Patrimoniul Pedologic

Curs
10/10 (1 vot)
Domeniu: Geografie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 183 în total
Cuvinte : 65498
Mărime: 269.79KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

I. PATRIMONIUL PEDOLOGIC

1. 1. Patrimoniul pedologic, definiţii, categorii.

Cu referinţă la termenul „patrimoniul pedologic” în vorbirea curentă sunt folosite mai multe abordări:

- pământ- în sensul menţionat, este stratul de la suprafaţa uscatului, care permite dezvoltarea vegetaţiei. Acest termen este folosit cel puţin cu 3 accepţiuni:

a) de natură şi calitate (argilos, lutos, nisipos, calcaros, humifer, sărac, gras etc.);

b) de întindere şi folosinţă (hectare de pământ arabil sau cu vie, pădure etc.);

c) material de sol (strat de pământ, bulgăre de pământ etc.).

- teren- are, în primul rând, un înţeles de întindere, de regulă delimitată şi cu o anumită destinaţie (agricol, forestier, de construcţie etc.). În această definiţie termenul „teren” se apropie de termenul „pământ”.

- sol- strat superior al uscatului.

Înţelesul primordial al termenului „sol” a fost şi este încă, de strat afânat în

care sunt ancorate plantele terestre şi care acoperă uscatul acolo unde este posibilă formarea şi acumularea de material terigen.

Odată cu dezvoltarea agriculturii, noţiunea de sol (patrimoniul pedologic) a

luat la bază 2 concepte mai mult sau mai puţin utilitariste. Cel mai vechi se baza pe ideea de sol ca „pământ arabil” alcătuit dintr-un amestec variate de materiale minerale şi organice având anumite însuşiri fizice şi chimice care asigură plantelor nutriţie şi apă (abordare agrochimică).

Celălalt concept privea solul ca pe un rezultat al alterării rocilor sub influenţa factorilor geologici externi (şcoala agrogeologică).

Prima definiţie ştiinţifică a solului aparţine lui V. V. Dokuceaev (1886): orizonturile exterioare ale rocilor sau cele imediate următoare, modificate pe cale mai mult sau mai puţin naturală de apă, aer şi diferite organisme vii sau moarte.

Acest concept a fost dezvoltat de către N. M. Sibirţev, K. D. Glinca ş.a. accentuându-se ideea de corp natural de sinestătător la suprafaţa scoarţei terestre cu morfologie specifică, observabilă în secţiune verticală în sol, care reprezintă rezultatul proceselor de formare a solului desfăşurate în timp sub acţiunea unei combinaţii specifice de factori genetici (climă, vegetaţie şi faună, rocă parentală şi relief). Ulterior, noţiunea de sol a fost dezvoltată de D. G. Vilenschi, G. F. Marbut, A. Demolon, N. Cernescu, N. Florea ş.a.

În sensul patrimoniului pedologic, conform lui V. A. Kovda (1973) solurile fiind corpuri naturale aparte alcătuiesc învelişul de sol, care constituie „pătura terestră de sine-stătătoare” – pedosfera – care joacă un rol extrem de important în bilanţul energetic al globului pământesc în formarea chimismului hidrosferei şi atmosferei actuale, asigurării interacţiunii circuitului mare geologic şi circuitului mic biologic al substanţelor.

Structura învelişului de sol (componentele, raportul dintre acestea) nu este întâmplătoare. Totodată, învelişul de sol nu este o aglomerare de soluri. Structura lui este strict determinată de relaţiile dintre componente.

