Geografia Solurilor

Curs
4.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Geografie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 64 în total
Cuvinte : 37802
Mărime: 1.65MB (arhivat)
Cost: Gratis

Cuprins

Introducere.

1.Noţiuni generale.

1.1.Conceptul despre sol.

1.2. Solul sistem natural.

2. Scurt istoric al dezvoltării ştiinţei solului.

2.1. Apariţia şi dezvoltarea ştiinţei solului în lume.

2.2. Dezvoltarea ştiinţei solului în România .

3. Componenţii solului.

3.1. Materia minerală solidă .

3.2. Materia organică din sol.

3.3. Apa din sol.

3.4. Aerul din sol.

4. Proprietăţile solului.

4.1. Proprietăţile fizice ale solului .

4.2. Proprietăţile chimice ale solului.

4.3. Proprietăţile morfologice ale solului .

5. Geneza şi evoluţia solurilor .

5.1. Factorii pedogenetici .

5.2. Principalele procese pedogenetice .

5.3. Orizonturile pedogenetice şi profilul de sol .

Curs 1 . 3 – 10

Curs 2 . 10 – 16

Curs 3 . 16 – 21

Curs 4 . 21 – 24

Curs 5 . 24 – 28

Curs 6 . 29 – 31

Curs 7 . 32 – 36

Curs 8 . 37 – 40

Curs 9 . 40 – 43

Curs 10 . 43 – 47

Curs 11 . 47 – 49

Curs 12 . 49 – 56

Curs 13 . 56 – 62

Curs 14 . 62 – 64

Extras din document

INTRODUCERE

Solul este unul din componenţii mediului înconjurător, ce are o importanţă deosebită în existenţa vieţii terestre, dar mai ales în dezvoltarea societăţii omeneşti. Mediul înconjurător este alcătuit din o serie de componente naturale, cum sunt: aerul, apa, vegetaţia şi fauna, relieful, litologia şi solul, care prin proprietăţile lor realizează ecosistemul terestru. Aceste componente se află într-un echilibru dinamic, realizat în decursul timpului. Componentelor naturale li se adaugă cele create de activitatea umană.

Solul s-a format la suprafaţa litosferei în zona de contact a acesteia cu atmosfera, hidrosfera şi biosfera, el reprezentând o importantă resursă naturală pentru societatea omenească. Pe sol se dezvoltă cea mai mare parte din vegetaţie, aceasta constituind baza sursei de alimente pentru om. Creşterea accentuată a numărului locuitorilor Terrei în ultima jumătate de secol (2,4 mld. în 1950, cca. 6,7 mld. în 2000), a impus o sporire a producţiei agricole, care s-a realizat prin luarea în cultură a noi terenuri, chiar în regiuni unde vulnerabilitatea solului la eroziune, salinizare, acidifiere, înmlăştinire ş. a. este foarte ridicată. În acest fel, resursele de sol s-au deteriorat pe întinse regiuni, făcându-le incapabile să menţină o activitate economică pe termen lung.

1. Noţiuni generale

1. 1. Conceptul despre sol

Conceptul de sol a evoluat în timp, de la suprafaţa fermă a uscatului, la suport pentru plante, apoi la mediul poros capabil să asigure apa, aerul şi elementele nutritive pentru plante (şcoala agronomică din sec. XIX), la un produs de alterare a rocilor de la suprafaţa scoarţei (şcoala agrogeologică). V. V. Dokuceaev (1883) a introdus conceptul de sol-corp natural, format sub acţiunea îndelungată a factorilor pedogenetici, diferenţiat pe orizonturi, afânat, de adâncime variată şi care diferă de materialul parental subiacent prin morfologie, proprietăţi fizice şi chimice, ca şi prin caracteristici biologice.

Concepţia actuală, sistemică defineşte solul ca un sistem structural, complex, polifazic, deschis şi polifuncţional.

N. Florea (1993) arată că: “Solul reprezintă produsul transformării substanţelor minerale şi organice de la suprafaţa scoarţei terestre sub influenţa factorilor de mediu în timp îndelungat, caracterizat printr-o anumită organizare şi morfologie proprie; el constituie mediul de dezvoltare a plantelor superioare şi baza de trai pentru animale şi oameni.

