Geografia Umana a Romaniei

Curs
9/10 (4 voturi)
Domeniu: Geografie
Conține 4 fișiere: pdf
Pagini : 283 în total
Cuvinte : 35318
Mărime: 15.28MB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Corneliu Iatu
Curs de geografia umana a Romaniei - Turismul

Extras din document

Turismul este în general condi n condiţionat de o

ionat serie de factori specifici:

- poten potenţial ial

- posibilită posibilităţile de valorificare a poten ile potenţialului ialului

- nivelul de trai al popula populaţiei iei

- calitatea serviciilor oferite

- calitatea infrastructurii (căi de

comunica comunicaţie ie în primul rând)

n - gradul de securitate (sanita sanitară ră, a , alimentară limentară

etc.)

- politicile din domeniul turismului etc.

Poten Potenţialul turistic al Carpa ialul Carpaţilor Orientali ilor şi Subcarpa i Subcarpaţilor Moldovei ilor şi i

Curburii

Importan Importanţă deosebită prezintă mun ă munţii ii înal nalţi cu vârfuri de peste 2 i 2000 m

000 (Rodna, Căliman Căliman) s ) sau cei cu un relief pitoresc cum ar fi: au Ceahlău Ceahlău, ,

Hă Hăşma maş, Ciuca , Ciucaş, P , Postăvarul ostăvarul, P , Piatra Mare etc.

iatra Prezintă poten potenţial: ial:

- formele de relief glaciar din Mun Munţii Rodnei ii şi Mun i Munţii Maramure ii Maramureşului; ului;

- formele de relief fluvial şi petrografic i petrografic, reprezentate prin defileele

, (Oltului, la Tu Tuşnad nad şi Raco i Racoş şi ale Mure i Mureşului la Topli ului Topliţa-Deda), pe peşterile terile

(Tău Tăuşoarelor, oarelor, Şugău ugău, Calului), cheile (Bicazului), cascadele (Duruitoarea,

, Cailor şi Putnei), " i Ţigăile igăile" " şi "Sfinxul" Bratocei, vulcanii noroio i noroioşi de la

i Pâclele Mari şi Pâclele Mici, pe i peştera de sare de la Mânzăle tera Mânzăleşti ti şi masivul

i de sare de la Slănic Prahova Prahova; apele minerale (peste 1500 de izvoare) ; într ntr-

o mare varietate a compozi compoziţiei chimice, valorificate la Co iei Coştiui, Val tiui, Valea ea

Vinului, Sângeo Sângeorz rz-Băi Băi, Vatra Dornei, , Şaru Dornei, Neagra aru Şarului, Co arului, Coşna, na,

Borsec, Jigod Jigodin, in, Băile Tu Tuşnad, S nad, Slănic Moldova lănic Moldova, Târgu Ocna, Bicsad,

, Malna Malnaş, B , Bodoc, Vâl odoc, Vâlcele, Cov cele, Covasna, Ziz asna, Zizin, O in, Oglinzi, glinzi, Băl Bălţăte ăteşti, ti, Sărata

Monteoru, S Slănic Prahova lănic Prahova, Telega , ş.a., care au generat numeroase

.sta staţiuni balneo iuni balneo-climaterice dintre care cele mai importante sunt cele de la

Sângeorz Sângeorz-Băi Băi, S , Slănic Moldova lănic Moldova, Vatra Dornei, Borsec, Tu , Tuşnad, Co nad, Covasna, vasna,

Slănic Prahova ş.a.; apele termale de la Topli .Topliţa (23 a 23-25 25°C), Tu Tuşnad (21 nad 21-

24 24°C) şi Siriu (31,7 i 31,7°C);

- lacurile lacurile, de o mare varietate:

, – glaciare (Lala, Bu Buhăiescu hăiescu, Iezerul, Pietrosul),

, – de crater vulcanic (Sf. Ana),

– de baraj natural (Lacul Ro Roşu) u)

