Geografia Transporturilor

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Geografie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 75 în total
Cuvinte : 15340
Mărime: 79.92KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Matei C.

Extras din document

Geografia transporturilor

§1. Constituirea geografiei transporturilor ca ramură, importanţa şi structura ramurii

Geografia transporturilor este una dintre cele mai vechi ramuri ale geografiei economice şi sociale, care a apărut ca disciplină în Germania la mijlocul secolului al XIX-lea. Fondatorul ei, este considerat pe drept cuvânt, geograful şi călătorul german Iohan Kol, care a studiat de dezvoltarea şi repartizarea transporturilor în Germania, Marea Britanie, Franţa, Rusia, Olanda, Austro-Ungaria, S.U.A., Canada şi alte state. În baza cercetărilor efectuate el a publicat în 1841 lucrarea fundamentală “Transportul şi aşezarea cu trai a oamenilor în funcţie de forma suprafeţei.

În această lucrare Iohan Kol acordă o importanţă deosebită particularităţilor transporturilor, influenţei factorilor fizico-geografici (relieful, conturul teritoriului) asupra posibilităţii comunicaţiilor, a configuraţiei căilor de transport, precum şi influenţei factorului politic, economic, cultural asupra concentrării populaţiei şi dezvoltării legăturilor de transport. După părerea lui Iohan Kol, fiecărei forme de suprafaţă îi corespunde o anumită configuraţie a căilor de transport, o anumită viteză medie de deplasare, precum şi un anumit tip de accesibilitate pentru sistemul de transport. Pentru prima dată în geografia transporturilor el a folosit scheme teoretice generalizate cu privire la organizarea transportului în teritorii, ceea ce a dat posibilitate să se considere sistemul de transport ca o unitate integră.

La dezvoltarea geografiei transporturilor au contribuit în mod deosebit lucrările inginerului francez Leon Lalant. În urma studierii dezvoltării reţelei de căi ferate într-o serie de ţări din Europa, precum şi în America de Nord, el ajunge la următoarele concluzii:

- o dată cu creşterea liniilor de transport, reţeaua de transport tinde să capete o configuraţie triunghiulară;

- capitalele concentrează până la 12 raze şi linii de transport se conturează perimetrul marilor centre.

Lucrările lui I. Kol şi L. Lalant au pus baza teoretică şi ştiinţifică a geografiei transporturilor. Noţiunea “geografia transporturilor” a fost introdusă în literatura de specialitate în anul 1888 de către, Ghets, care defineşte această disciplină ca ştiinţa ce se ocupă cu studierea distanţelor pe suprafaţa globului. Astfel se formează prima şcoală germană de geografia transporturilor, unul dintre fondatorii căreia se consideră Al. Gettner [1, p. 7]. Geografia transporturilor, după părerea lui, cuprinde studierea geografiei repartizării ramurilor transporturilor şi ale diferenţierii lor teritoriale, adică obiectele principale de cercetare sunt căile de transport şi traficul fluxurilor de mărfuri şi pasajeri.

În prima jumătate a secolului al XX-lea geografia transporturilor cunoaşte o dezvoltare amplă în Franţa, însă geografii francezi în studiile lor acordau atenţie îndeosebi descrierii detaliate a magistralelor de cale ferată cu sectoare minunate de peisaje naturale şi antropice, precum şi descrierii minuţioase a dispozitivelor de semnalizare şi de încălzire a drumurilor.

Preview document

Geografia Transporturilor - Pagina 1
Geografia Transporturilor - Pagina 2
Geografia Transporturilor - Pagina 3
Geografia Transporturilor - Pagina 4
Geografia Transporturilor - Pagina 5
Geografia Transporturilor - Pagina 6
Geografia Transporturilor - Pagina 7
Geografia Transporturilor - Pagina 8
Geografia Transporturilor - Pagina 9
Geografia Transporturilor - Pagina 10
Geografia Transporturilor - Pagina 11
Geografia Transporturilor - Pagina 12
Geografia Transporturilor - Pagina 13
Geografia Transporturilor - Pagina 14
Geografia Transporturilor - Pagina 15
Geografia Transporturilor - Pagina 16
Geografia Transporturilor - Pagina 17
Geografia Transporturilor - Pagina 18
Geografia Transporturilor - Pagina 19
Geografia Transporturilor - Pagina 20
Geografia Transporturilor - Pagina 21
Geografia Transporturilor - Pagina 22
Geografia Transporturilor - Pagina 23
Geografia Transporturilor - Pagina 24
Geografia Transporturilor - Pagina 25
Geografia Transporturilor - Pagina 26
Geografia Transporturilor - Pagina 27
Geografia Transporturilor - Pagina 28
Geografia Transporturilor - Pagina 29
Geografia Transporturilor - Pagina 30
Geografia Transporturilor - Pagina 31
Geografia Transporturilor - Pagina 32
Geografia Transporturilor - Pagina 33
Geografia Transporturilor - Pagina 34
Geografia Transporturilor - Pagina 35
Geografia Transporturilor - Pagina 36
Geografia Transporturilor - Pagina 37
Geografia Transporturilor - Pagina 38
Geografia Transporturilor - Pagina 39
Geografia Transporturilor - Pagina 40
Geografia Transporturilor - Pagina 41
Geografia Transporturilor - Pagina 42
Geografia Transporturilor - Pagina 43
Geografia Transporturilor - Pagina 44
Geografia Transporturilor - Pagina 45
Geografia Transporturilor - Pagina 46
Geografia Transporturilor - Pagina 47
Geografia Transporturilor - Pagina 48
Geografia Transporturilor - Pagina 49
Geografia Transporturilor - Pagina 50
Geografia Transporturilor - Pagina 51
Geografia Transporturilor - Pagina 52
Geografia Transporturilor - Pagina 53
Geografia Transporturilor - Pagina 54
Geografia Transporturilor - Pagina 55
Geografia Transporturilor - Pagina 56
Geografia Transporturilor - Pagina 57
Geografia Transporturilor - Pagina 58
Geografia Transporturilor - Pagina 59
Geografia Transporturilor - Pagina 60
Geografia Transporturilor - Pagina 61
Geografia Transporturilor - Pagina 62
Geografia Transporturilor - Pagina 63
Geografia Transporturilor - Pagina 64
Geografia Transporturilor - Pagina 65
Geografia Transporturilor - Pagina 66
Geografia Transporturilor - Pagina 67
Geografia Transporturilor - Pagina 68
Geografia Transporturilor - Pagina 69
Geografia Transporturilor - Pagina 70
Geografia Transporturilor - Pagina 71
Geografia Transporturilor - Pagina 72
Geografia Transporturilor - Pagina 73
Geografia Transporturilor - Pagina 74
Geografia Transporturilor - Pagina 75

