Metodologia de Evaluare a Resurselor Turistice

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Geografie
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 94 în total
Cuvinte : 54268
Mărime: 955.34KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lector universitar doctorand Marin CRUCERU

Extras din document

ROLUL ŞI LOCUL GEOGRAFIEI TURISMULUI ÎN CERCETAREA ŞI EVALUAREA RESURSELOR DE MEDIU DIN PUNCT DE VEDERE AL POTENŢIALULUI LOR TURISTIC.

1. Categorii de resurse turistice

Potenţialul turistic al unui areal geografic este certificat de existenţa unor resurse turistice potenţiale (care pot deveni atracţii turistice), precum şi de prezenţa infrastructurilor turistice care să favorizeze valorificarea lor economică şi a resurselor turistice reale (devenite deja atracţii turistice).

Resursele turistice potenţiale sunt acele resurse naturale şi/sau antropice care pot deveni atracţii turistice. Potenţialul acestora de a deveni atracţii turistice este dat şi de prezenţa unor infrastructuri care să favorizeze valorificarea lor economică

Resursele turistice reale sunt acele resurse naturale şi/sau antropice care au devenit, într-o măsură oarecare, atracţii turistice şi ca urmare există un anumit grad de valorificare economică, astfel încât potenţialul lor turistic este deja dovedit.

Termenul de resursă atractivă, se utilizează uneori în locul celei mai intens uzitate, de "fond turistic", datorită semnificaţiei sale etimologice mai profunde: în vreme ce „fondul turistic" poate include si elemente ale infrastructurii, termenul de resursa atractiva" trimite, invariabil, numai la acele elemente ale peisajului, preexistente, ce sunt inzestrate cu atributul atractivitatii. Deşi, prin aport antropic pot aparea noi resurse, fenomenul turistic debuteaza intotdeauna de la cele existente. În funcţie de particularităţile lor genetice, resursele atractive grupeaza obiectivele turistice în două categorii majore:

1. resurse atractive aparţinând cadrului natural;

2. resurse de provenienta antropică.

2. Preocupări în cercetarea geografică asupra potenţialului turistic al resurselor naturale şi antropice.

Determinarea potenţialului turistic al unui spaţiu geografic are la bază realizarea unor studii şi cercetări geografice asupra resurselor naturale şi antropice, în vederea stabilirii condiţiilor, posibilităţilor şi a capacităţilor acestor resurse de mediu geografic de a deveni atracţii turistice şi, prin urmare, pentru a fi valorificate turistic, respectiv din punct de vedere economic.

Numeroşi cercetători din diverse domenii ştiinţifice, cum ar fi economia turismului, statistica etc., se preocupă pentru a stabili cele mai bune metode de evaluare a potenţialului turistic dintr-un anumit spaţiu geografic, vizând atât structurarea, clasificarea şi regionarea acestuia, pe baza unor criterii şi indicatori de analiză, cât şi identificarea gradului de atractivitate turistică a resurselor naturale şi antropice, în vederea valorificării lor turistice, respectiv introducerea acestora în circuitul economic. Criteriile şi indicatorii de analiză utilizaţi, în mod frecvent, de către cercetătorii din domeniul turismului, sunt cei CANTITATIVI, deci, probabil, suficient de obiectivi încât să permită aplicarea lor în modalităţi şi situaţii diverse. Totuşi, alţi cercetători trebuie să adapteze aceşti indicatori ori să creeze alţii noi în vederea perfecţionării metodelor de evaluare a potenţialului turistic al resurselor de mediu dintr-un anumit spaţiu geografic, în funcţie de specificul scopului şi al mediului local.

Pe de altă parte, se constată faptul că este destul de dificil de a stabili criterii şi indicatori CALITATIVI (deci destul de subiectivi), acceptabili de către toţi cercetătorii în domeniu, prin care să se poată evalua, de exemplu, gradul de atractivitate al unei resurse sau categorii de resurse, precum şi pentru a stabili, într-un mod cât mai obiectiv, pragul dincolo de care acea resursă obţine cel puţin standardul minim de atractivitate turistică şi poate fi valorificată 2

economic.

În opinia noastră, la baza clasificărilor, sau a regionărilor turistice, precum şi stabilirea faptului că anumite resurse de mediu dintr-un spaţiu geografic au potenţial turistic sau nu, trebuie să se afle, în mod predominant, metodele de cercetare ale ştiinţelor geografice, dar alături de alte metode, precum cele din domeniul economiei şi statisticii. Cercetătorii geografi îşi fundamentează analizele şi evaluările atât pe metode calitativ - subiective asupra gradului de atractivitate turistică al resurselor naturale şi antropice dintr-un spaţiu geografic (de exemplu: comparaţii asupra unor resurse de mediu similare din spaţii geografice diferite), cât şi pe metode cantitativ – obiective (de exemplu: numărul de turişti care vizitează o resursă sau categorie de resurse de mediu dintr-un anumit spaţiu geografic într-un anumit interval de timp).