Solurile sunt considerate corpuri naturale, tridimensionale, constituite din material relativ afânat, situate la suprafaţa scoarţei terestre. Ele sunt alcătuite din componente minerale, organice şi organisme vii, aflate în interacţiune, cu însuşiri fizice, chimice, biologice şi morfologice diferite de cele ale materialelor parentale din care s-au format. Solurile au evoluat în timp prin procese specifice pedogenetice, sub acţiunea climei şi vieţuitoarelor în diferite condiţii de relief. Ele au o organizare proprie şi sunt într-un schimb continuu de substanţe şi energie cu mediul înconjurător. Solurile se autodezvoltă şi asigură condiţiile necesare creşterii plantelor, proprietatea lor principală fiind fertilitatea”.

Datorită faptului că solul este un sistem complex, având interacţiuni cu celelalte sisteme, el participă la producerea de fitomasă, influenţează capacitatea de producţie a ecosistemelor, având o contribuţie esenţială în recircularea elementelor chimice în natură şi reglează compoziţia atmosferei şi hidrosferei (fig. 1). Fiind format la suprafaţa scoarţei de alterare, solul contribuie la stabilitatea reliefului prin protejarea stratelor adânci ale scoarţei. În acelaşi timp, datorită proprietăţilor lui fizice, chimice, mineralogice sau biologice, solul are o acţiune de atenuare a variaţiilor bruşte, care pot, uneori, interveni în unele caracteristici ale sale, precum şi de filtrarea şi epurarea diverselor substanţe poluante.

Fig. 1. Reprezentarea schematică a unui pedosistem

la nivelul pedonului (După N. Florea, 1982).

Solul este în acelaşi timp şi un rezervor de energie, el acumulează energie chimică sub formă de humus, humus ce rezultă din transformarea substanţelor organice, formate de către plante prin convertirea energiei solare în timpul fotosintezei. Această energie chimică se poate elibera prin procesul de mineralizare, fiind folosită de către vieţuitoare.

Solul reprezintă o importantă resursă naturală, rolul esenţial al acestuia este cel de participare la producerea de biomasă, dar şi de descompunere a resturilor organice încorporate în el. În acest fel se realizează un schimb continuu de substanţe şi energie, care duce la o reciclare neîntreruptă a elementelor nutritive. Solul este deci o resursă regenerabilă. Această regenerare are loc numai dacă solul este lucrat în mod corespunzător, nu este suprasolicitat până la epuizare şi se respectă condiţiile de protecţie şi conservare; în caz contrar solul se poate deteriora sau chiar distruge, fiind vulnerabil la numeroase procese de degradare. Trebuie să subliniem că, refacerea învelişului de sol odată distrus este foarte greu de realizat şi necesită timp extrem de lung şi costuri foarte ridicate.

Solul reprezintă o avuţie a întregii omeniri, iar utilizarea raţională şi protecţia lui sunt cerinţe obiective, care trebuie aplicate de fiecare locuitor al Terrei.

Preview document

Geografia Solurilor - Pagina 1
Geografia Solurilor - Pagina 2
Geografia Solurilor - Pagina 3
Geografia Solurilor - Pagina 4
Geografia Solurilor - Pagina 5
Geografia Solurilor - Pagina 6
Geografia Solurilor - Pagina 7
Geografia Solurilor - Pagina 8
Geografia Solurilor - Pagina 9
Geografia Solurilor - Pagina 10
Geografia Solurilor - Pagina 11
Geografia Solurilor - Pagina 12
Geografia Solurilor - Pagina 13
Geografia Solurilor - Pagina 14
Geografia Solurilor - Pagina 15
Geografia Solurilor - Pagina 16
Geografia Solurilor - Pagina 17
Geografia Solurilor - Pagina 18
Geografia Solurilor - Pagina 19
Geografia Solurilor - Pagina 20
Geografia Solurilor - Pagina 21
Geografia Solurilor - Pagina 22
Geografia Solurilor - Pagina 23
Geografia Solurilor - Pagina 24
Geografia Solurilor - Pagina 25
Geografia Solurilor - Pagina 26
Geografia Solurilor - Pagina 27
Geografia Solurilor - Pagina 28
Geografia Solurilor - Pagina 29
Geografia Solurilor - Pagina 30
Geografia Solurilor - Pagina 31
Geografia Solurilor - Pagina 32
Geografia Solurilor - Pagina 33
Geografia Solurilor - Pagina 34
Geografia Solurilor - Pagina 35
Geografia Solurilor - Pagina 36
Geografia Solurilor - Pagina 37
Geografia Solurilor - Pagina 38
Geografia Solurilor - Pagina 39
Geografia Solurilor - Pagina 40
Geografia Solurilor - Pagina 41
Geografia Solurilor - Pagina 42
Geografia Solurilor - Pagina 43
Geografia Solurilor - Pagina 44
Geografia Solurilor - Pagina 45
Geografia Solurilor - Pagina 46
Geografia Solurilor - Pagina 47
Geografia Solurilor - Pagina 48
Geografia Solurilor - Pagina 49
Geografia Solurilor - Pagina 50
Geografia Solurilor - Pagina 51
Geografia Solurilor - Pagina 52
Geografia Solurilor - Pagina 53
Geografia Solurilor - Pagina 54
Geografia Solurilor - Pagina 55
Geografia Solurilor - Pagina 56
Geografia Solurilor - Pagina 57
Geografia Solurilor - Pagina 58
Geografia Solurilor - Pagina 59
Geografia Solurilor - Pagina 60
Geografia Solurilor - Pagina 61
Geografia Solurilor - Pagina 62
Geografia Solurilor - Pagina 63
Geografia Solurilor - Pagina 64

