Geografia Populației

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Geografie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 102 în total
Cuvinte : 118042
Mărime: 457.30KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ionel Muntele
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”Iaşi,Facultatea de Geografie şi Geologie, Departamentul de Geografie,Catedra de Geografie Umană

Extras din document

Geografia populaţiei : consideraţii teoretice şi metodologice

I.1.Domeniul de studiu

De la geografia populaţiei concepută într-o manieră extinsă la demografia spaţială definită restrictiv, studiul geografic al populaţiei poate lua diverse căi. Drept una din cauzele acestei situaţii este evocată adesea extinderea excesivă a domeniului de studiu a geografiei. Asupra temelor de interes geografic referitoare la populaţie, organizate în jurul studiului distribuţiei fenomenelor, proceselor şi structurilor demografice în spaţiu, există un consens general. Dificultatea stabilirii unor limite precise pentru domeniul strict al acestei discipline provine din multiplele nuanţe pe care le poate exprima noţiunea de populaţie. Multă vreme, până spre 1960, geografia avea o viziune mai cuprinzătoare asupra acestei noţiuni, incluzând toate caracteristicile sale fizice, sociale, economice şi culturale, substituindu-se astfel în mare măsură geografiei umane. Amploarea tematicii a impus limitarea interesului geografiei populaţiei la investigaţiile asupra informaţiilor statistice accesibile şi uşor de spaţializat. Chiar şi aşa domeniul de studiu rămâne destul de vast, încât au apărut tendinţe de limitare la două teme majore : studiul celor două componente demografice principale, fecunditatea şi mortalitatea; mobilitatea populaţiei. Cu toate argumentele aduse, excluderea completă a distribuţiilor spaţiale nu a întrunit o largă adeziune. Opţiunile cele mai frecvente converg spre ideea existenţei a patru compartimente distincte în studiul geografic al populaţiei :

- distribuţia spaţială a populaţiei

- dinamica populaţiei (evoluţia numerică şi dinamica naturală)

- structurile demografice, socio-culturale şi socio-economice

- mobilitatea populaţiei

I.2.Studiul populaţiei – domeniu interdisciplinar

Geografia nu este singura disciplină ştiinţifică interesată de problematica populaţiilor umane. Există discipline, precum demografia, care par mai îndreptăţite să o studieze Demografia are însă un net caracter interdisciplinar, suprapunându-se parţial, în diverse proporţii, cu alte discipline socio-umane :

-demografia statistică, subordonată statisticii, care urmăreşte variaţiile unor fenomene şi procese cuantificabile;

-demografia socială, subordonată sociologiei, care urmăreşte aceleaşi fenomene în interacţiunea lor cu spaţiul social;

-demografia istorică, subordonată istoriei, interesată de evoluţia aceloraşi fenomene şi procese în spaţiul politic;

-demografia politică, subordonată politologiei, care suprapune aceste fenomene şi procese în spaţiul politic;

-demografia economică, subordonată economiei, care are în centru interacţiunea acestora cu spaţiul economic;

-geodemografia sau geografia populaţiei, ramură a geografiei umane, preocupată de analiza distribuţiei componentelor demografice, dinamice sau structurale, în spaţiul geografic, văzut ca suport al acestora.

Astfel definită, geografia populaţiei apare înscrisă într-un domeniu interdisciplinar distinct, de care nu poate face abstracţie. Frecvenţa utilizării termenilor demogeografie sau geodemografie, substituiţi geografiei populaţiei sugerează conştientizarea acestui context interdisciplinar. Interesată de distribuţia populaţiilor umane şi de modul în care structurile acestora se diferenţiază în spaţiu, încercând să le explice, geografia populaţiei are astfel un loc bine precizat, deosebindu-se prin modul de abordare distinct de al celorlalte discipline amintite care pun accent fie pe variaţiile statistice fie pe interacţiunile cu sferele vieţii social-economice sau politice. De alfel încă L.Febvre (1938) observa că geografia pleacă de la sol şi nu de la societate, deosebindu-se astfel de ştiinţele sociale Geograful posedă avantajul unei viziuni ample asupra spaţiului terestru, asupra logicii ordonării componentelor fizice ale geosistemului, suportul populaţiilor umane care poate indica sensul sau cauzele evoluţiei multor procese şi fenomene geodemografice. Fără a exagera, unii autori atribuie geografiei populaţiei rolul esenţial în analiza geografică datorită dublei perspective pe care aceasta o propune : studiul colectivităţilor umane, cu toate particularităţile acestora şi studiul raporturilor dintre acestea umane şi mediu Dubla dimensiune, socială şi teritorială, a populaţiilor favorizează geografia în contextul actual dominat de mondializarea modelelor evolutive sau a fluxurilor al căror efect este o combinaţie între tendinţele de uniformizare şi cele de menţinere a diferenţierilor spaţiale, rezultat al luptei dintre inerţiile trecutului şi mutaţiile sistemice ale structurilor sociale. Originalitatea geografiei faţă de celelalte discipline socio-umane care studiază populaţia rezidă în ajustarea la un plan orizontal a informaţiilor pe care acestea le examinează pe verticală Geografia este menită astfel să concilieze observaţiile empirice cu explicaţiile sistematice asupra diversităţii populaţiilor şi dinamicii acestora, a raporturilor dialectice dintre schimbările socio-demografice şi mediul în care oamenii trăiesc şi se multiplică

