Geografia Resurselor Forestiere Mondiale și Industria Prelucrării Lemnului

Curs
9/10 (1 vot)
Domeniu: Geografie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 16 în total
Cuvinte : 4993
Mărime: 35.69KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Matei C.

Extras din document

Geografia resurselor forestiere mondiale si industria prelucrării lemnului

§ 1. Resursele forestiere mondiale şi repartizarea teritorială

Una dintre resursele apreciabile ale Terrei o constituie pădurile, oferind o mare varietate de produse pentru necesităţile populaţiei şi pentru ramurile economiei. Pădurea reprezintă una dintre cele mai complexe biocenoze ale planetei, ecosistemele forestiere fiind foarte dinamice, aflate într-o metamorfoza continuă. Ele sunt influenţate de acţiunea antropică, la care se adaugă urmările calamităţilor naturale, care au determinat reducerea continuă a suprafeţelor împădurite. Suprafaţa actuală a pădurilor de pe Glob reprezintă doar jumătate din suprafaţa iniţiala [1, p. 254]. În prezent, pădurile acoperă 26,6% din suprafaţa Terrei din care doar 12% îşi păstrează intact învelişul de ecosisteme forestiere; restul fiind format din arboret sărăcit biologic [2, p. 247]. Din cele 38,6 milioane km2 suprafaţa împădurită din lume sau 38,6 milioane ha, 40% este greu accesibilă valorificării de către om, fiind situate în teritorii cu condiţii climaterice nefavorabile, departe de căi de transport şi de aşezări umane. Aceste păduri rămân a fi o rezervă de potenţial pentru viitor. Ecosistemele forestiere oferă o gamă foarte variată de produse: peste 300 mii de specii arboricole şi circa 20 mii de produse, dintre care actualmente în lume sunt comercializate peste 150 de produse forestiere nelemnoase [3, p. 85]. Repartizarea şi fizionomia pădurilor este determinată de tipurile mari de climă. Cantitatea de căldură şi umiditatea sunt doi parametri esenţiali în repartizarea pădurilor. În lume există două brâie împădurite:

- de nord (pădurile de conifere şi foioase);

- de sud (pădurile tropicale umede şi ecuatoriale cu frunza lată).

La scară planetară pădurile se clasifică în funcţie de complexul pedoclimatic în 5 mari tipuri de pădure:

a) pădurile boreale (taigaua) ocupă suprafeţe vaste, formând o centură continuă în regiunile reci ale emisferei nordice (între paralelele 50o-60o latitudine) şi practic sunt absente în emisfera australă (excepţie făcând pădurile de araucaria în Anzi ). Această zonă cuprinde cele mai întinse păduri de pe Glob cu o suprafaţă de circa 1100 ha sau 27,5 % din suprafaţa forestieră totală. Se evidenţiază patru specii de bază: molidul, pinul, bradul şi zada care au o mare importanţă economică. Taigaua se întinde pe suprafeţe mari în Rusia, Finlanda, Suedia şi Canada.

b) pădurile temperate-prezente în Eurasia, America, cuprind specii cu frunza căzătoare. În regiunile cu climă oceanică şi de tranziţie se întâlnesc plantaţii de stejar, în cele cu climă continentală predominant frasinul, iar în cele cu climă de tranziţie-fagul. Aceste tipuri de păduri, fiind situate pe teritorii dens populate, şi-au redus cu mult suprafeţele iniţiale. Pădurile din zona temperată ocupă o suprafaţă de circa 782 milioane ha sau 20% din suprafaţa împădurită a Terrei.

c) pădurile mediteraneene- combină coniferele şi speciile cu frunză veşnic verde adaptate la condiţiile secetoase de vară. Coniferele sunt de talie mare şi cresc în zonele de altitudine înaltă. În afara bazinului mediteranean, aceste păduri se întâlnesc şi în Australia împreună cu eucaliptul şi în America de Sud cu araucaria.

d) pădurile tropicale- caracterizate printr-o diversitate mare de specii: 2 000- 3 000 specii de arbori, o biomasă foarte bogată, o înălţime mare a copacilor, vegetaţie vădit etajată. Se disting mai multe subtipuri ale acestor păduri, dintre care cele mai preţioase sunt mangrovele, pădurile tropicale de altitudine, pădurile de luminiş, pădurile musonice (Asia de Sud-Est) etc.

e) pădurile ecuatoriale (pluviale, ombrofile, hidrofile ) – sunt răspândite pe aproximativ 15 de o parte şi de alta a ecuatorului. Pădurile ecuatoriale, mereu verzi, au o extindere mare în America de Sud, Africa, Asia de Sud şi Sud-Est, coastele de Nord şi Est ale Australiei şi Oceania. Aceste păduri numără circa 2 500-3 000 de specii şi au o pondere de 22% dintre pădurile planetei.