Conținut arhivă zip

  • Geografia Solurilor.doc

Alții au mai descărcat și

Solurile - Definire, Formare si Alcatuire

I - NOŢIUNI INTRODUCTIVE 1.1. DEFINIŢIA PEDOLOGIEI, PEDOGEOGRAFIEI ŞI A SOLULUI Pedologia = Ştiinţa solului → limba greacă, de la pedon (sol) şi...

Solurile Romaniei

Noțiuni generale Solul este un corp natural cu organizare proprie,diversificat spațial,rezultat prin combinarea proceselor de natură...

Managementul si Controlul Calitatii Solurilor

Subiecte pentru examenul la cursul Managementul si controlul calitatii solului 1.Calitatea fizica a solului, metode de evaluare Calitatea...

Solurile si Agricultura

SOLUL este materialul fragil şi afînat care acoperă într-un strat subţire toată suprafaţa scoarţei terestre. Fără el, continentele ar fi lipsite de...

Hazarde Biologice - Epidemiile

Hazarde biologice sunt reprezentate de epidemii şi de invazii de insecte. Epidemiile sunt caracterizate prin imbolnavirea in masa ale populatiei,...

Geografie Umană Generală

Introducere Scopul lucrării: Formarea unor idei de ansamblu în legătură cu geografia orașelor de comparat. Obiectivul lucrării: Prezentarea...

Geomorfologie

DEFINIŢIE ŞI OBIECT DE STUDIU Geomorfologia este ştiinţa geografică care studiază relieful terestru. Relieful reprezintă ansamblul formelor...

Biogeografie

CAPITOLUL 1. Biogeografia ca știință 1.1. Importanța studierii biogeografiei Lumea modernă, datorită acțiunii omului, tinde să nimicească viața...

Te-ar putea interesa și

Aspecte Socio Demografice - Judetul Braila

Argument „Geografia ţării trebuie să înceapă cu geografia locului natal, ale cărui elemente proaspete, pline de imagini şi de simţire există în...

Monografie - Municipiul Oltenita

INTRODUCERE Monografia unei localitati pare a fi la prima vedere titlul unei lucrari geografice de forma stereotipa. Acest punct de vedere este...

Particularitati Climatice ale Municipiului Vatra Dornei

Introducere Meteorologia este ştiinţa care studiază proprietăţile fizice ale atmosferei şi legile de formare, de dezvoltare, ale tuturor...

Studiu Geografic Complex

INTRODUCERE Calitatea mediului este o notiune complexa, care cuprinde numeroase aspecte ale raportului om-natura. Utilizând acest termen se are...

Cercetări privind Starea de Calitate a Solurilor din Zona Municipiului Bacău

CAPITOLUL 1 Introducere 1.1. Solul - componenta esentiala a mediului înconjurator Solul este termenul generic prin care se defineste întregul...

Sociologia Orasului Braila

Lucrarea de fata reprezinta un studiu al unei regiuni geografice date, de interpretare a unor fenomene sociale, bazata pe analiza cadrului fizico-...

Tehnologii Agroambientale și Calitatea Solurilor

INTRODUCERE Cadastrul general este sistemul unitar şi obligatoriu de evidenţă tehnică, economică şi juridică prin care se realizează descrierea şi...

Solurile - Definire, Formare si Alcatuire

I - NOŢIUNI INTRODUCTIVE 1.1. DEFINIŢIA PEDOLOGIEI, PEDOGEOGRAFIEI ŞI A SOLULUI Pedologia = Ştiinţa solului → limba greacă, de la pedon (sol) şi...

Ai nevoie de altceva?