Sisteme de măsurare 3D

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Geografie
Conține 3 fișiere: pdf
Pagini : 100 în total
Cuvinte : 29328
Mărime: 2.48MB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Radu Cosarca
Cursu sisteme de masurare 3D Facultate de Geodezie din cadrul UTCB

Extras din document

Grupul de ştiinţe, grupate sub denumirea generică de Măsurători Terestre, au ca obiect studiul formei şi dimensiunilor Pământului în ansamblul său, sau pe porţiuni mai mari sau mai mici de teren, precum şi reprezentarea acestor suprafeţe de teren pe hărţi şi planuri.

Măsurătorile terestre cuprind următoarele discipline principale :

a) GEODEZIA – este ştiinţa care se ocupă cu “măsurarea şi reprezentarea suprafeţei Pământului, inclusiv a câmpului gravific, într-un spaţiu tridimensional, funcţie de timp“. Geodezia furnizează celorlalte ramuri ale măsurătorilor terestre coordonatele precise ale unor puncte de pe teren (coordonate geografice, coordonate rectangulare plane şi cote sau altitudini), puncte constituite în aşa numitele “reţele de triangulaţie geodezică“ sau, mai pe scurt “reţele geodezice”, care acoperă întreaga suprafaţă de uscat a globului terestru. În calculele geodezice se ţine seama de curbura Pământului.

b) TOPOGRAFIA

b.1 Topografia generală – se ocupă cu studiul instrumentelor şi procedeelor pentru realizarea ridicărilor topografice, adică realizarea de hărţi şi planuri ale diverselor zone de pe suprafaţa terestră. Hărţile şi planurile topografice reprezintă documentaţia topografică de bază, utilă în multe ramuri economice şi indispensabilă în construcţii, operaţiuni militare, agricultură, etc.

Măsurătorile topografice se sprijină pe punctele reţelei geodezice, suprafeţele reprezentate fiind de regulă mici, în acest caz nefiind necesar să se ţină seama de curbura terestră.

b.2 Topografia inginerească – este o ramură a măsurătorilor terestre care studiază şi rezolvă o serie largă de probleme legate de studiile inginereşti, de proiectarea, execuţia şi exploararea construcţiilor de orice fel. Termenul “inginerească” în denumirea disciplinei subliniază faptul că această ramură a măsurătorilor terestre este legată de studiul, proiectarea, execuţia şi exploatarea lucrărilor de construcţii inginereşti.

Topografia Inginerească foloseşte instrumente de măsurare şi de calcul din topografia şi geodezia utilizate la dezvoltarea bazei geodezice şi cartografice de stat. Totuşi, la rezolvarea problemelor speciale de construcţii-montaj, le verificarea construcţiilor înalte şi de forme speciale, la observaţiile asupra deformaţiilor şi deplasărilor construcţiilor, etc. Se folosesc metode speciale de înaltă precizie, metode care au solicitat realizarea unor dispozitive şi aparaturi originale.

Topografia Inginerească este o disciplină de sine stătătoare, cu un larg spectru de probleme şi problematici. Fundamentele (bazele) ştiinţifice sunt în strânsă interdependenţă cu problematicile specifice disciplinelor Geodezie, Fotogrametrie,

1

Sisteme de scanare 3D

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tehnică de calcul şi Fizică. Caracteristic pentru această disciplină este creşterea contactelor cu alte domenii de specialitate.

c) CARTOGRAFIA

c.1 Cartografia matematică – este ştiinţa sistemelor de proiecţie, care fac trecerea, prin procedee matematice, de la suprafaţa curbă terestră la suprafaţa plană a suportului hărţii şi planului topografic.

c.2 Redactarea, editarea şi multiplicarea hărţilor şi planurilor.

d) FOTOGRAMETRIA – este o ramură mai nouă a măsurătorilor terestre şi se ocupă cu realizarea de hărţi şi planuri prin prelucrarea unor fotografii speciale numite fotograme, preluate cu ajutorul unor camere foto speciale, de pe platforme terestre sau aeriene.

