Resursele de Apă ale Terrei

Curs
7.7/10 (6 voturi)
Domeniu: Geografie
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 71 în total
Cuvinte : 26041
Mărime: 1.15MB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. Dr. Vasile Pleniceanu

Cuprins

I. RESURSELE DE APĂ. DEFINIRE, TIPURI DE RESURSE, INFLUENTA ACTIVITĂTII

UMANE ASUPRA RESURSELOR DE APĂ

1.1. Apa ca resursă naturală

1.2. Resursele de apă atmosferice

1.3. Resursele de apă ale uscatului

1.4. Resursele de apă ale Oceanului Planetar

1.5. Influenta activitătii umane asupra resurselor de apă

II. ROLUL, FUNCTIILE SI IMPORTANTA APEI

III. APA PE SUPRAFATA GLOBULUI TERRESTRU

3.1. Răspândirea apei pe Glob

3.2. Resursele de apă dulce ale Terrei

3.3. Resursele de apă din râuri

3.4. Resursele de apă din lacuri

3.5. Resursele de apă din subteran

3.6. Resursele de apă din gheturi si ghetari

IV. CERINTELE DE APĂ PE TERRA

V. STRATEGIA EUROPEANĂ ÎN DOMENIUL APELOR

5.1. Gospodărirea apelor la nivel de bazin hidrografic

5.2. Corpuri de apă

5.3. Termeni folositi în Diurectivele Europene din Domeniul Apelor

VI. GESTIONAREA SI VALORIFICAREA APELOR (RESURSELOR DE APĂ)

DIN ROMÂNIA

6.1. Râurile din România

6.2. Lacurile din România

6.3. Apele subterane din România

Extras din document

Resurse de apă 1

I. RESURSELE DE APĂ.

DEFINIRE, TIPURI DE RESURSE, INFLUENTA ACTIVITĂTII UMANE

ASUPRA RESURSELOR DE APĂ

1..1.. APA CA RESURSĂ NATURALĂ

Apa este cu certitudine, prin geneză si evolutie, o resursă naturală, vitală pentru existenta

vietii pe Terra, vulnerabilă si limitată în timp si spatiu, dar regenerabilă „gratie” circuitului natural

al acesteia pe Terra, cu existenta si evolutie perpetuă.

La nivel global prezenta apei se datorează proceselor fizice, chimice si chiar biologice care

se manifestă la nivelul planetei noastre, precum si evolutiei în anumite ere si perioade geologice a

Terrei.

În prezentarea tipurilor de resurse se va remarca modul de formare si existenta a acestora,

precum si acele categorii de resurse care se regenerează si care îsi determină într-un mod diferit evolutia

spatială si temporală, si o altă categorie, ce reprezintă asa-zisele ape fosile, prezente în interiorul scoartei

terestre si care nu participă la complexul căilor si formelor de miscare ale apei – cunoscut sub

denumirea de circuitul apei în natură.

În sensul celor prezentate, apa constituie o resursă virtuală/vitală atât de necesară vietii pe

Terra, pentru toate geosferele învelisului geografic, inclusiv pentru activitatea umană – antropică.

Astfel, apa ca resursă naturală poate fi împărtită în două mari categorii distincte, si anume:

- resurse de apă - generate ca existentă si determinate ca evolutie – de circuitul apei în natură,

si cu rol primordial de regenerare si reîmprospătare continuă a acestui element natural;

- rezerve de apă – care se constituie în categoria acelor ape care nu participă la circuitul

natural si implicit nu sunt supuse unui proces de reciclare.

În aceste conditii diferentele pot continua si la modul de gospodărire, pentru resurse se poate

realiza atât o gospodărire cantitativă si calitativă, chiar si în scopul modificării distributiei în timp si

spatiu a acestora, pe când pentru rezerve acestea pot fi supuse numai unui proces de folosire.

O similitudine între cele două categorii, totusi, există în sensul că, oricând una poate constitui o

alternativă pentru cealaltă. Specialistii în domeniu consideră că din punctul de vedere al posibilitătilor de

utilizare – de fapt ceea ce interesează practica exploatării în diferite scopuri – resursele de apă pot fi

împărtite în :

• resurse totale

• resurse utilizabile

Resursele totale, în logica notiunii reprezintă cantitatea sau volumul total de apă existent întro/

într-un unitate/domeniu acvatic (ape de suprafată indiferent de starea lor de agregare, ape

subterane etc), pe când resursele utilizabile sau exploatabile sunt acelea care, efectiv, se pot folosi în

conditii economice viabile.