În acest context, pentru caracterizarea patrimoniului pedologic nu este suficientă numai studierea pe verticală (pe profil) a însuşirilor şi dinamicii solului, ci trebuie de avut şi ce se întâmplă în ariile învecinate (versant, depresiune, arii inundabile etc.) şi relaţiile cu ele. Aceasta, deoarece alături de acumularea şi circulaţia pe verticală a materiei se adaugă şi circulaţia laterală a ei. Astfel, procesele de migrare şi de acumulare a substanţelor sunt responsabile pentru starea actuală a profilelor de sol şi implicit a peisajului de sol (pedopeisajului). Chiar mai mult, se ştie bine că în pedogeneză sunt încadrate şi substanţele deplasate de la distanţă mare cu vântul sau apele de suprafaţă. De altfel, pentru a înţelege caracteristicile pedopeisajului este necesară cunoaşterea şi acestei componente a migraţiei şi acumulării substanţelor.

Studiul învelişului de sol, deci, se bazează în continuare pe cercetarea profilului de sol (pedonului), ca eşantion principal de lucru, dar considerat integrat în pedopeisaj şi corelat cu dinamica acestuia, astfel, mai înbogăţit în conţinut.

În cadrul studiului învelişului de sol, ca atare se urmăresc nu numai schimbările şi migrarea pe verticală în sol a unor componenţi, ci şi schimbările şi migrarea ce pot avea loc şi oblic (la suprafaţa solului sau prin sol) între polipedonuri, cu consecinţele corespunzătoare în învelişul de sol.

După I. Muntean conceptele, teoriile moderne privind solul sunt în esenţă variante, respectiv îmbunătăţiri modificate şi lărgite ale conceptului dokuceaevist. Astfel, Soil Taxonomy (1996) defineşte solul ca „o colecţie de corpuri formate din materiale minerale şi organice care acoperă o mare parte din suprafaţa Pământului, conţine materie vie şi constituie suport pentru plante în câmp şi care, a fost schimbat prin activitatea omului ”.

Baza Mondială de Referinţă pentru Resursele de Sol (W.R.B., 1998) defineşte solul ca: „un corp natural continuu, care are trei dimensiuni spaţiale şi o dimensiune temporală şi care posedă trei caracteristici principale”.

1. Este format din constituienţi minerali şi organici şi include faze solide, lichide şi gazoase.

2. Constituienţii sunt organizaţi în structuri specifice pentru mediul pedogenetic. Aceste structuri formează aspectul morfologic al învelişului de sol echivalent cu anatomia fiinţelor vii. Ele rezultă din istoria învelişului de sol şi din dinamica şi proprietăţile lui actuale. Studiul structurilor învelişului de sol facilitează percepţia proprietăţilor fizice, chimice şi biologice şi permite înţelegerea prezentului, trecutului şi prezice viitorul lui.

3. Învelişul de sol este în evoluţie constantă şi permanentă, ceea ce dă solului cea de-a patra dimensiune – timpul.

