Raport Privind Starea Mediului in Regiunea de Dezvoltare Nord-Est in Anul 2006

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest curs prezinta Raport Privind Starea Mediului in Regiunea de Dezvoltare Nord-Est in Anul 2006.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 33 de pagini .

Profesor: Popescu Adrian

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domenii: Geografie, Constructii, Ecologie

Extras din document

CAPITOLUL 2. AER

2.1. Introducere

Atmosfera, unul dintre mediille ce asigură viaţa pe pământ, este supusă fenomenelor complexe de poluare din surse naturale şi antropice.

Sursele naturale de poluare atmosferică pot fi:

- erupţiile vulnice din care rezultă praf, gaze, vapori,

- cutremurele, generatoare de praf, gaze,etc,

- incendiile naturale, sursă de fum si cenuşă,

- furtunile de praf,

Sursele antropice de poluare atmosferică sunt de fapt cele rezultate din activităţile umane: industrie, transporturi, agricultură, casnice, etc,

Poluarea aerului constă în schimbarea compoziţiei, cu sau fără apariţia unor constituenţi noi, cu efecte dăunătoare asupra biocenozelor şi biotopurilor.

Poluanţii atmosferici se prezintă în toate stările de agregare, sunt de natură diferită şi pot coexista intr-o anumită zonă, Aceştia pot afecta mediul atât pe termen scurt cât şi pe termen lung, prin fenomene cum ar fi: ploile acide, smogul, efectul de seră, degradarea stratului de ozon, etc,

În luna Regiunea 1 Nord-Est, supravegherea calităţii factorilor de mediu s-a realizat atât prin intermediul unor reţele de staţii fixe de monitorizare a factorilor de mediu cât şi cu autolaboratoarele aflate în dotarea agenţiilor judeţene de protecţia mediului.

Monitorizarea factorilor de mediu Tab. 2.1.

Judeţ Număr staţii de monitorizare sau puncte de prelevare Tip de staţie Poluanţi

monitorizaţi Număr determinări

Bacău 6 Fixă -Prelevare manuala NH3, NO2, SO2 3157

1 Prelevartor pulberi Pulberi in suspensie

Botoşani 4 Fixă -Prelevare manuala SO2, NOx, NH3, H2S 4002

2 Prelevartor pulberi Pulberi in suspensie

Iaşi

5 Fixă –

Prelevare automată SO2, NO, NO2, NOx, CO, Pb, PM10, Benzen, Toluen O-xilen, Etilbenzen m, p– xilen, O3 13531- zilnice

295290 - orare

Neamţ 5 Fixă -Prelevare manuala NO2, SO2, NH3, CH2O, 3773

4 Prelevartor pulberi PM 10, TSP

Suceava 1 Fixă – Prelevare automată

Prelevator pulberi NO,NO2,NOx, O3 16486 - orare

PM10, Pb din PM10 414

2 Fixă -Prelevare manuala/Prelevator pulberi SO2, NO2, H2S, NH3, Mercaptani, PM totale 1408

Vaslui 11 Fixă -Prelevare manuala/Prelevator pulberi SO2, NOx, NH3, TSP, Pb 11892

2.2. Acidifierea. Emisii de dioxid de sulf. oxizi de azot şi de amoniac (SO2, NOx, NH3)

Acidifierea este procesul de modificare a caracterului chimic natural al unui component al mediului, ca urmare a prezenţei unor compuşi alogeni care determină o serie de reacţii chimice în atmosferă, conducând la modificarea pH-ului aerului, precipitaţiilor şi chiar a solului.

Ploile acide sunt sunt provocate, în principal, de prezenţa în atmosferă a oxizilor de sulf si de azot, în concentraţie mare, proveniţi din arderea combustibililor fosili, industria chimică şi metalurgică, sau din procesele de oxidare a unor materiale biologice, care în contact cu apa de ploaie produc soluţii diluate de acid sulfuric şi azotic.

Aceste ploi, care se pot manifesta la distanţă mare (sute km) de locul emisiei agentului poluant, au efecte nocive asupra vegetaţiei, solului şi apelor:

- distrugerea vegetaţiei prin atacul direct asupra clorofilei, în special a pădurilor de conifere;

- acidifierea solului prin dizolvarea sărurilor de calciu şi magneziu, rezultând carenţe în nutriţia vegetaţiei;

- dizolvarea stratului protector de ceară de pe frunze, ducând la scăderea rezistenţei vegetaţiei la atacul daunătorilor; suprafertilizarea solului, plantele crescând prematur;

- acidifierea apei lacurilor, ducând la scaderea faunei acvatice,etc

Sursele antropice pentru aceşti poluanţi sunt reprezentate de instalaţiile de ardere a combustibililor fosili, traficul auto, industria metalurgică, fabricarea celulozei, arderea deşeurilor de lemn şi rumeguşului în centrale termice, administrarea de îngrăşăminte cu azot în agricultură, dejecţii şi fermentaţia enterică de la creşterea animalelor, incinerarea deşeurilor şi unele procese din industria chimică.

Sursele mobile, în principal autovehiculele rutiere, reprezintă de asemenea o sursă semnificativă de gaze acidifiante, atât sub aspect cantitativ, cât şi din punct de vedere al caracteristicilor acestor surse de emisie (surse difuze, răspândite pe tot arealul, cu emisii la nivelul solului). De asemenea, mai sunt surse de mică importanţă individuală, cum sunt sistemele rezidenţiale, comerciale, instituţionale de încălzire pe combustibili solizi sau lichizi

Procesele de transformare pe care le suferă dioxidul de sulf şi oxizii de azot în atmosferă pot conduce, atunci când concentraţia acestora depăşeşte anumite niveluri critice, la acidifierea atmosferei, la căderea de precipitaţii acide, cu efecte negative asupra calităţii celorlalţi factori de mediu abiotici (apă, sol), ca şi asupra ecosistemelor şi sănătăţii umane.

Directiva 2001/81/CE (transpusă prin HG 1856/2005 privind plafoanele naţionale de emisie) prevede stabilirea unor plafoane naţionale anuale de emisie pentru anumiţi poluanţi atmosferici, care nu trebuie depăşite în niciun an, începând cu anul 2010. Aceste plafoane de emisie sunt stabilite pentru dioxid de sulf (SO2), oxizi de azot (NOx), compuşi organici volatili (COV) şi amoniac (NH3).

Respectarea plafoanelor naţionale de emisie stabilite pentru anul 2010 va contribui la îndeplinirea obiectivelor prevăzute la nivel comunitar, pe termen mediu (pentru anul 2010) şi lung (pentru anul 2020), de limitare a emisiilor de poluanţi cu efect de acidifiere, eutrofizare şi de precursori ai ozonului de la nivelul solului, de respectare a încărcărilor şi nivelurilor critice şi de asigurare a protecţiei efective a populaţiei împotriva riscurilor cunoscute pentru sănătate, provocate de poluarea atmosferică.

Fisiere in arhiva (1):

  • Raport Privind Starea Mediului in Regiunea de Dezvoltare Nord-Est in Anul 2006.doc

Alte informatii

Cateva cuvinte despre istoria buzaului.