Pentru a întelege mai bine diferenta între resurse totale si resurse exploatabile, este suficient

să amintim; pentru cursurile de apă, retinerea în albia minoră a râului un debit minim necesar

existentei si dezvoltării ecosistemelor acvatice- debitul de servitute - , iar pentru apele subterane

situatia devine mai clară, între rezervele de apă determinate prin situatii de specialitate si

„capacitatea” de cedare a acviferelor functie de caracteristicile hidrogeologice ale rocilor.

2 Resurse de apă

Analizând cele două notiuni, cea de resurse totale a căror existentă si evolutia fiind bine

exprimate de stiintele geografice si cea de resurse utilizabile – o notiune mai mult cu un caracter

tehnic si economic, se face precizarea că deseori se confuză termenele resursă si sursă.

Astfel, o resursă - tehnic exploatabilă devine sursă – atunci când resurse este efectiv în exploatare

pentru o anumită folosintă, sau este „în pregătire„ pe baza unui proiect sau documentatie de specialitate

pentru a fi exploatată într-un anumit scop.

În contextul celor prezentate totusi resursele de apă care prin existenta, cunoastere si

folosirea lor, fac obiectul gospodăririi rationale si judicioase a apelor cuprind de fapt toate formele

sub care se manifestă circuitul apei în natură.

Astfel, cu provenientă naturală, pe Terra se întâlnesc trei categorii de resurse ce fac obiectul

gospodăririi apelor si care pot fi grupate după cum urmează:

resurse de apă atmosferică;

resurse de apă ale uscatului;

resurse de apă marine si oceanice.

În explicarea categoriilor respective de resurse, punctul de vedere oferit de stiintele

naturii, prin excelentă geografia este cel mai viabil.

1..2.. RESURSELE DE APĂ ATMOSFERIICE

Din punctul de vedere al hidrologului, ca geograf, una din caracteristicile principale ale apei,

o constituie mobilitatea, adică miscarea, caracteristică generată de influenta energiei solare primită

de Terra, prin intermediul căreia apa îndeplineste functia de principal mijloc de legătură, schimb de

materie si energie, între toate geosferele globului terestru.

Pe aceste considerente, atmosfera constituie spatiul gazos, în care apa se găseste în cantităti

apreciabile, sub forma celor trei stări de agregare: vapori, ce asigură umiditatea aerului, lichidă,

care determină precipitatiile lichide, ceata, burnita etc si solidă, care generează precipitatiile solide,

chiciura, grindina s.a. deci, prin citcuitul apei, în componenta sa din atmosferă, în segmentul

evaporatie – condensare, apa capătă pentru planeta noastră o importantă deosebită, de altfel, bine

redată în capitolele din cuprinsul lucrării de fată.

Din punctul de vedere al specialistului cu pregătire tehnică în domeniul gospodăririi apelor,

precipitatiile rezultate prin ciclul natural al apei participă în mod indirect în caracterizarea resurselor

