se produce în atmosferă) şi logos.

Meteorologia cuprinde anumite discipline independente ca:

• radiometria – care se ocupă cu studiul radiaţiei solare, terestre şi atmosferice în conexiune cu anumite caracteristici ale Terrei;

• aerologia – se ocupă cu fizica atmosferei libere;

• meteorologia dinamică – care studiază legile circulaţiei aerului atmosferic în vederea asigurării prognozei;

• meteorologia sinoptică – care utilizând informaţiile radiometrice, aerologice şi meteodinamice studiază geneza şi evoluţia fronturilor atmosferice în scopul prevederii stării vremii;

• climatologia – care se ocupă cu procesele climato-genetice şi interacţiunea acestora cu factorii de mediu;

• meteorologia aplicată – care în funcţie de domeniul pe care-l deserveşte se numeşte: biometeorologie, meteorologie silvică, aeronavală, agrometeorologie, etc.

Climatologia poate fi definită drept ştiinţa care studiază starea medie a stărilor de vreme într-un loc, regiune sau zonă geografică, pe o anumită perioadă de timp, precum şi cauzele care le generează. Cuvântul CLIMĂ vine din limba greacă, unde klima înseamnă înclinaţia soarelui. Clima este influenţată în principal de radiaţia solară şi variaţiile sale anuale, de latitudine, dar şi de structura complexă a atmosferei, de altitudine, de apropierea de ocean sau de mare, de formele de relief (mai ales munţii şi dealurile).

Cercetarea legilor obiective, caracterizarea regimului climatic al diferitelor ţări şi regiuni şi posibilităţile de utilizare practică a datelor referitoare la climă se bazează pe informaţiile furnizate de meteorologie.

1.2. Elemente de bază în prelucrarea datelor climatologice

1.2.1.Indicii climatici de bază (mediile, extremele, frecvenţa)

Pentru caracterizarea climei, indicii cei mai utilizaţi sunt valorile medii ale diferiţilor parametrii, valori calculate pe o perioadă suficient de lungă de observaţii efectuate la staţiile meteorologice. Compararea datelor referitoare la temperatură, precipitaţii, nebulozitate, vânt etc. permite identificarea regiunilor cu condiţii analoge pentru culturi agricole, direcţii de propagare a unei potenţiale poluări, amplasarea optimă a unui traseu de cale ferată sau a unei linii aeriene etc.

Hărţile cu izolinii permit descoperirea sau confirmarea legilor de formare şi evoluţie ale climei. La tropice regimul termic este cvasiuniform, la latitudini temperate variabilitatea condiţilor constituie o particularitate principală a regimului climatic. Ca urmare, în prelucrarea datelor climatologice se acordă o mare importanţă valorilor extreme (minime sau maxime absolute), precum şi valorilor medii lunare maxime sau minime. Diferenţa dintre valorile maxime şi minime se numeşte amplitudine, iar în cazul valorilor extreme absolute, amplitudine absolută.

Frecvenţa reprezintă numărul de cazuri înregistrate pentru un anumit parametru într-un anumit interval de timp (temperatură, cantitate de precipitaţii etc). Pentru fenomenele atmosferice se recurge la numărul mediu lunar de zile cu un anumit fenomen (ceaţă, grindină, viscol, ş.a.m.d.).

1.2.2. Caracteristicile variabilităţii elementelor meteorologice

Frecvenţa intervalelor parametrilor climatici, reprezentată sub formă de tabele sau sub forma curbei repartiţiei, exprimă sintetic toate valorile pe care parametrul respectiv le are în diferite intervale de timp, precum şi frecvenţa acestor valori.

Frecvenţa constituie caracteristica cea mai completă a variabilităţii parametrilor. Pentru indicarea variaţiei valorilor în anumiţi ani, se calculează abaterile medii ale parametrilor de la normală, adică de la media plurianuală. Abaterile de la normală se numesc anomalii.

