Meteorologie - Climatologie

Curs
8.4/10 (8 voturi)
Domeniu: Geografie
Conține 3 fișiere: pdf
Pagini : 45 în total
Cuvinte : 21576
Mărime: 3.47MB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Mihaela Soroceac

Extras din document

Curs 1.

Introducere

Meterologia (meteoron- fenomen atmosferic; logos – stiintă, cunoastere) sau stiinta

care studiază atmosfera denumeste azi, ca si pe vremea lui Aristotel, totalitatea cunostintelor

despre atmosferă si fenomenele ce se petrec în cuprinsul ei.

Această totalitate este astazi, însă mult diferită, atât din punct de vedere cantitativ, cât si

calitativ. Fondul de cunostinte meteorologice a continuat să crească, de la simplele observatii ale

anticilor greci, la descrierile detaliate ale navigatorilor, la inventiile deosebite din epoca

renasterii (incepand in 1597 cu Galileo Galilei, care a inventat primul termometru si

demonstrarea experimentală în 1640 a faptului că aerul are greutate; 1643 - Torricelli primul

barometru cu mercur; 1673 - R. Hooke barometrul aneroid; 1665 – C. Huygens prima scală

termometrică, luând ca puncte de reper temperatura de înghet si temperatura de fierbere a apei,

1783 – H. B. De Saussure, primul higrometru cu fir de păr; 1790 – J. Woltzman, primul

anemometru;. 1790 – R. August, primul psihrometru, H. Poillet, primul pirheliometru, etc.).

Determinările intrumentale au oferit informatia concretă, obiectivă, pe baza căreia

fizicienii au realizat generalizări si au descoperit legi, urmată de organizarea unor retele vaste de

statii meteorologice, cu acumularea unui volum important de date sistematice, si descoperirea

unor noi legi (legea lui Dove privitoare la rotirea vântului în cicloni si anticicloni, legea Buys –

Ballot privind dependenta vântului de distributia orizontală a presiunii), realizarea de către Fitz –

Roy a primelor hărti meteorologice, aparitia si dezvoltarea metodei sinoptice de cercetare, cu

fundamentarea meteorologiei sinoptice.

Fundamentarea meteolorologiei dinamice în a doua jumătate a secolului al XIX-lea se

suprapune cu înfiintarea primelor institute meteorologice, a celor dintâi servicii de prevedere a

timpului si a afirmării meteorologiei ca stiintă de sine stătătoare. În acelasi timp prinde amploare

cercetarea proceselor atmosferice în interactiune cu conditiile fizico – geografice (primele

sinteze climatice climatologice importante realizate de V. Ferrel in SUA, J. Hann în Austria, W.

Koppen, Germania, A.E Voeikov în Rusia).

Mijloacele moderne de investigare a atmosferei, precum racheta meteorologică, radarul

meteorologic, lidarul (laserul meteorologic), dar mai ales satelitul meteorologic au permis

abordarea din perspective noi a numeroase probleme privind structura si compozitia învelisului

de aer al planetei, dinamica acestuia, prognoza timpului.

În tara noastră, cu toate că măsurătorile meteorologice sistematice si continui au început,

la unele statii, încă de la jumătatea secolului trecut (din 1851 la Sibiu, din 1859 la Sulina)

meteorologia ca stiintă a căpătat o dezvoltare demnă de acest nume, abia după înfiintarea, în

1854, a Institutului Meteorologic. Un rol foarte important în dezvoltarea si promovarea acestei

stiinte l-a avut fizicianul Stefan Hepites, întemeietorul si primul director al Institutului

Meteorologic din România, care în multe din cele circa 1000 de lucrări publicate, a adus

contributii esentiale la conturarea si fundamentarea principalelor directii de cercetare

meteorologică si climatologică din tara noastră.

Din cele prezentate mai sus rezultă ca meteorologia sau stiinta care studiază atmosfera,

atât sub raportul însusirilor si structurii, cât si sub cel al proceselor si fenomenelor din

cuprinsul ei, a înregistrat paralel cu dezvoltarea si aprofundarea cunoasterii specifice, o

diversificare din ce în ce mai amplă, cu aparitia de noi subramuri.

Printre acestea se numără:

- meteorologia generală sau fizica atmosferei – care studiază legile genezei si

dezvoltării fenomenelor fizice din atmosferă;

- meteorologia sinoptică sau stiinta prevederii timpului, care studiază legile evolutiei

proceselor atmosferice în scopul prevederii vremii;

- meteorologia dinamică, care studiază legile care studiază prin metode fizicomatematice

procesele dinamice si termodinamice din atmosferă;

- actinometria sau radiometria, care se ocupă cu studiul fluxurilor de energie radiantă ce

străbat atmosfera

- aerologia sau fizica atmosferei libere, care studiază procesele si fenomenele din

straturile atmosferice înalte

2

- aeronomia care se ocupă cu studiul proceselor si fenomenelor din ionosferă, exosferă si

magnetosferă;

- meteorologia aplicată, care cercetează influenta conditiilor meteorologice asupra unor

activităti umane distincte: meteorologia agricolă sau agrometerologia, meteorologia forestieră,

meteorologia aeronautică, meteorologia tehnică, meteorologia medicală.