I.2.1.Evoluţia curentelor de gândire asupra studiului populaţiei

Preocupările în domeniul populaţiei sunt foarte vechi dar au cunoscut o mai mare afirmare în perioada modernă odată cu dezvoltarea societăţilor de tip industrial care au generat accentuarea ritmului de creştere a populaţiei la nivel global. Geografia s-a interesat de problematica populaţiei umane încă de la începuturile sale, în perioada modernă ajustîndu-şi modul de abordare la marile curente de gândire asupra studiului populaţiei.

Preview document

Geografia Populației - Pagina 1
Geografia Populației - Pagina 2
Geografia Populației - Pagina 3
Geografia Populației - Pagina 4
Geografia Populației - Pagina 5
Geografia Populației - Pagina 6
Geografia Populației - Pagina 7
Geografia Populației - Pagina 8
Geografia Populației - Pagina 9
Geografia Populației - Pagina 10
Geografia Populației - Pagina 11
Geografia Populației - Pagina 12
Geografia Populației - Pagina 13
Geografia Populației - Pagina 14
Geografia Populației - Pagina 15
Geografia Populației - Pagina 16
Geografia Populației - Pagina 17
Geografia Populației - Pagina 18
Geografia Populației - Pagina 19
Geografia Populației - Pagina 20
Geografia Populației - Pagina 21
Geografia Populației - Pagina 22
Geografia Populației - Pagina 23
Geografia Populației - Pagina 24
Geografia Populației - Pagina 25
Geografia Populației - Pagina 26
Geografia Populației - Pagina 27
Geografia Populației - Pagina 28
Geografia Populației - Pagina 29
Geografia Populației - Pagina 30
Geografia Populației - Pagina 31
Geografia Populației - Pagina 32
Geografia Populației - Pagina 33
Geografia Populației - Pagina 34
Geografia Populației - Pagina 35
Geografia Populației - Pagina 36
Geografia Populației - Pagina 37
Geografia Populației - Pagina 38
Geografia Populației - Pagina 39
Geografia Populației - Pagina 40
Geografia Populației - Pagina 41
Geografia Populației - Pagina 42
Geografia Populației - Pagina 43
Geografia Populației - Pagina 44
Geografia Populației - Pagina 45
Geografia Populației - Pagina 46
Geografia Populației - Pagina 47
Geografia Populației - Pagina 48
Geografia Populației - Pagina 49
Geografia Populației - Pagina 50
Geografia Populației - Pagina 51
Geografia Populației - Pagina 52
Geografia Populației - Pagina 53
Geografia Populației - Pagina 54
Geografia Populației - Pagina 55
Geografia Populației - Pagina 56
Geografia Populației - Pagina 57
Geografia Populației - Pagina 58
Geografia Populației - Pagina 59
Geografia Populației - Pagina 60
Geografia Populației - Pagina 61
Geografia Populației - Pagina 62
Geografia Populației - Pagina 63
Geografia Populației - Pagina 64
Geografia Populației - Pagina 65
Geografia Populației - Pagina 66
Geografia Populației - Pagina 67
Geografia Populației - Pagina 68
Geografia Populației - Pagina 69
Geografia Populației - Pagina 70
Geografia Populației - Pagina 71
Geografia Populației - Pagina 72
Geografia Populației - Pagina 73
Geografia Populației - Pagina 74
Geografia Populației - Pagina 75
Geografia Populației - Pagina 76
Geografia Populației - Pagina 77
Geografia Populației - Pagina 78
Geografia Populației - Pagina 79
Geografia Populației - Pagina 80
Geografia Populației - Pagina 81
Geografia Populației - Pagina 82
Geografia Populației - Pagina 83
Geografia Populației - Pagina 84
Geografia Populației - Pagina 85
Geografia Populației - Pagina 86
Geografia Populației - Pagina 87
Geografia Populației - Pagina 88
Geografia Populației - Pagina 89
Geografia Populației - Pagina 90
Geografia Populației - Pagina 91
Geografia Populației - Pagina 92
Geografia Populației - Pagina 93
Geografia Populației - Pagina 94
Geografia Populației - Pagina 95
Geografia Populației - Pagina 96
Geografia Populației - Pagina 97
Geografia Populației - Pagina 98
Geografia Populației - Pagina 99
Geografia Populației - Pagina 100
Geografia Populației - Pagina 101
Geografia Populației - Pagina 102