de apă ale uscatului

Preview document

Resursele de Apă ale Terrei - Pagina 1
Resursele de Apă ale Terrei - Pagina 2
Resursele de Apă ale Terrei - Pagina 3
Resursele de Apă ale Terrei - Pagina 4
Resursele de Apă ale Terrei - Pagina 5
Resursele de Apă ale Terrei - Pagina 6
Resursele de Apă ale Terrei - Pagina 7
Resursele de Apă ale Terrei - Pagina 8
Resursele de Apă ale Terrei - Pagina 9
Resursele de Apă ale Terrei - Pagina 10
Resursele de Apă ale Terrei - Pagina 11
Resursele de Apă ale Terrei - Pagina 12
Resursele de Apă ale Terrei - Pagina 13
Resursele de Apă ale Terrei - Pagina 14
Resursele de Apă ale Terrei - Pagina 15
Resursele de Apă ale Terrei - Pagina 16
Resursele de Apă ale Terrei - Pagina 17
Resursele de Apă ale Terrei - Pagina 18
Resursele de Apă ale Terrei - Pagina 19
Resursele de Apă ale Terrei - Pagina 20
Resursele de Apă ale Terrei - Pagina 21
Resursele de Apă ale Terrei - Pagina 22
Resursele de Apă ale Terrei - Pagina 23
Resursele de Apă ale Terrei - Pagina 24
Resursele de Apă ale Terrei - Pagina 25
Resursele de Apă ale Terrei - Pagina 26
Resursele de Apă ale Terrei - Pagina 27
Resursele de Apă ale Terrei - Pagina 28
Resursele de Apă ale Terrei - Pagina 29
Resursele de Apă ale Terrei - Pagina 30
Resursele de Apă ale Terrei - Pagina 31
Resursele de Apă ale Terrei - Pagina 32
Resursele de Apă ale Terrei - Pagina 33
Resursele de Apă ale Terrei - Pagina 34
Resursele de Apă ale Terrei - Pagina 35
Resursele de Apă ale Terrei - Pagina 36
Resursele de Apă ale Terrei - Pagina 37
Resursele de Apă ale Terrei - Pagina 38
Resursele de Apă ale Terrei - Pagina 39
Resursele de Apă ale Terrei - Pagina 40
Resursele de Apă ale Terrei - Pagina 41
Resursele de Apă ale Terrei - Pagina 42
Resursele de Apă ale Terrei - Pagina 43
Resursele de Apă ale Terrei - Pagina 44
Resursele de Apă ale Terrei - Pagina 45
Resursele de Apă ale Terrei - Pagina 46
Resursele de Apă ale Terrei - Pagina 47
Resursele de Apă ale Terrei - Pagina 48
Resursele de Apă ale Terrei - Pagina 49
Resursele de Apă ale Terrei - Pagina 50
Resursele de Apă ale Terrei - Pagina 51
Resursele de Apă ale Terrei - Pagina 52
Resursele de Apă ale Terrei - Pagina 53
Resursele de Apă ale Terrei - Pagina 54
Resursele de Apă ale Terrei - Pagina 55
Resursele de Apă ale Terrei - Pagina 56
Resursele de Apă ale Terrei - Pagina 57
Resursele de Apă ale Terrei - Pagina 58
Resursele de Apă ale Terrei - Pagina 59
Resursele de Apă ale Terrei - Pagina 60
Resursele de Apă ale Terrei - Pagina 61
Resursele de Apă ale Terrei - Pagina 62
Resursele de Apă ale Terrei - Pagina 63
Resursele de Apă ale Terrei - Pagina 64
Resursele de Apă ale Terrei - Pagina 65
Resursele de Apă ale Terrei - Pagina 66
Resursele de Apă ale Terrei - Pagina 67
Resursele de Apă ale Terrei - Pagina 68
Resursele de Apă ale Terrei - Pagina 69
Resursele de Apă ale Terrei - Pagina 70
Resursele de Apă ale Terrei - Pagina 71

Conținut arhivă zip

  • Resursele de Apa ale Terrei.pdf

Alții au mai descărcat și

Județul Buzău

1. CADRUL NATURAL 1.1 Pozitia geografica Judetul Buzau este situat in partea de sud-est a tarii si se învecineaza cu judetele Brasov si Covasna...

Surse de Alimentare cu Apă din Strate Freatice

Anexa nr. 3 Introducere La nivel global, apa reprezintă o resursă regenerabilă, vulnerabilă şi limitată, de aceea este tratată ca patrimoniu...

Combaterea Eroziunii Solului

Capitolul 1 Memoriu descriptive 1.1 Denumirea obietivului: ‘Combaterea eroziunii solului din comuna Bezdean jud. Dambovita’ 1.1.2...

Resursele de Apa Dulce ale Terrei

Introducere Apa reprezintă unul dintre elementele naturale indispensabilă existenţei lumii vii. Ea are rol fundamental în desfăşurarea proceselor...

Formarea si Evolutia Atmosferei

FORMAREA SI EVOLUTIA ATMOSFEREI Atmosfera este învelişul gazos al Terrei, considerat un imens Ocean aerian pe fundul căruia îşi desfăşoară...

Buzău

1.Fondul morfoturistic Suprafaţa judeţului Buzău se desfăşoară pe trei mari trepte de relief - munţi, dealuri şi câmpie ce coboară din vârfurile...

Rezervele de Carbuni si Principalele Tari Producatoare

Capitolul I – Definitie Cărbunii reprezintă una dintre cele mai importante substanțe minerale utile. Se remarca, intre combustibilii minerali,...

Delta Dunării

Capitolul I. ARGUMENT Un paradis natural se întinde la vărsarea Dunării în Marea Neagră, acolo unde fluviul îşi încheie lunga călătorie de 2 860...

Ai nevoie de altceva?