Riscuri Geomorfologice Induse de Activitățile Antropice

Curs
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Geografie
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 45 în total
Cuvinte : 22461
Mărime: 5.35MB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Dan Dumitriu
UNIVERSITATEA “AL.I.CUZA” IAªI FACULTATEA DE GEOGRAFIE ªI GEOLOGIE

Cuprins

1. Riscul geomorfologic indus de activit..ile antropice - introducere

2. Riscuri geomorfologice induse de activit..ile agricole

3. Riscuri geomorfologice induse de activit..ile forestiere

4. Riscurile geomorfologice legate de activit..ile miniere

5. Riscurile geomorfologice in rela.ie cu amenaj.rile hidrotehnice

6. Riscuri geomorfologice induse de modific.ri la nivelul albiilor de rau

7. Riscurile geomorfologice in rela.ie cu amenajarea ..rmurilor

Extras din document

1. Riscul geomorfologic indus de activit..ile antropice

Cu excep.ia unor terenuri greu accesibile sau extrem de neprielnice pentru via.. .i a

oceanului planetar, mediul inconjur.tor, peste tot pe Terra, reprezint. un mediu modificat antropic.

De la apari.ia sa omul a incercat s. modifice mediul natural in sensul dorit de el, pentru a-.i

asigura protec.ie, hran., c.ldur., pe scurt, supravie.uirea .i dezvoltarea (Vi.an et al., 2000). La

inceput interven.ia antropic. a fost cat se poate de neglijabil., in primul rand datorit. num.rului

redus al locuitorilor planetei, ins. cu timpul efectele s-au amplificat.

In neolitic (7000-8000 de ani i.Hr.) s-a inregistrat prima mare explozie demografic..

Popula.ia a inceput s. se ocupe intr-o m.sur. tot mai mare de domesticirea .i cre.terea animalelor,

de cultura plantelor, drept pentru care suprafe.e tot mai intinse de p.dure au fost transformate, fie

prin defri..ri, fie prin incendieri, in terenuri agricole. Situa.ia aceasta a continuat .i in antichitate,

cand, din cauza eroziunii, au inceput s. fie scoase din circuitul agricol suprafe.e insemnate.

Din secolul al XVIII-lea, industrializarea a contribuit .i la o mai mare deteriorare a mediului,

datorit. exploat.rii resurselor naturale, urbaniz.rii, construc.iilor hidrotehnice, extinderii c.ilor de

comunica.ii, ca urmare a unei sus.inute cre.teri demografice. Drept urmare, in ultimii 300 de ani

activit..ile antropice au modificat profund peisajul geografic. Impactul omului asupra reliefului a

survenit in urma urm.toarelor activit..i: construc.ia de ad.posturi .i a.ez.ri, practicarea agriculturii,

activit..i forestiere, miniere, urbanizare, construc.ia de c.i de comunica.ii, construc.ii hidrotehnice.

2. Riscuri geomorfologice induse de activit..ile agricole

Agricultura este una dintre cele mai vechi ocupa.ii ale omenirii, fiind strans legat. via.a

sedentar.. Dac. la inceput oamenii i.i asigurau hrana din van.toare, pescuit, culegerea produselor

vegetale, odat. cu cre.terea num.rului lor .i a reducerii surselor naturale, au devenit, incetul cu

incetul, cultivatori de plante .i cresc.tori de animale. Astfel, agricultura a jucat un rol esen.ial in

dezvoltarea civiliza.iei umane. Pan. la Revolu.ia Industrial. cea mai mare parte a popula.iei era

ocupat. in agricultur.. Dezvoltarea tehnicilor agricole a dus la cre.terea productivit..ii in

agricultur., ins. din p.cate aceast. revolu.ie agricol. a insemnat .i o presiune din ce in ce mai mare

asupra mediului.

Aparent, aceasta problema (impactul activit..ilor agricole) este stapanita din punct de vedere

al cunoa.terii deopotriva de geomorfologi cat .i de agronomi. Lucrurile nu stau chiar astfel, iar

pentru ca geomorfologii sa i.i aduca aportul calificat in aceasta problema trebuie sa cunoasca nu

numai impactul activit..ilor agricole asupra proceselor geomorfologice, ci .i rela.iile cu factorii de

control .i semnifica.ia morfogenetica a procesului, pentru ca eroziunea, in ultima instan.a este un

proces natural care contribuie la circuitul materiei la suprafa.a scoar.ei. Nu trebuie sa uitam un

adevar de necontestat .i anume: campiile fertile s-au nascut .i se dezvolta pe seama eroziunii

terenurilor. Astfel, din cercetarile de pana acum s-a ajuns la unele rezultate care au un anumit grad

de generalizare, fapt ce nu trebuie absolutizat cand avem un caz concret. Totu.i, cunoa.terea unor

asemenea rezultate este foarte necesara pentru evaluarea punctului de plecare in cercetarile noastre.