Termenii „normală” şi „anomalie” au un caracter convenţional. Pentru termenul „normală” , convenţionalitatea constă în faptul că valoarea medie plurianuală nu este valoarea cea mai frecventă. Referitor la anomalii, datele pe anumiţi ani nu pot fi considerate anormale, deoarece abaterile de la media plurianuală sunt obişnuite, constituind o particularitate reală a climei.

1.2.3. Omogenitatea seriilor de observaţii meteorologice

Seriile de observaţii în baza cărora se analizează valorile parametrilor şi se realizează deducţiile plurianuale trebuie să conţină date, nu numai exacte, ci şi omogene, în vederea comparării climelor diferitelor regiuni şi studiului schimbării condiţiilor climatice în timp.

O serie de observaţii se consideră omogenă dacă variaţia datelor de la un interval de timp la altul:

- depinde exclusiv de condiţiile climatice specifice perioadei de timp;

- nu depinde de schimbarea aparaturii de măsură, de momentul efectuării observaţiilor, de modul de apreciere a fenomenelor de către observatori (subiectivismul evaluării umane).

Preview document

Climatologie - Pagina 1
Climatologie - Pagina 2
Climatologie - Pagina 3
Climatologie - Pagina 4
Climatologie - Pagina 5
Climatologie - Pagina 6
Climatologie - Pagina 7
Climatologie - Pagina 8
Climatologie - Pagina 9
Climatologie - Pagina 10
Climatologie - Pagina 11
Climatologie - Pagina 12
Climatologie - Pagina 13
Climatologie - Pagina 14
Climatologie - Pagina 15
Climatologie - Pagina 16
Climatologie - Pagina 17
Climatologie - Pagina 18
Climatologie - Pagina 19
Climatologie - Pagina 20
Climatologie - Pagina 21
Climatologie - Pagina 22
Climatologie - Pagina 23
Climatologie - Pagina 24
Climatologie - Pagina 25
Climatologie - Pagina 26
Climatologie - Pagina 27
Climatologie - Pagina 28
Climatologie - Pagina 29
Climatologie - Pagina 30
Climatologie - Pagina 31
Climatologie - Pagina 32
Climatologie - Pagina 33
Climatologie - Pagina 34
Climatologie - Pagina 35
Climatologie - Pagina 36
Climatologie - Pagina 37
Climatologie - Pagina 38
Climatologie - Pagina 39
Climatologie - Pagina 40
Climatologie - Pagina 41
Climatologie - Pagina 42
Climatologie - Pagina 43
Climatologie - Pagina 44
Climatologie - Pagina 45
Climatologie - Pagina 46
Climatologie - Pagina 47
Climatologie - Pagina 48
Climatologie - Pagina 49
Climatologie - Pagina 50
Climatologie - Pagina 51
Climatologie - Pagina 52
Climatologie - Pagina 53
Climatologie - Pagina 54
Climatologie - Pagina 55
Climatologie - Pagina 56
Climatologie - Pagina 57
Climatologie - Pagina 58
Climatologie - Pagina 59
Climatologie - Pagina 60
Climatologie - Pagina 61
Climatologie - Pagina 62
Climatologie - Pagina 63
Climatologie - Pagina 64
Climatologie - Pagina 65
Climatologie - Pagina 66
Climatologie - Pagina 67
Climatologie - Pagina 68
Climatologie - Pagina 69
Climatologie - Pagina 70
Climatologie - Pagina 71
Climatologie - Pagina 72
Climatologie - Pagina 73
Climatologie - Pagina 74
Climatologie - Pagina 75
Climatologie - Pagina 76
Climatologie - Pagina 77
Climatologie - Pagina 78
Climatologie - Pagina 79
Climatologie - Pagina 80
Climatologie - Pagina 81
Climatologie - Pagina 82
Climatologie - Pagina 83
Climatologie - Pagina 84
Climatologie - Pagina 85
Climatologie - Pagina 86
Climatologie - Pagina 87
Climatologie - Pagina 88
Climatologie - Pagina 89
Climatologie - Pagina 90
Climatologie - Pagina 91
Climatologie - Pagina 92
Climatologie - Pagina 93
Climatologie - Pagina 94
Climatologie - Pagina 95
Climatologie - Pagina 96
Climatologie - Pagina 97
Climatologie - Pagina 98
Climatologie - Pagina 99
Climatologie - Pagina 100
Climatologie - Pagina 101
Climatologie - Pagina 102
Climatologie - Pagina 103
Climatologie - Pagina 104
Climatologie - Pagina 105
Climatologie - Pagina 106
Climatologie - Pagina 107
Climatologie - Pagina 108
Climatologie - Pagina 109
Climatologie - Pagina 110
Climatologie - Pagina 111
Climatologie - Pagina 112
Climatologie - Pagina 113
Climatologie - Pagina 114

