Geostrategia

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Geografie
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 20 în total
Cuvinte : 13258
Mărime: 204.26KB (arhivat)
Cost: Gratis
UNIVERSITATEA „SPIRU HARET” Facultatea de Geografie si Geografia Turismului Master Geopolitica (4 semestre)

Extras din document

I. MEDIUL INTERNATIONAL DE SECURITATE

1. Aspecte generale privind mediul de securitate

Mediul de securitate este o realitate reprezentatã de sistemul conditiilor favorabile,

interne si internationale, ecologice, sociale, economice, militare, diplomatice, politice,

informationale si culturale în care fiinteazã si activeazã orice comunitate umanã. El reprezintã

spatiul (locul) în care se manifestã starea de securitate/insecuritate, atât la nivel individual,

grupal, statal, zonal, regional, cât si global. Mediul de securitate are o structurã complexã si

evolutia sa depinde de o multitudine de factori nationali, regionali si internationali.

Structural mediul de securitate este alcãtuit din urmãtoarele componente: economicã;

militarã; socialã; politicã; culturalã; informationalã; diplomaticã; ecologicã.

Mediul de securitate este definit diferit în lucrãrile de specialitate, în functie de o serie de

criterii. Cel mai adesea se foloseste criteriul nivelului de existentã si manifestare a

caracteristicilor sale. În acest context, se poate vorbi de: mediul strategic de securitate; mediul

international de securitate; mediul regional de securitate si mediul national de securitate.

Fiecare tip de mediu de securitate are propriile sale arii de cuprindere, trãsãturi definitorii,

vulnerabilitãti, riscuri si amenintãri. De aceea, analiza si evaluarea oricãruia dintre ele trebuie sã

tinã seama de mediul strategic de securitate si tendintele sale de evolutie, de natura

vulnerabilitãtilor sale, de riscurile si amenintãrile specifice fiecãrui tip de mediu de securitate.

Existã, în acelasi timp, o interdependentã functionalã între diferitele tipuri de medii de

securitate. Astfel, mediul national de securitate poate fi vãzut ca o componentã a mediului

regional de securitate, iar acesta din urmã constituie un element esential al mediului global de

securitate. Prin urmare, dacã existã disfunctionalitãti majore, scãpate de sub control, la nivel

national, acestea influenteazã negativ stabilitatea mediului regional de securitate. La rândul sãu,

insecuritatea existentã la nivel regional se rãsfrânge nefavorabil asupra mediului global de

securitate. Astfel, conflictul armat regional dintre statul Israel si militiile Hezbollah (aflate în

sudul Libanului), a actionat semnificativ asupra mediului international de securitate amplificând

sursele de insecuritate.

Mediul strategic de securitate defineste starea actualã, pe termen scurt si mediu în care se

aflã si se va afla comunitatea internationalã din punctul de vedere al riscurilor si amenintãrilor ce

privesc indivizii si grupurile umane, sub aspectul integritãtii lor fizice si psihice, a vietii si

bunurilor lor, precum si a existentei conditiilor propice desfãsurãrii vietii si activitãtii fãrã temeri

neîntemeiate. Riscurile si amenintãrile existã în permanentã dar, de regulã, se aflã sub controlul

institutiilor abilitate sã le monitorizeze si sã le gestioneze adecvat. În ceea ce priveste cum se va

prezenta mediul strategic de securitate pe termen scurt si mediu tot ceea ce se afirmã în acest

sens sunt estimãri fãcute pe temeiul analizei si interpretãrii datelor despre faptele, fenomenele si

procesele sociale, economice, militare, politice, ecologice, demografice care se deruleazã în

prezent si au un impact semnificativ asupra vietii si activitãtii indivizilor si grupurilor umane

(comunitãtilor).

Mediul national de securitate reprezintã starea de sigurantã în care cetãtenii unui stat

national trãiesc si muncesc, fãrã teama cã viata si bunurile lor vor fi afectate de diverse

amenintãri, simetrice si asimetrice. El este definit de ansamblul conditiilor interne si

internationale propice vietii si activitãtii umane. Bineînteles, un mediu de securitate sigur, stabil

nu este sinonim cu absenta pericolelor, a riscurilor sau a amenintãrilor la adresa vietii cetãtenilor,

a bunurilor lor materiale, ci presupune existenta unui control adecvat al acestora de cãtre

institutiile abilitate prin lege. De asemenea, se cuvine subliniat faptul cã mediul national de

securitate este o constructie responsabilã, constientã si voluntarã a statului national, a cetãtenilor

sãi, ca membrii activi sau nu ai unor organizatii neguvernamentale interesate de securitatea

umanã.

Mediul de securitate regional poate fi perceput sub douã moduri. Mai întâi, ca ansamblul

conditiilor din zonã si internationale prielnice vietii si activitãtii normale a grupurilor umane, a

comunitãtilor ce vietuiesc în acest spatiu. Apoi, mediul regional de securitate reprezintã

rezultanta interactiunii si interdependentei mediilor nationale de securitate din regiunea

respectivã. Si mediul regional de securitate este rezultatul unei activitãti concertate, responsabile,

voluntare si constiente atât a actorilor statali, cât si non statali din regiune. Desigur, nu toti actori

se implicã la fel de activ si de responsabil în construirea unui mediu de securitate regional

generator de sigurantã, de optimism si sperantã. De aici, si diferentele existente în ceea ce

priveste starea în care se aflã un mediu regional de securitate sau altul. De pildã, în Europa, unde

pericolul unui rãzboi între statele continentului nu pare probabil si unde tensiunile si conflictele

non militare se solutioneazã prin mijloace diplomatice si de naturã ne agresivã, mediul regional

de securitate are altã stare si este perceput de oameni diferit de mediul de securitate din Africa

sau Orientul Mijlociu. În cele douã spatii amintite - Africa s Orientul Mijlociu - existã conflicte

armate active si latente, care reprezintã o amenintare directã si semnificativã la adresa securitãtii

peroanelor, a grupurilor umane si a statelor nationale, care nu au conditii relativ normale de

desfãsurare a vietii si activitãtii lor.