In condi.iile Romaniei, comparativ cu terenurile impadurite, eroziunea este :

. egala sau de 1 - 4 ori mai mare pe paji.tile naturale sau cultivate;

. de 10-50 ori mai mare pe paji.tile naturale degradate prin pa.unat abuziv (suprapa.unat);

. de 20 - 60 ori mai mare pe terenurile agricole cultivate cu plante pra.itoare;

. de 50 - 200 ori mai mare pe terenurile cultivate cu plante pra.itoare (pe pante de peste

25% .i peste 500 ori mai mare pe pantele peste aceasta valoare);

. de 100 - 500 ori .i chiar mai mult pe terenurile nude (lipsite de strat vegetal).

Zachar (1982) a ajuns la concluzia ca daca se considera 100% cuantumul eroziunii pe

terenuri fara vegeta.ie, pe alte folosin.e dar in acelea.i condi.ii climatice, litologice .i morfologice

aceasta este de :

. 80-90 % teren cu sol lucrat;

. 85 % culturi de sfecla .i porumb;

. 50 - 80% culturi cu tuberculi;

. 30 - 50% culturi de cereale de primavara;

. 5 - 35 % culturi de cereale de toamna;

. 1 - 5 % culturi cu ierburi anuale;

. 0,5 % terenuri cu ierburi perene;

. 0,01 % terenuri acoperite cu padure compacta.

Imaginea generala a acestui tablou nu comporta alte comentarii pentru faptul ca raportul

intre eroziunea pe terenuri impadurite .i cele nude este infinitezimal. De asemenea, este stabilita o

scara relativa a intensita.ii eroziunii in suprafa.a dupa cum urmeaza :

. terenuri fara eroziune < 0,5 m3/ha/an

. cu eroziune slaba 0,5 - 5 m3/ha/an

. cu eroziune moderata 5 - 15 m3/ha/an

. cu eroziune puternica l5 - 50 m3/ha/an

. cu eroziune foarte puternica 50 - 200 m3/ha/an

. cu eroziune catastrofica foarte severa > 200 m3/ha/an

Prezentand aceste rezultate apare evident intrebarea: daca se cunosc astfel de elemente

generale ce rost au cercetarile geomorfologice ?

Raspunsul este fara echivoc, intrucat rela.iile eroziune - precipita.ii; eroziune - scurgere,

eroziune - litologie, eroziune - panta, eroziune - grad de acoperire cu vegeta.ie etc. sunt neliniare .i

ratele prezentate ofera doar cadrul de situare in context ale cercetarilor care sunt solicitate pentru

cazuri concrete. In plus, sa re.inem ca majoritatea valorilor mediate .i chiar a unor ecua.ii de

evaluare a fenomenelor naturale din aceasta categorie au un caracter empiric; deci au valabilitate

pentru condi.ii regionale .i locale date. In plus, fara a subaprecia rolul altor speciali.ti,

geomorfologul stapane.te (sau trebuie sa stapaneasca) cunoa.terea sistemului morfogenetic al

rela.iilor pe care le-am amintit. Astfel, el poate predicta necesitatea unei ameliorari de un anumit

tip, eviden.iind tabloul eroziunii in sistemul geomorfologic fluvial .i fluvio-denuda.ional.