Climatologia studiază regimul multianual al vremii, în functie de conditiile fizico –

geografice specifice fiecărei regiuni. Ampla ei dezvoltare, strâns legată de cea a meteorologiei, a

condus la individualizarea unor subdiviziuni:

- topoclimatologia, microclimatologia, paleoclimatologia, climatologia aplicată

(agroclimatologia, climatologia forestieră, balneoclimatologia), climatografia.

Capitolul I.

Atmosfera. Generalităti. Caracteristici

Meteorologia este ramura stiintelor geofizice care se ocupă cu studiul atmosferei atat

dpdv al compozitiei, structurii, densitatii, etc. (insusirilor fizice si chimice) cat si din cel al

proceselor si fenomenelor care au loc in cuprinsul ei.

Principalele ei probleme se pot grupa in cinci capitole mari:

- atmosfera ca învelis gazos, caracterizat prin însusiri si structură distincte

- energia proceselor atmosferice

-apa în atmosferă

- miscarea în atmosferă

- bazele meteorologiei sinoptice

Atmosfera ca învelis gazos se caracterizează, între limitele ei greu definibile, prin formă,

masă densitate, compozitie si structură specifice.

Energia proceselor atmosferice are drept sursă principală Soarele, căruia i se adaugă, cu

pondere nesemnificativă – nucleul fierbinte al Pământului, si cu pondere neglijabilă, ansamblul

corpurilor ceresti. Energia solară ajunge pe suprafată terestră sub două fluxuri distincte (radiatia

directă si radiatia difuză), care sunt partial reflectate si partial absorbite.

Apa în atmosferă este o consecintă a procesului evaporatiei. În stare gazoasă ea constitue

umezeala aerului, iar în urma condensării si sublimării generează roua, bruma, chiciura, poleiul,

ceata, norii si precipitatiile.

Miscarea în atmosferă este rezultatul fortei gradientului baric, care se datorează, la rândul

său, distributiei neuniforme a presiunii atmosferice. Asupra aerului în miscare actionează, de

asemenea forta de deviatie datorată rotatiei Pământului, forta de frecare si în cazul miscărilor

curbilinii, forta centrifugă. Rezultanta acestor forte constitue vântul.

Bazele meteorologiei sinoptice includ notiunile esentiale referitoare la masele de aer,

fronturile atmosferice, cicloni si anticicloni si, în final prevederea timpului.

Atmosfera este învelisul gazos al Pământului care contine în suspensie cantităti variabile

de pulbere. Aerul pur este incolor, inodor si insipid, ca atare sesizabil numai când se miscă. El

este mobil, elastic, compresibil, expansibil, are greutate si exercită presiune.

Atmosfera este indispensabilă vietii prin asigurarea oxigenului, protectia împotriva

radiatiilor UV si prin rolul termoreglator.

Preview document

Meteorologie - Climatologie - Pagina 1
Meteorologie - Climatologie - Pagina 2
Meteorologie - Climatologie - Pagina 3
Meteorologie - Climatologie - Pagina 4
Meteorologie - Climatologie - Pagina 5
Meteorologie - Climatologie - Pagina 6
Meteorologie - Climatologie - Pagina 7
Meteorologie - Climatologie - Pagina 8
Meteorologie - Climatologie - Pagina 9
Meteorologie - Climatologie - Pagina 10
Meteorologie - Climatologie - Pagina 11
Meteorologie - Climatologie - Pagina 12
Meteorologie - Climatologie - Pagina 13
Meteorologie - Climatologie - Pagina 14
Meteorologie - Climatologie - Pagina 15
Meteorologie - Climatologie - Pagina 16
Meteorologie - Climatologie - Pagina 17
Meteorologie - Climatologie - Pagina 18
Meteorologie - Climatologie - Pagina 19
Meteorologie - Climatologie - Pagina 20
Meteorologie - Climatologie - Pagina 21
Meteorologie - Climatologie - Pagina 22
Meteorologie - Climatologie - Pagina 23
Meteorologie - Climatologie - Pagina 24
Meteorologie - Climatologie - Pagina 25
Meteorologie - Climatologie - Pagina 26
Meteorologie - Climatologie - Pagina 27
Meteorologie - Climatologie - Pagina 28
Meteorologie - Climatologie - Pagina 29
Meteorologie - Climatologie - Pagina 30
Meteorologie - Climatologie - Pagina 31
Meteorologie - Climatologie - Pagina 32
Meteorologie - Climatologie - Pagina 33
Meteorologie - Climatologie - Pagina 34
Meteorologie - Climatologie - Pagina 35
Meteorologie - Climatologie - Pagina 36
Meteorologie - Climatologie - Pagina 37
Meteorologie - Climatologie - Pagina 38
Meteorologie - Climatologie - Pagina 39
Meteorologie - Climatologie - Pagina 40
Meteorologie - Climatologie - Pagina 41
Meteorologie - Climatologie - Pagina 42
Meteorologie - Climatologie - Pagina 43
Meteorologie - Climatologie - Pagina 44
Meteorologie - Climatologie - Pagina 45

