Formarea Economiei Mondiale

Curs
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Geografie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 38 în total
Cuvinte : 10354
Mărime: 100.50KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Matei C.

Extras din document

Formarea economiei mondiale

§ 1. Etapele formării economiei mondiale

Termenul economie provine de la grecescul oikonomia, (oikos - casă, gospodărie, şi nomos - ordine, regulă, dirijare). În modul cel mai simplu economia poate fi definită ca fiind o anumită regulă în administrarea unei gospodării. Sinonim cu noţiunea de economie se foloseşte şi noţiunea activitate economică, sau viaţa economică.

Activitatea economică reprezintă ansamblul comportamentelor societăţii şi a deciziilor lor de a produce bunuri materiale şi nemateriale, pentru a le repartiza şi realiza în funcţie de necesităţile sociale. Interacţiunea a diferite activităţi economice şi sociale prin diviziunea socială şi teritorială a muncii aduce la constituirea treptată a economiei naţionale, iar mai târziu şi la formarea economiei mondiale.

Economia mondială actuală este un sistem global bazat pe diviziunea mondială a muncii exprimată în realizarea producerii, repartizarea şi consumul bunurilor materiale. Rolul principal în formarea economiei mondiale la acumularea de capital, dezvoltarea rapidă a mijloacelor de producţii şi transport şi economia de piaţă liberă bazată pe proprietatea privată. Economia mondială este foarte bine structurată în state, care alcătuiesc Centrul dezvoltării economice, Periferia şi Semiperiferia.

Rolul dominant în dezvoltarea forţelor de producţie ale economiei mondiale îl ocupă Centrul format din 3 nuclee (S.U.A, U.E. şi Japonia). Centrului, care include circa 25 de state dintre cele mai dezvoltate şi bogate îi revin 13,2% din populaţia Terrei şi 49% din produsul global. Numai S.U.A. le revin peste 50% din cheltuielile financiare alocate cercetărilor ştiinţifice. Periferia economiei mondiale sunt statele în curs de dezvoltare caracterizate prin exportul de materie primă şi tehnologii inferioare de producţie şi prin dezvoltarea globală a sectorului terţiar.

Semiperiferia este prezentată prin mai multe grupe de state, care se caracterizează prin ritmuri înalte de dezvoltare şi prin modernizarea intensă a economiei şi societăţii. O subgrupă geoeconomică aparte alcătuiesc statele ex-socialiste, pentru care este dificil de a prognoza direcţiile, căile şi ritmurile de dezvoltare şi tranziţie la economia de piaţă. Pentru toate statele acestei subgrupe este necesar de a elabora o nouă strategie geoeconomică a politicii externe, pentru acomodarea la modelul şi principiile de bază ale legăturilor economice internaţionale. Pentru încadrarea acestor state în economia mondială va fi nevoie de a trece prin mai multe etape de încorporare în reproducerea internaţională şi de transnaţionalizare a economiei prin atragerea de capital străin şi prin formarea firmelor transnaţionale proprii.

Economia mondială este produsul evoluţiei îndelungate a diferite structuri socio-economice. Studierea problemelor genezei, evoluţiei şi dezvoltării acestor structuri este calea principală a interpretării proceselor actuale în economia mondială şi a determinarii locului fiecărui stat aparte în comunitatea statelor lumii.

Economia mondială în literatura de specialitate are mai multe semnificaţii. Unii autori consideră că economia mondială „prezintă totalitatea economiilor naţionale, care participă la diviziunea internaţională a muncii şi sunt legate de convenţii internaţionale”. 1, p. 3; 2, p. 13. Alţi autori tratează economia mondială ca „un sistem de relaţii economice mondiale complexe, ca o legătură universală între economiile naţionale” 3, p. 10. Economia mondială ca o totalitate a economiilor naţionale şi regionale nu se prezintă ca o sumă aritmetică a acestor, dar reprezintă un sistem cu o structură şi logică de dezvoltare bine echilibrată. Ea prezintă un câmp enorm de activitate umană în care în condiţiile diviziunii internaţionale a muncii se precizează interacţiunea de colaborare mondială a factorilor economici şi decizionali. Economia mondială poate fi numită naţional-mondială, deoarece economiile statelor independente au devenit atât de legate reciproc între ele, încât dezvoltarea izolată este imposibilă. Prin urmare, evoluţia economiei mondiale începe odată cu formarea economiilor naţionale, cu dezvoltarea diviziunii internaţionale a muncii şi cu formarea pieţei mondiale contemporane.