Preview document

Riscuri Geomorfologice Induse de Activitățile Antropice - Pagina 1
Riscuri Geomorfologice Induse de Activitățile Antropice - Pagina 2
Riscuri Geomorfologice Induse de Activitățile Antropice - Pagina 3
Riscuri Geomorfologice Induse de Activitățile Antropice - Pagina 4
Riscuri Geomorfologice Induse de Activitățile Antropice - Pagina 5
Riscuri Geomorfologice Induse de Activitățile Antropice - Pagina 6
Riscuri Geomorfologice Induse de Activitățile Antropice - Pagina 7
Riscuri Geomorfologice Induse de Activitățile Antropice - Pagina 8
Riscuri Geomorfologice Induse de Activitățile Antropice - Pagina 9
Riscuri Geomorfologice Induse de Activitățile Antropice - Pagina 10
Riscuri Geomorfologice Induse de Activitățile Antropice - Pagina 11
Riscuri Geomorfologice Induse de Activitățile Antropice - Pagina 12
Riscuri Geomorfologice Induse de Activitățile Antropice - Pagina 13
Riscuri Geomorfologice Induse de Activitățile Antropice - Pagina 14
Riscuri Geomorfologice Induse de Activitățile Antropice - Pagina 15
Riscuri Geomorfologice Induse de Activitățile Antropice - Pagina 16
Riscuri Geomorfologice Induse de Activitățile Antropice - Pagina 17
Riscuri Geomorfologice Induse de Activitățile Antropice - Pagina 18
Riscuri Geomorfologice Induse de Activitățile Antropice - Pagina 19
Riscuri Geomorfologice Induse de Activitățile Antropice - Pagina 20
Riscuri Geomorfologice Induse de Activitățile Antropice - Pagina 21
Riscuri Geomorfologice Induse de Activitățile Antropice - Pagina 22
Riscuri Geomorfologice Induse de Activitățile Antropice - Pagina 23
Riscuri Geomorfologice Induse de Activitățile Antropice - Pagina 24
Riscuri Geomorfologice Induse de Activitățile Antropice - Pagina 25
Riscuri Geomorfologice Induse de Activitățile Antropice - Pagina 26
Riscuri Geomorfologice Induse de Activitățile Antropice - Pagina 27
Riscuri Geomorfologice Induse de Activitățile Antropice - Pagina 28
Riscuri Geomorfologice Induse de Activitățile Antropice - Pagina 29
Riscuri Geomorfologice Induse de Activitățile Antropice - Pagina 30
Riscuri Geomorfologice Induse de Activitățile Antropice - Pagina 31
Riscuri Geomorfologice Induse de Activitățile Antropice - Pagina 32
Riscuri Geomorfologice Induse de Activitățile Antropice - Pagina 33
Riscuri Geomorfologice Induse de Activitățile Antropice - Pagina 34
Riscuri Geomorfologice Induse de Activitățile Antropice - Pagina 35
Riscuri Geomorfologice Induse de Activitățile Antropice - Pagina 36
Riscuri Geomorfologice Induse de Activitățile Antropice - Pagina 37
Riscuri Geomorfologice Induse de Activitățile Antropice - Pagina 38
Riscuri Geomorfologice Induse de Activitățile Antropice - Pagina 39
Riscuri Geomorfologice Induse de Activitățile Antropice - Pagina 40
Riscuri Geomorfologice Induse de Activitățile Antropice - Pagina 41
Riscuri Geomorfologice Induse de Activitățile Antropice - Pagina 42
Riscuri Geomorfologice Induse de Activitățile Antropice - Pagina 43
Riscuri Geomorfologice Induse de Activitățile Antropice - Pagina 44
Riscuri Geomorfologice Induse de Activitățile Antropice - Pagina 45

Conținut arhivă zip

  • Riscuri Geomorfologice Induse de Activitatile Antropice.pdf

Alții au mai descărcat și

Regimul Hidrologic al Râului Vaslueț

I. Aspecte introductive Studiile hidrologice au o importanţă deosebită, atât teoretică cât şi practică, numeroasele evenimente nefaste din trecut...

Macrojudețul Iasi-Vaslui - analiză demografică și economică

Judeţul Iaşi este aşezat în mijlocul Moldovei, constituind un important nod atat rutier, cat si feroviar. Municipiul Iasi, este resedinta judetului...

Poluarea Apei in Municipiul Barlad

-Introducere- Peste 2/3 din suprafaţa Pământului este acoperită de apă, formând Oceanul Planetar. Terra este supranumită “planeta albastră”....

Aprecierea Riscului Erozional al Solului în Bazinul Bârladului

Cadrul general al cercetărilor Erodabilitatea solului reprezintă o „măsură a uşurinţei cu care un sol poate fi erodat sub acţiunea apei de...

Schimbările climatice

Schimbările Climatice reprezintă procesul cu caracterul cel mai global cu care se confruntă omenirea în acest secol din punct de vedere al...

Gestiunea Resurselor și Riscurilor Climatice

CURS 1 Resursele si riscurile climatice – obiect, definitii, clasificari Resursele climatice sunt acele procese, fenomene sau elemente climatice...

Demografie si Geografie Istorica

Curs 1. Demografie; 18 octombrie 2006 - termenul deriva etimologic din doua cuvinte grecesti: demos (popor) + graphe (descriere) – „descrierea...

Geografia așezărilor și a populației României

Capitolul 1 O noua Romanie intr-o noua Europa -pozitita geoistorica a Romaniei a fost influentata de razboiaele purtate de daci, daco-romani si...

Te-ar putea interesa și

Poluare și Risc în Bazinul Superior al Soimusului Mic

1.INTRODUCERE Apa reprezintă resursa esenţială de susţinere a vieţii, un indicator al calităţii sau mai bine spus al existenţei vieţii. Cursul...

Riscuri geomorfologice induse de activitățile antropice - minerit

4. Riscurile geomorfologice legate de activităţile miniere Mineritul este singura activitate antropicã prin care se aduc la suprafaţă (adesea de...

Riscuri geomorfologice induse de activitățile antropice - hidrotehnice

Amenajãrile hidrotehnice sunt lucrãri care se executã fie pentru folosirea apelor în diferite scopuri, fie în controlul sau evitarea unor efecte...

Geografie aplicată

Abordarea acestui subiect, unul dintre cele mai ample ale geomorfologiei aplicate impune, din punctul nostru de vedere, urmatoarea ordonare a...

Ai nevoie de altceva?