Geografie Rurala si Urbana

Imagine preview
(8/10 din 4 voturi)

Acest curs prezinta Geografie Rurala si Urbana.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 25 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Geografie

Extras din document

Spatiul si peisajul rural.

Spatiul rural este o componenta importanta a spatiilor functionale din zonele nationale oicumenice. Intelegerea spatiului rural presupune doua elemente:

a) teritoriul pe care sunt amplasate locuintele si gospodariile comunitatilor umane ;

b) spatiul pe care se desfasoara activitati productive ce asigura continuitatea de viata a comunitatilor umane.In sens restrins presupune zona limitata construita in care apare un mod de viata specific rural.

Relatiile spatiului rural cu cel urban

Spatii nationale :-zone oicumene ;

-zone suboicumene ;

-zone anoicumene.

Spatii functionale :1)zone rurale :-rural agricol ;

-rural silvic ;

-rural pastoral ;

-rural piscicol.

2)zone urbane:-urban primar si secundar;

-urban tertiar;

-urban cuaternar;

-alte structuri.

Relatii functionale :-amenajari speciale de locuire,productie sau turism.

Cadrul teritorial-administrativ

-sat ; -oras ; -departament ;

-comuna ; -judet ; -provincie ;

-regiune ;

Spatiul agrar

Reprezinta zone si relatii incluse spatiului rural in care au loc activitati predominant agrare.In cadrul spatiului agrar se dezvolta structuri funciar-agricole axate pe relatiile durabile si profunde stabilite intre comunitatile umane si favorabilitatea mediului fizic.

Spatiul agrar reflecta puterea de adaptare activa a omului la mediul sau de viata,de construire a ‘cimpului cultivat’si in final de realizare a’unui mod de viata’specific agrar.

Intelesurile spatiului rural si ale spatiului agrar reprezinta fundamente metodologice pentru geografia rurala si pentru geografia agriculturii.

Habitatul rural

Termenul de’habitat’sau ’asezare’par a avea in general acelasi inteles.Deosebirea consta in aceea ca notiunea de’asezare’are o dimensiune geografica mai complexa incluzind atat spatiul productiv cat si formele de localizare ale comunitatilor umane.

Habitatul cuprinde in mod riguros formele de localizare a comunitatilor umane, practic varietatea tipurilor de sate si comune Satul reprezinta un spatiu geografic cu o anumita delimitare teritoriala in care apar structuri economice diferite determinate de activitatea productiva a comunitatilor umane in corelatie cu conditiile fizico-geografice.

In formarea habitatului rural si a peisajelor rurale un rol important revine factorilor sociali,respectiv :

-coeziunea locuitorilor ;

-permanenta si omogenitatea structurilor sociale.

In functie de caracterul relatiilor sociale,se disting :

1.insusirile societatii comunitare ;

2.tipul de habitat ;

3.morfologia spatiului rural ;

4.peisaje in curs de formare(nediferentiate).

Procesele de formare si evolutie arata ca asezarile rurale au la baza teritoriul unei comunitati umane marcara de o anumita forma de organizare familiala si de suporturile spatiului productiv folosit direct,respectiv de functionalitatea acestuia.

Asezarile rurale se constituie ca elemente dominante ale peisajului gografic,al majoritatii tarilor aflate in curs de dezvoltare.De-a lungul existentei sale,satul s-a dovedit a fi o realitate sociala care a contribuit din plin la transformarea mediului geografic imbogatind patrimoniul civilizatiei nationale si universale.

Ca element permanent,sedentar si de continuitate,satului i-a fost caracteristica dintotdeauna o anumita filozofie definita prin prezenta unei vetre bine intuite in care se concentreaza locuintele si dependintele localitatilor si mosia pe care se desfasoara activitatile productive de baza ale populatiei.

In configurarea retelei de asezari rurale,omul a avut in vedere trei elemente :

1.amplasarea sau localizarea ;

2.securizarea;

3.durabilitatea sau permanentizarea.

Orice asezare rurala trebuie privita ca rezultanta a urmatorilor factori:

1.Factori naturali:relief,altitudine,climat,ape,sol.

2.Factori geoeconomici:imprima o anumita forma si structura satelor.

3.Factori istorici :intervin adeseori direct sau indirect asupra genezei permanentizarii si concentrarii populatiei in mediul rural ;pot contribui la disparitia sau la schimbari in vatra satelor.

4.Factori administrativi si politici :configuratia si pozitia asezarilor rurale au fost influentate de legislatie sau de masuri administrativ-teritoriale.

Reteaua de localitati

Habitatul urban

Notiunea de‘habitat urban’ presupune un anumit cadru si un anumit mod de viata care se exprima in peisajul geografic prin urmatoarele atribute :

1.o concentrare mare a populatiei ;

2.o densitate mare a fondului construit ;

3.o echipare tehnico-economica(dotare tehnica,servicii comunale)complexa

4.o anumita structura si zonificare functionala ;

5.o pondere insemnata a populatiei angajate in activitati preponderent neagricole.

In definitia orasului se au in vedere urmatoarele elemente :

1.Pozitia geografica si potentialul teritoriului inconjurator :

-accesibilitatea prin reteaua cailor de comunicatie ;

-conditii geomorfologice favorabile ;

-conditii geotehnice ;

-resurse de apa ;

-conditii edafice favorabile ;

-elemente climatice fara risc.

2.Dimensiuni demografice :

-marimea demografica ;

-densitatea ;

-cresterea populatiei ;

-dinamica pozitiva.

3.Functiile economice si sociale :

-tipuri de economie ;

-posibilitati de amplasare a unitatilor productive ;

-valoarea productiei industriale,agricole si de servicii ;

-functii locale.

4.Structura profesionala a populatiei :

-populatia activa(populatia neagricola peste 45%) ;

-tipul orasului dupa structura populatiei active :

*profil industrial ;

*balneoclimateric.

5.Echiparea urbana :

-dotari sociale,culturale si sanitare;

-retea de transport in comun ;

-comunicatii urbane ;

-dotari pentru deservirea populatiei in domeniul public,aprovizionari cu bunuri materiale.

Fisiere in arhiva (1):

  • Geografie Rurala si Urbana.doc