Menţionăm două dintre cele mai reprezentative metodologii de cercetare ştiinţifică a potenţialul turistic dintr-un areal geografic, propuse de către geografi români.

Metodologia propusă de către Grigore Posea şi colaboratorii1, de tip calitativ (în opinia noastră), presupune cunoaşterea amănunţită a cadrului natural, a istoriei şi vestigiile sale, a operelor de artă, a monumentelor, elementelor folclorice şi etnografice etc. În acest sens, se elaborează monografii geografice care să reflecte potenţialul turistic al resurselor naturale şi antropice şi gradul de valorificare al acestora. Ulterior, toate elementele care prin importanţa lor reprezintă şi obiective turistice, sunt transpuse pe hărţi la scara de 1:100 000 şi analizate în repartiţia lor teritorială. Rezultatele acestei metode de cercetare ştiinţifică permit gruparea obiectivelor turistice pe teritoriu şi identificarea tipurilor de unităţi taxonomice turistice, ceea ce conduce, în final, regionarea turistică a unui spaţiu geografic, indiferent de dimensiunile acestuia.

Preview document

Metodologia de Evaluare a Resurselor Turistice - Pagina 1
Metodologia de Evaluare a Resurselor Turistice - Pagina 2
Metodologia de Evaluare a Resurselor Turistice - Pagina 3
Metodologia de Evaluare a Resurselor Turistice - Pagina 4
Metodologia de Evaluare a Resurselor Turistice - Pagina 5
Metodologia de Evaluare a Resurselor Turistice - Pagina 6
Metodologia de Evaluare a Resurselor Turistice - Pagina 7
Metodologia de Evaluare a Resurselor Turistice - Pagina 8
Metodologia de Evaluare a Resurselor Turistice - Pagina 9
Metodologia de Evaluare a Resurselor Turistice - Pagina 10
Metodologia de Evaluare a Resurselor Turistice - Pagina 11
Metodologia de Evaluare a Resurselor Turistice - Pagina 12
Metodologia de Evaluare a Resurselor Turistice - Pagina 13
Metodologia de Evaluare a Resurselor Turistice - Pagina 14
Metodologia de Evaluare a Resurselor Turistice - Pagina 15
Metodologia de Evaluare a Resurselor Turistice - Pagina 16
Metodologia de Evaluare a Resurselor Turistice - Pagina 17
Metodologia de Evaluare a Resurselor Turistice - Pagina 18
Metodologia de Evaluare a Resurselor Turistice - Pagina 19
Metodologia de Evaluare a Resurselor Turistice - Pagina 20
Metodologia de Evaluare a Resurselor Turistice - Pagina 21
Metodologia de Evaluare a Resurselor Turistice - Pagina 22
Metodologia de Evaluare a Resurselor Turistice - Pagina 23
Metodologia de Evaluare a Resurselor Turistice - Pagina 24
Metodologia de Evaluare a Resurselor Turistice - Pagina 25
Metodologia de Evaluare a Resurselor Turistice - Pagina 26
Metodologia de Evaluare a Resurselor Turistice - Pagina 27
Metodologia de Evaluare a Resurselor Turistice - Pagina 28
Metodologia de Evaluare a Resurselor Turistice - Pagina 29
Metodologia de Evaluare a Resurselor Turistice - Pagina 30
Metodologia de Evaluare a Resurselor Turistice - Pagina 31
Metodologia de Evaluare a Resurselor Turistice - Pagina 32
Metodologia de Evaluare a Resurselor Turistice - Pagina 33
Metodologia de Evaluare a Resurselor Turistice - Pagina 34
Metodologia de Evaluare a Resurselor Turistice - Pagina 35
Metodologia de Evaluare a Resurselor Turistice - Pagina 36
Metodologia de Evaluare a Resurselor Turistice - Pagina 37
Metodologia de Evaluare a Resurselor Turistice - Pagina 38
Metodologia de Evaluare a Resurselor Turistice - Pagina 39
Metodologia de Evaluare a Resurselor Turistice - Pagina 40
Metodologia de Evaluare a Resurselor Turistice - Pagina 41
Metodologia de Evaluare a Resurselor Turistice - Pagina 42
Metodologia de Evaluare a Resurselor Turistice - Pagina 43
Metodologia de Evaluare a Resurselor Turistice - Pagina 44
Metodologia de Evaluare a Resurselor Turistice - Pagina 45
Metodologia de Evaluare a Resurselor Turistice - Pagina 46
Metodologia de Evaluare a Resurselor Turistice - Pagina 47
Metodologia de Evaluare a Resurselor Turistice - Pagina 48
Metodologia de Evaluare a Resurselor Turistice - Pagina 49
Metodologia de Evaluare a Resurselor Turistice - Pagina 50
Metodologia de Evaluare a Resurselor Turistice - Pagina 51
Metodologia de Evaluare a Resurselor Turistice - Pagina 52
Metodologia de Evaluare a Resurselor Turistice - Pagina 53
Metodologia de Evaluare a Resurselor Turistice - Pagina 54
Metodologia de Evaluare a Resurselor Turistice - Pagina 55
Metodologia de Evaluare a Resurselor Turistice - Pagina 56
Metodologia de Evaluare a Resurselor Turistice - Pagina 57
Metodologia de Evaluare a Resurselor Turistice - Pagina 58
Metodologia de Evaluare a Resurselor Turistice - Pagina 59
Metodologia de Evaluare a Resurselor Turistice - Pagina 60
Metodologia de Evaluare a Resurselor Turistice - Pagina 61
Metodologia de Evaluare a Resurselor Turistice - Pagina 62
Metodologia de Evaluare a Resurselor Turistice - Pagina 63
Metodologia de Evaluare a Resurselor Turistice - Pagina 64
Metodologia de Evaluare a Resurselor Turistice - Pagina 65
Metodologia de Evaluare a Resurselor Turistice - Pagina 66
Metodologia de Evaluare a Resurselor Turistice - Pagina 67
Metodologia de Evaluare a Resurselor Turistice - Pagina 68
Metodologia de Evaluare a Resurselor Turistice - Pagina 69
Metodologia de Evaluare a Resurselor Turistice - Pagina 70
Metodologia de Evaluare a Resurselor Turistice - Pagina 71
Metodologia de Evaluare a Resurselor Turistice - Pagina 72
Metodologia de Evaluare a Resurselor Turistice - Pagina 73
Metodologia de Evaluare a Resurselor Turistice - Pagina 74
Metodologia de Evaluare a Resurselor Turistice - Pagina 75
Metodologia de Evaluare a Resurselor Turistice - Pagina 76
Metodologia de Evaluare a Resurselor Turistice - Pagina 77
Metodologia de Evaluare a Resurselor Turistice - Pagina 78
Metodologia de Evaluare a Resurselor Turistice - Pagina 79
Metodologia de Evaluare a Resurselor Turistice - Pagina 80
Metodologia de Evaluare a Resurselor Turistice - Pagina 81
Metodologia de Evaluare a Resurselor Turistice - Pagina 82
Metodologia de Evaluare a Resurselor Turistice - Pagina 83
Metodologia de Evaluare a Resurselor Turistice - Pagina 84
Metodologia de Evaluare a Resurselor Turistice - Pagina 85
Metodologia de Evaluare a Resurselor Turistice - Pagina 86
Metodologia de Evaluare a Resurselor Turistice - Pagina 87
Metodologia de Evaluare a Resurselor Turistice - Pagina 88
Metodologia de Evaluare a Resurselor Turistice - Pagina 89
Metodologia de Evaluare a Resurselor Turistice - Pagina 90
Metodologia de Evaluare a Resurselor Turistice - Pagina 91
Metodologia de Evaluare a Resurselor Turistice - Pagina 92
Metodologia de Evaluare a Resurselor Turistice - Pagina 93
Metodologia de Evaluare a Resurselor Turistice - Pagina 94