Preview document

Sisteme de măsurare 3D - Pagina 1
Sisteme de măsurare 3D - Pagina 2
Sisteme de măsurare 3D - Pagina 3
Sisteme de măsurare 3D - Pagina 4
Sisteme de măsurare 3D - Pagina 5
Sisteme de măsurare 3D - Pagina 6
Sisteme de măsurare 3D - Pagina 7
Sisteme de măsurare 3D - Pagina 8
Sisteme de măsurare 3D - Pagina 9
Sisteme de măsurare 3D - Pagina 10
Sisteme de măsurare 3D - Pagina 11
Sisteme de măsurare 3D - Pagina 12
Sisteme de măsurare 3D - Pagina 13
Sisteme de măsurare 3D - Pagina 14
Sisteme de măsurare 3D - Pagina 15
Sisteme de măsurare 3D - Pagina 16
Sisteme de măsurare 3D - Pagina 17
Sisteme de măsurare 3D - Pagina 18
Sisteme de măsurare 3D - Pagina 19
Sisteme de măsurare 3D - Pagina 20
Sisteme de măsurare 3D - Pagina 21
Sisteme de măsurare 3D - Pagina 22
Sisteme de măsurare 3D - Pagina 23
Sisteme de măsurare 3D - Pagina 24
Sisteme de măsurare 3D - Pagina 25
Sisteme de măsurare 3D - Pagina 26
Sisteme de măsurare 3D - Pagina 27
Sisteme de măsurare 3D - Pagina 28
Sisteme de măsurare 3D - Pagina 29
Sisteme de măsurare 3D - Pagina 30
Sisteme de măsurare 3D - Pagina 31
Sisteme de măsurare 3D - Pagina 32
Sisteme de măsurare 3D - Pagina 33
Sisteme de măsurare 3D - Pagina 34
Sisteme de măsurare 3D - Pagina 35
Sisteme de măsurare 3D - Pagina 36
Sisteme de măsurare 3D - Pagina 37
Sisteme de măsurare 3D - Pagina 38
Sisteme de măsurare 3D - Pagina 39
Sisteme de măsurare 3D - Pagina 40
Sisteme de măsurare 3D - Pagina 41
Sisteme de măsurare 3D - Pagina 42
Sisteme de măsurare 3D - Pagina 43
Sisteme de măsurare 3D - Pagina 44
Sisteme de măsurare 3D - Pagina 45
Sisteme de măsurare 3D - Pagina 46
Sisteme de măsurare 3D - Pagina 47
Sisteme de măsurare 3D - Pagina 48
Sisteme de măsurare 3D - Pagina 49
Sisteme de măsurare 3D - Pagina 50
Sisteme de măsurare 3D - Pagina 51
Sisteme de măsurare 3D - Pagina 52
Sisteme de măsurare 3D - Pagina 53
Sisteme de măsurare 3D - Pagina 54
Sisteme de măsurare 3D - Pagina 55
Sisteme de măsurare 3D - Pagina 56
Sisteme de măsurare 3D - Pagina 57
Sisteme de măsurare 3D - Pagina 58
Sisteme de măsurare 3D - Pagina 59
Sisteme de măsurare 3D - Pagina 60
Sisteme de măsurare 3D - Pagina 61
Sisteme de măsurare 3D - Pagina 62
Sisteme de măsurare 3D - Pagina 63
Sisteme de măsurare 3D - Pagina 64
Sisteme de măsurare 3D - Pagina 65
Sisteme de măsurare 3D - Pagina 66
Sisteme de măsurare 3D - Pagina 67
Sisteme de măsurare 3D - Pagina 68
Sisteme de măsurare 3D - Pagina 69
Sisteme de măsurare 3D - Pagina 70
Sisteme de măsurare 3D - Pagina 71
Sisteme de măsurare 3D - Pagina 72
Sisteme de măsurare 3D - Pagina 73
Sisteme de măsurare 3D - Pagina 74
Sisteme de măsurare 3D - Pagina 75
Sisteme de măsurare 3D - Pagina 76
Sisteme de măsurare 3D - Pagina 77
Sisteme de măsurare 3D - Pagina 78
Sisteme de măsurare 3D - Pagina 79
Sisteme de măsurare 3D - Pagina 80
Sisteme de măsurare 3D - Pagina 81
Sisteme de măsurare 3D - Pagina 82
Sisteme de măsurare 3D - Pagina 83
Sisteme de măsurare 3D - Pagina 84
Sisteme de măsurare 3D - Pagina 85
Sisteme de măsurare 3D - Pagina 86
Sisteme de măsurare 3D - Pagina 87
Sisteme de măsurare 3D - Pagina 88
Sisteme de măsurare 3D - Pagina 89
Sisteme de măsurare 3D - Pagina 90
Sisteme de măsurare 3D - Pagina 91
Sisteme de măsurare 3D - Pagina 92
Sisteme de măsurare 3D - Pagina 93
Sisteme de măsurare 3D - Pagina 94
Sisteme de măsurare 3D - Pagina 95
Sisteme de măsurare 3D - Pagina 96
Sisteme de măsurare 3D - Pagina 97
Sisteme de măsurare 3D - Pagina 98
Sisteme de măsurare 3D - Pagina 99
Sisteme de măsurare 3D - Pagina 100
Sisteme de măsurare 3D - Pagina 101
Sisteme de măsurare 3D - Pagina 102
Sisteme de măsurare 3D - Pagina 103