– de acumulare hidroenergetică (Firiza, Colibi Colibiţa, a, Izvorul Muntelui,

Pângăra Pângăraţi, Poiana Uzului, Paltinul, Siriul i, ş.a.) .- care permit

dezvoltarea pescuitului sportiv şi a sporturilor nautice;

i - focurile vii de la Andreia Andreiaşu u şi mofetele de la Covasna

i şi Băile Tu i Tuşnad; nad;

- climatul alpin şi subalpin i nepoluat tonic şi fortifiant;

i vegeta vegetaţia de păduri de conifere ia conifere, fag, stejar, paji , pajişti ti

montane şi dealuri i înalte nalte; ;

- fondul cinegetic important, cuprinzând: ursul, cerbul,

mistre mistreţul, ul, căpriorul căpriorul, lupul, vulpea etc.

, Obiective antropice antropice: arheologice, istorice, arhitectonice,

: de ştiin tiinţă, a , artă rtă şi cultură i cultură, religioase, economice,

, etnografice şi folclorice etc.

i - vestigiile arheologice, paleolitice şi neolitice i neolitice, ,

cetă cetăţile dacice (de la Bâtca Doamnei ile şi Covasna etc),

i castrele romane (Bre Breţcu, etc);

Preview document

Geografia Umana a Romaniei - Pagina 1
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 2
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 3
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 4
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 5
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 6
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 7
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 8
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 9
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 10
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 11
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 12
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 13
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 14
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 15
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 16
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 17
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 18
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 19
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 20
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 21
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 22
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 23
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 24
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 25
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 26
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 27
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 28
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 29
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 30
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 31
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 32
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 33
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 34
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 35
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 36
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 37
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 38
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 39
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 40
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 41
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 42
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 43
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 44
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 45
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 46
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 47
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 48
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 49
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 50
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 51
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 52
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 53
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 54
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 55
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 56
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 57
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 58
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 59
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 60
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 61
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 62
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 63
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 64
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 65
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 66
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 67
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 68
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 69
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 70
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 71
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 72
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 73
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 74
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 75
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 76
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 77
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 78
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 79
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 80
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 81
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 82
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 83
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 84
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 85
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 86
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 87
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 88
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 89
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 90
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 91
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 92
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 93
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 94
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 95
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 96
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 97
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 98
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 99
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 100
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 101
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 102
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 103
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 104
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 105
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 106
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 107
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 108
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 109
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 110
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 111
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 112
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 113
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 114
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 115
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 116
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 117
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 118
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 119
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 120
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 121
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 122
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 123
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 124
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 125
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 126
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 127
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 128
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 129
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 130
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 131
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 132
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 133
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 134
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 135
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 136
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 137
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 138
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 139
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 140
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 141
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 142
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 143
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 144
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 145
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 146
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 147
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 148
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 149
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 150
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 151
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 152
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 153
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 154
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 155
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 156
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 157
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 158
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 159
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 160
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 161
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 162
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 163
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 164
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 165
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 166
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 167
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 168
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 169
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 170
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 171
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 172
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 173
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 174
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 175
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 176
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 177
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 178
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 179
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 180
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 181
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 182
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 183
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 184
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 185
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 186
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 187
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 188
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 189
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 190
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 191
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 192
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 193
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 194
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 195
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 196
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 197
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 198
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 199
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 200
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 201
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 202
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 203
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 204
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 205
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 206
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 207
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 208
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 209
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 210
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 211
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 212
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 213
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 214
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 215
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 216
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 217
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 218
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 219
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 220
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 221
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 222
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 223
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 224
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 225
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 226
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 227
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 228
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 229
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 230
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 231
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 232
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 233
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 234
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 235
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 236
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 237
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 238
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 239
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 240
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 241
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 242
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 243
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 244
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 245
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 246
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 247
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 248
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 249
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 250
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 251
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 252
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 253
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 254
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 255
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 256
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 257
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 258
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 259
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 260
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 261
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 262
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 263
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 264
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 265
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 266
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 267
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 268
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 269
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 270
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 271
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 272
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 273
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 274
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 275
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 276
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 277
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 278
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 279
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 280
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 281
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 282
Geografia Umana a Romaniei - Pagina 283