Preview document

Formarea Economiei Mondiale - Pagina 1
Formarea Economiei Mondiale - Pagina 2
Formarea Economiei Mondiale - Pagina 3
Formarea Economiei Mondiale - Pagina 4
Formarea Economiei Mondiale - Pagina 5
Formarea Economiei Mondiale - Pagina 6
Formarea Economiei Mondiale - Pagina 7
Formarea Economiei Mondiale - Pagina 8
Formarea Economiei Mondiale - Pagina 9
Formarea Economiei Mondiale - Pagina 10
Formarea Economiei Mondiale - Pagina 11
Formarea Economiei Mondiale - Pagina 12
Formarea Economiei Mondiale - Pagina 13
Formarea Economiei Mondiale - Pagina 14
Formarea Economiei Mondiale - Pagina 15
Formarea Economiei Mondiale - Pagina 16
Formarea Economiei Mondiale - Pagina 17
Formarea Economiei Mondiale - Pagina 18
Formarea Economiei Mondiale - Pagina 19
Formarea Economiei Mondiale - Pagina 20
Formarea Economiei Mondiale - Pagina 21
Formarea Economiei Mondiale - Pagina 22
Formarea Economiei Mondiale - Pagina 23
Formarea Economiei Mondiale - Pagina 24
Formarea Economiei Mondiale - Pagina 25
Formarea Economiei Mondiale - Pagina 26
Formarea Economiei Mondiale - Pagina 27
Formarea Economiei Mondiale - Pagina 28
Formarea Economiei Mondiale - Pagina 29
Formarea Economiei Mondiale - Pagina 30
Formarea Economiei Mondiale - Pagina 31
Formarea Economiei Mondiale - Pagina 32
Formarea Economiei Mondiale - Pagina 33
Formarea Economiei Mondiale - Pagina 34
Formarea Economiei Mondiale - Pagina 35
Formarea Economiei Mondiale - Pagina 36
Formarea Economiei Mondiale - Pagina 37
Formarea Economiei Mondiale - Pagina 38

Conținut arhivă zip

  • Formarea Economiei Mondiale.doc

Alții au mai descărcat și

Geografia Asiei

I. Caracteristici fizico-geografice generale Asia este continentul cel mai întins (ocupă 30% din suprafaţa uscatului terestru) şi cel mai complex...

Dinamica Spatiului Rural

Curs 1 13.10.2008 Dinamica spatiului rural Conceptul de spatiu rural - Obiect de studiu a geografiei rurale Definitie, componente si evolutia...

Dinamica Spatiului Urban

Curs 1 14.10.2008 Dinamica spatiului urban - Fr. Ratzel: oras = acea localitate care se caracterizeaza printr-un anumit numar de locuitori,...

Turismul Cultural si Regenerarea Urbana

INTRODUCERE Scopul acestui capitol este sa analizeze rolul pe care turismul cultural il poate juca in regenerarea oraselor, in special al celor...

Climatologie

CAPITOLUL 1 INTRODUCERE 1.1.Obiectul de studiu al meteorologiei şi climatologiei Meteorologia – are ca obiect de studiu atmosfera Terrei,...

Tratarea Apelor Uzate

CAPITOLUL 1 STRUCTURA SI PROPRIETATILE APEI Structura moleculei de apa Structura moleculei de apa Structura moleculara a apei in cele trei...

Geografia Apelor Minerale și Termale

Istoricul cercetărilor Legenda spune că Hercule ar fi descopeirt şi folosit primul apele termale sulfuroase de la Termopile, refăcându-şi astfel...

Riscuri Induse de Fenomenele Periglaciare

Riscurile induse de fenomenele periglaciare Periglaciar- sistem morfometric din regiunile reci, descoperite permanent de gheata, situate dincolo...

Te-ar putea interesa și

Globalizarea - Proces dominant la nivelul economiei mondiale

Mediul înconjurător în care îşi desfăşoară activitatea organizaţiile devine tot mai turbulent, astfel organizaţiile trebuie să înveţe să se...

Integrarea Economică Internațională și Formele ei de Manifestare

Introducere Actualitatea temei de cercetare. Fenomenele globalizării vieţii economico-politice şi sociale contemporane, creşterea gradului de...

Rolul FMI în economia mondială

CAP. I FONDUL MONETAR INTERNATIONAL - ISTORIC, OBIECTIVE, STRUCTURA ORGANIZATORICA SI TRASATURI ALE ACTIVITATII 1.1 Conferinta monetara mondiala...

Piete Financiar Globale - Piata Valutara

Capitolul I: ELEMENTE CONCEPTUALE Valutele şi monedele internaţionale Moneda unei ţări reprezintă unitatea de măsură care serveşte la evaluarea,...

Istoria Economica a Romaniei

CAP I. CIVILIZATIA MATERIALA A GETO-DACILOR SI VIATA ECONOMICA IN DACIA ROMANA. CIVILIZATIA MATERIALA A GETODACILOR. Spatiul carpato...

Fondul Monetar Internațional și Relația cu România

Introducere Divergenţele economice şi politice şi adesea conflictele de interese ale celor mai mari ţări reprezintă o mare provocare pentru...

Centre de Putere

INTRODUCERE Conceptul de putere Esenţa politicii o constituie accesul la putere. Aceasta permite, pe plan intern şi extern, transpunerea în...

Interdependențele Complexe dintre Economiile Naționale în Condițiile Globalizării

INTRODUCERE Globalizarea economică este, în mod cert, unul dintre cele mai puternice si mai vizibile trenduri de dezvoltare în noul context...

Ai nevoie de altceva?