Moldova de Nord - Caracterizare

Curs
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Geografie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 6 în total
Cuvinte : 2793
Mărime: 26.42KB (arhivat)
Publicat de: Gicu Ignat
Puncte necesare: 0

Extras din curs

1. Specificul cadrului natural al Moldovei de Nord

Geologia

Unitatea Podişului Moldovei se suprapune în cea mai mare parte peste Platforma Molodovenească, care este alcatuită din sisturi cristaline precambriene,strâns cutate în faza huroniană străbătute de intruziuni.Fundamentul cade în trepte în faţa ariei carpatice şi acoperit de sedimente care aparţin silurianului,cenomanianului,tortonianului,buglovianului,sarmatianului si pliocenului,acestea din urmă acoperind întreaga suprafaţă a podişului.

Podişul Moldovei are un relief monoclinal,sculptat cu precădere în stratele sarmatiene din partea nordică şi centrală.Intercalarea în complexul de marne,argile şi nisipuri a gresiilor si calcarelor oolitice a oferit dezvoltarea suprafeţelor structurale şi a cuestelor,pe aliniamente de zeci de kilometri.Prin alterarea rocilor cimentate cu cele friabile s-au format seriile de cueste etajate.

Diferitele tipuri de relief creeaza zone climatice cu diferente între zonele muntoase şi cele de deal şi de câmpie.

Principalele unităţi de relief

Podişul Moldovei - diviziuni: -Podişul Sucevei

-Dealurile Nistrului

-Câmpia Moldovei

-Podişul central Moldovenesc

-Câmpia Nistrului Inferior

-Culoarul Siretului

Clima

Zona montană este influenţată în Nord de masele de aer scandinavo-baltice şi pe direcţia vest-est de masele de aer oceanice transportate de vânturile de vest care duc la creşterea precipitaţiilor medii anuale pana la 1200mm.

Climatul este de tip montan cu temperaturi medii anuale de 7C la 1000m dar este prezent şi climatul alpin la peste 1800m cu temperaturi medii anuale de 0C.

Zona de podiş se caracterizează în est prin influenţe continentale aride,cu temperaturi medii anuale de 9-10 C şi precipitaţii de 400-500 mm/an deci ierniile sunt reci, prezent fiind şi crivatul iar veriile sunt foarte călduroase şi secetoase.În nord temperaturiile medii anuale scad până la 6 C iar precipitaţiile cresc până la 800 mm resimţindu-se influenţe baltice.

Hidrografia

Regiunea este strabătută de 8 cursuri importante de apă,care drenează teritoriul pe direcţia Nord-Sud iar întreaga hidrografie aparţine bazinului hidrografic al Siretului(42.890 kmp) şi al Prutului(10.990 kmp), cel din urma reprezentând graniţa naturală cu Republica Moldova pe o distanţă de 680.km.

O parte dintre cursurile de apă ale regiunii au beneficiat de lucrări de amenajare şi regularizare, în judeţul Neamţ aflându-se şi cel mai mare lac de baraj natural din România. În judeţele Botoşani şi Iasi se află lacuri antropice care s-au format prin bararea văilor,care constituie o caracteristică a câmpiei coliniare a Jijiei.

Fauna şi flora regiunii de nord-est fac parte din regiunea alpină în partea de vest (vestul judeţelor Suceava şi Neamţ), regiunea continentala în partea centrală şi de nord-est (estul judeţelor Suceava, Neamţ, Botoşani şi Iaşi).

Datorită existenţei diferitelor specii de plante şi animale dar şi prezenţa diferitelor habitate specifice s-au creat arii de protecţie, fie a habitatelor, fie a păsărilor-avifaunistice. În regiunea de nord-est se întâlnesc următoarele specii:

-mamifere: ursul brun, lupul

-păsări: raţa roşie, acvila de câmp , cormoranul mic

-nevertebrate: puznicul, fluturele ţestos , croitorul de fag

-plante: clopoţelul

Specii de plante si animale care pot fi valorificate din punct de vedere economic:

-plante: soc, măceş, tei,măr, vişin, ghebe, bureti,

-mamifere: căprior, mistreţ, viezure, vulpe, pisica salbatică

-păsări: cocoş de munte, raţa mare, coţofana, turturica

Solurile cuprind:

-Zona solurilor argilo-iluviale

-Zona mulisolorilor (sudul podişului şi Câmpia Moldovei)

-Soluri cenuşii

-Rendznile ( Podişul Central Moldovenesc)

-Soluri intrazonale(Podişul Sucevei, Câmpia Moldovei)

-Erodisoluri

Preview document

Moldova de Nord - Caracterizare - Pagina 1
Moldova de Nord - Caracterizare - Pagina 2
Moldova de Nord - Caracterizare - Pagina 3
Moldova de Nord - Caracterizare - Pagina 4
Moldova de Nord - Caracterizare - Pagina 5
Moldova de Nord - Caracterizare - Pagina 6

Conținut arhivă zip

  • Moldova de Nord - Caracterizare.docx

Alții au mai descărcat și

Hidrologie lucrări practice

BAZINUL SI RETEAUA HIDROGRAFICA Elemente referitoare asupra bazinului hidrografic Trasarea cumpenei apelor Aceasta se face pe linia celor mai...

Orizonturi de Sol

Orizontul este un strat de sol aproximativ paralel cu suprafaţa terenului care se deosebeşte de stratele supra- şi subiacente, de care este genetic...

Fișe minerale și roci

Laborator nr.1 Minerale Fisa nr.1 Minerale Denumire: Amfibol Clasa mineralelor: clasa inosilicatilor Proprietati fizice Duritatea: 5- 6...

Planuri și Hărți Topografice

Studiul,proiectarea, executia si exploatarea lucrarilor de constructii hidrotehnice presupune existenta unei documentatii topografice complete in...

Glosar GFG

Glosar • abisală (zonă) - este o zonă a domeniului acvatic cu adâncimi mari caracterizată prin presiune mare, temperaturi constante, salinitate...

Metode de Cercetare în Hidrologie

Lucrarea practică nr. 1 Metode de cercetare în hidrologie: În cercetarea hidrologică sunt utilizate diferit metode, multe dintre ele fiind...

Descrierea Tuturor Formelor de Relief din România

Grupa Nordica (Carpatii Maramuresului si Bucovinei) 1. POPULATIA a. Densitatea prezinta in general valori mici (0-50 loc/ ), dar apar si...

Meteorologie

La suprafaţa solului se produc cele mai multe schimburi de energie şi de materie atât cu straturile inferioare ale atmosferei cât şi cu...

Te-ar putea interesa și

Turismul în Contextul Actual

INTRODUCERE Am optat pentru această temă deoarece am vizitat de mai multe ori această staţiune şi am fost încântată de splendoarea acestei zone a...

Program de valorificare a potențialului turistic din Județul Suceava

1.Localizarea si caracterizarea Judetului Suceava Judeţul Suceava este situat în nordul regiunii Moldova a României, cea mai mare parte a sa...

Promovarea unei zone turistice prin campanii de relații publice - Moldova și Bucovina

1. DEFINIREA PROBLEMEI DESPRE MOLDOVA • Introducere Moldova este o regiune din nord-estul Romaniei, ce se invecineaza cu Ucraina si Republica...

Analiza Ofertei și Cererii Turistice la Nivelul Regiunii de Dezvoltare nord-est

Introducere Regiunea Nord-Est este o regiune de dezvoltare a României, creată în 1998, având capitala în municipiul Piatra Neamț. Ca și celelate...

Analiza politică a Republicii Moldova

Capitolul 1 “Republica Moldova este un stat suveran si independent, unitar si indivizibil.” 1.1 Scurt istoric Republica Moldova este o tara...

Potențialul Ecoturistic al Raionului Rezina

INTRODUCERE Actualitatea temei: Turismul a devenit în zilele noastre o activitate la fel de importantă precum cea desfăşurată în alte...

Cultura Pajiștilor și a Plantelor Furajere

INTRODUCERE Pajistile sunt, suprafeţele de teren acoperite cu vegetaţie ierboasă sub forma unui covor vegetal.Pajiştile sunt alcătuite din una sau...

Proiect Marketing - Vitally

Cap. 1. Rezumat introductiv Proiectul de faţă ne va prezenta configurarea mixului de marketing pentru produsul „VITALLY”, un produs care asigură...

Ai nevoie de altceva?