Preview document

Patrimoniul Pedologic - Pagina 1
Patrimoniul Pedologic - Pagina 2
Patrimoniul Pedologic - Pagina 3
Patrimoniul Pedologic - Pagina 4
Patrimoniul Pedologic - Pagina 5
Patrimoniul Pedologic - Pagina 6
Patrimoniul Pedologic - Pagina 7
Patrimoniul Pedologic - Pagina 8
Patrimoniul Pedologic - Pagina 9
Patrimoniul Pedologic - Pagina 10
Patrimoniul Pedologic - Pagina 11
Patrimoniul Pedologic - Pagina 12
Patrimoniul Pedologic - Pagina 13
Patrimoniul Pedologic - Pagina 14
Patrimoniul Pedologic - Pagina 15
Patrimoniul Pedologic - Pagina 16
Patrimoniul Pedologic - Pagina 17
Patrimoniul Pedologic - Pagina 18
Patrimoniul Pedologic - Pagina 19
Patrimoniul Pedologic - Pagina 20
Patrimoniul Pedologic - Pagina 21
Patrimoniul Pedologic - Pagina 22
Patrimoniul Pedologic - Pagina 23
Patrimoniul Pedologic - Pagina 24
Patrimoniul Pedologic - Pagina 25
Patrimoniul Pedologic - Pagina 26
Patrimoniul Pedologic - Pagina 27
Patrimoniul Pedologic - Pagina 28
Patrimoniul Pedologic - Pagina 29
Patrimoniul Pedologic - Pagina 30
Patrimoniul Pedologic - Pagina 31
Patrimoniul Pedologic - Pagina 32
Patrimoniul Pedologic - Pagina 33
Patrimoniul Pedologic - Pagina 34
Patrimoniul Pedologic - Pagina 35
Patrimoniul Pedologic - Pagina 36
Patrimoniul Pedologic - Pagina 37
Patrimoniul Pedologic - Pagina 38
Patrimoniul Pedologic - Pagina 39
Patrimoniul Pedologic - Pagina 40
Patrimoniul Pedologic - Pagina 41
Patrimoniul Pedologic - Pagina 42
Patrimoniul Pedologic - Pagina 43
Patrimoniul Pedologic - Pagina 44
Patrimoniul Pedologic - Pagina 45
Patrimoniul Pedologic - Pagina 46
Patrimoniul Pedologic - Pagina 47
Patrimoniul Pedologic - Pagina 48
Patrimoniul Pedologic - Pagina 49
Patrimoniul Pedologic - Pagina 50
Patrimoniul Pedologic - Pagina 51
Patrimoniul Pedologic - Pagina 52
Patrimoniul Pedologic - Pagina 53
Patrimoniul Pedologic - Pagina 54
Patrimoniul Pedologic - Pagina 55
Patrimoniul Pedologic - Pagina 56
Patrimoniul Pedologic - Pagina 57
Patrimoniul Pedologic - Pagina 58
Patrimoniul Pedologic - Pagina 59
Patrimoniul Pedologic - Pagina 60
Patrimoniul Pedologic - Pagina 61
Patrimoniul Pedologic - Pagina 62
Patrimoniul Pedologic - Pagina 63
Patrimoniul Pedologic - Pagina 64
Patrimoniul Pedologic - Pagina 65
Patrimoniul Pedologic - Pagina 66
Patrimoniul Pedologic - Pagina 67
Patrimoniul Pedologic - Pagina 68
Patrimoniul Pedologic - Pagina 69
Patrimoniul Pedologic - Pagina 70
Patrimoniul Pedologic - Pagina 71
Patrimoniul Pedologic - Pagina 72
Patrimoniul Pedologic - Pagina 73
Patrimoniul Pedologic - Pagina 74
Patrimoniul Pedologic - Pagina 75
Patrimoniul Pedologic - Pagina 76
Patrimoniul Pedologic - Pagina 77
Patrimoniul Pedologic - Pagina 78
Patrimoniul Pedologic - Pagina 79
Patrimoniul Pedologic - Pagina 80
Patrimoniul Pedologic - Pagina 81
Patrimoniul Pedologic - Pagina 82
Patrimoniul Pedologic - Pagina 83
Patrimoniul Pedologic - Pagina 84
Patrimoniul Pedologic - Pagina 85
Patrimoniul Pedologic - Pagina 86
Patrimoniul Pedologic - Pagina 87
Patrimoniul Pedologic - Pagina 88
Patrimoniul Pedologic - Pagina 89
Patrimoniul Pedologic - Pagina 90
Patrimoniul Pedologic - Pagina 91
Patrimoniul Pedologic - Pagina 92
Patrimoniul Pedologic - Pagina 93