Conținut arhivă zip

  • Meteorologie - Climatologie curs 01.pdf
  • Meteorologie - Climatologie curs 02.pdf
  • Meteorologie - Climatologie curs 03.pdf

Alții au mai descărcat și

Minerale

INTRODUCERE Mineralogia este ştiinţa naturii care studiază mineralele din punct de vedere al clasificării, genezei, chimismului, structurii...

Introducere in Meteorologie si Climatologie - Organizarea unei Statii Meteorologice

METEOROLOGIA: ramura stiintelor geo-fizice care se ocupa cu studiul atmosferei atat din punct de vedere al proprietatilor fizice, chimice si de...

Unitati Geografice Importante din Europa - Germania

OBIECTIVE : Cunoaşterea sub toate aspectele a uneia din cele mai puternice ţări ale lumii cu domenii de referinţă fie în structurile economiei,...

Tabel Intrumente Meteorologice

Elemente meteorologice Instrumentul de măsurare Piesa receptoare Alte observaţii RADIATIA SOLARĂ DIRECTA 1.Pirheliometrul calorimetric de...

Observatiile Meteorologice - Mijloace si Metode de Masurare pentru Radiatii

1. ORGANIZAREA SI EFECTUAREA OBSERVATIILOR METEOROLOGICE 3 Termenii cheie (statie meteorologica, platforma meteorologica, retea de statii,...

Ceața

Aspecte generale. Ceaţa este un fenomen meteorologic care se formează în atmosfera inferioară, în pătura de aer din vecinătatea solului. Se...

Industria Extractiva a Minereurilor Neferoasa si Metalurgia Neferoasa

Aceasta ramura industriala se ocupa cu extractia minereurilor neferoase ( ce nu contin fier) si productia unor metale neferoase cu diferite...

Meteorologie și Climatologie

• Definiţii • Scurt istoric meteo-climatologic • Reţeaua de staţii si posturi meteorologice din România, A.N.M. • Organizarea unei staţii...

Te-ar putea interesa și

Particularități climatice din municipiul Tulcea cu privire specială asupra fenomenelor de risc

Municipiul Tulcea este situat in sud-estul Romaniei, in Dobrogea de Nord, la contactul Dealurior Tulcei cu Dunărea (braţul Tulcei) şi cu Delta...

Particularitati Climatice ale Municipiului Vatra Dornei

Introducere Meteorologia este ştiinţa care studiază proprietăţile fizice ale atmosferei şi legile de formare, de dezvoltare, ale tuturor...

Caracteristici ale fenomenelor climatice de risc în arealul Municipiului Roman

Introducere Analiza caracteristicilor fenomenelor de risc atmosferice din Municipiul Roman, este o lucrare amănunțită, care, împreună cu anlizele...

Climatul subtropical mediteranean

1. Aspecte introductive 1.1 Aspecte generale Climatul reprezintă regimul multianual al vremii, sau totalitatea schimbărilor succesive posibile...

Climă Temperat Continentală

Cap.I Aspecte introductive I.1. Apecte generale Climatul temperat continental este de obicei situat în interiorul continentelor, unde există...

Radiații Infraroșii

SCURT ISTORIC Radiţia este o formă a energiei de existenţă,pentru un sector foarte restrâns şi anume al luminii şi al căldurii, omul a luat...

Introducere in Meteorologie si Climatologie - Organizarea unei Statii Meteorologice

METEOROLOGIA: ramura stiintelor geo-fizice care se ocupa cu studiul atmosferei atat din punct de vedere al proprietatilor fizice, chimice si de...

Observatiile Meteorologice - Mijloace si Metode de Masurare pentru Radiatii

1. ORGANIZAREA SI EFECTUAREA OBSERVATIILOR METEOROLOGICE 3 Termenii cheie (statie meteorologica, platforma meteorologica, retea de statii,...

Ai nevoie de altceva?