Conținut arhivă zip

  • Metodologia de Evaluare a Resurselor Turistice.pdf

Alții au mai descărcat și

Valorificarea Satului Turistic Vâlcean pe Principii Durabile

INTRODUCERE Ca industrie a serviciilor, turismul face parte din sectorul terţiar, fiind legat de producţia ramurilor din sectorul primar şi...

Prospectarea Ofertei Turistice a Judetului Timis

Introducere Judeţul Timiş prin tradiţie, perseverenţă şi performanţele sale a devenit cel mai atractiv centru economic al României, un important...

Geografia Mediului

Curs I Aspecte Generale 1. Concepte generale privioare la mediu: Descoperirea si cunoasterea planetei de om a fost un proces lent care s-a...

Resurse Naturale

1.codul funciar 2.resursele de apa 3. sistemele de irigatie 4.resursele forestiere 5.pescuitul pe glob Def ale resurselor,opinii si criterii...

România în Contextul Geopolitic și European în Perioada 1859-1938

Pozitia României fatã de evenimente si crize diplomatice si militare Relatiile cu marile puteri în contextul acutizãrii politicii revizioniste...

Masivele Medii ale Europei Centrale și Orientale

Intre vastele cimpii ale Germaniei septentrionale, Poloniei si Ucrainei pe de-o parte si Alpii, bazinul Panonic pe de alta, diverse lanturi montane...

Carpații

Caracteristici: - face parte din lanţul muntos alpino-carpato-himalayan, format în orogeneza alpină - are o lungime de ≈ 1 300 km  al III-lea...

Patrimoniul Turistic al României

1. Patrimoniu turistic, potenţial turistic, resursă turistică, ofertă turistică, fond turistic. 1.1.Concepte, componente, clasificări Conform...

Ai nevoie de altceva?

''