Patrimoniul Pedologic - Pagina 94
Patrimoniul Pedologic - Pagina 95
Patrimoniul Pedologic - Pagina 96
Patrimoniul Pedologic - Pagina 97
Patrimoniul Pedologic - Pagina 98
Patrimoniul Pedologic - Pagina 99
Patrimoniul Pedologic - Pagina 100
Patrimoniul Pedologic - Pagina 101
Patrimoniul Pedologic - Pagina 102
Patrimoniul Pedologic - Pagina 103
Patrimoniul Pedologic - Pagina 104
Patrimoniul Pedologic - Pagina 105
Patrimoniul Pedologic - Pagina 106
Patrimoniul Pedologic - Pagina 107
Patrimoniul Pedologic - Pagina 108
Patrimoniul Pedologic - Pagina 109
Patrimoniul Pedologic - Pagina 110
Patrimoniul Pedologic - Pagina 111
Patrimoniul Pedologic - Pagina 112
Patrimoniul Pedologic - Pagina 113
Patrimoniul Pedologic - Pagina 114
Patrimoniul Pedologic - Pagina 115
Patrimoniul Pedologic - Pagina 116
Patrimoniul Pedologic - Pagina 117
Patrimoniul Pedologic - Pagina 118
Patrimoniul Pedologic - Pagina 119
Patrimoniul Pedologic - Pagina 120
Patrimoniul Pedologic - Pagina 121
Patrimoniul Pedologic - Pagina 122
Patrimoniul Pedologic - Pagina 123
Patrimoniul Pedologic - Pagina 124
Patrimoniul Pedologic - Pagina 125
Patrimoniul Pedologic - Pagina 126
Patrimoniul Pedologic - Pagina 127
Patrimoniul Pedologic - Pagina 128
Patrimoniul Pedologic - Pagina 129
Patrimoniul Pedologic - Pagina 130
Patrimoniul Pedologic - Pagina 131
Patrimoniul Pedologic - Pagina 132
Patrimoniul Pedologic - Pagina 133
Patrimoniul Pedologic - Pagina 134
Patrimoniul Pedologic - Pagina 135
Patrimoniul Pedologic - Pagina 136
Patrimoniul Pedologic - Pagina 137
Patrimoniul Pedologic - Pagina 138
Patrimoniul Pedologic - Pagina 139
Patrimoniul Pedologic - Pagina 140
Patrimoniul Pedologic - Pagina 141
Patrimoniul Pedologic - Pagina 142
Patrimoniul Pedologic - Pagina 143
Patrimoniul Pedologic - Pagina 144
Patrimoniul Pedologic - Pagina 145
Patrimoniul Pedologic - Pagina 146
Patrimoniul Pedologic - Pagina 147
Patrimoniul Pedologic - Pagina 148
Patrimoniul Pedologic - Pagina 149
Patrimoniul Pedologic - Pagina 150
Patrimoniul Pedologic - Pagina 151
Patrimoniul Pedologic - Pagina 152
Patrimoniul Pedologic - Pagina 153
Patrimoniul Pedologic - Pagina 154
Patrimoniul Pedologic - Pagina 155
Patrimoniul Pedologic - Pagina 156
Patrimoniul Pedologic - Pagina 157
Patrimoniul Pedologic - Pagina 158
Patrimoniul Pedologic - Pagina 159
Patrimoniul Pedologic - Pagina 160
Patrimoniul Pedologic - Pagina 161
Patrimoniul Pedologic - Pagina 162
Patrimoniul Pedologic - Pagina 163
Patrimoniul Pedologic - Pagina 164
Patrimoniul Pedologic - Pagina 165
Patrimoniul Pedologic - Pagina 166
Patrimoniul Pedologic - Pagina 167
Patrimoniul Pedologic - Pagina 168
Patrimoniul Pedologic - Pagina 169
Patrimoniul Pedologic - Pagina 170
Patrimoniul Pedologic - Pagina 171
Patrimoniul Pedologic - Pagina 172
Patrimoniul Pedologic - Pagina 173
Patrimoniul Pedologic - Pagina 174
Patrimoniul Pedologic - Pagina 175
Patrimoniul Pedologic - Pagina 176
Patrimoniul Pedologic - Pagina 177
Patrimoniul Pedologic - Pagina 178
Patrimoniul Pedologic - Pagina 179
Patrimoniul Pedologic - Pagina 180
Patrimoniul Pedologic - Pagina 181
Patrimoniul Pedologic - Pagina 182
Patrimoniul Pedologic - Pagina 183
Patrimoniul Pedologic - Pagina 184

