Demografie si Metode de Cercetare

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest curs prezinta Demografie si Metode de Cercetare.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 7 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domenii: Geografie, Alte Domenii

Extras din document

Demografia este ştiinţa care are ca obiect de studiu populaţiile umane sub aspectul numărului, repartiţiei geografice şi structurii după diferite caracteristici demografice şi socio-economice, analiza evoluţiei lor şi evidenţierea legilor de dezvoltare a populaţiei.

Evenimentul demografic este unitatea statistică de observare în demografie şi se referă la cazul individual statistic (ex.: naştere, deces, căsătorie, divorţ etc.).

Fenomenul demografic reprezintă intensitatea apariţiei evenimentelor demografice într-o populaţie şi într-¬o perioadă de timp şi se măsoară cu ajutorul rate lor (ex.: natalitate, mortalitate, nupţialitate, divorţialitate etc.).

Ratele cu care operează demografia pot fi clasificate in trei grupe:

1. Rate brute

Avantaje:

-sunt uşor de calculat;

-au largă utilizare pe plan internaţional;

-se găsesc în toate anuarele OMS şi breviarele statistice.

Dezavantaje:

-nivelul fenomenelor pe care le măsoară nu ţine cont de diferenţele structurale;

-ale populaţiei respective;

-nu pot fi interpretate direct;

-nu pot fi comparate direct intre ele.

2. Rate specifice

Avantaje:

-au aplicabilitate pe subgrupe de populaţie omogenă;

-sunt utilizate în studiile epidemiologice;

-permit compararea subgrupelor din acelaşi tip.

Dezavantaje:

-la calcularea rate lor specifice se pierde din vedere întregul, totalitate a populaţiei.

3. Rate standardizate (ajustate)

Avantaje:

-permit înlăturarea aportului unei anumite caracteristici a populaţiei (sex, grupa de vârstă etc.) asupra nivelului indicatorului (înlătură influenţa diferenţelor structurale);

-asigură calcularea celor mai corecte comparaţii între populaţii diferite.

Dezavantaje:

-sunt indicatori calculaţi, artificiali, fictivi.

Fenomenele demografice pot fi studiate sub raportul staticii şi al dinamicii.

Statica populaţiei studiază numărul, distribuţia geografică şi structura populaţiei

1. Numărul populaţiei poate fi cunoscut prin:

-recensământul populaţiei - înregistrarea globală transversală a întregii populaţii la un moment dat;

-actualizarea recensământului prin date înregistrate la oficiile de stare civilă

-biroul de evidenţa populaţiei;

-anchete demografice care aprofundează elemente de structură şi dinamică a populaţiei;

-estimarea numărului populaţiei prin interpretarea rezultatelor între două recensăminte.

Fisiere in arhiva (1):

  • Demografie si Metode de Cercetare.doc

Alte informatii

Note de curs