Conținut arhivă zip

  • Activitatile comerciale.pdf
  • INDUSTRIA GREA.pdf
  • Transporturi.pdf
  • Turismul.pdf

Alții au mai descărcat și

Sebeș - studiu de geografie umană

Cap. 1- Istoricul cercetarilor Alfred Möckel - "Aus Mühlbachs Vergangenheit. Ein Überblick über die Geschichte der Stadt", Verlag Johann Stegmann,...

Turismul Religios în Moldova

Turismul de factură religioasă apare în Evul Mediu timpuriu şi mijlociu până în Epoca Renaşterii. Turismul religios este acel tip de turism care...

Diferente dintre Geografia Umana si Geografia Fizica

Notiuni generale: definitia geografiei, obiect de studiu, metode Atunci cand este vorba de geografie, trebuie facuta o distinctie clara intre...

Referat la Geografia Populatiei si Asezari

Poziţia geografică şi geopolitică a României POZIŢIA CENTRAL SUD EST EUROPEANĂ Atât geografic, cât şi geologic, teritoriul României prezintă pe...

Valorificarea și Protecția Resurselor de Apă

INTRODUCERE Unicitatea planetei Pământ este marcată de prezenţa apei într-o proporţie însemnată, ce-i dă un aspect deosebit în raport cu alte...

Factorii Naturali

CAP.III. CLIMA. III.1. ASPECTE GENERALE Spre deosebire de relief, atmosfera este cea mai mobila dintre sferele externe. In cadrul sau se...

Tehnica Operatiunilor de Turism

Tematica Componente si operatori in dezvoltarea turismului Yield managementul in firmele de turism Definirea agentiei de turism, tipologie,...

Tehnica Operatiunilor de Turism -2-

CURS NR. 2 Yield managementul in firmele de turism. Definire conceptuala, tipologie, retele de agentii si agentii distribuitoare. Bibliografie:...

Te-ar putea interesa și

Mutații demografice și sociale în orașul Titu după 1990

În alegerea lucrării de licenţă cu titlul „ MUTAŢII DEMOGRAFICE ŞI SOCIALE ÎN ORAŞUL TITU DUPĂ 1990” un motiv important a fost acela că, locuiesc...

Istoria dacilor din Dobrogea

Introducere Lucrarea de faţă este consacrată evoluţiei culturale din spaţiul dobrogean anterior înfiinţării provinciei Moesia, deci a instalării...

Studiu Complex al Comunei Nicolae Titulescu

INTRODUCERE In lucrarea de fata ne-am propus sa creionam o imagine complexa asupra localitatii Nicolae Titulescu, al carui nume are o rezonanta...

Analiza Disparităților socio-economice la Nivel Regional în România

1. Rezumat În contextul aderării României la UE în anul 2007, politica naţională de dezvoltare a României se va racorda din ce în ce mai strâns la...

Comuna Corlățel - studiu de geografie umană

INTRODUCERE Caracterul de specificitate care dă măsura personalizării unei așezări omenești este rezultatul interacțiuni și evoluției unor factori...

Lacurile din Județul Bacău

1. Motivaţia Referitor la importanţa lacurilor există un interes crescând în Europa, şi o conştientizare a contribuţiei pe care acestea o aduc...

Cadrul Instituțional al Politicii de Dezvoltare Regională

În contextul aderării României la UE în anul 2007, politica naţională de dezvoltare a României se va racorda din ce în ce mai strâns la politicile,...

Decalaje ale dezvoltării între regiunile vest și nord-est ale României

României, regiunea de dezvoltare poate fi definită ca “o unitate teritorial-statistică, alcătuită din patru-şapte județe (cu excepția Regiunii...

Ai nevoie de altceva?