Conținut arhivă zip

  • Patrimoniul Pedologic.doc

Alții au mai descărcat și

Influența cutremurelor din Județul Vrancea asupra vulnerabilității terenului la alunecările de teren

Prezenta lucrare este structurată pe trei capitole și tratează cauzele ṣi efectele alunecãrilor de teren produse de cutremurul din 1977 în Judeţul...

Geologie

Cristal - corp solid omogen, format dintr-o retea unica (pura sau mixta). Reteaua cristalina este definita printr-o structura atomica reticulara....

Meteorologia Poluării

PROBLEMELE GENERAE ASUPRA POLUARII AERULUI PROBLEME GLOBALE Sfârsitul secolului al XX-lea este al mondializarii, globalizarii, al mediului. În...

Sistemul Informațional Geografic

1.1. ISTORICUL GIS. PERSPECTIVE CRITICE Încercarea de a prezenta un istoric a unei tehnologii cum este GIS prezintă două deficienţe în care cel...

Relieful Fluvial

RELIEFUL CREAT DE AGENŢII EXTERNI (MORFOSCULPTURA) 9.1. Legile generale ale eroziunii Forţele sau factorii care execută erodarea suprafeţei...

Demografie

naşteri, decese, căsătorii şi divorţuri naşteri, decese, căsătorii Serviciile de stare civilă Divorţuri tribunalul unde s-a emis sentinţa de...

Factorii Naturali

CAP.III. CLIMA. III.1. ASPECTE GENERALE Spre deosebire de relief, atmosfera este cea mai mobila dintre sferele externe. In cadrul sau se...

Hidrologie

Apa reprezinta unul din elementele naturale indespensabile existentei lumii vii. Ea are un rol fundamental în desfasurarea proceselor naturale...

Te-ar putea interesa și

Valorificarea potențialului turistic al municipiului Alba Iulia

Turismul reprezintă, prin conţinutul său, un fenomen caracteristic civilizaţiei actuale, una din componentele majore ale vieţii economice şi...

Tehnici de Protecție a Mediului

CAPITOLUL I PROTECŢIA JURIDICĂ A SOLULUI 1.1. Protecţia juridică a solului Acţiunea comunitara de protecţie a solului s-a desfăşurat, în mod...

Conservarea Biodiversitatii. Ariile Protejate

I. Conservarea biodiversităţii - consideraţii generale Mediul înconjurător este ansamblul de date şi de echilibre de forţe concurente care...

Gestionarea și Valorificarea Patrimoniului Pedologic

Aluviosol molic gleic sodic, lutoargilos/lutos. Soluri constand din material parental fluvic de cel putin 50 de cm grosime si avand cel mult un...

Gestionarea și Valorificarea Patrimoniului Pedologic

1) Patrimoniul pedologic, definiţii, categorii Cu referinţă la termenul „patrimoniul pedologic” în vorbirea curentă sunt folosite mai multe...

Pedologie

CAPITOLUL I PEDOLOGIA, OBIECT DE STUDIU ŞI IMPORTANŢĂ 1.1. Obiectul de studiu al Pedologiei Pedologia (de la cuvintele greceşti “pedon - sol” şi...

Dreptul Mediului

CURSUL I INTRODUCERE ÎN DREPTUL MEDIULUI 1.1. Noţiunea, trăsăturile şi definiţia dreptului mediului Din punct de vedere etimologic, cuvântul...

Legislatia Mediului

Capitolul 1 Noţiuni introductive 1. Cuvinte cheie: dreptul mediului, mediu înconjurător, resurse naturale, conservarea naturii, echilibru...

Ai nevoie de altceva?