Curs Topografie

Imagine preview
(9/10 din 6 voturi)

Acest curs prezinta Curs Topografie.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 3 fisiere doc de 40 de pagini (in total).

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Geografie

Cuprins

Conţinut:
12.1. Ridicări topografice
12.2. Sisteme de coordonate utilizate în topografie
12.3. Puncte topografice
12.4. Erori şi greşeli în măsurătorile topografice
Obiective:
La sfârşitul acestei lecţii veţi fi în măsură:
-să definiţi ridicarea topografică
-să precizaţi care sunt sistemele de coordonate utilizate în topografie
-să definiţi ce sunt punctele de sprijin şi punctele caracteristice
-să definiţi şi să clasificaţi erorile

Extras din document

12.1. Ridicări topografice

Topografia este ştiinţa care se ocupă cu măsurarea suprafeţei terestre în vederea transpunerii ei pe plan. În acest scop ea urmăreşte să determine poziţia în plan şi spaţiu a unor puncte, alese nu la întâmplare, ci în aşa fel încât pe de-o parte să permită o bună acoperire a terenului, iar pe de altă parte să scoată în evidenţă schimbările de direcţie ale elementelor liniare, precum şi modificările de pantă ale terenului. Totalitatea operaţiilor desfăşurate pe teren şi în birou (planificare, măsurători, calcule), în vederea determinării coordonatelor punctelor de pe suprafaţa terestră poartă denumirea de ridicare topografică.

12.2. Sisteme de coordonate utilizate în topografie

Coordonatele sunt acele valori care definesc poziţia unui punct în raport de un anumit sistem de referinţă. În topografie se folosesc în principal două sisteme de coordonate, şi anume:

12.2.1. Coordonatele rectangulare

În acest caz sistemul de referinţă este format din două axe perpendiculare cu originea comună în punctul O (Figura 63).

Figura 63 – Coordonatele rectangulare

a) în sistem cartezian; b) în sistem Gauss

Poziţia punctului A în raport cu cele două axe este dată de lungimea perpendicularelor coborâte din punct pe axele OX şi OY. Acest sistem de coordonate este utilizat în ridicările topografice realizate prin metoda echerării.

12.2.2. Coordonatele polare

De această dată poziţia punctului se raportează la o singură direcţie de referinţă (nordul geografic, nordul magnetic sau o direcţie oarecare de pe teren), numită axă polară (Figura 64). Din originea direcţiei de referinţă (punctul O) se măsoară distanţa până la punctul de pe teren (OA = d), precum şi unghiul format de dreapta respectivă cu direcţia de referinţă (θ). Astfel, rezultă că poziţia punctului A este dată de două valori diferite, una reprezentând distanţa exprimată în metri, iar cealaltă valoarea unghiului exprimat în grade, minute şi secunde.

Sistemul coordonatelor polare îşi găseşte aplicabilitate în metoda radierii.

Fisiere in arhiva (3):

  • Cursul1.doc
  • Cursul2.doc
  • Cursul3.doc