Conținut arhivă zip

  • Geografia Transporturilor.doc

Alții au mai descărcat și

Geografia Transporturilor

C1. Definirea geografiei transp. Rolul transp. Transportul= Ramura economiei al carui obiect il constituie deplasarea pers, marfurilor si info;...

Regiunile Europei

1.1. Europa, continent cu geometrie variabilă Timp de peste 40 de ani, nu s-a pus problema frontierelor în Europa, Comunitatea Economică Europeană...

Geografia Fizica a Romaniei

STRUCTURILE VULCANICE Sunt caracteristice ariilor de orogen care s-au format prin procese magmatice. Aceste structuri se caracterizează prin...

Africa

1. POZIŢIA FIZICO-GEOGRAFICĂ A AFRICII Grecii şi romanii antici numeau această parte a lumii Libia – după numele etniei libu, care locuiau în...

Geografia așezărilor și a populației României

Capitolul 1 O noua Romanie intr-o noua Europa -pozitita geoistorica a Romaniei a fost influentata de razboiaele purtate de daci, daco-romani si...

Tipuri de relief petrografic

1.Relieful carstic (denumirea: Podisul Karst din Slovenia) Categorii: a) relief la suprafata: exocarstic; b) relief de adancime: endocarstic....

Geografia umană a României

Încadrare teritorială Așezare geografică: partea de SE a Europa Centrală (Germania, Cehia, Slovacia, Austria, Ungaria, Elveția, Polonia); la...

Geografia Fizică a României

1. POZIŢIA GEOGRAFICĂ România este situată în emisfera nordică, la intersecţia paralelei de 45° lat. N cu meridianul de 25° long.E, aproximativ la...

Te-ar putea interesa și

Transporturi în Dobrogea

INTRODUCERE Încă din comuna primitivă, perioadă cu care începe istoria întregii omeniri şi prin care au trecut toate popoarele lumii, omul a fost...

Mediul Economic în SUA

INTEGRAREA ECONOMICĂ ÎN AMERICA DE NORD Autopact (1965) O incursiune în istoria relativ recentă a relaţiilor intra-nordamericane evidenţiază că...

Modificări în structura zonelor funcționale Câmpulung Muscel

Introducere Am ales ca și zonă de studiu Municipiul Câmpulung Muscel nu numai pentru că sunt legată emoțional de acesta, dar și pentru că este un...

Economia Internationala

PROBLEME DE GEOGRAFIE A COMERTULUI INTERNATIONAL Schimburile comerciale, aparute odata cu excedentul de produse rezultat în urma revolutiei...

Studiu asupra căilor de comunicație din regiunea de dezvoltare Sud-Est a României

I. Prezentarea generală a Regiunii 1. Cadrul geografic Regiunea Sud-Est este situată în partea de sud-est a României și se învecinează la nord...

Sisteme geografice informaționale pentru transporturi

Introducere În primul rând menţionăm faptul că sistemul de poziționare globală prescurtat GPS, care provine din limba engleză din termenul de...

Apariția și evoluția formațiunilor umane pe glob

1.Introducere Mediul geografic cuprinde totalitatea si unitatea dialectica a elementelor naturale si antropice aflate într-o anumita stare de...

Geografia Transporturilor - Regionala Galati

Tema de casă nr. 1 - Analiza unei regionale de cale ferată - Realizaţi harta regionalei (pe format cel puţin A3); - Descrieţi principalele axe...

Ai nevoie de altceva?