Conținut arhivă zip

  • Geografia Populatiei.doc

Alții au mai descărcat și

Modificări antropice ale spațiului geografic pe Valea Bistriței între Bicaz și Piatra Neamț

Valea Bistriţei reprezintă o regiune cu un potenţial remarcabil pentru comunitatea locală. Lucrarea îşi propune să scoată în evidenţă impactul...

Structura pe Grupe de Vârstă și Sexe a Populației Județului Iași în Perioada de Tranziție

CAPITOLUL I. INTRODUCERE Lucrarea de fata se încadreaza în studiile de geografie umana regionala, cu referire la populatia asezarilor umane (...

Analiza evoluției demografice în Județul Sibiu

Poziţie geograficǎ Judeţul Sibiu este situat în centrul României la rǎscrucea drumurilor comerciale dintre est şi vest, dintre Balcani şi Europa...

Evoluția Principalelor Fenomene Demografice

INTRODUCERE Populaţia, alături de caracteristicile fizicoeconomice trasează principalele coordonate ale unei ţări. Uneori, nu nivelul dezvoltării...

Nupțialitate și Divorțialitate în Județul Vrancea

INTRODUCERE Obiectivul acestui studiu este de a prezenta câteva aspecte importante ale fenomenului de nupțialitate și divorțialitate în județul...

Mișcarea naturală a populației

Populaţia este un sistem specific, caracterizat prin modificări cantitativ/structurale continue, datorate mişcării naturale şi mişcării migratorii....

Metoda cercetărilor geografice

5.4. Rezumatul capitolului (indicatii) A. Geografia Regionala, istoric si istorism Oricum am aborda conceptual geografia regionala, nu putem sa...

Metode și tehnici de analiză a datelor geografice

PARTEA INTÂI 1. Statistica şi Geografia DEFINIȚIE: STATISTICA este metodologia utilizată în studii care colectează, organizează, și rezumă date...

Te-ar putea interesa și

Studiu Geografic al Municipiului Brașov

INTRODUCERE ISTORICUL CERCETĂRILOR GEOGRAFICE Braşovul, a devenit un oraş renumit din punct de vedere cultural şi al învăţământului foarte...

Analiza Geografică a Populației și Așezărilor Umane din Algeria

1. Introducere Analiza geografică a populaţiei şi aşezărilor umane din statul Algeria are numeroase obiective între care: analiza şi...

Determinarea decalajului regional dintre Județele Buzău și Timiș

1. Elemente de favorabilitate ale cadrului natural 1.1 JUDETUL BUZAU 1.1.1 Localizare geografică: Judeţul Buzău este situat în sud-estul...

Evaluarea Vulnerabilității a Stării de Sănătate a Populației la Riscurile de Mediu

Evaluarea vulnerabilităţii a stării de sănătate a populaţiei la riscurile de mediu 1. Aspcte generale: Comuna Zemeş, este situată în partea de...

Geografia populației - China și Zambia

Analiza geodemografică a statelor China si Zambia China este cel mai întins stat din Asia de Est și cel mai populat stat din lume. La est China...

Geografia populației

Partea I 1. Harta fertilității Fertilitatea se referă la acea parte a populației care participă în mod direct la procesul reproducere, adică la...

Geografia populației și așezărilor în România

Despre oamenii, satele si orasele patriei noastre gasim informatii din vremuri indepartate, in numeroase lucrari, care apartin unor savanti,...

Geografia Modului de Trai - Parte Componentă a Geografiei Populației

Capitolul I. Evoluţia conceptului „mod de trai" - abordare teoretică Modernizarea tuturor sferelor vieţii în etapa contemporană, dezvoltarea...

Ai nevoie de altceva?