Conținut arhivă zip

  • Sisteme de Masurare 3D
    • Masuratori terestre_Generalitati.pdf
    • Scanare laser.pdf
    • Sisteme de masurare.pdf

Alții au mai descărcat și

Influența cutremurelor din Județul Vrancea asupra vulnerabilității terenului la alunecările de teren

Prezenta lucrare este structurată pe trei capitole și tratează cauzele ṣi efectele alunecãrilor de teren produse de cutremurul din 1977 în Judeţul...

Văile râurilor

Văile râurilor Suprafaţa uscatului este „brăzdată” de numeroase forme negative de relief alungite pe direcţia pantei celei mai mari, numite văi....

Noțiuni de Bază în Topografia Generală

1. DEFINITIA SI OBIECTUL TOPOGRAFIEI Topografia (topos – loc; graphein – a descrie) este stiinta care se ocupa cu studiul instrumentelor si...

Sisteme Informaționale Geografice

1. INTRODUCERE 1.1. Noţiuni introductive despre GIS (Geographical Information Systems) Înainte de a vorbi de un GIS (Sisteme Informatice...

Analiza și Interpretarea Hărților

În general, analiza şi interpretarea unei hărţi trebuie să aibă în vedere câteva aspecte deosebit de importante, şi anume: - a analiza harta...

Geopolitică management

Ce este Gopolitica? La această întrebare, răspunsurile diferă: ştiinţă sau disciplină ştiinţifică teorie doctrină metodă Definiţii Denis...

Sistemul Informațional Geografic

1.1. ISTORICUL GIS. PERSPECTIVE CRITICE Încercarea de a prezenta un istoric a unei tehnologii cum este GIS prezintă două deficienţe în care cel...

Geomorfologie planetară și tectonică

0BCURS 1 I N T R O D U C E R E 1.1. Denumire Geomorfologia este știința care se ocupă cu studiul sistematic al reliefului scoarței terestre (în...

Te-ar putea interesa și

Sisteme de Achiziție Date pentru Măsurarea Turației

INTRODUCERE Relaţia om - calculator este din ce in ce mai dinamică. Extinderea folosirii calculatoarelor in activităţi care erau pană nu demult...

Proiectarea unui sistem - distribuit de măsurare bazat pe o rețea de tip lan plan conexiune stea pentru măsurarea temperaturii în 5 pucte diferite

TEMA DE PROIECT PROIECTAREA UNUI SISTEM DISTRIBUIT DE MASURARE BAZAT PE O RETEA DE TIP LAN PLAN CONEXIUNE STEA PENTRU MÍSURAREA TEMPERATURII ÎN 5...

Osciloscopul Digital Asistat de PC

INTRODUCERE Impactul calculatorului în tenhica masurarilor electrice si electronice a produs o adevarata revolutie, mai ales în domeniul...

Instrumentarea și Achiziția Datelor la Încercarea Motoarelor

CAPITOLUL I CONSIDERATII PRIVIND ACHIZITIA DE DATE „Computer Dictionary” editat de Microsoftware Press defineste notiunea de „achizitie de date”...

Studiu privind variația parametrilor inițiali ai temperaturii în sistemele moderne de măsurare și prelucrare a datelor

Notiuni generale 1. Definirea erorii de masurare În practica, se observa ca întotdeauna valoarea numerica reala X a unei marimi fizice masurate...

Sisteme computerizate de măsură

Introducere SCM Avantajele oferite în multiple domenii de modalitatea digitală de transmitere a semnalelor purtătoare de informaţie au condus la...

Consultanță în fiabilizarea proiectării preselor de peleți

1. TERMINOLOGIE Importanţa precizării terminologiei în domeniu abordat în texte publicate rezultă şi din art. 244 din codul penal: „Art. 244 (1)...

Prelucrarea Semnalelor

Prelucrarea [procesarea] semnalelor [signal processing] a devenit o parte esentiala a activitatii stiintifice si tehnologice contemporane. Ea...

Ai nevoie de altceva?