Mediul international de securitate se poate defini atât ca ansamblul conditiilor mondiale

ce permit derularea vietii si activitãtii umane, sub toate formele sale organizationale, fãrã teama

oamenilor cã le va fi afectatã negativ viata si bunurile, existenta si evolutia lor. În acelasi timp,

mediul international de securitate poate fi vãzut ca rezultanta interactiunii si interdependentei

mediilor regionale de securitate. Dacã toate sau cea mai mare parte a mediilor regionale de

securitate se caracterizeazã prin normalitate, în sensul existentei conditiilor prielnice vietii si

activitãtii în sigurantã a oamenilor si comunitãtilor umane atunci si mediul global de securitate se

poate aprecia ca având aceiasi stare. Dimpotrivã, dacã existã un mediu regional de securitate

apreciat ca fiind nesigur, datoritã unui ansamblu de factori perturbatori si care au scãpat de sub

controlul celor abilitati sã-i gestioneze, atunci se poate spune cã existã un mediu global nesigur,

generator de insecuritate.

Preview document

Geostrategia - Pagina 1
Geostrategia - Pagina 2
Geostrategia - Pagina 3
Geostrategia - Pagina 4
Geostrategia - Pagina 5
Geostrategia - Pagina 6
Geostrategia - Pagina 7
Geostrategia - Pagina 8
Geostrategia - Pagina 9
Geostrategia - Pagina 10
Geostrategia - Pagina 11
Geostrategia - Pagina 12
Geostrategia - Pagina 13
Geostrategia - Pagina 14
Geostrategia - Pagina 15
Geostrategia - Pagina 16
Geostrategia - Pagina 17
Geostrategia - Pagina 18
Geostrategia - Pagina 19
Geostrategia - Pagina 20

Conținut arhivă zip

  • Geostrategia.pdf

Alții au mai descărcat și

Climatologie

FACTORII GENETICI AI CLIMEI Climatologia este stiinta care se ocupã cu studiul conditiilor de genezã a climatelor si rãspândirii lor geografice...

Geografia Mediului

Curs I Aspecte Generale 1. Concepte generale privioare la mediu: Descoperirea si cunoasterea planetei de om a fost un proces lent care s-a...

Resurse Naturale

1.codul funciar 2.resursele de apa 3. sistemele de irigatie 4.resursele forestiere 5.pescuitul pe glob Def ale resurselor,opinii si criterii...

România în Contextul Geopolitic și European în Perioada 1859-1938

Pozitia României fatã de evenimente si crize diplomatice si militare Relatiile cu marile puteri în contextul acutizãrii politicii revizioniste...

Masivele Medii ale Europei Centrale și Orientale

Intre vastele cimpii ale Germaniei septentrionale, Poloniei si Ucrainei pe de-o parte si Alpii, bazinul Panonic pe de alta, diverse lanturi montane...

Carpații

Caracteristici: - face parte din lanţul muntos alpino-carpato-himalayan, format în orogeneza alpină - are o lungime de ≈ 1 300 km  al III-lea...

Patrimoniul Turistic al României

1. Patrimoniu turistic, potenţial turistic, resursă turistică, ofertă turistică, fond turistic. 1.1.Concepte, componente, clasificări Conform...

Geografia Solurilor

INTRODUCERE Solul este unul din componenţii mediului înconjurător, ce are o importanţă deosebită în existenţa vieţii terestre, dar mai ales în...

Te-ar putea interesa și

Conflictul din Nagorno Karabakh și implicațiile sale geopolitice

INTRODUCERE Actualitatea şi importanţa problemei abordate. În ultimii ani se poate observa la nivel regional un interes sporit pentru ţările din...

China - diplomație geopolitică, poziție geostrategică

1.Diplomatie intre “vechi si nou” Practica de diplomaţie a fost înregistrată în China antică şi Egipt, Grecia clasică şi în timpul Imperiului...

Tendințe Geopolitice și Geostrategice în Criza din Orientul Mijlociu

În perioada războiului rece, crizele politico-militare nu au lipsit, unele devenind forme ale războiului prin intermediari între Moscova şi...

Geostrategia SUA

1. INTRODUCERE Noua strategie de securitate americană desemnează Iranul ca principală ameninţare la adresa securităţii SUA. Iar în conformitate cu...

Importanța Geostrategică a Canalului Panama

INTRODUCERE Dezvoltarea economică a unei ţări, a economiei mondiale în general, este de neconceput fără căi de comunicaţie şi sisteme de...

Terorismul. o analiză geopolitică și geostrategică

INTRODUCERE Noul început de mileniu a adus cu sine, din nefericire şi o amplificare fără precedent a terorismului internaţional, atât in ceea ce...

Poziția geostrategică a României pe coridorul energetic dintre Marea Caspică și Uniunea Europeană

POZIŢIA GEOSTRATEGICĂ A ROMÂNIEI PE CORIDORUL ENERGETIC DINTRE MAREA CASPICĂ SI UNIUNEA EUROPEANĂ INTRODUCERE În contextul geopolitic...

Geopolitica Mării Negre

1. Evoluţii geopolitice şi geostrategice în regiunea extinsă a Mării Negre. Marea Neagră reprezintă unul dintre cele mai importante leagăne ale...

Ai nevoie de altceva?