Conținut arhivă zip

  • Climatologie.doc

Alții au mai descărcat și

Meteorologie

I. Prezentarea unei statii meteorologice standard Imporatanta practica a cunoasterii timpului si climei justifica utilitatea determinarilor...

Măsurarea temperaturii aerului și a solului

I. TEMPERATURA AERULUI . Atmosfera absoarbe o mica parte din radiatia solara care o traverseaza. Astfel, incalzirea atmosferei nu poate avea loc...

Meteorologie și Climatologie

• Definiţii • Scurt istoric meteo-climatologic • Reţeaua de staţii si posturi meteorologice din România, A.N.M. • Organizarea unei staţii...

Meteorologie - Climatologie

Curs 1. Introducere Meterologia (meteoron- fenomen atmosferic; logos – stiintă, cunoastere) sau stiinta care studiază atmosfera denumeste azi,...

Riscuri Climatice Extreme

Curs 1. TERMINOLOGIE, METODOLOGIA CERCETĂRII FENOMENELOR CLIMATICE DE RISC, CLASIFICARE 1.1. Probleme de terminologie Până în prezent, nici pe...

Factorii Naturali

CAP.III. CLIMA. III.1. ASPECTE GENERALE Spre deosebire de relief, atmosfera este cea mai mobila dintre sferele externe. In cadrul sau se...

Hidrologie

Apa reprezinta unul din elementele naturale indespensabile existentei lumii vii. Ea are un rol fundamental în desfasurarea proceselor naturale...

Topoclimatologie

DEFINIŢII, OBIECT, IMPORTANŢĂ Termenul de ,,topoclimatologie’’ derivă din limba greacă şi este compus din 2 cuvinte: ,,topos’’, care înseamnă...

Te-ar putea interesa și

Introducere în meteorologie și climatologie - organizarea unei stații meteorologice

METEOROLOGIA: ramura stiintelor geo-fizice care se ocupa cu studiul atmosferei atat din punct de vedere al proprietatilor fizice, chimice si de...

Portofoliu la Climatologie

I Aspecte generale Vântul reprezintă mişcarea aerului pe orizontală aproape paralelă cu suprafaţa terestră ca urmare a diferenţelor de presiune...

Introducere în Meteorologie și Climatologie

Meteorologia este stiinta geofizica care studiaza atmosfera atat din punct de vedere al originii compozitiei insusirilor fizice si structura, cat...

Climatologie

FACTORII GENETICI AI CLIMEI Climatologia este stiinta care se ocupã cu studiul conditiilor de genezã a climatelor si rãspândirii lor geografice...

Meteorologie și Climatologie

• Definiţii • Scurt istoric meteo-climatologic • Reţeaua de staţii si posturi meteorologice din România, A.N.M. • Organizarea unei staţii...

Meteorologie - Climatologie

Curs 1. Introducere Meterologia (meteoron- fenomen atmosferic; logos – stiintă, cunoastere) sau stiinta care studiază atmosfera denumeste azi,...

Climatologie

CURS 1: Introducere – conceptele de schimbări globale şi schimbări climatice 1.INTRODUCERE Schimbarile climatice reprezinta o problema actuala...

Climatologia urbană

I. Prima lucrare de Climatologie urbană alcătuită pe baze științifice folosind observațiile instrumentale aparține lui Luke Howard ”The climate of...

Ai nevoie de altceva?