Tabelul 56

Tipurile mari de păduri din lume

Tipuri de păduri Suprafaţa

milioane km2 Biomasa

(t /ha) Numărul de

specii de arbori

1.Boreale

2.Temperate

3.Mediteraneene

4.Tropicale

5.Ecuatoriale 15.0

4.5

0.5

17.0

9.15

100-400

150-500

50-250

500-1 500 20

50-200

50

600-1 000

2 500-3 000

Sursa: Le livre de Paris, Hachette vol. 4.,

Lester R. Brown, Starea lumii, 1999.

Pădurile sunt prezente pe toate continentele, cu excepţia Antarctidei. Ele sunt repartizate foarte neuniform pe regiuni şi state ale Globului, suprafeţele lor aflându-se într-o continuă diminuare, din cauza tăierilor masive, incendiilor, extinderii aşezărilor umane, construcţiei drumurilor etc. Pe mari ansambluri continentale şi regiuni geografice cel mai înalt grad de împădurire îl are America de Sud (50,6%), America de Nord (40%), Europa (30%) Asia (20,4%, fără Rusia)(anexa1).

Preview document

Geografia Resurselor Forestiere Mondiale și Industria Prelucrării Lemnului - Pagina 1
Geografia Resurselor Forestiere Mondiale și Industria Prelucrării Lemnului - Pagina 2
Geografia Resurselor Forestiere Mondiale și Industria Prelucrării Lemnului - Pagina 3
Geografia Resurselor Forestiere Mondiale și Industria Prelucrării Lemnului - Pagina 4
Geografia Resurselor Forestiere Mondiale și Industria Prelucrării Lemnului - Pagina 5
Geografia Resurselor Forestiere Mondiale și Industria Prelucrării Lemnului - Pagina 6
Geografia Resurselor Forestiere Mondiale și Industria Prelucrării Lemnului - Pagina 7
Geografia Resurselor Forestiere Mondiale și Industria Prelucrării Lemnului - Pagina 8
Geografia Resurselor Forestiere Mondiale și Industria Prelucrării Lemnului - Pagina 9
Geografia Resurselor Forestiere Mondiale și Industria Prelucrării Lemnului - Pagina 10
Geografia Resurselor Forestiere Mondiale și Industria Prelucrării Lemnului - Pagina 11
Geografia Resurselor Forestiere Mondiale și Industria Prelucrării Lemnului - Pagina 12
Geografia Resurselor Forestiere Mondiale și Industria Prelucrării Lemnului - Pagina 13
Geografia Resurselor Forestiere Mondiale și Industria Prelucrării Lemnului - Pagina 14
Geografia Resurselor Forestiere Mondiale și Industria Prelucrării Lemnului - Pagina 15
Geografia Resurselor Forestiere Mondiale și Industria Prelucrării Lemnului - Pagina 16

Conținut arhivă zip

  • Geografia Resurselor Forestiere Mondiale si Industria Prelucrarii Lemnului.doc

Alții au mai descărcat și

Solurile - Textuta, Structura si Culoare

4.1. TEXTURA 4.1.1. Consideratii generale Aceea componenta a solului, alcatuita din particule având diametrul < 2 mm si denumita "pamânt fin"...

Relieful Fluvial

RELIEFUL CREAT DE AGENŢII EXTERNI (MORFOSCULPTURA) 9.1. Legile generale ale eroziunii Forţele sau factorii care execută erodarea suprafeţei...

Agricultura - Zootehnia

Constituie a doua ramură a agriculturii, la fel de importantă, furnizând o gamă variată de produse utilizate atât în alimentaţie cât şi în...

Geografia Industriei

II.1. Clasificarea activităţilor industriale Industria este activitatea cea mai caracteristică a lumii contemporane chiar dacă utilizează mai...

Geografia Apelor Minerale și Termale

Istoricul cercetărilor Legenda spune că Hercule ar fi descopeirt şi folosit primul apele termale sulfuroase de la Termopile, refăcându-şi astfel...

Hidrologia Uscatului

Partea I. HIDROLOGIA – ŞTIINŢA DESPRE APELE TERREI Cap.1. APA ÎN NATURĂ 1.1. Introducere. Generalităţi. Apa în natură. Apa reprezintă o...

Reliosfera

4.1. Relieful –component al învelişului geografic 4.2. Trăsăturile generale ale reliefului planetar 22.10.2009 Litosfera Stratul exterior al...

Geodinmica Interna

Cursul de Geodinamică are la bază o disciplină geologică numită Geologie fizică şi are ca scop prezentarea Pământului, edificiu complex aflat...

Ai nevoie de altceva?